Eljárás részletei

Ingatlan Nemesnádudvar külterületén
0 tétel

Pályázat - HALI-HÓ COOP Termelő, Feldolgozó Értékesítő Szövetkezet "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

6345 Nemesnádudvar, külterület Hosszúhegy–Liget 0338/18 hrsz.-ú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 3.656 m2 területű ingatlan. Tulajdoni hányad: 1/1. Jelenlegi funkció: terménytároló Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve:  keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  jelzálogjog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára  végrehajtási jog 1.362.000,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára  végrehajtási jog 24.434.000,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  végrehajtási jog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára  jelzálogjog 1.152.593,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára  végrehajtási jog 2.004.911,- Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára  végrehajtási jog 3.932.217,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.07 - 12:00
2015.05.26 - 12:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.03-12-000249
P31134

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám:
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév:
HALI-HÓ COOP Termelő, Feldolgozó Értékesítő Szövetkezet "f.a."
Székhely:
6346 Sükösd, Dózsa György út 280..
Cégjegyzékszám:
03-02-100273

Dokumentumok

2015.07.28 - 15:07
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a HALI-HÓ COOP Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.26 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 26. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a HALI-HÓ COOP Szövetkezet „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.07 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a HALI-HÓ COOP Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31134.
2015.04.29 - 13:42
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) HALI-HÓ COOP Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 280..) Kecskeméti Törvényszék 11.Fpk.03-12-000249. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31134
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 7. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 480 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a STANDARD Felszámoló Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6345 Nemesnádudvar, külterület Hosszúhegy–Liget 0338/18 hrsz.-ú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 3.656 m2 területű ingatlan.

Tulajdoni hányad: 1/1.
Jelenlegi funkció: terménytároló

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve:
 keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 jelzálogjog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára
 végrehajtási jog 1.362.000,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára
 végrehajtási jog 24.434.000,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 végrehajtási jog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára
 jelzálogjog 1.152.593,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára
 végrehajtási jog 2.004.911,- Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
 végrehajtási jog 3.932.217,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nemesnádudvar, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a STANDARD Felszámoló Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 25. napjáig. Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 40.000,- Ft + ÁFA mely költséget a vevő viseli.

Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk. Amennyiben az ingatlant környezeti kár terheli, a vevő ezzel a teherrel vásárolja meg az ingatlant. A környezeti károk tehermentesítése a vevő feladata és kötelezettsége, a felszámoló ezért kötelezettséget nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31134/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

6345 Nemesnádudvar, külterület Hosszúhegy–Liget 0338/18 hrsz.-ú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 3.656 m2 területű ingatlan. Tulajdoni hányad: 1/1. Jelenlegi funkció: terménytároló Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve:  keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  jelzálogjog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára  végrehajtási jog 1.362.000,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára  végrehajtási jog 24.434.000,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára  végrehajtási jog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára  jelzálogjog 1.152.593,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára  végrehajtási jog 2.004.911,- Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára  végrehajtási jog 3.932.217,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.07 - 12:00
2015.05.26 - 12:00
Nettó 16 000 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.03-12-000249
P31134

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 32..
Cégjegyzékszám:
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév:
HALI-HÓ COOP Termelő, Feldolgozó Értékesítő Szövetkezet "f.a."
Székhely:
6346 Sükösd, Dózsa György út 280..
Cégjegyzékszám:
03-02-100273

Dokumentumok

2015.07.28 - 15:07
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a HALI-HÓ COOP Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.26 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 26. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a HALI-HÓ COOP Szövetkezet „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.07 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.03-12-000249 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 7. 12 óra 00 perckor, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..) felszámoló által a HALI-HÓ COOP Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 280..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31134.
2015.04.29 - 13:42
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32.., levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32..), mint a(z) HALI-HÓ COOP Szövetkezet „f.a” (cégjegyzékszám: 03-02-100273, székhely: 6346 Sükösd, Dózsa György út 280..) Kecskeméti Törvényszék 11.Fpk.03-12-000249. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31134
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 7. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 26. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 480 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a STANDARD Felszámoló Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! A befizetendő bánatpénz (ajánlati biztosíték) a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a többi pályázónak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszafizetésre kerül.
Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó akkor vesztheti el, ha érdekkörében felmerülő okból a szerződés nem jön létre, vagy a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg. Elveszti a bánatpénzt az a pályázó is, aki a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

6345 Nemesnádudvar, külterület Hosszúhegy–Liget 0338/18 hrsz.-ú, „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 3.656 m2 területű ingatlan.

Tulajdoni hányad: 1/1.
Jelenlegi funkció: terménytároló

Az ingatlan tulajdoni lapjának III. részében az alábbi jogok vannak bejegyezve:
 keretbiztosítéki jelzálogjog 20.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 keretbiztosítéki jelzálogjog 15.000.000,- Ft erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 jelzálogjog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára
 végrehajtási jog 1.362.000,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára
 végrehajtási jog 24.434.000,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára
 végrehajtási jog 6.000.000,- Ft és járulékai erejéig a Kvantum Investment Vállalkozási és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. javára
 jelzálogjog 1.152.593,- Ft és járulékai erejéig a NAV Bács-Kiskun Megyei Adóigazgatósága - Illetékhivatal - javára
 végrehajtási jog 2.004.911,- Ft és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára
 végrehajtási jog 3.932.217,- Ft és járulékai erejéig az Erste Bank Hungary Zrt. javára

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 16 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Nemesnádudvar, időpontja: a felszámolóval történő előzetes egyeztetést követően (Kocsis Bence: 06-30-418-4321).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét a STANDARD Felszámoló Kft. Oberbanknál vezetett 18400010-03566729-40100025 számú bankszámlájára kell átutalni, legkésőbb 2015. július 25. napjáig. Részletfizetési lehetőség: nincs.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 10 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott tételes vételárat az ÁFA megjelölésével, a pénzügyi biztosítékokat és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint a bánatpénz befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A pályázatban legalább 60 nap ajánlati kötöttséget kell vállalni. Az elbírálás szempontja az ajánlott vételár nagysága. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet. A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ajánlat benyújtásakor pályázónak nyilatkozatot kell csatolni annak elfogadásáról, hogy az ingatlan adásvételi szerződés elkészítésében a felszámoló szervezet által megjelölt ügyvéd jár el, akinek az ügyvédi munkadíja a véglegesen kialakult bruttó vételár 1%-a + ÁFA, de legalább 40.000,- Ft + ÁFA mely költséget a vevő viseli.

Az áfára a vonatkozó jogszabályok az irányadóak, a pályázati irányárak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az értékesítésre kerülő vagyontárgyak után kellékszavatosságot és garanciát nem vállalunk. Amennyiben az ingatlant környezeti kár terheli, a vevő ezzel a teherrel vásárolja meg az ingatlant. A környezeti károk tehermentesítése a vevő feladata és kötelezettsége, a felszámoló ezért kötelezettséget nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31134/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.