Eljárás részletei

Mosonmagyaróvár kivett üzlet, lakás, udvar
1 tétel

Pályázat - Oknoplusz Korlátolt Kelelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.05.04 - 15:35
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: Az ingatlan irányára és az ajánlati biztosíték összege a Cégközlöny 2015.04.30. napján megjelent 18. számában közzétett hirdetmény 5. tételében foglaltaktól eltérő összeggel került meghirdetésre.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Mosonmagyaróvár kivett üzlet, lakás, udvar
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 09:00
2015.06.02 - 11:00
Nettó 6 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.10-12-000512
P31084

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
1122 Budapest, Városmajor utca 74..
Cégjegyzékszám:
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév:
Oknoplusz Korlátolt Kelelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 16.
Cégjegyzékszám:
10-09-034943

Dokumentumok

2015.05.04 - 15:35
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.10-12-000512 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a OKNOPLUSZ Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-034943, székhely: 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az ingatlan irányára és az ajánlati biztosíték összege a Cégközlöny 2015.04.30. napján megjelent 18. számában közzétett hirdetmény 5. tételében foglaltaktól eltérő összeggel került meghirdetésre.
2015.04.30 - 23:30
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-034943, székhely: 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 16.) Egri törvényszék 3.Fpk.10-12-000512/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31084
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot átutalással az OKNOPLUSZ Kft. f.a. K&H Bank Zrt. gyöngyösi fiókjánál vezetett 10403507-35017853-00000000 számú számlájára kell megfizetni , melyről az igazolást csatolni kell a pályázathoz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Kérjük, hogy az átutalás közlemény rovatába szíveskedjenek feltüntetni: „OKNOPLUSZ Kft. f.a. ajánlati biztosíték és a tételek száma”. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, vagy azt az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mosonmagyaróvár kivett üzlet, lakás, udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett uzlet, lakás, udvar

Típus:
telek
Területe:
1 693 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2746/6
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, József Attila utca 6.
Területnagyság:
1 693 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett uzlet, lakás, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Oknoplusz Kft.f.a.3200 Gyöngyös, Török Ignác u.16.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog (egyetemleges): 41.940.000.-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig a Raiffeisen Bank Zrt. javára bejegyezve.- Visszavásárlási jog: a Szántó Trade 2004 Építőipari Kft. részére 2015.03.24-ig - Végrehajtási jog: 390.660.390.-Ft. adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Az időpontot egyeztetés miatt kérjük a Kvantál Kft-t (Koren Krisztina felszámolóbiztos) keressék a 06-37-500-108 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok tulajdonba adása a vételár teljes megfizetését követő munkanapon történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Oknoplusz Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” élt az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 88. § (1) szerinti lehetőséggel, miszerint a 86. § (1) bekezdésétől eltérően a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy a) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett termékértékesítését, illetőleg, b) a 86. § (1) bekezdésének l) pontjában említett szolgáltatásnyújtását adókötelessé teszi. Az Ajánlattevőnek ajánlatában 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A pályázaton természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek vehetnek részt, képviseleti jogosultság igazolása mellett. Az ajánlatnak tartalmaznia kell - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása - gazdasági társaság, ill. egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ill. a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, valamint a cégjegyzésre ill. aláírásra jogosult aláírási címpéldány, - ajánlott nettó vételárat, - a vételár megfizetésének módját és idejét, - nyilatkozat a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével megkötött adásvételi szerződés költségének viseléséről, mely a vételár 1%-a. - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása, - az ajánlati biztosíték visszautalására bankszámla száma, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyakat megtekintette, állapotát megismerte, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arra, hogy a vevő megfelel az Áfa tv.142. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak10 munkanapon belül, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31084/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.04 - 15:35
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

2015.05.04 - 10:36P31084F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló ! Érdeklődnék, mikor lehet megtekinteni belülről az ingatlant? Válaszát előre is köszönöm.

2015.05.04 - 15:39Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Az értékesítési hirdetmény érvénytelenítve lett, mivel az irányár és az ajánlati biztosíték összege is tévesen került meghatározásra. Azok összege eltér a Cégközlöny 18. számában közzétett értékesítési hirdetményben foglaltaktól.

Tételek 1 db (1)

kivett uzlet, lakás, udvar
- A földszint+tetőtér kialakítású épület, az ingatlan környezetében családi házas ingatlanok találhatóak.
Település:
Mosonmagyaróvár
Típus:
Telek
Terület:
1693 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Mosonmagyaróvár kivett üzlet, lakás, udvar
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 09:00
2015.06.02 - 11:00
Nettó 6 000 000 Ft
Nettó — Ft
3.Fpk.10-12-000512
P31084

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kvantál Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
1122 Budapest, Városmajor utca 74..
Cégjegyzékszám:
01-09-364827

Adós adatai

Cégnév:
Oknoplusz Korlátolt Kelelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 16.
Cégjegyzékszám:
10-09-034943

Dokumentumok

2015.05.04 - 15:35
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 3.Fpk.10-12-000512 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..) felszámoló által a OKNOPLUSZ Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-034943, székhely: 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Az ingatlan irányára és az ajánlati biztosíték összege a Cégközlöny 2015.04.30. napján megjelent 18. számában közzétett hirdetmény 5. tételében foglaltaktól eltérő összeggel került meghirdetésre.
2015.04.30 - 23:30
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-034943, székhely: 3200 Gyöngyös, Török Ignác utca 16.) Egri törvényszék 3.Fpk.10-12-000512/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2013. április 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31084
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot átutalással az OKNOPLUSZ Kft. f.a. K&H Bank Zrt. gyöngyösi fiókjánál vezetett 10403507-35017853-00000000 számú számlájára kell megfizetni , melyről az igazolást csatolni kell a pályázathoz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Kérjük, hogy az átutalás közlemény rovatába szíveskedjenek feltüntetni: „OKNOPLUSZ Kft. f.a. ajánlati biztosíték és a tételek száma”. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, vagy azt az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Mosonmagyaróvár kivett üzlet, lakás, udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 6 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett uzlet, lakás, udvar

Típus:
telek
Területe:
1 693 m²
Állapota:
felújítandó
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Mosonmagyaróvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
2746/6
Ingatlan postai címe:
9200 Mosonmagyaróvár, József Attila utca 6.
Területnagyság:
1 693 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett uzlet, lakás, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Oknoplusz Kft.f.a.3200 Gyöngyös, Török Ignác u.16.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog (egyetemleges): 41.940.000.-Ft kölcsöntőke és járulékai erejéig a Raiffeisen Bank Zrt. javára bejegyezve.- Visszavásárlási jog: a Szántó Trade 2004 Építőipari Kft. részére 2015.03.24-ig - Végrehajtási jog: 390.660.390.-Ft. adótartozás és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak előre egyeztetett időpontban megtekinthetőek. Az időpontot egyeztetés miatt kérjük a Kvantál Kft-t (Koren Krisztina felszámolóbiztos) keressék a 06-37-500-108 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződéskötéstől számított 30 napon belül banki átutalással, számla ellenében egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat eredményhirdetését követő 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok tulajdonba adása a vételár teljes megfizetését követő munkanapon történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A Kiíró a pályázatokat kizárólag az ajánlott vételár alapján rangsorolja. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Oknoplusz Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” élt az 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban Áfa tv.) 88. § (1) szerinti lehetőséggel, miszerint a 86. § (1) bekezdésétől eltérően a belföldön nyilvántartásba vett adóalany az állami adóhatóságnak tett előzetes bejelentése alapján dönthet úgy is, hogy a) a 86. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában említett termékértékesítését, illetőleg, b) a 86. § (1) bekezdésének l) pontjában említett szolgáltatásnyújtását adókötelessé teszi. Az Ajánlattevőnek ajánlatában 30 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A pályázaton természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek vehetnek részt, képviseleti jogosultság igazolása mellett. Az ajánlatnak tartalmaznia kell - magánszemély esetén személyi igazolvány, lakcímkártya, adóigazolvány másolata - egyéni vállalkozó esetén egyéni vállalkozói igazolvány, vagy jogszabály szerinti igazolása - gazdasági társaság, ill. egyéb szervezet esetén a jogképességet igazoló, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, ill. a nyilvántartásba vételről szóló 30 napnál nem régebbi igazolás, valamint a cégjegyzésre ill. aláírásra jogosult aláírási címpéldány, - ajánlott nettó vételárat, - a vételár megfizetésének módját és idejét, - nyilatkozat a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével megkötött adásvételi szerződés költségének viseléséről, mely a vételár 1%-a. - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolása, - az ajánlati biztosíték visszautalására bankszámla száma, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyontárgyakat megtekintette, állapotát megismerte, - kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat, - nyilatkozat arra, hogy a vevő megfelel az Áfa tv.142. § (3) bekezdése szerinti feltételeknek. A Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy elővásárlási jogukat a pályázat leadási határidejéig írásban a felszámolónál jelezzék. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak10 munkanapon belül, kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A jelen hirdetmény a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható, vagy egyéb, az értékesítést befolyásoló ok felmerülése esetén indoklás nélkül visszavonható.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31084/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.05.04 - 15:35
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

2015.05.04 - 10:36P31084F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló ! Érdeklődnék, mikor lehet megtekinteni belülről az ingatlant? Válaszát előre is köszönöm.

2015.05.04 - 15:39Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Az értékesítési hirdetmény érvénytelenítve lett, mivel az irányár és az ajánlati biztosíték összege is tévesen került meghatározásra. Azok összege eltér a Cégközlöny 18. számában közzétett értékesítési hirdetményben foglaltaktól.