Eljárás részletei

Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok
1 tétel

Pályázat - Gerico Hungary Kft "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.10 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 6 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok (acél vázszerkezetű csarnok megépítéséhez szükséges anyagok )
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.25 - 12:00
2015.06.10 - 12:00
Nettó 10 800 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 6 500 000 Ft
6.Fpk.18-10-000185/5
P31037

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
APPORT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9700 Szombathely, Engels utca 34..
Cégjegyzékszám:
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév:
Gerico Hungary Kft "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Csaba utca 13.
Cégjegyzékszám:
18-09-108510

Dokumentumok

2015.06.10 - 14:30
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.18-10-000185/5 ügyszámú nyilvános pályázat, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a Gerico Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 6 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P31037F3
Szerződéskötés dátuma: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.18-10-000185/5 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 10. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a Gerico Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.18-10-000185/5 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 25. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a Gerico Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31037.
2015.05.06 - 12:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..), mint a(z) Gerico Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) Szombathelyi Törvényszék 6.Fpk.18-10-000185/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31037
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 524 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft 12094507-00123318-00300007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok (acél vázszerkezetű csarnok megépítéséhez szükséges anyagok )

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 800 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok

Típus:
Anyagok
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
10 800 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő anyagok a 0036-94-508219-es telefonon és az info@apport.hu mail címen történő egyeztetést követően megtekinthető

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással kéri a számla kiállításától számított 15 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésével egyidőben történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ha a pályázati eljárás eredményes , a felszámoló az ajánlati biztosíték összegét a nyertes pályázó által fizetett vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv 49/A .§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától- számított nyolc munkanapon belül visszautalja.Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani , melyeket az APPORT Kft által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével , elektronikusan lehet teljesíteni.Az ajánlatoknak tartalmazni kell:-A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, mail címét, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.-Kötelezettség vállaló nyilatkozatot , hogy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a vételárat átutalja.-Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.Elővásárlási jogosultak jogukat a pályázati kiírás keretein belül gyakorolhatják.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejáratát követő öt napon belül kerül sor . Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága, emellett előnyt élvez az a pályázó akinek ajánlata több tételre vonatkozik A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31037/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.10 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.01 - 09:49P31037F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Kérem szíves tájékoztatását a csarnok magasságát illetően, valamint annak pontosítását, hogy mely alkatrészek/tartozékok hiányoznak a csarnok megépítéséhez. Köszönettel: Pályázó

2015.06.01 - 11:05Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó!. A kiírásban szereplő információn túlmenően ,az anyagok tárolási helyen történő megtekintésével tud többlet információhoz jutni. Tisztelettel: Felszámolóbiztos

Tételek 1 db (1)

Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok
Típus:
Anyagok
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 10 800 000 Ft
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok (acél vázszerkezetű csarnok megépítéséhez szükséges anyagok )
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.25 - 12:00
2015.06.10 - 12:00
Nettó 10 800 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 6 500 000 Ft
6.Fpk.18-10-000185/5
P31037

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
APPORT Gazdasági Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9700 Szombathely, Engels utca 34..
Cégjegyzékszám:
18-09-000366

Adós adatai

Cégnév:
Gerico Hungary Kft "f.a."
Székhely:
9700 Szombathely, Csaba utca 13.
Cégjegyzékszám:
18-09-108510

Dokumentumok

2015.06.10 - 14:30
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.18-10-000185/5 ügyszámú nyilvános pályázat, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a Gerico Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 6 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P31037F3
Szerződéskötés dátuma: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.10 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.18-10-000185/5 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 10. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a Gerico Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.18-10-000185/5 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 25. 12 óra 00 perckor, a APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..) felszámoló által a Gerico Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P31037.
2015.05.06 - 12:11
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) APPORT Kft. (cégjegyzékszám: 18-09-000366, székhely: 9700 Szombathely, Engels utca 34.., levelezési cím: 9700 Szombathely, Engels utca 34..), mint a(z) Gerico Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 18-09-108510, székhely: 9700 Szombathely, Csaba utca 13.) Szombathelyi Törvényszék 6.Fpk.18-10-000185/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P31037
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 25. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 10. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 524 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetése – legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a APPORT Gazdasági Szolgáltató Kft 12094507-00123318-00300007 számú bankszámlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló nyolc munkanapon belül visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok (acél vázszerkezetű csarnok megépítéséhez szükséges anyagok )

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 800 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Acélszerkezeti anyagok és homlokzati panelok

Típus:
Anyagok
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
10 800 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő anyagok a 0036-94-508219-es telefonon és az info@apport.hu mail címen történő egyeztetést követően megtekinthető

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetését a felszámoló átutalással kéri a számla kiállításától számított 15 napon belül, részletfizetésre nincs lehetőség.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A számla kiállítására a pályázatok elbírálását követő 5 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetésével egyidőben történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ha a pályázati eljárás eredményes , a felszámoló az ajánlati biztosíték összegét a nyertes pályázó által fizetett vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv 49/A .§(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától- számított nyolc munkanapon belül visszautalja.Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben elveszíti, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49§(4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlattól visszalép.A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatot kér benyújtani , melyeket az APPORT Kft által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) (https://eer.gov.hu/) igénybevételével , elektronikusan lehet teljesíteni.Az ajánlatoknak tartalmazni kell:-A pályázó nevét, székhelyét, az azonosításra alkalmas további adatokat, mail címét, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról.-Kötelezettség vállaló nyilatkozatot , hogy a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül a vételárat átutalja.-Az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását.Elővásárlási jogosultak jogukat a pályázati kiírás keretein belül gyakorolhatják.A pályázatok bontására a pályázati határidő lejáratát követő öt napon belül kerül sor . Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 10 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A pályázatok értékelésénél elsődleges szempont a vételár nagysága, emellett előnyt élvez az a pályázó akinek ajánlata több tételre vonatkozik A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és befejező idejéről az érdekelteket.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20.) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az eszközök a pályázók által megtekintett és ismert állapotban, per-, igény- és tehermentesen, a kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibákra, rendeltetésszerű használhatóságra, műszaki állapotra is kiterjedő) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P31037/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.10 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.25 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.01 - 09:49P31037F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Kérem szíves tájékoztatását a csarnok magasságát illetően, valamint annak pontosítását, hogy mely alkatrészek/tartozékok hiányoznak a csarnok megépítéséhez. Köszönettel: Pályázó

2015.06.01 - 11:05Értékesítő kommentje

Tisztelt Pályázó!. A kiírásban szereplő információn túlmenően ,az anyagok tárolási helyen történő megtekintésével tud többlet információhoz jutni. Tisztelettel: Felszámolóbiztos