Eljárás részletei

Jó állapotú pékség teljes körű gyártóberendezéssel és eladópulttal
0 tétel

Pályázat - R.T. Panetterie Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

1 db ingatlan, 2473 Vál, belterület, Rónai köz 916/2 hrsz.: 916/2 256 nm nagyságú beépített ingatlan, az épület funkciója pékség. Eszközök: A csatolmányok alapján a pékség berendezése, illetve pékáru előállítására szolgáló gépek, eszközök, összesen 78 db eszköz.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 13:40
2015.06.20 - 13:40
Nettó 22 144 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000680
P30993

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pridentum-Pro Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1013 Budapest, Pauler utca 6..
Cégjegyzékszám:
01-09-737621

Adós adatai

Cégnév:
R.T. Panetterie Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.
Cégjegyzékszám:
07-09-008208

Dokumentumok

2015.07.06 - 11:48
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-14-000680 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.., levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 6..) felszámoló által a R.T.Panetterie Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008208, székhely: 2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.20 - 13:40
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000680 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 13 óra 40 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.., levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 6..) felszámoló által a R.T.Panetterie Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-008208, székhely: 2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 13:40
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000680 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 13 óra 40 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.., levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 6..) felszámoló által a R.T.Panetterie Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008208, székhely: 2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30993.
2015.05.21 - 15:14
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.., levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 6..), mint a(z) R.T.Panetterie Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-008208, székhely: 2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.) Fejér Megyei Törvényszék 7.Fpk.07-14-000680/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30993
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 13 óra 40 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 20. 13 óra 40 perc

Ajánlati biztosíték összege: 864 320 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyonelemekre meghatározott együttes összegű „ajánlati biztosítékot” banki utalással kell teljesíteni, melynek együttes összege 864.320,- Ft, mely összegről szóló átutalási bizonylatot a pályázathoz kell csatolni. Az ajánlati biztosíték összegét a Pridentum-Pro Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010659-00154546-00100000 számlaszámra kell utalni, a közlemény rovatban „R.T. Panetterie Kft. fa ajánlati biztosíték” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró ajánlattevőt az értékesítő az értékesítésből kizárhatja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db ingatlan, 2473 Vál, belterület, Rónai köz 916/2 hrsz.: 916/2
256 nm nagyságú beépített ingatlan, az épület funkciója pékség.
Eszközök: A csatolmányok alapján a pékség berendezése, illetve pékáru előállítására szolgáló gépek, eszközök, összesen 78 db eszköz.


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 22 144 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Megtekintés: Vál, Rónaköz 916/2 szám alatt előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.Egyeztetés módja : Telefonon :06-1-784-1252

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki fedezetigazolással, vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolja, és a pályázathoz eredeti okiratban mellékeli, • be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennálló – az ajánlati kötöttség vállalásáról, • a pályázó cégszerű aláírását és dátumot. A vételár megfizetése egy összegben, a bankszámlán történő jóváírással tekintendő megfizetettnek,
a vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15. munkanapig kell teljesíteni. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követően a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül a pályázó köteles az adásvételi szerződéseket megkötni, melyet az eladó köteles elkészíttetni, és a pályázó az abban foglalt vételár utalásának eleget tenni. A vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló értesítést követő 15. munkanapig kell teljesíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül a megvásárolt vagyonelemeket az eladó a vevőnek birtokba adja.
A felmerülő pályázati és szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy az esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárításának költségét a vevőnek kell viselnie.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) nincs egyéb kötelezettségvállalás, b) egy összegben történik a megfizetés, ezért csak a legalacsonyabb vételár az értékelés szempontja c) az érvényes pályázatok közül a kiválasztás módszere, hogy a legalacsonyabb ajánlati árat tartjuk a legkedvezőbbnek és az kerül elfogadásra. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő ajánlat hiányában az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyon a pályázók által megtekintett és ismert, használt állapotban, per- teher és igénymentesen, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki fedezetigazolással, vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolja, és a pályázathoz eredeti okiratban mellékeli. Be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennálló – az ajánlati kötöttség vállalásáról. A teljes vételár kiegyenlítése a vagyonelemek birtokba adásának feltétele. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el nem fogadott vételi ajánlatot tevők ajánlati biztosítéka a pályázatok elbírálását követő nyolc (8) munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámolónak. A pályázat eredményességének megállapítását követően az elővásárlási joggal rendelkezőnek bemutatásra kerül a nyertes ajánlat annak érdekében, hogy nyilatkozzon, kíván-e élni elővásárlási jogával. Az elővásárlási jogot gyakorlóra a hirdetményben pontosan megfogalmazott feltételek teljes körűen vonatkoznak, a pályázó cégszerű aláírását és dátumát. A Cstv. 49/A. § szerinti értékesítési pályázat esetén a számítógépes rendszer formai vizsgálatot végez arra nézve, hogy a pályázat határidőben érkezett-e. A mellékleteket szkennelt formában kell csatolni. A pályázati felhívásban meghatározott pályázatbontáskor az értékesítő megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes pályázatot értékel a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon, különösen a 12. § (5) bekezdése szerinti szempontok szerint. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül köteles elkészíteni, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölteni az EÉR felületére. Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR felületet biztosít az ártárgyalás lebonyolítására, abban az esetben ha a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázók online értesítést kapnak az újabb ártárgyalási fordulóról. Az online ártárgyalás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az online ártárgyalást legkorábban a pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő munkanapon, legkésőbb azonban a jegyzőkönyv feltöltését követő 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani. A vagyonelemekről a képeket csatoljuk. Kapcsolattartás kizárólag az EÉR-en keresztül történik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30993/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

1 db ingatlan, 2473 Vál, belterület, Rónai köz 916/2 hrsz.: 916/2 256 nm nagyságú beépített ingatlan, az épület funkciója pékség. Eszközök: A csatolmányok alapján a pékség berendezése, illetve pékáru előállítására szolgáló gépek, eszközök, összesen 78 db eszköz.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 13:40
2015.06.20 - 13:40
Nettó 22 144 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.07-14-000680
P30993

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pridentum-Pro Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1013 Budapest, Pauler utca 6..
Cégjegyzékszám:
01-09-737621

Adós adatai

Cégnév:
R.T. Panetterie Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.
Cégjegyzékszám:
07-09-008208

Dokumentumok

2015.07.06 - 11:48
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.07-14-000680 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.., levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 6..) felszámoló által a R.T.Panetterie Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008208, székhely: 2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.20 - 13:40
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.07-14-000680 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 20. 13 óra 40 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.., levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 6..) felszámoló által a R.T.Panetterie Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 07-09-008208, székhely: 2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 13:40
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.07-14-000680 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 13 óra 40 perckor, a Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.., levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 6..) felszámoló által a R.T.Panetterie Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 07-09-008208, székhely: 2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30993.
2015.05.21 - 15:14
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pridentum Pro Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-737621, székhely: 1013 Budapest, Pauler utca 6.., levelezési cím: 1013 Budapest, Pauler utca 6..), mint a(z) R.T.Panetterie Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07-09-008208, székhely: 2473 Vál, Rónaköz köz 916/2.) Fejér Megyei Törvényszék 7.Fpk.07-14-000680/5. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30993
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 13 óra 40 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 20. 13 óra 40 perc

Ajánlati biztosíték összege: 864 320 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyonelemekre meghatározott együttes összegű „ajánlati biztosítékot” banki utalással kell teljesíteni, melynek együttes összege 864.320,- Ft, mely összegről szóló átutalási bizonylatot a pályázathoz kell csatolni. Az ajánlati biztosíték összegét a Pridentum-Pro Kft. Raiffeisen Banknál vezetett 12010659-00154546-00100000 számlaszámra kell utalni, a közlemény rovatban „R.T. Panetterie Kft. fa ajánlati biztosíték” feltüntetésével.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését az értékesítő az eredmény megállapítása érdekében a pályázat ajánlattételi határidejének lejártakor ellenőrzi. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró ajánlattevőt az értékesítő az értékesítésből kizárhatja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db ingatlan, 2473 Vál, belterület, Rónai köz 916/2 hrsz.: 916/2
256 nm nagyságú beépített ingatlan, az épület funkciója pékség.
Eszközök: A csatolmányok alapján a pékség berendezése, illetve pékáru előállítására szolgáló gépek, eszközök, összesen 78 db eszköz.


A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 22 144 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Megtekintés: Vál, Rónaköz 916/2 szám alatt előzetes egyeztetés alapján megtekinthető.Egyeztetés módja : Telefonon :06-1-784-1252

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki fedezetigazolással, vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolja, és a pályázathoz eredeti okiratban mellékeli, • be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennálló – az ajánlati kötöttség vállalásáról, • a pályázó cégszerű aláírását és dátumot. A vételár megfizetése egy összegben, a bankszámlán történő jóváírással tekintendő megfizetettnek,
a vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15. munkanapig kell teljesíteni. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követően a vételi jog megszerzéséről szóló felszámolói értesítést követő 15 munkanapon belül a pályázó köteles az adásvételi szerződéseket megkötni, melyet az eladó köteles elkészíttetni, és a pályázó az abban foglalt vételár utalásának eleget tenni. A vételárat a vételi jog megszerzéséről szóló értesítést követő 15. munkanapig kell teljesíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötését követő 3 napon belül a megvásárolt vagyonelemeket az eladó a vevőnek birtokba adja.
A felmerülő pályázati és szerződéskötéssel kapcsolatos költségek a vevőt terhelik. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy az esetlegesen felmerülő környezeti károk elhárításának költségét a vevőnek kell viselnie.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) nincs egyéb kötelezettségvállalás, b) egy összegben történik a megfizetés, ezért csak a legalacsonyabb vételár az értékelés szempontja c) az érvényes pályázatok közül a kiválasztás módszere, hogy a legalacsonyabb ajánlati árat tartjuk a legkedvezőbbnek és az kerül elfogadásra. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy megfelelő ajánlat hiányában az értékesítési eljárást eredménytelennek nyilvánítja

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyon a pályázók által megtekintett és ismert, használt állapotban, per- teher és igénymentesen, a kellékszavatosság teljes körű eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre. Az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a vételár teljes összegével rendelkezik, ezt ezen célra elkülönített és zárolt bankszámlán történő pénz rendelkezésre állását banki fedezetigazolással, vagy ügyvédi letétbe helyezéssel hitelt érdemlő módon igazolja, és a pályázathoz eredeti okiratban mellékeli. Be kell csatolni az ajánlattevő nyilatkozatát - a pályázat benyújtásától kezdődően a pályázatok bontásától számított 60 napig fennálló – az ajánlati kötöttség vállalásáról. A teljes vételár kiegyenlítése a vagyonelemek birtokba adásának feltétele. Az elfogadott vételi ajánlatot tevő – amennyiben ajánlati kötöttsége alatt – ajánlatát visszavonja, illetőleg az adásvételi szerződést nem köti meg, vagy a kikötött vételárat az előírt határidőn belül részben vagy egészben nem fizeti meg, az ajánlati biztosíték összegét elveszti. A nyertes pályázó ajánlati biztosítéka a vételárba beszámít. Az érvénytelen pályázatot benyújtók vagy az el nem fogadott vételi ajánlatot tevők ajánlati biztosítéka a pályázatok elbírálását követő nyolc (8) munkanapon belül visszautalásra kerül. A felszámoló felhívja az elővásárlási joggal rendelkezők figyelmét, hogy az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékukat a pályázat benyújtásának időpontjáig írásban jelentsék be a felszámolónak. A pályázat eredményességének megállapítását követően az elővásárlási joggal rendelkezőnek bemutatásra kerül a nyertes ajánlat annak érdekében, hogy nyilatkozzon, kíván-e élni elővásárlási jogával. Az elővásárlási jogot gyakorlóra a hirdetményben pontosan megfogalmazott feltételek teljes körűen vonatkoznak, a pályázó cégszerű aláírását és dátumát. A Cstv. 49/A. § szerinti értékesítési pályázat esetén a számítógépes rendszer formai vizsgálatot végez arra nézve, hogy a pályázat határidőben érkezett-e. A mellékleteket szkennelt formában kell csatolni. A pályázati felhívásban meghatározott pályázatbontáskor az értékesítő megvizsgálja, hogy a pályázatok megfeleltek-e az értékesítési hirdetményben meghatározott feltételeknek, továbbá minden érvényes pályázatot értékel a részletes pályázati feltételekben meghatározott módon, különösen a 12. § (5) bekezdése szerinti szempontok szerint. A pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyvet az értékesítő a pályázatbontás időpontjától számított 20 napon belül köteles elkészíteni, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölteni az EÉR felületére. Ha a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti pályázati ártárgyalás feltételei fennállnak, akkor a pályázat nyertesének azonnali megállapítása helyett az EÉR felületet biztosít az ártárgyalás lebonyolítására, abban az esetben ha a legmagasabb és az ettől legfeljebb 10%-kal alacsonyabb árajánlatot adó pályázók online értesítést kapnak az újabb ártárgyalási fordulóról. Az online ártárgyalás időtartama 5 óra, a megtett ajánlatokat a rendszer rögzíti (naplózza) és archiválja. Az online ártárgyalást legkorábban a pályázatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv feltöltését követő munkanapon, legkésőbb azonban a jegyzőkönyv feltöltését követő 5 munkanapon belül, 9 és 21 óra között kell megtartani. A vagyonelemekről a képeket csatoljuk. Kapcsolattartás kizárólag az EÉR-en keresztül történik.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30993/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.