Eljárás részletei

Károly Hotel*** teljes felszereléssel (bérlő által működtetett)
0 tétel

Pályázat - KKR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Miskolc I. kerület, 4744/7. hrsz., Természetben: Miskolc, I. kerület József Attila u. 55. szám alatt található „Kivett udvar és egyéb épület” megnevezésű Károly Hotel 3*-os szálloda (86 szobás) teljes felszereléssel. Az ingatlanon a 4744/5. hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joga van bejegyezve. A szálloda jelenleg bérlő által üzemeltetett. Az ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • III/7. Jelzálogjog 30.000.000,- Ft azaz harmincmillió forint támogatás erejéig. Jogosult: Nemzetgazdasági Minisztérium, törzsszám: 15303392 Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 40135/2004.03.24. • III/11. Lemondás jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról a III/7. sorszám alatt bejegyzett jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról a II/6. sorszám alatti tulajdonos a Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) irányában lemondott. Utalás: III/7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37373/2005.02.23. • III/14. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 175.000.000,- Ft, azaz százhetvenötmillió forint keretösszeg erejéig. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt., törzsszám: 10198014 Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 42357/2009. • III/15. Végrehajtási jog 4.238.738,- Ft, azaz négymillió-kétszázharmincnyolcezer-hétszázharmincnyolc forint és járulékai erejéig. Jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya Cím: 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 23. Bejegyző határozat, érkezési idő: 69328/2012.12.15. • III/17. Végrehajtási jog 3.045.080,- Ft, azaz hárommillió-negyvenötezer-nyolcvan forint és járulékai erejéig. Jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 43810/2013.05.07. • III/19. Jelzálogjog 322.507.054,- Ft azaz háromszázhuszonkettőmillió-ötszázhétezer-ötvennégy forint és járulékai erejéig. Jogosult: Kulcsár Károly József szül: 1938., anyja neve: Szűcs Erzsébet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014.07.23. • III/20. Jelzálogjog 271.881,- Euró azaz kétszázhetvenegyezer-nyolcszáznyolcvanegy euró és járulékai erejéig. Jogosult: Kulcsár Károly József szül: 1938., anyja neve: Szűcs Erzsébet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23. • III/21. Jelzálogjog 57.488.583,- Ft, azaz ötvenhétmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-ötszáz-nyolcvanhárom forint és járulékai erejéig. Jogosult: Kulcsár Zsuzsanna Erzsébet szül: 1979. anyja neve: Melcher Erika Christa Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23. • III/22. Jelzálogjog 17.200,- Euró, azaz tizenhétezer-kétszáz euró és járulékai erejéig. Jogosult: Kulcsár Zsuzsanna Erzsébet szül: 1979. anyja neve: Melcher Erika Christa Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 12:00
2015.06.16 - 12:00
Nettó 571 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.05-2013-000357
P30972

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
KKR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3527 Miskolc, József Attila utca 55..
Cégjegyzékszám:
05-09-001181

Dokumentumok

2015.06.16 - 12:32
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-2013-000357 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a KKR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-001181, székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-2013-000357 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a KKR Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-001181, székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-2013-000357 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a KKR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-001181, székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30972.
2015.04.29 - 10:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) KKR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-001181, székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 55..) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-2013-000357/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30972
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az irányár 17 330 000,- Ft (azaz Tizenhétmillió-háromszázharmincezer forint) ajánlati
biztosítékot a KKR Kft. F.A. OTP Banknál vezetett 11734004-20556613 számú
bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc I. kerület, 4744/7. hrsz., Természetben: Miskolc, I. kerület József Attila u. 55. szám alatt található
„Kivett udvar és egyéb épület” megnevezésű Károly Hotel 3*-os szálloda (86 szobás) teljes felszereléssel.
Az ingatlanon a 4744/5. hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joga van bejegyezve.
A szálloda jelenleg bérlő által üzemeltetett.

Az ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• III/7. Jelzálogjog 30.000.000,- Ft azaz harmincmillió forint támogatás erejéig.
Jogosult: Nemzetgazdasági Minisztérium, törzsszám: 15303392
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 40135/2004.03.24.

• III/11. Lemondás jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról a III/7. sorszám alatt bejegyzett jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról a II/6. sorszám alatti tulajdonos a Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) irányában lemondott. Utalás: III/7.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 37373/2005.02.23.

• III/14. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 175.000.000,- Ft, azaz százhetvenötmillió forint keretösszeg erejéig.
Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt., törzsszám: 10198014
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 42357/2009.

• III/15. Végrehajtási jog 4.238.738,- Ft, azaz négymillió-kétszázharmincnyolcezer-hétszázharmincnyolc forint és járulékai erejéig.
Jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya
Cím: 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 23.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 69328/2012.12.15.

• III/17. Végrehajtási jog 3.045.080,- Ft, azaz hárommillió-negyvenötezer-nyolcvan forint és járulékai erejéig.
Jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 43810/2013.05.07.

• III/19. Jelzálogjog 322.507.054,- Ft azaz háromszázhuszonkettőmillió-ötszázhétezer-ötvennégy forint és járulékai erejéig.
Jogosult: Kulcsár Károly József szül: 1938., anyja neve: Szűcs Erzsébet
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014.07.23.

• III/20. Jelzálogjog 271.881,- Euró azaz kétszázhetvenegyezer-nyolcszáznyolcvanegy euró és járulékai erejéig.
Jogosult: Kulcsár Károly József szül: 1938., anyja neve: Szűcs Erzsébet
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23.

• III/21. Jelzálogjog 57.488.583,- Ft, azaz ötvenhétmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-ötszáz-nyolcvanhárom forint és járulékai erejéig.
Jogosult: Kulcsár Zsuzsanna Erzsébet szül: 1979. anyja neve: Melcher Erika Christa
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23.

• III/22. Jelzálogjog 17.200,- Euró, azaz tizenhétezer-kétszáz euró és járulékai erejéig.
Jogosult: Kulcsár Zsuzsanna Erzsébet szül: 1979. anyja neve: Melcher Erika Christa
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23.


A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 571 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos megbízottjával Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a KKR Kft. F.A.. OTP Banknál vezetett 11734004-20556613 számú bankszámlájára.
A vagyonösszesség irányára az alábbi elemekből tevődik össze:
telek 18 000 000 Ft, épületek 552 000 000 Ft ingóságok 1 000 000 Ft.
A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt értékesíti.
Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól; az ingóság értékesítésére az ÁFA Törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, melyet magánszemély vásárló esetén + 27 % ÁFA terhel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 16. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni a jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30972/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Miskolc I. kerület, 4744/7. hrsz., Természetben: Miskolc, I. kerület József Attila u. 55. szám alatt található „Kivett udvar és egyéb épület” megnevezésű Károly Hotel 3*-os szálloda (86 szobás) teljes felszereléssel. Az ingatlanon a 4744/5. hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joga van bejegyezve. A szálloda jelenleg bérlő által üzemeltetett. Az ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei: • III/7. Jelzálogjog 30.000.000,- Ft azaz harmincmillió forint támogatás erejéig. Jogosult: Nemzetgazdasági Minisztérium, törzsszám: 15303392 Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Bejegyző határozat, érkezési idő: 40135/2004.03.24. • III/11. Lemondás jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról a III/7. sorszám alatt bejegyzett jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról a II/6. sorszám alatti tulajdonos a Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) irányában lemondott. Utalás: III/7. Bejegyző határozat, érkezési idő: 37373/2005.02.23. • III/14. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 175.000.000,- Ft, azaz százhetvenötmillió forint keretösszeg erejéig. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt., törzsszám: 10198014 Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Bejegyző határozat, érkezési idő: 42357/2009. • III/15. Végrehajtási jog 4.238.738,- Ft, azaz négymillió-kétszázharmincnyolcezer-hétszázharmincnyolc forint és járulékai erejéig. Jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya Cím: 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 23. Bejegyző határozat, érkezési idő: 69328/2012.12.15. • III/17. Végrehajtási jog 3.045.080,- Ft, azaz hárommillió-negyvenötezer-nyolcvan forint és járulékai erejéig. Jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8. Bejegyző határozat, érkezési idő: 43810/2013.05.07. • III/19. Jelzálogjog 322.507.054,- Ft azaz háromszázhuszonkettőmillió-ötszázhétezer-ötvennégy forint és járulékai erejéig. Jogosult: Kulcsár Károly József szül: 1938., anyja neve: Szűcs Erzsébet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014.07.23. • III/20. Jelzálogjog 271.881,- Euró azaz kétszázhetvenegyezer-nyolcszáznyolcvanegy euró és járulékai erejéig. Jogosult: Kulcsár Károly József szül: 1938., anyja neve: Szűcs Erzsébet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23. • III/21. Jelzálogjog 57.488.583,- Ft, azaz ötvenhétmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-ötszáz-nyolcvanhárom forint és járulékai erejéig. Jogosult: Kulcsár Zsuzsanna Erzsébet szül: 1979. anyja neve: Melcher Erika Christa Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23. • III/22. Jelzálogjog 17.200,- Euró, azaz tizenhétezer-kétszáz euró és járulékai erejéig. Jogosult: Kulcsár Zsuzsanna Erzsébet szül: 1979. anyja neve: Melcher Erika Christa Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54. Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23. A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 12:00
2015.06.16 - 12:00
Nettó 571 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.05-2013-000357
P30972

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉL-ORG Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1126 Budapest, Németvölgyi út 8..
Cégjegyzékszám:
01-09-886496

Adós adatai

Cégnév:
KKR Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3527 Miskolc, József Attila utca 55..
Cégjegyzékszám:
05-09-001181

Dokumentumok

2015.06.16 - 12:32
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.05-2013-000357 ügyszámú nyilvános pályázat, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a KKR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-001181, székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.05-2013-000357 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a KKR Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-001181, székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.05-2013-000357 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 12 óra 00 perckor, a Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..) felszámoló által a KKR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-001181, székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 55..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30972.
2015.04.29 - 10:55
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Cél-Org Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-886496, székhely: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8.., levelezési cím: 1126 Budapest, Németvölgyi út 8..), mint a(z) KKR Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-001181, székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 55..) Miskolci Törvényszék 5.Fpk.05-2013-000357/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30972
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 330 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az irányár 17 330 000,- Ft (azaz Tizenhétmillió-háromszázharmincezer forint) ajánlati
biztosítékot a KKR Kft. F.A. OTP Banknál vezetett 11734004-20556613 számú
bankszámlájára kell átutalni vagy befizetni.
Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő javára nem kamatozik.
A pályázati ajánlat érvényességének a feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Az ajánlati biztosíték átutalásáról vagy befizetéséről szóló bizonylatot a benyújtott pályázathoz mellékelni kell.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 (nyolc) munkanapon belül visszautalja.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tevő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Miskolc I. kerület, 4744/7. hrsz., Természetben: Miskolc, I. kerület József Attila u. 55. szám alatt található
„Kivett udvar és egyéb épület” megnevezésű Károly Hotel 3*-os szálloda (86 szobás) teljes felszereléssel.
Az ingatlanon a 4744/5. hrsz-ú ingatlan átjárási szolgalmi joga van bejegyezve.
A szálloda jelenleg bérlő által üzemeltetett.

Az ingatlan tulajdoni lapon szereplő terhei:

• III/7. Jelzálogjog 30.000.000,- Ft azaz harmincmillió forint támogatás erejéig.
Jogosult: Nemzetgazdasági Minisztérium, törzsszám: 15303392
Cím: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 40135/2004.03.24.

• III/11. Lemondás jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról a III/7. sorszám alatt bejegyzett jelzálogjog ranghelyével való rendelkezés jogáról a II/6. sorszám alatti tulajdonos a Raiffeisen Bank (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) irányában lemondott. Utalás: III/7.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 37373/2005.02.23.

• III/14. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 175.000.000,- Ft, azaz százhetvenötmillió forint keretösszeg erejéig.
Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt., törzsszám: 10198014
Cím: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 42357/2009.

• III/15. Végrehajtási jog 4.238.738,- Ft, azaz négymillió-kétszázharmincnyolcezer-hétszázharmincnyolc forint és járulékai erejéig.
Jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya
Cím: 3530 Miskolc, Petőfi S. u. 23.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 69328/2012.12.15.

• III/17. Végrehajtási jog 3.045.080,- Ft, azaz hárommillió-negyvenötezer-nyolcvan forint és járulékai erejéig.
Jogosult: Miskolc MJV Önkormányzat Jegyzője Gazdálkodási Főosztály Adó Osztálya
Cím: 3525 Miskolc, Városház tér 8.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 43810/2013.05.07.

• III/19. Jelzálogjog 322.507.054,- Ft azaz háromszázhuszonkettőmillió-ötszázhétezer-ötvennégy forint és járulékai erejéig.
Jogosult: Kulcsár Károly József szül: 1938., anyja neve: Szűcs Erzsébet
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014.07.23.

• III/20. Jelzálogjog 271.881,- Euró azaz kétszázhetvenegyezer-nyolcszáznyolcvanegy euró és járulékai erejéig.
Jogosult: Kulcsár Károly József szül: 1938., anyja neve: Szűcs Erzsébet
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23.

• III/21. Jelzálogjog 57.488.583,- Ft, azaz ötvenhétmillió-négyszáznyolcvannyolcezer-ötszáz-nyolcvanhárom forint és járulékai erejéig.
Jogosult: Kulcsár Zsuzsanna Erzsébet szül: 1979. anyja neve: Melcher Erika Christa
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23.

• III/22. Jelzálogjog 17.200,- Euró, azaz tizenhétezer-kétszáz euró és járulékai erejéig.
Jogosult: Kulcsár Zsuzsanna Erzsébet szül: 1979. anyja neve: Melcher Erika Christa
Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 54.
Bejegyző határozat, érkezési idő: 50866/2014. 07.23.


A jelen pályázati kiírás alapján értékesítendő ingatlanokon fennálló végrehajtási jog a felszámolási eljárás kezdő időpontjában, a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével - a földhivatalhoz történő benyújtásával egyidejűleg - megszűnik (1991. évi XLIX. törvény 38. §).

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 571 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan megtekinthető dr. Vadas Éva felszámolóbiztos megbízottjával Matusch Jánossal telefonon (telefon: 06-70-455-2276) történő előzetes időpont egyeztetést követően, a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző munkanapig.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A pályázat nyertese a szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül a vételárat átutalással köteles megfizetni a KKR Kft. F.A.. OTP Banknál vezetett 11734004-20556613 számú bankszámlájára.
A vagyonösszesség irányára az alábbi elemekből tevődik össze:
telek 18 000 000 Ft, épületek 552 000 000 Ft ingóságok 1 000 000 Ft.
A felszámoló a vagyonelemeket kizárólag együtt értékesíti.
Az ingatlan értékesítése a 2007. évi CXXVII. Tv. 86. § (1) bekezdés j) pontja alapján mentes az ÁFA alól; az ingóság értékesítésére az ÁFA Törvény 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján a fordított adózás szabályai vonatkoznak, melyet magánszemély vásárló esetén + 27 % ÁFA terhel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Érvényes és eredményes értékesítés esetén a felszámoló az EÉR internes felületén közleményt tesz közzé a nyertes ajánlattevő azonosító számáról, a pályázat összegéről, a szerződéskötés határidejéről, illetve szükség esetén az elővásárlásra jogosultak megkereséséről. A szerződéskötésre a pályázatok elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására (birtokba és tulajdonba adása) a teljes vételár megfizetését követő 5 (öt) napon belül kerül sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül elektronikusan nyújtható be, a https://eer.gov.hu honlapon. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételárat szerződéskötést követő 5 (öt) napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az érvényes pályázatok közül a legmagasabb vételi ajánlatot tevő pályázó nyer vételi jogot. Az értékelésnél egyéb súlyozási szempontok nem kerülnek figyelembevételre.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az elővásárlásra jogosultak vételi szándékukat a Cstv. 49/C. § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig, 2015. 06. 16. (kedd) 12,00 óráig beérkezetten írásban jelezzék a felszámoló felé. Az elővásárlásra jogosultak jogaikat a nyertes ajánlat ismeretében, az eredményhirdetést követő 12 napon belül gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlásra jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni a jogával. Az elővásárlás gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozat elmulasztása jogvesztéssel jár. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el 1,5 %-os díj ellenében.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30972/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.