Eljárás részletei

Készletek
0 tétel

Pályázat - WHITE 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.15 - 08:01
A nyertes ár
Nettó 750 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Az igazságügyi műszaki szakértő felértékelése alapján a készletek összes értéke nettó 9.885 E Ft, mely készletek személygépkocsik és haszonjárművek alkatrészeik, villanyszerelési anyagok, csapágyak, vízszerelési anyagok, egyéb anyagok, összesen 803 tétel.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 08:00
2015.06.15 - 08:01
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 750 000 Ft
4.Fpk.09-13-000010
P30908

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9022 Győr, Liszt F. utca 37..
Cégjegyzékszám:
08-09-003091

Adós adatai

Cégnév:
WHITE 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Székhely:
4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.
Cégjegyzékszám:
09-09-010441

Dokumentumok

2015.06.22 - 10:24
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.09-13-000010 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a WHITE 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-010441, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 750 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30908F2
Szerződéskötés dátuma: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.15 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-13-000010 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 01 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a WHITE 2004 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-010441, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-13-000010 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 08 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a WHITE 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-010441, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30908.
2015.05.13 - 11:36
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) WHITE 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-010441, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.09-13-000010/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30908
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az ADVOCO Kft. Pannon Takarékszövetkezetnél vezetett 63200157-11047557 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az igazságügyi műszaki szakértő felértékelése alapján a készletek összes értéke nettó 9.885 E Ft, mely készletek személygépkocsik és haszonjárművek alkatrészeik, villanyszerelési anyagok, csapágyak, vízszerelési anyagok, egyéb anyagok, összesen 803 tétel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen 2015. június 10. 9.00-11.00. óra között, Hajdúböszörmény, Vörösmarty u. 2. szám alatt megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az ADVOCO Kft. Pannon Takarékszövetkezetnél vezetett 63200157-11047557 számú bankszámlájára kell megfizetni.
Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
A megajánlott vételárat
Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30908/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.15 - 08:01
A pályázat véget ért
2015.05.29 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.20 - 14:16P30908F1 kommentje

Excelben nincs készletlistájuk ami előzetesen megtekinthető?

2015.05.21 - 09:37Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Készletlista megküldésére nincs lehetősége a felszámolónak. A személyes megtekintés alkalmával lehetősége nyílik a készletet megtekinteni.

2015.05.16 - 08:11P30908F1 kommentje

A készlet lista hogyan nézhető meg? Köszönöm!

2015.05.18 - 13:40Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A pályázati kiírásnak megfelelően a meghirdetett vagyontárgyak személyesen 2015. június 10. 9.00-11.00. óra között, Hajdúböszörmény, Vörösmarty u. 2. szám alatt megtekinthetőek.

Ismertető

Az igazságügyi műszaki szakértő felértékelése alapján a készletek összes értéke nettó 9.885 E Ft, mely készletek személygépkocsik és haszonjárművek alkatrészeik, villanyszerelési anyagok, csapágyak, vízszerelési anyagok, egyéb anyagok, összesen 803 tétel.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 08:00
2015.06.15 - 08:01
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 750 000 Ft
4.Fpk.09-13-000010
P30908

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9022 Győr, Liszt F. utca 37..
Cégjegyzékszám:
08-09-003091

Adós adatai

Cégnév:
WHITE 2004 Ingatlanhasznosító Kft. "f.a."
Székhely:
4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.
Cégjegyzékszám:
09-09-010441

Dokumentumok

2015.06.22 - 10:24
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.09-13-000010 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a WHITE 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-010441, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 750 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30908F2
Szerződéskötés dátuma: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.15 - 08:01
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-13-000010 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 01 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a WHITE 2004 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-09-010441, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-13-000010 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 08 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a WHITE 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-09-010441, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30908.
2015.05.13 - 11:36
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) WHITE 2004 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-09-010441, székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Vörösmarty utca 2.) Debreceni Törvényszék 4.Fpk.09-13-000010/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30908
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni az ADVOCO Kft. Pannon Takarékszövetkezetnél vezetett 63200157-11047557 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az igazságügyi műszaki szakértő felértékelése alapján a készletek összes értéke nettó 9.885 E Ft, mely készletek személygépkocsik és haszonjárművek alkatrészeik, villanyszerelési anyagok, csapágyak, vízszerelési anyagok, egyéb anyagok, összesen 803 tétel.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen 2015. június 10. 9.00-11.00. óra között, Hajdúböszörmény, Vörösmarty u. 2. szám alatt megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az ADVOCO Kft. Pannon Takarékszövetkezetnél vezetett 63200157-11047557 számú bankszámlájára kell megfizetni.
Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 8 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.
A megajánlott vételárat
Bánatpénz megfizetésének igazolása.

A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető.
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.
Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. Az esetlegesen később felmerülő, az adásvétel időpontjában nem ismert környezeti terhet is a vevő viseli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30908/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.15 - 08:01
A pályázat véget ért
2015.05.29 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.20 - 14:16P30908F1 kommentje

Excelben nincs készletlistájuk ami előzetesen megtekinthető?

2015.05.21 - 09:37Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Készletlista megküldésére nincs lehetősége a felszámolónak. A személyes megtekintés alkalmával lehetősége nyílik a készletet megtekinteni.

2015.05.16 - 08:11P30908F1 kommentje

A készlet lista hogyan nézhető meg? Köszönöm!

2015.05.18 - 13:40Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A pályázati kiírásnak megfelelően a meghirdetett vagyontárgyak személyesen 2015. június 10. 9.00-11.00. óra között, Hajdúböszörmény, Vörösmarty u. 2. szám alatt megtekinthetőek.