Eljárás részletei

Vadászház Iregszemcse külterületén
1 tétel

Pályázat - Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.19 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 4 100 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Az adós tulajdonában lévő, Iregszemcse külterület 0163/2. hrsz-ú, 1591 m2 területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.04 - 11:00
2015.06.19 - 12:00
Nettó 2 215 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 100 000 Ft
4.Fpk.17-14-000200
P30843

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1031 Budapest, Nánási út 97..
Cégjegyzékszám:
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév:
Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság "f.a."
Székhely:
7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.
Cégjegyzékszám:
Pk.60.117/1996.

Dokumentumok

2015.07.02 - 10:07
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.17-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Pk.60.117/1996., székhely: 7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30843F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.19 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.17-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 19. 12 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Pk.60.117/1996., székhely: 7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.04 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.17-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 11 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Pk.60.117/1996., székhely: 7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30843.
2015.05.21 - 09:36
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..), mint a(z) Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság „f.a” (cégjegyzékszám: Pk.60.117/1996., székhely: 7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.) Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-14-000200/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30843
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 4. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 110 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára, (közlemény rovatba: "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában lévő, Iregszemcse külterület 0163/2. hrsz-ú, 1591 m2 területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 215 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iregszemcse külterület, 0163/2. hrsz-ú ingatlan

Típus:
vadászház
Területe:
1 591 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
2 215 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Iregszemcse
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0163/2.
Ingatlan postai címe:
7095 Iregszemcse, hrsz. 0163/2.
Művelési ág:
lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság:
1 591 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Iregszemcse külterület, 0163/2. hrsz-ú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság "f.a."7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1/A.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Végrehajtási jog 717.158,- Ft és járulékai erejéig - Gyurák Sándor2. Végrehajtási jog 924.500,- Ft és járulékai erejéig - Iregi "Erdélyi" Mezőgazdasági Kft.3. Végrehajtási jog 900.899,- Ft és járulékai erejéig - Hajdú László4. Végrehajtási jog 634.790,- Ft és járulékai erejéig - Beda János

Az épületnél jellemző sajátosságok: Felépítmény területe 95 m2, 1 db vadászház, 1 db melléképület.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-30/957-5799).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a mérőórák állását.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis-Megoldás Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30843/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.19 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.06.04 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.16 - 11:04P30843F1 kommentje

Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázatomat az oldalon hol, és hogyan tudom feltölteni. Esetleges jelenlegi telefonos elérhetőségem (jogi képviselőm): 82/414-047, 30/9949-710 Tisztelettel: Gyurák Sándor

Tételek 1 db (1)

Iregszemcse külterület, 0163/2. hrsz-ú ingatlan
Iregszemcse külterület, 0163/2. hrsz-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű vadászház.
Település:
Iregszemcse
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
vadászház
Terület:
1591 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós tulajdonában lévő, Iregszemcse külterület 0163/2. hrsz-ú, 1591 m2 területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.04 - 11:00
2015.06.19 - 12:00
Nettó 2 215 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 4 100 000 Ft
4.Fpk.17-14-000200
P30843

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1031 Budapest, Nánási út 97..
Cégjegyzékszám:
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév:
Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság "f.a."
Székhely:
7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.
Cégjegyzékszám:
Pk.60.117/1996.

Dokumentumok

2015.07.02 - 10:07
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 4.Fpk.17-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Pk.60.117/1996., székhely: 7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 4 100 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30843F1
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.19 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.17-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 19. 12 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Pk.60.117/1996., székhely: 7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.04 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.17-14-000200 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 4. 11 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Pk.60.117/1996., székhely: 7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30843.
2015.05.21 - 09:36
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..), mint a(z) Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság „f.a” (cégjegyzékszám: Pk.60.117/1996., székhely: 7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1. A ép.) Szekszárdi Törvényszék 4.Fpk.17-14-000200/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30843
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 4. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 110 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára, (közlemény rovatba: "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában lévő, Iregszemcse külterület 0163/2. hrsz-ú, 1591 m2 területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 215 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iregszemcse külterület, 0163/2. hrsz-ú ingatlan

Típus:
vadászház
Területe:
1 591 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
2 215 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Iregszemcse
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0163/2.
Ingatlan postai címe:
7095 Iregszemcse, hrsz. 0163/2.
Művelési ág:
lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság:
1 591 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Iregszemcse külterület, 0163/2. hrsz-ú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Iregszemcsei "Kittenberger Kálmán" Vadásztársaság "f.a."7095 Iregszemcse, Ady Endre utca 1/A.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 1. Végrehajtási jog 717.158,- Ft és járulékai erejéig - Gyurák Sándor2. Végrehajtási jog 924.500,- Ft és járulékai erejéig - Iregi "Erdélyi" Mezőgazdasági Kft.3. Végrehajtási jog 900.899,- Ft és járulékai erejéig - Hajdú László4. Végrehajtási jog 634.790,- Ft és járulékai erejéig - Beda János

Az épületnél jellemző sajátosságok: Felépítmény területe 95 m2, 1 db vadászház, 1 db melléképület.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-30/957-5799).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a mérőórák állását.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis-Megoldás Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30843/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.19 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.06.04 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.16 - 11:04P30843F1 kommentje

Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázatomat az oldalon hol, és hogyan tudom feltölteni. Esetleges jelenlegi telefonos elérhetőségem (jogi képviselőm): 82/414-047, 30/9949-710 Tisztelettel: Gyurák Sándor