Eljárás részletei

Kurityán belterület, 72 hrsz. alatti, 1.950 m2 területű, kivett iroda,műhely,raktár,udvar megnevezésű ingatlan.
1 tétel

Pályázat - HERCZEG ALKONY Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.16 - 11:17
A nyertes ár
Nettó 1 500 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

ipari ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 11:17
2015.06.16 - 11:17
Nettó 3 520 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 500 000 Ft
8913
P30840

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám:
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév:
HERCZEG ALKONY Kft. "f.a."
Székhely:
3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..
Cégjegyzékszám:
05-09-019334

Dokumentumok

2015.06.22 - 12:36
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8913 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a HERCZEG ALKONY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019334, székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30840F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 napon belül megkötjük.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.16 - 11:17
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8913 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 11 óra 17 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a HERCZEG ALKONY Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-019334, székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 11:17
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8913 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 11 óra 17 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a HERCZEG ALKONY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019334, székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30840.
2015.05.14 - 10:25
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) HERCZEG ALKONY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-019334, székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.05-12-001147/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30840
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 11 óra 17 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 11 óra 17 perc

Ajánlati biztosíték összege: 176 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 5%-át kitevő 176.000.- Ft-ot, a Herczeg Alkony Kft „fa” Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046133-01411583-00100006. sz. bankszámlájára, "bánatpénz” megjelöléssel megfizeti a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

ipari ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 520 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett iroda, műhely, raktár, udvar

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 950 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kurityán
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
72
Ingatlan postai címe:
3732 Kurityán, hrsz. 72
Területnagyság:
1 950 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett iroda, műhely, raktár, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HERCZEG ALKONY KFT.3732 KURITYÁN, Kossuth Lajos út 157.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány javára, 7.000.000,- Ft és járulékai erejéig,-Vezetékjog (a VMM-268/2011 engedélyszámú (20420) Kurityán 0,4 kV-os 1.sz.vezetékrendszer az ingatlan területéből 22 m2-t érint), jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT-Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL javára 8.182.116,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A helyszíni megtekintés 2015.06.11-én 10-12 óra között lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat az adásvételi szerződésben meghatározott időpontig, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással a Herczeg Alkony Kft „fa” Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046133-01411583-00100006. sz. bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 napon belül megkötjük.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Átvétel napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése; - az ajánlattevő adatai: társaság, illetve vállalkozás esetén a pályázó neve, székhelye hatályos cégkivonat, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldánya. - magánszemély pályázó esetében: személyi adatok (szül.év, hely, an. szem.szám, adószám) - bánatpénz befizetés igazolása; - nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 40 napig fenntartja. - bankszámlaszám közlése, ahová az ajánlati biztosíték visszautalásra kerülhet. Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel. A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága. A hitelezői követelések beszámítása nem lehetséges. Az eladó a vagyontárgyakhoz kellékszavatosságot nem vállal, az ingatlant a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. Az elővásárlása jogosultak az elővásárlási jogukat kizárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az elővásárlási jogosultak ezen irányú szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban kell, hogy bejelentsék a felszámolónak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy – megfelelő ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett ingatlan az ÁFA törvény 86. § (1) bek.j.) pontja alapján adómentesen kerül értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30840/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.16 - 11:17
A pályázat véget ért
2015.06.01 - 11:17
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett iroda, műhely, raktár, udvar
Kurityán belterület, 72 hrsz. alatti, 1.950 m2 területű, kivett iroda,műhely,raktár,udvar megnevezésű ingatlan.
Település:
Kurityán
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
1950 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

ipari ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 11:17
2015.06.16 - 11:17
Nettó 3 520 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 500 000 Ft
8913
P30840

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ALLEGO Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1054 Budapest, Hold utca 21..
Cégjegyzékszám:
01-09-695300

Adós adatai

Cégnév:
HERCZEG ALKONY Kft. "f.a."
Székhely:
3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..
Cégjegyzékszám:
05-09-019334

Dokumentumok

2015.06.22 - 12:36
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8913 ügyszámú nyilvános pályázat, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a HERCZEG ALKONY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019334, székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30840F1
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 napon belül megkötjük.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.16 - 11:17
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8913 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 11 óra 17 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a HERCZEG ALKONY Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-019334, székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 11:17
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8913 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 11 óra 17 perckor, a ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..) felszámoló által a HERCZEG ALKONY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-019334, székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30840.
2015.05.14 - 10:25
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) ALLEGO Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-695300, székhely: 1054 Budapest, Hold utca 21.., levelezési cím: 1054 Budapest, Hold utca 21..), mint a(z) HERCZEG ALKONY Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-019334, székhely: 3732 Kurityán, Kossuth Lajos út 157..) Miskolci Törvényszék 8.Fpk.05-12-001147/11.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30840
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 11 óra 17 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 11 óra 17 perc

Ajánlati biztosíték összege: 176 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó ajánlati biztosítékként a meghirdetett irányár 5%-át kitevő 176.000.- Ft-ot, a Herczeg Alkony Kft „fa” Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046133-01411583-00100006. sz. bankszámlájára, "bánatpénz” megjelöléssel megfizeti a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításba kerül, míg az eredménytelen pályázók részére az eredményhirdetést követő 8 napon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

ipari ingatlan

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 520 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett iroda, műhely, raktár, udvar

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
1 950 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kurityán
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
72
Ingatlan postai címe:
3732 Kurityán, hrsz. 72
Területnagyság:
1 950 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett iroda, műhely, raktár, udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
HERCZEG ALKONY KFT.3732 KURITYÁN, Kossuth Lajos út 157.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Jelzálogjog a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány javára, 7.000.000,- Ft és járulékai erejéig,-Vezetékjog (a VMM-268/2011 engedélyszámú (20420) Kurityán 0,4 kV-os 1.sz.vezetékrendszer az ingatlan területéből 22 m2-t érint), jogosult: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT-Végrehajtási jog a NEMZETI ADÓ-ÉS VÁMHIVATAL javára 8.182.116,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A helyszíni megtekintés 2015.06.11-én 10-12 óra között lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat az adásvételi szerződésben meghatározott időpontig, de legkésőbb a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni átutalással a Herczeg Alkony Kft „fa” Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12046133-01411583-00100006. sz. bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv az EÉR rendszeren történő megjelenéstől számított 15 napon belül megkötjük.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Átvétel napja a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: - egyértelműen meghatározott vételi ár és fizetési feltételek megjelölése; - az ajánlattevő adatai: társaság, illetve vállalkozás esetén a pályázó neve, székhelye hatályos cégkivonat, cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő aláírási címpéldánya. - magánszemély pályázó esetében: személyi adatok (szül.év, hely, an. szem.szám, adószám) - bánatpénz befizetés igazolása; - nyilatkozat arról, hogy a pályázó ajánlatát a beadási határidőtől számított 40 napig fenntartja. - bankszámlaszám közlése, ahová az ajánlati biztosíték visszautalásra kerülhet. Abban az esetben, ha több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázatok kerülnek benyújtásra, az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalásra kerül sor, amelynek feltételeit az ártárgyalást megelőzően ismerteti a felszámoló a résztvevőkkel. A pályázatok értékelésénél az értékelési szempont a vételár nagysága. A hitelezői követelések beszámítása nem lehetséges. Az eladó a vagyontárgyakhoz kellékszavatosságot nem vállal, az ingatlant a pályázók megtekintett állapotban vásárolják meg. Az elővásárlása jogosultak az elővásárlási jogukat kizárólag a jelen pályázati eljárás során gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. Az elővásárlási jogosultak ezen irányú szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban kell, hogy bejelentsék a felszámolónak. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy – megfelelő ajánlat hiányában – a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A meghirdetett ingatlan az ÁFA törvény 86. § (1) bek.j.) pontja alapján adómentesen kerül értékesítésre.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30840/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.16 - 11:17
A pályázat véget ért
2015.06.01 - 11:17
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.