Eljárás részletei

Kivett vendéglő Kömlődön
1 tétel

Pályázat - KOSTNER Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Mivel nem érkezett ajánlat, ezért a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Az adós tulajdonát képező, Kömlőd, belterület 400/1. hrsz-ú, természetben 2853 Kömlőd, Szabadság u. 30. szám alatt található kivett vendéglő.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.28 - 11:00
2015.06.12 - 12:00
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
38.Fpk.01-14-008287
P30777

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1031 Budapest, Nánási út 97..
Cégjegyzékszám:
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév:
KOSTNER Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.
Cégjegyzékszám:
01-09-674766

Dokumentumok

2015.06.18 - 13:05
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 38.Fpk.01-14-008287 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a KOSTNER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-674766, székhely: 1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Mivel nem érkezett ajánlat, ezért a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.12 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 38.Fpk.01-14-008287 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 12. 12 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a KOSTNER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-674766, székhely: 1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.28 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 38.Fpk.01-14-008287 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 28. 11 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a KOSTNER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-674766, székhely: 1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30777.
2015.05.14 - 11:13
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..), mint a(z) KOSTNER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-674766, székhely: 1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.) Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.01-14-008287/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30777
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 28. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára, (közlemény rovatba: "KOSTNER Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező, Kömlőd, belterület 400/1. hrsz-ú, természetben 2853 Kömlőd, Szabadság u. 30. szám alatt található kivett vendéglő.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vendéglő

Típus:
kivett vendéglő
Területe:
2 250 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kömlőd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
400/1
Ingatlan postai címe:
2853 Kömlőd, hrsz. 400/1
Művelési ág:
kivett vendéglő
Területnagyság:
2 250 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett vendéglő

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
KOSTNER Kereskedelmi Kft. "f.a."1125 Budapest, Zalai u. 4/C.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 1.376.776,- Ft és járulékai erejéig - NAV

Az épületnél jellemző sajátosságok: Szabálytalan sokszög alakú telken, Kömlőd település központjától 800 m-re, családi házak környezetében található. Az ingatlan környezetében iskola, óvoda, élelmiszerüzlet, távolsági autóbuszjárat 600-800 m-en belül megtalálható.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-30/957-5799).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a mérőórák állását és az egyéb körülményeket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis-Megoldás Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30777/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett vendéglő
Kömlőd, belterület 400/1 hrsz-ú, természetben 2853 Kömlőd, Szabadság u. 30. szám alatt található kivett vendéglő
Település:
Kömlőd
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett vendéglő
Terület:
2250 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Az adós tulajdonát képező, Kömlőd, belterület 400/1. hrsz-ú, természetben 2853 Kömlőd, Szabadság u. 30. szám alatt található kivett vendéglő.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.28 - 11:00
2015.06.12 - 12:00
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
38.Fpk.01-14-008287
P30777

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1031 Budapest, Nánási út 97..
Cégjegyzékszám:
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév:
KOSTNER Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.
Cégjegyzékszám:
01-09-674766

Dokumentumok

2015.06.18 - 13:05
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 38.Fpk.01-14-008287 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a KOSTNER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-674766, székhely: 1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Mivel nem érkezett ajánlat, ezért a felszámoló újabb pályázati kiírás iránt intézkedik.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.12 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 38.Fpk.01-14-008287 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 12. 12 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a KOSTNER Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-674766, székhely: 1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.28 - 11:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 38.Fpk.01-14-008287 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 28. 11 óra 00 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..) felszámoló által a KOSTNER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-674766, székhely: 1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30777.
2015.05.14 - 11:13
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1031 Budapest, Nánási út 97.., levelezési cím: 1031 Budapest, Nánási út 97..), mint a(z) KOSTNER Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-674766, székhely: 1125 Budapest, Zalai utca 4. C ép.) Fővárosi Törvényszék 38.Fpk.01-14-008287/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30777
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 28. 11 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezően kell megfizetni az ajánlati biztosítékot a kijelölt felszámoló Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték összegének a pályázat benyújtásának határidejéig be kell érkeznie a kijelölt felszámoló Krízis-Megoldás Kft. MKB Banknál vezetett 10300002-10612805-49020019 számú számlájára, (közlemény rovatba: "KOSTNER Kft. "f.a" - pályázat ajánlati biztosíték). Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó által befizetett ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít, míg a többi pályázó részére az eredményhirdetéstől számított 8 napon visszafizetése kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonát képező, Kömlőd, belterület 400/1. hrsz-ú, természetben 2853 Kömlőd, Szabadság u. 30. szám alatt található kivett vendéglő.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett vendéglő

Típus:
kivett vendéglő
Területe:
2 250 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1
Becsérték:
1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Kömlőd
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
400/1
Ingatlan postai címe:
2853 Kömlőd, hrsz. 400/1
Művelési ág:
kivett vendéglő
Területnagyság:
2 250 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett vendéglő

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
KOSTNER Kereskedelmi Kft. "f.a."1125 Budapest, Zalai u. 4/C.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Végrehajtási jog 1.376.776,- Ft és járulékai erejéig - NAV

Az épületnél jellemző sajátosságok: Szabálytalan sokszög alakú telken, Kömlőd település központjától 800 m-re, családi házak környezetében található. Az ingatlan környezetében iskola, óvoda, élelmiszerüzlet, távolsági autóbuszjárat 600-800 m-en belül megtalálható.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlant a felszámolóval történt előzetes időpont-egyeztetést követően lehet megtekinteni a megjelenést követő csütörtöki napon 10:00 és 15:00 óra között (Tel.: 06-30/957-5799).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötést követő 8 munkanapon belül. A vételár kifizetésén kívül a pályázónak más kötelezettséget nem kell vállalnia.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalék fizetési kötelezettség megfizetése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokba adására a vételár megfizetését követő 8 munkanapon belül kerül sor. A birtokba adás alkalmával a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben rögzítik a mérőórák állását és az egyéb körülményeket.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: - a pályázó adatait, jogi személy esetében: név, székhely, adószám, cégjegyzékszám, postacím, telefonszám, e-mail cím, eljáró személy adatai, esetlegesen meghatalmazás, természetes személy esetében: név, lakcím, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, személyi szám, telefonszám, e-mail cím), - a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, - az ingatlanok vételárát külön-külön megjelölvén, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyakért fizet, a pályázati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF), - a fizetés módját és ütemezését. A pályázatok értékelésére a pályázati határidő lejártát követő 15 napon belül kerül sor. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb egyösszegű vételárat, vagy az egyben történő vásárlást is tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben. A felszámoló több megfelelő azonos értékű ( a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásról az EÉR rendszer igénybevételével, üzenet útján értesíti a az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő ás záró időpontjáról az érdekelteket. Felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. Jelen hirdetményre a 237/2009 (X.20) Korm. Rendelet és a 17/2014.(II.3.) Korm. Rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ide értve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a bruttó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják. A nyilatkozattételre 10 napos határidőt biztosít a felszámoló. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Krízis-Megoldás Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A nyilvános pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló megfelelő ajánlat hiányában az ajánlatok elutasításáról dönt.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30777/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.