Eljárás részletei

5db tároló, Sopron Ógabona tér 44-46 társasház pinceszintjén
5 tétel

Pályázat - COLOR TEAM Kulturális, Művészeti és Manager Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

- Soproni Földhivatal által 357/1/A/85 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló - Soproni Földhivatal által 357/1/A/90 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 4 m2-es tároló - Soproni Földhivatal által 357/1/A/108 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló - Soproni Földhivatal által 357/1/A/110 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 7 m2-es tároló - Soproni Földhivatal által 357/1/A/111 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 09:00
2015.06.17 - 10:00
Nettó 3 520 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.01-13-000780
P30648

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1074 Budapest, Dohány utca 12..
Cégjegyzékszám:
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév:
COLOR TEAM Kulturális, Művészeti és Manager Kft. "f.a."
Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23
Cégjegyzékszám:
01 09 070858

Dokumentumok

2015.06.22 - 14:55
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.01-13-000780 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a COLOR TEAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 070858, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.17 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.01-13-000780 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 17. 10 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a COLOR TEAM Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 070858, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.01-13-000780 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 09 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a COLOR TEAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 070858, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30648.
2015.05.14 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..), mint a(z) COLOR TEAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 070858, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-13-000780/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30648
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 17. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 176 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „COLOR TEAM Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00397748-00400008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. június 17. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

- Soproni Földhivatal által 357/1/A/85 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló
- Soproni Földhivatal által 357/1/A/90 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 4 m2-es tároló
- Soproni Földhivatal által 357/1/A/108 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló
- Soproni Földhivatal által 357/1/A/110 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 7 m2-es tároló
- Soproni Földhivatal által 357/1/A/111 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 520 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
6 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/85
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
6 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 512.906,- Ft, azaz ötszáztizenkétezer-kilencszázhat forint főkövetelés és járulékai erejéig Társasházközösség javára

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/90
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
6 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/108
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
6 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
7 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/110
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
7 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
6 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/111
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
6 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30648/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 5 db (1 - 3)

tároló
Soproni Földhivatal által 357/1/A/85 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten 6 m2 tároló
Település:
Sopron
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
társasházi helység
Terület:
6 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
tároló
Soproni Földhivatal által 357/1/A/90 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasház pinceszintjén található 4 m2-es tároló
Település:
Sopron
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
társasházi helység
Terület:
4 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
tároló
Soproni Földhivatal által 357/1/A/108 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban a pinceszinten található 6 m2-es tároló
Település:
Sopron
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
társasházi helység
Terület:
6 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2

Ismertető

- Soproni Földhivatal által 357/1/A/85 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló - Soproni Földhivatal által 357/1/A/90 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 4 m2-es tároló - Soproni Földhivatal által 357/1/A/108 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló - Soproni Földhivatal által 357/1/A/110 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 7 m2-es tároló - Soproni Földhivatal által 357/1/A/111 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 09:00
2015.06.17 - 10:00
Nettó 3 520 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.01-13-000780
P30648

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Innovit Üzleti Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1074 Budapest, Dohány utca 12..
Cégjegyzékszám:
01-10-046010

Adós adatai

Cégnév:
COLOR TEAM Kulturális, Művészeti és Manager Kft. "f.a."
Székhely:
1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23
Cégjegyzékszám:
01 09 070858

Dokumentumok

2015.06.22 - 14:55
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.01-13-000780 ügyszámú nyilvános pályázat, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a COLOR TEAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 070858, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.17 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.01-13-000780 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 17. 10 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a COLOR TEAM Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 09 070858, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.01-13-000780 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 09 óra 00 perckor, a Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..) felszámoló által a COLOR TEAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 09 070858, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30648.
2015.05.14 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Innovit Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-046010, székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.., levelezési cím: 1074 Budapest, Dohány utca 12..), mint a(z) COLOR TEAM Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01 09 070858, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 7. Fszt em. 23) Fővárosi Törvényszék 5.Fpk.01-13-000780/16. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30648
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 17. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 176 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „COLOR TEAM Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-00397748-00400008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. június 17. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

- Soproni Földhivatal által 357/1/A/85 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló
- Soproni Földhivatal által 357/1/A/90 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 4 m2-es tároló
- Soproni Földhivatal által 357/1/A/108 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló
- Soproni Földhivatal által 357/1/A/110 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 7 m2-es tároló
- Soproni Földhivatal által 357/1/A/111 helyrajzi számon nyilvántartott, Sopron Ógabona tér 44-46 társasházban pinceszinten található 6 m2-es tároló

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 520 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
6 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/85
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
6 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 512.906,- Ft, azaz ötszáztizenkétezer-kilencszázhat forint főkövetelés és járulékai erejéig Társasházközösség javára

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
4 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/90
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
4 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
6 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/108
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
6 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
7 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/110
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
7 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tároló

Típus:
társasházi helység
Területe:
6 m²
Állapota:
átlagos
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sopron
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
357/1/A/111
Ingatlan postai címe:
9400 Sopron, Ógabona tér 44-46. Pinceszint em.
Művelési ág:
tároló
Területnagyság:
6 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
COLOR TEAM Kft FA

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 1.002.068,- Ft, azaz egymillió-kétezer-hatvannyolc forint főkövetelés és járulékai erejéig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal javára- Végrehajtási jog 731.059.490,- Ft, azaz hétszázharmincegymillió-ötvenkilencezer-négyszázkilencven forint főkövetelés és járulékai erejéig a CIB BANK ZRT javára- Végrehajtási jog 264.637,- Ft, azaz kétszázhatvannégyezer-hatszázharminchét forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára- Végrehajtási jog 416.565,- Ft, azaz négyszáztizenhatezer-ötszázhatvanöt forint főkövetelés és járulékai erejéig a Sopron Holding Vagyonkezelő ZRT javára

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell az INNOVIT Üzleti Tanácsadó ZRT. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3723, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1% + Áfát tartalmazó összeg, minimum 40.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30648/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.