Eljárás részletei

Targoncák és targonca alkatrészek
2 tétel

Pályázat - WEST TRUCK International Anyagmozgatási és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: egyeb ok
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Az irányárhoz képest alacsony ajánlati ár.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Targoncák (1db Heli 3T, 4db JungheinRich ECe 20, 2db Samuk 13, 2db CARER F16, 1db ETV, 1db FIAT G15, és 1db FIAT E3/17,5N) és targonca alkatrészek. A targoncák közül a Heli típusú 2012 gyártású, minimális ideig üzemelt, újszerű állapotban van. A további targoncák tekintetében megállapítható, hogy erősen használt, részben megbontott, hiányos állapotúak. Az alkatrészek többsége Fiat, kisebb része Still, Jungheinrich targoncákhoz való. Fődarabok, csapszegek, elektronikák, különféle tömlők, szűrők, tömítések, csapágyak, szíjak, töltők, stb. alkotják a készletet. Egy-egy tételből általában csak néhány darab maradt. Az alkatrészek többségében eredeti gyári termékek, kisebb hányaduk utángyártott változat, a csomagolások többsége bontott, sérült.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 09:00
2015.06.17 - 10:00
Nettó 8 000 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.13-14-001248
P30639

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Borex Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1116 Budapest, Temesvár utca 20..
Cégjegyzékszám:
01-09-993985

Adós adatai

Cégnév:
WEST TRUCK International Anyagmozgatási és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91
Cégjegyzékszám:
13 09 078431

Dokumentumok

2015.06.17 - 13:55
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.13-14-001248 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.., levelezési cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20..) felszámoló által a West Truck International Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 078431, székhely: 2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
Az irányárhoz képest alacsony ajánlati ár.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.17 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.13-14-001248 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 17. 10 óra 00 perckor, a Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.., levelezési cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20..) felszámoló által a West Truck International Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 078431, székhely: 2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.13-14-001248 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 09 óra 00 perckor, a Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.., levelezési cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20..) felszámoló által a West Truck International Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 078431, székhely: 2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30639.
2015.05.14 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.., levelezési cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20..), mint a(z) West Truck International Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 078431, székhely: 2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.13-14-001248/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30639
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 17. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 400 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „WEST TRUCK INTERNATIONAL Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a BOREX Consulting Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01372573-00300001 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. június 17. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Targoncák (1db Heli 3T, 4db JungheinRich ECe 20, 2db Samuk 13, 2db CARER F16, 1db ETV, 1db FIAT G15, és 1db FIAT E3/17,5N) és targonca alkatrészek.
A targoncák közül a Heli típusú 2012 gyártású, minimális ideig üzemelt, újszerű állapotban van. A további targoncák tekintetében megállapítható, hogy erősen használt, részben megbontott, hiányos állapotúak.
Az alkatrészek többsége Fiat, kisebb része Still, Jungheinrich targoncákhoz való. Fődarabok, csapszegek, elektronikák, különféle tömlők, szűrők, tömítések, csapágyak, szíjak, töltők, stb. alkotják a készletet. Egy-egy tételből általában csak néhány darab maradt. Az alkatrészek többségében eredeti gyári termékek, kisebb hányaduk utángyártott változat, a csomagolások többsége bontott, sérült.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Targoncák

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem Budapest Bank jelzálogjog
Mennyisége:
12 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Targonca alkatrészek készlete

Típus:
Alkatrész
Tehermentes:
nem Budapest Bank jelzálogjog
Mennyisége:
1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell a BOREX Consulting Kft. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3721, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30639/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

Targoncák
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
12 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Budapest Bank jelzálogjog
Targonca alkatrészek készlete
Típus:
Alkatrész
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Budapest Bank jelzálogjog

Ismertető

Targoncák (1db Heli 3T, 4db JungheinRich ECe 20, 2db Samuk 13, 2db CARER F16, 1db ETV, 1db FIAT G15, és 1db FIAT E3/17,5N) és targonca alkatrészek. A targoncák közül a Heli típusú 2012 gyártású, minimális ideig üzemelt, újszerű állapotban van. A további targoncák tekintetében megállapítható, hogy erősen használt, részben megbontott, hiányos állapotúak. Az alkatrészek többsége Fiat, kisebb része Still, Jungheinrich targoncákhoz való. Fődarabok, csapszegek, elektronikák, különféle tömlők, szűrők, tömítések, csapágyak, szíjak, töltők, stb. alkotják a készletet. Egy-egy tételből általában csak néhány darab maradt. Az alkatrészek többségében eredeti gyári termékek, kisebb hányaduk utángyártott változat, a csomagolások többsége bontott, sérült.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 09:00
2015.06.17 - 10:00
Nettó 8 000 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.13-14-001248
P30639

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Borex Consulting Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1116 Budapest, Temesvár utca 20..
Cégjegyzékszám:
01-09-993985

Adós adatai

Cégnév:
WEST TRUCK International Anyagmozgatási és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91
Cégjegyzékszám:
13 09 078431

Dokumentumok

2015.06.17 - 13:55
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.13-14-001248 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.., levelezési cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20..) felszámoló által a West Truck International Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 078431, székhely: 2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
Az irányárhoz képest alacsony ajánlati ár.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.17 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.13-14-001248 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 17. 10 óra 00 perckor, a Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.., levelezési cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20..) felszámoló által a West Truck International Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 078431, székhely: 2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.13-14-001248 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 09 óra 00 perckor, a Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.., levelezési cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20..) felszámoló által a West Truck International Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 078431, székhely: 2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30639.
2015.05.14 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Borex Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-993985, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20.., levelezési cím: 1116 Budapest, Temesvár utca 20..), mint a(z) West Truck International Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 078431, székhely: 2117 Isaszeg-Szentgyörgypuszta, hrsz. 015/91) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.13-14-001248/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30639
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 17. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 400 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „WEST TRUCK INTERNATIONAL Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a BOREX Consulting Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01372573-00300001 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. június 17. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Targoncák (1db Heli 3T, 4db JungheinRich ECe 20, 2db Samuk 13, 2db CARER F16, 1db ETV, 1db FIAT G15, és 1db FIAT E3/17,5N) és targonca alkatrészek.
A targoncák közül a Heli típusú 2012 gyártású, minimális ideig üzemelt, újszerű állapotban van. A további targoncák tekintetében megállapítható, hogy erősen használt, részben megbontott, hiányos állapotúak.
Az alkatrészek többsége Fiat, kisebb része Still, Jungheinrich targoncákhoz való. Fődarabok, csapszegek, elektronikák, különféle tömlők, szűrők, tömítések, csapágyak, szíjak, töltők, stb. alkotják a készletet. Egy-egy tételből általában csak néhány darab maradt. Az alkatrészek többségében eredeti gyári termékek, kisebb hányaduk utángyártott változat, a csomagolások többsége bontott, sérült.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Targoncák

Típus:
Ipari gép
Tehermentes:
nem Budapest Bank jelzálogjog
Mennyisége:
12 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Targonca alkatrészek készlete

Típus:
Alkatrész
Tehermentes:
nem Budapest Bank jelzálogjog
Mennyisége:
1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell a BOREX Consulting Kft. központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 882-3721, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 15 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30639/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.