Eljárás részletei

Budapesti belterületi építési ingatlan
10 tétel

Pályázat - LAKÁS-INGATLAN P2 Ingatlanforgalmazó Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Budapest IV. ker., belterület, 70350/15 hrsz. 268/4000 tulajdoni hányada és a 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada egyben. Az ingatlan-együttes Budapest IV. kerületében a Váci út - József Attila utca - Attila utca - Károlyi István utca által közrezárt tömbben található. Az ingatlan-együttes beépítetlen, városközponti besorolású, sik felületű. Közművek nincsenek bekötve.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 08:00
2015.06.16 - 16:00
Nettó 850 000 000 Ft
Nettó — Ft
39.Fpk.01-14-001987
P30612

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1118 Budapest, Frankhegy utca 6..
Cégjegyzékszám:
01-09-173976

Adós adatai

Cégnév:
LAKÁS-INGATLAN P2 Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
1047 Budapest, Károlyi István utca 5.
Cégjegyzékszám:
01-09-904598

Dokumentumok

2015.06.22 - 14:23
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 39.Fpk.01-14-001987 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..) felszámoló által a LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-904598, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 39.Fpk.01-14-001987 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 16 óra 00 perckor, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..) felszámoló által a LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-904598, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 39.Fpk.01-14-001987 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 08 óra 00 perckor, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..) felszámoló által a LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-904598, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30612.
2015.05.14 - 13:53
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..), mint a(z) LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-904598, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.01-14-001987/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30612
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az ADVOCATIO Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001 – 00000047 - 15640005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban „LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 16-án 16 óra 00 percig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított –a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától- számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest IV. ker., belterület, 70350/15 hrsz. 268/4000 tulajdoni hányada és a 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada egyben.
Az ingatlan-együttes Budapest IV. kerületében a Váci út - József Attila utca - Attila utca - Károlyi István utca által közrezárt tömbben található. Az ingatlan-együttes beépítetlen, városközponti besorolású, sik felületű. Közművek nincsenek bekötve.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 850 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
4 000 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
268/4000

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/15
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/15
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
építési terület
Területnagyság:
4 000 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2.: Keretbiztosítéki jelzálogjog 2.548.000 CHF erejéig. Jogosult: HVB Bank Hungary Zrt., III/3. Vételi jog, Jogosult: HVB Bank Hungary Zrt. (2011.08.03-ig), III/4. T-79130 ttsz. számú térrajz alapján a 70350/8 hrsz. ingatlan megosztva, III/6.: Vételi jog, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/8. Vételi jog, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/9.: Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt, terheli még a 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatanokat. III/10.: Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., egyetemlegesen terheli még a : IV. ker. 70355/1/A/1-3, 5, 7, 8, 10, 13, 20, 21, 23, 25-27, 34, 40, 47, 50, 55, 63, 65-70, 74-75, hrsz-ú ingatlanokat is. III/11. Vételi jog, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2016. 07.25-ig), III/12. Vételi jog, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Kft. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
179 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/21
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/21
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
179 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1.: T-79130 ttsz. számú térrajz alapján a 70350/8 hrsz-ú ingatlan megosztva, III/2.: T-81511 térrajz alapján a 70350/16 hrsz-ú ingatlanból 253 m2 területet lejegyezve és hozzájegyezve a 70351 hrsz-ú ingatlanhoz, majd lejegyezve és megosztva 70351/1 és 70351/2 hrsz-ú ingatlanokra, III/3. T-78611 sz. térrajz alapján a 70350/13, 70350/14 70352/2, 70353/2, 70355/2, 70356/2, 70357/2, 70358/2 hrsz-ú ingatlanok le és hozzájegyzés és egyesítést követően 70350/14 hrsz. alatt 1582 m2 területtel, míg a 70350/16 hrsz-ú ingatlan le- és hozzájegyzés majd megosztás után 70350/19-22-ig hrsz-ú ingatlanok kialakítva, III/5. Vételi jog, Jogosult: UniCredit Hungary Bank Zrt. (2013. július 21-ig), III/6. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, terheli még a 70350/15, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, III/7. Vételi jog: Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
587 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/23
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/23
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
587 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78630 sz. változási vázrajz alapján a 70350/19 hrsz-ú ingatlan megosztva a 70350/23 és 70350/24. hrsz-ú ingatlanokra, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCreditBank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
4 124 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/24
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/24
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
4 124 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78630 sz. változási vázrajz alapján a 70350/19 hrsz-ú ingatlan megosztva a 70350/23 és 70350/24. hrsz-ú ingatlanokra, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
2 769 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/25
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/25
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
2 769 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/6. a T-78620 sz. tt. számú térrajz alapján a 70350/22 hrsz-ú ingatlant lejegyeztem és megosztottam 70350/25-70350/29 hrsz-ú ingatlanokra változatlan tulajdoni állás mellett, III/7. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/8. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
8 896 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/26
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/26
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
8 896 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78620 sz. tt. számú térrajz alapján a 70350/22 hrsz-ú ingatlant lejegyeztem és megosztottam 70350/25-70350/29 hrsz-ú ingatlanokra változatlan tulajdoni állás mellett, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
3 344 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/27
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/27
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
3 344 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78620 sz. tt. számú térrajz alapján a 70350/22 hrsz-ú ingatlant lejegyeztem és megosztottam 70350/25-70350/29 hrsz-ú ingatlanokra változatlan tulajdoni állás mellett, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
3 458 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/30
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/30
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
3 458 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78627 sz. tt. számú térrajz alapján a 70351/2 és a 70350/29 hrsz-ú ingatlanok lejegyezve és egyesítve 70350/29 hrsz alatt 3638 m2 területtel, majd megosztva 70350/30 hrsz-ú 3458 m2 és 70350/31 hrsz-ú 180 m2 területű ingatlanokra, III/4. Vezetékjog 9 m2-re, Jogosult: ELMŰ HÁLÓZATI Kft., III/6. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/7. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: magánút

Típus:
út
Területe:
957 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/28
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/28
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
magánút
Területnagyság:
957 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78620 sz. tt. számú térrajz alapján a 70350/22 hrsz-ú ingatlant lejegyeztem és megosztottam 70350/25-70350/29 hrsz-ú ingatlanokra változatlan tulajdoni állás mellett, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: magánút

Típus:
út
Területe:
180 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/31
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/31
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
magánút
Területnagyság:
180 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78627 sz. tt. számú térrajz alapján a 70351/2 és a 70350/29 hrsz-ú ingatlanok lejegyezve és egyesítve 70350/29 hrsz alatt 3638 m2 területtel, majd megosztva 70350/30 hrsz-ú 3458 m2 és 70350/31 hrsz-ú 180 m2 területű ingatlanokra, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok szabadon megközelíthetőek és bármikor megtekinhetőek. A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell: - az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó), - a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését, - a megajánlott vételárat és annak fedezete hitelt érdemlő igazolását, - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, - a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben és a pályázati tájékoztatóban foglalt pályázati feltételek elfogadásáról, - azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén. Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 60 nap. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen. Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be a hirdetmény elején olvasható postacímen. Az elővásárlási szándék bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja. ÁFA fizetési kötelezettség: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. A vételárat átutalással kell megfizetni az ADVOCATIO Kft. UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001 – 00000047 - 15640005 sz. számlájára. Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja. A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést egyidejűleg, valamennyi ingatlan vonatkozásában az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő az ingatlanokat az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követő napon veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A Váci 15. Kft. „f.a.” Budapest, IV. ker. belterület 70350/9 hrsz. 1/1 tulajdoni hányadára és a 70350/15 hrsz. 3732/4000 tulajdoni hányadára kiírt nyilvános pályázatra érvényes ajánlat beadása.2. A felszámoló a jelen pályázatra és a Váci 15. Kft. „f.a.” 1. pontban körülírt pályázatára benyújtott érvényes ajánlatok közül az összesen 12 db-ból álló ingatlan-együttesre beadott legmagasabb összegű összesített vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: FIGYELEMFELHÍVÁS: A meghirdetett 10 db ingatlan további 2 db; Budapest, IV. ker., belterület 70350/9 hrsz. alatt nyilvántartott 1/1 tulajdoni hányadú és Budapest, IV. ker. belterület 70350/15 hrsz. alatt nyilvántartott 3732/4000 tulajdoni hányadú ingatlannal kiegészülve egységes birtoktestet képez. A 70350/9 és 70350/15 hrsz.-ú ingatlanok megfelelő tulajdoni hányadának tulajdonosa a Váci 15. Kft. „.f.a”, amely szintén felszámolási eljárás alatt áll és a birtoktesthez tartozó, fentiekben rögzített hrsz-ú ingatlanjainak értékesítésére a felszámoló jelen pályázati hirdetménnyel egyidejűleg szintén nyilvános pályázatot hirdet meg. A pályázat érvényességéhez nélkülözhetetlen a Váci 15 Kft. „f.a.” vagyontárgyai vonatkozásában meghirdetésre kerülő pályázaton való érvényes részvétel. Az előzőekben részletezett összesen 12 db ingatlan tulajdoni hányad kizárólag egyben kerül értékesítésre, az egyes ingatlanokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet. A pályázónak az egyes pályázati eljárásokban külön-külön érvényes ajánlatot kell tennie mind a LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.” jelen kiírásban meghirdetett 10 db ingatlan egyben történő, mind a Váci 15. Kft. „f.a.” kiírásában meghirdetett 2 db ingatlan egyben történő egyidejű megvásárlására.
Az információk teljeskörűségéért a kiíró szavatosságot nem vállal. Az ingatlan-együttes környezeti károktól lehet terhelt. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakkal kapcsolatos esetleges környezeti terhek, károsodások vonatkozásában a felszámoló szavatosságot nem vállal, ezekre való hivatkozással a pályázati vevő nem kezdeményezheti az adásvételi szerződés módosítását, a szerződéstől nem léphet vissza.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30612/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 10 db (1 - 3)

építési telek
Budapest IV. kerületében a Váci út - József Attila utca - Attila utca - Károlyi István utca által határolt tömbben található ingatlan-együttes része
Település:
Budapest
Típus:
Telek
Terület:
4000 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
268/4000
építési telek
Budapest IV. kerületében a Váci út - József Attila utca - Attila utca - Károlyi István utca által határolt tömbben található ingatlan-együttes része
Település:
Budapest
Típus:
Telek
Terület:
179 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
építési telek
Budapest IV. kerületében a Váci út - József Attila utca - Attila utca - Károlyi István utca által határolt tömbben található ingatlan-együttes része
Település:
Budapest
Típus:
Telek
Terület:
587 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2
3
4

Ismertető

Budapest IV. ker., belterület, 70350/15 hrsz. 268/4000 tulajdoni hányada és a 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada egyben. Az ingatlan-együttes Budapest IV. kerületében a Váci út - József Attila utca - Attila utca - Károlyi István utca által közrezárt tömbben található. Az ingatlan-együttes beépítetlen, városközponti besorolású, sik felületű. Közművek nincsenek bekötve.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 08:00
2015.06.16 - 16:00
Nettó 850 000 000 Ft
Nettó — Ft
39.Fpk.01-14-001987
P30612

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Advocatio Reorganizációs és Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1118 Budapest, Frankhegy utca 6..
Cégjegyzékszám:
01-09-173976

Adós adatai

Cégnév:
LAKÁS-INGATLAN P2 Ingatlanforgalmazó Kft. "f.a."
Székhely:
1047 Budapest, Károlyi István utca 5.
Cégjegyzékszám:
01-09-904598

Dokumentumok

2015.06.22 - 14:23
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 39.Fpk.01-14-001987 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..) felszámoló által a LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-904598, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Ajánlat hiányában a pályázat eredménytelen.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 16:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 39.Fpk.01-14-001987 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 16 óra 00 perckor, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..) felszámoló által a LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-904598, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 39.Fpk.01-14-001987 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 08 óra 00 perckor, a Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..) felszámoló által a LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-904598, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30612.
2015.05.14 - 13:53
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advocatio Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173976, székhely: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6.., levelezési cím: 1118 Budapest, Frankhegy utca 6..), mint a(z) LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-904598, székhely: 1047 Budapest, Károlyi István utca 5.) Fővárosi Törvényszék 39.Fpk.01-14-001987/11. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30612
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 25 500 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítéknak az ADVOCATIO Kft. UniCredit Banknál vezetett 10918001 – 00000047 - 15640005 sz. bankszámláján a közlemény rovatban „LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.” ajánlati biztosíték” megjelöléssel jóváírásra kell kerülnie 2015. június 16-án 16 óra 00 percig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított –a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától- számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, a vevő az ajánlati biztosítékot elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest IV. ker., belterület, 70350/15 hrsz. 268/4000 tulajdoni hányada és a 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanok 1/1 tulajdoni hányada egyben.
Az ingatlan-együttes Budapest IV. kerületében a Váci út - József Attila utca - Attila utca - Károlyi István utca által közrezárt tömbben található. Az ingatlan-együttes beépítetlen, városközponti besorolású, sik felületű. Közművek nincsenek bekötve.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 850 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
4 000 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
268/4000

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/15
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/15
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
építési terület
Területnagyság:
4 000 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2.: Keretbiztosítéki jelzálogjog 2.548.000 CHF erejéig. Jogosult: HVB Bank Hungary Zrt., III/3. Vételi jog, Jogosult: HVB Bank Hungary Zrt. (2011.08.03-ig), III/4. T-79130 ttsz. számú térrajz alapján a 70350/8 hrsz. ingatlan megosztva, III/6.: Vételi jog, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/8. Vételi jog, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/9.: Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt, terheli még a 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatanokat. III/10.: Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., egyetemlegesen terheli még a : IV. ker. 70355/1/A/1-3, 5, 7, 8, 10, 13, 20, 21, 23, 25-27, 34, 40, 47, 50, 55, 63, 65-70, 74-75, hrsz-ú ingatlanokat is. III/11. Vételi jog, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2016. 07.25-ig), III/12. Vételi jog, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Kft. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
179 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/21
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/21
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
179 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1.: T-79130 ttsz. számú térrajz alapján a 70350/8 hrsz-ú ingatlan megosztva, III/2.: T-81511 térrajz alapján a 70350/16 hrsz-ú ingatlanból 253 m2 területet lejegyezve és hozzájegyezve a 70351 hrsz-ú ingatlanhoz, majd lejegyezve és megosztva 70351/1 és 70351/2 hrsz-ú ingatlanokra, III/3. T-78611 sz. térrajz alapján a 70350/13, 70350/14 70352/2, 70353/2, 70355/2, 70356/2, 70357/2, 70358/2 hrsz-ú ingatlanok le és hozzájegyzés és egyesítést követően 70350/14 hrsz. alatt 1582 m2 területtel, míg a 70350/16 hrsz-ú ingatlan le- és hozzájegyzés majd megosztás után 70350/19-22-ig hrsz-ú ingatlanok kialakítva, III/5. Vételi jog, Jogosult: UniCredit Hungary Bank Zrt. (2013. július 21-ig), III/6. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, terheli még a 70350/15, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, III/7. Vételi jog: Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
587 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/23
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/23
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
587 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78630 sz. változási vázrajz alapján a 70350/19 hrsz-ú ingatlan megosztva a 70350/23 és 70350/24. hrsz-ú ingatlanokra, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCreditBank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
4 124 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/24
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/24
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
4 124 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78630 sz. változási vázrajz alapján a 70350/19 hrsz-ú ingatlan megosztva a 70350/23 és 70350/24. hrsz-ú ingatlanokra, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
2 769 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/25
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/25
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
2 769 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/6. a T-78620 sz. tt. számú térrajz alapján a 70350/22 hrsz-ú ingatlant lejegyeztem és megosztottam 70350/25-70350/29 hrsz-ú ingatlanokra változatlan tulajdoni állás mellett, III/7. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/8. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
8 896 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/26
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/26
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
8 896 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78620 sz. tt. számú térrajz alapján a 70350/22 hrsz-ú ingatlant lejegyeztem és megosztottam 70350/25-70350/29 hrsz-ú ingatlanokra változatlan tulajdoni állás mellett, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/27, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
3 344 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/27
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/27
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
3 344 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78620 sz. tt. számú térrajz alapján a 70350/22 hrsz-ú ingatlant lejegyeztem és megosztottam 70350/25-70350/29 hrsz-ú ingatlanokra változatlan tulajdoni állás mellett, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/28, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: építési telek

Típus:
telek
Területe:
3 458 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/30
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/30
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
beépítetlen terület
Területnagyság:
3 458 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
építési telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78627 sz. tt. számú térrajz alapján a 70351/2 és a 70350/29 hrsz-ú ingatlanok lejegyezve és egyesítve 70350/29 hrsz alatt 3638 m2 területtel, majd megosztva 70350/30 hrsz-ú 3458 m2 és 70350/31 hrsz-ú 180 m2 területű ingatlanokra, III/4. Vezetékjog 9 m2-re, Jogosult: ELMŰ HÁLÓZATI Kft., III/6. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/7. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: magánút

Típus:
út
Területe:
957 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/28
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/28
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
magánút
Területnagyság:
957 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78620 sz. tt. számú térrajz alapján a 70350/22 hrsz-ú ingatlant lejegyeztem és megosztottam 70350/25-70350/29 hrsz-ú ingatlanokra változatlan tulajdoni állás mellett, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/30, 70350/31 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: magánút

Típus:
út
Területe:
180 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Budapest
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
70350/31
Ingatlan postai címe:
Budapest, hrsz. 70350/31
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
magánút
Területnagyság:
180 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
magánút

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.”1047 Budapest, Károlyi I. u. 5.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/2. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2013.07.21-ig), III/3. a T-78627 sz. tt. számú térrajz alapján a 70351/2 és a 70350/29 hrsz-ú ingatlanok lejegyezve és egyesítve 70350/29 hrsz alatt 3638 m2 területtel, majd megosztva 70350/30 hrsz-ú 3458 m2 és 70350/31 hrsz-ú 180 m2 területű ingatlanokra, III/4. Egyetemleges keretbiztosítéki jelzálogjog 1 959 648 648 Ft erejéig, Terheli még a Budapest 70350/15, 70350/21, 70350/23, 70350/24, 70350/25, 70350/26, 70350/27, 70350/28, 70350/30 hrsz-ú ingatlanokat, Jogosult: UniCredit Bank Hungary Zrt., III/5. Vételi jog, Jogosultja: UniCredit Bank Hungary Zrt. (2018. 06.25-ig)

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok szabadon megközelíthetőek és bármikor megtekinhetőek. A pályázatoknak kötelezően tartalmazniuk kell: - az ajánlattevő magánszemély vagy cég azonosító adatait (30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat és aláírási címpéldány csatolandó), - a megvásárolni szándékozott vagyonelem pontos megnevezését, - a megajánlott vételárat és annak fedezete hitelt érdemlő igazolását, - az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását, - a pályázó kötelezettségvállaló nyilatkozatát a jelen hirdetményben és a pályázati tájékoztatóban foglalt pályázati feltételek elfogadásáról, - azon bankszámlaszám megadását, melyre az ajánlattételi biztosíték visszautalható sikertelen pályázat esetén. Az ajánlati kötöttség a pályázat benyújtásának határidejét követő naptól számított 60 nap. Bármely kötelező tartalmi kellék hiánya vagy hibája esetén a pályázat érvénytelen. Ártárgyalás: A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.Az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti. Elővásárlási jog: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat leadásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be a hirdetmény elején olvasható postacímen. Az elővásárlási szándék bejelentése akkor joghatályos, ha az a pályázat leadásának határidejéig a felszámoló részére kézbesítésre kerül. A végleges vételár ismeretében a felszámoló nyilatkozattételre szólítja fel az elővásárlásra jogosultakat, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Jogfenntartás: A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és új pályázat kiírásáról döntsön, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja. ÁFA fizetési kötelezettség: Az ÁFA fizetési kötelezettség az adószámmal rendelkező vevőnél a hatályos 2007. évi CXXVII. tv. (ÁFA-tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja szerint alakul (fordított ÁFA). Adószámmal nem rendelkező magánszemély vevőnél a felszámított ÁFA mértéke 27%.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül kell megfizetni. A vételárat átutalással kell megfizetni az ADVOCATIO Kft. UniCredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001 – 00000047 - 15640005 sz. számlájára. Az eladó vételár-követelésével szemben történő beszámítást a jelen pályázatra irányadó, többször módosított 1991. évi XLIX. törvény kizárja. A tulajdonjog változásával kapcsolatos minden költség a pályázót (vevőt) terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést egyidejűleg, valamennyi ingatlan vonatkozásában az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül meg kell kötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázati vevő az ingatlanokat az adásvételi szerződés megkötését és a vételár teljes kifizetését követő napon veheti birtokba.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A Váci 15. Kft. „f.a.” Budapest, IV. ker. belterület 70350/9 hrsz. 1/1 tulajdoni hányadára és a 70350/15 hrsz. 3732/4000 tulajdoni hányadára kiírt nyilvános pályázatra érvényes ajánlat beadása.2. A felszámoló a jelen pályázatra és a Váci 15. Kft. „f.a.” 1. pontban körülírt pályázatára benyújtott érvényes ajánlatok közül az összesen 12 db-ból álló ingatlan-együttesre beadott legmagasabb összegű összesített vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: FIGYELEMFELHÍVÁS: A meghirdetett 10 db ingatlan további 2 db; Budapest, IV. ker., belterület 70350/9 hrsz. alatt nyilvántartott 1/1 tulajdoni hányadú és Budapest, IV. ker. belterület 70350/15 hrsz. alatt nyilvántartott 3732/4000 tulajdoni hányadú ingatlannal kiegészülve egységes birtoktestet képez. A 70350/9 és 70350/15 hrsz.-ú ingatlanok megfelelő tulajdoni hányadának tulajdonosa a Váci 15. Kft. „.f.a”, amely szintén felszámolási eljárás alatt áll és a birtoktesthez tartozó, fentiekben rögzített hrsz-ú ingatlanjainak értékesítésére a felszámoló jelen pályázati hirdetménnyel egyidejűleg szintén nyilvános pályázatot hirdet meg. A pályázat érvényességéhez nélkülözhetetlen a Váci 15 Kft. „f.a.” vagyontárgyai vonatkozásában meghirdetésre kerülő pályázaton való érvényes részvétel. Az előzőekben részletezett összesen 12 db ingatlan tulajdoni hányad kizárólag egyben kerül értékesítésre, az egyes ingatlanokra külön-külön ajánlatot tenni nem lehet. A pályázónak az egyes pályázati eljárásokban külön-külön érvényes ajánlatot kell tennie mind a LAKÁS-INGATLAN P2 Kft. „f.a.” jelen kiírásban meghirdetett 10 db ingatlan egyben történő, mind a Váci 15. Kft. „f.a.” kiírásában meghirdetett 2 db ingatlan egyben történő egyidejű megvásárlására.
Az információk teljeskörűségéért a kiíró szavatosságot nem vállal. Az ingatlan-együttes környezeti károktól lehet terhelt. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyakkal kapcsolatos esetleges környezeti terhek, károsodások vonatkozásában a felszámoló szavatosságot nem vállal, ezekre való hivatkozással a pályázati vevő nem kezdeményezheti az adásvételi szerződés módosítását, a szerződéstől nem léphet vissza.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30612/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.