Eljárás részletei

M Labor Kft. 9,3 %-át kitevő üzletrész
1 tétel

Pályázat - Csillag-Coop Ipari és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A pályázati felhívásra nem érkezett ajánlat, ezért újabb pályázati hirdetmény kerül közzétételre.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A 3.000.000 Ft jegyzet tőkéjű M Labor Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Repülőtér út 1., Cg. 13-09-078745) 9,3 %-át kitevő, 280.000 Ft névértékű üzletrész.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.02 - 09:00
2015.06.19 - 09:00
Nettó 280 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.13-13-001457
P30607

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
Csillag-Coop Ipari és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.
Cégjegyzékszám:
13-09-108694

Dokumentumok

2015.06.25 - 16:59
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.13-13-001457 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Csillag-Coop Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-108694, székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati felhívásra nem érkezett ajánlat, ezért újabb pályázati hirdetmény kerül közzétételre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.19 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.13-13-001457 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 19. 09 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Csillag-Coop Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-108694, székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.02 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.13-13-001457 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 09 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Csillag-Coop Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-108694, székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30607.
2015.05.15 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) Csillag-Coop Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-108694, székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.13-13-001457/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30607
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 2. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 19. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 14 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, a Csillag-Coop Kft. f.a. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11126548 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: Csillag-Coop Kft. f.a. pályázat, üzletrész, ajánlati biztosíték

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 3.000.000 Ft jegyzet tőkéjű M Labor Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Repülőtér út 1., Cg. 13-09-078745) 9,3 %-át kitevő, 280.000 Ft névértékű üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 280 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
M Labor Kft.
Cégjegyzékszáma:
13-09-078745
Cég főtevékenysége:
Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon 8 üzletrész
Jogtiszta:
igen

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrésszel kapcsolatos dokumentumok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles bejelenteni az ügyvezetőnek (illetve a társaság képviselőjének) az üzletrész átruházást a tagjegyzékbe való bejegyzés végett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) a pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie; b) a vételárat egyösszegben kell megfizetni, az értékesítő a benyújtott pályázatoknál a vételár nagyságát 100%-os súllyal értékeli; c) a nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás;

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A társaság tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az értékesítésre kerülő üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A felszámoló a pályázati eljárást megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A nyertes pályázó a vételár megfizetésekor beszámítással nem élhet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30607/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

üzletrész
A 3.000.000 Ft jegyzet tőkéjű M Labor Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Repülőtér út 1.) 9,3 %-át (280.000 Ft) kitevő üzletrész.
Megnevezés:
üzletrész
Cég neve:
M Labor Kft.
Cégjegyzékszám:
13-09-078745
Cég főtevékenysége:
Egyéb
Cégben fennálló tulajdoni leírás:
8 üzletrész

Ismertető

A 3.000.000 Ft jegyzet tőkéjű M Labor Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Repülőtér út 1., Cg. 13-09-078745) 9,3 %-át kitevő, 280.000 Ft névértékű üzletrész.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.02 - 09:00
2015.06.19 - 09:00
Nettó 280 000 Ft
Nettó — Ft
11.Fpk.13-13-001457
P30607

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Kossuth Holding Válságkezelő és Felszámoló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.
Cégjegyzékszám:
01-10-044789

Adós adatai

Cégnév:
Csillag-Coop Ipari és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.
Cégjegyzékszám:
13-09-108694

Dokumentumok

2015.06.25 - 16:59
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.13-13-001457 ügyszámú nyilvános pályázat, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Csillag-Coop Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-108694, székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A pályázati felhívásra nem érkezett ajánlat, ezért újabb pályázati hirdetmény kerül közzétételre.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.19 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.13-13-001457 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 19. 09 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Csillag-Coop Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-108694, székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.02 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.13-13-001457 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 09 óra 00 perckor, a Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.) felszámoló által a Csillag-Coop Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-108694, székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30607.
2015.05.15 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Kossuth Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044789, székhely: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B., levelezési cím: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15/B.), mint a(z) Csillag-Coop Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-108694, székhely: 2120 Dunakeszi, Csillag utca 21-23.) Budapest Környéki Törvényszék 11.Fpk.13-13-001457/10. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30607
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 2. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 19. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 14 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot átutalással kell megfizetni, a Csillag-Coop Kft. f.a. Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 73600149-11126548 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosítéknak a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kell kerülnie a számlán.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalás közleménye: Csillag-Coop Kft. f.a. pályázat, üzletrész, ajánlati biztosíték

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 3.000.000 Ft jegyzet tőkéjű M Labor Kft. (székhelye: 2120 Dunakeszi, Repülőtér út 1., Cg. 13-09-078745) 9,3 %-át kitevő, 280.000 Ft névértékű üzletrész.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 280 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzletrész

Cég neve:
M Labor Kft.
Cégjegyzékszáma:
13-09-078745
Cég főtevékenysége:
Egyéb
Az értékesítendő üzletrész által megtestesített tulajdoni hányad:
Kisebbségi tulajdon 8 üzletrész
Jogtiszta:
igen

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az üzletrésszel kapcsolatos dokumentumok előre egyeztetett időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a szerződéskötéstől számított 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat elbírálását követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vételár megfizetését követően a vevő 8 napon belül köteles bejelenteni az ügyvezetőnek (illetve a társaság képviselőjének) az üzletrész átruházást a tagjegyzékbe való bejegyzés végett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: a) a pályázónak a vételárfizetésen kívül más kötelezettség átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie; b) a vételárat egyösszegben kell megfizetni, az értékesítő a benyújtott pályázatoknál a vételár nagyságát 100%-os súllyal értékeli; c) a nyertes pályázat kiválasztásának módszere: a legmagasabb ajánlati ár alapján történik a kiválasztás;

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A társaság tagját, a társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az átruházni kívánt üzletrészre elővásárlási jog illeti meg. Az értékesítésre kerülő üzletrész vételárát ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli. A felszámoló a pályázati eljárást megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja. A pályázónak 75 napos ajánlati kötöttséget kell vállalnia. A nyertes pályázó a vételár megfizetésekor beszámítással nem élhet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30607/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.