Eljárás részletei

Nyíregyháza 392/2/C/5. hrsz. alatti, "lakás" megnevezésű, 63 m2 területű, 4,32 m2 erkéllyel, összkomfortos, 2 szobás, távfűtéses, hő-leadás radiátorokkal biztosított.
0 tétel

Pályázat - Ambrózia Plusz Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.06.29 - 14:07
Érvénytelenítés oka: Vevőként kizárt személy vagy szervezet szerezne tulajdont
Indoklás: Cstv. 49. §. (3) bek. szerint.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

1 db nyíregyházi társasházi lakás
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 8 100 000 Ft
Nettó — Ft
9.Fpk.15-14-000314
P30596

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1042 Budapest, Árpád utca 57-59..
Cégjegyzékszám:
01-09-709122

Adós adatai

Cégnév:
Ambrózia Plusz Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.
Cégjegyzékszám:
1509077484

Dokumentumok

2015.06.29 - 14:07
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 9.Fpk.15-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Ambrózia Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1509077484, székhely: 4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Vevőként kizárt személy vagy szervezet szerezne tulajdont
Cstv. 49. §. (3) bek. szerint.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.15-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Ambrózia Plusz Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1509077484, székhely: 4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.15-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Ambrózia Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1509077484, székhely: 4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30596.
2015.05.07 - 13:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) Ambrózia Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1509077484, székhely: 4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.) Nyíregyházi Törvényszék 9.Fpk.15-14-000314/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. november 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30596
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 405 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ambrózia Plusz Kft. "f.a." OTP Banknál vezetett 11703006-20472672-00000000 számú számlájára banki átutalással kell megfizetni "Ambrózia Plusz Kft. "f.a." bánatpénz" közleménnyel, vagy a felszámoló irodájában (3530 Miskolc, Görgey A. u. 12. 1/2.) készpénzben. Az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön, illetve a bánatpénz készpénzben törtlénő befizetését igazolnia kell.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db nyíregyházi társasházi lakás

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 100 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődés az ingatlan megtekintése iránt a 46-320-948 telefonszámon lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 30 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott OTP Banknál vezetett 11703006-20472672-00000000 bankszámlaszámra történő átutalás útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 30 napon belül, a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül birtokba adási jegyzőkönyvvel történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást eredményező változás. Bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, jogi állapotában kívánja megvásárolni, - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30596/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.29 - 14:07
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.14 - 11:37P30596F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Kérem adja meg a lakás pontos címét! Köszönettel!

Ismertető

1 db nyíregyházi társasházi lakás
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 8 100 000 Ft
Nettó — Ft
9.Fpk.15-14-000314
P30596

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1042 Budapest, Árpád utca 57-59..
Cégjegyzékszám:
01-09-709122

Adós adatai

Cégnév:
Ambrózia Plusz Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.
Cégjegyzékszám:
1509077484

Dokumentumok

2015.06.29 - 14:07
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 9.Fpk.15-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Ambrózia Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1509077484, székhely: 4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Vevőként kizárt személy vagy szervezet szerezne tulajdont
Cstv. 49. §. (3) bek. szerint.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.15-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Ambrózia Plusz Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 1509077484, székhely: 4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.15-14-000314 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a Ambrózia Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 1509077484, székhely: 4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30596.
2015.05.07 - 13:38
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) Ambrózia Plusz Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 1509077484, székhely: 4400 Nyíregyháza, Északi körút 27. A ép.) Nyíregyházi Törvényszék 9.Fpk.15-14-000314/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. november 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30596
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 405 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ambrózia Plusz Kft. "f.a." OTP Banknál vezetett 11703006-20472672-00000000 számú számlájára banki átutalással kell megfizetni "Ambrózia Plusz Kft. "f.a." bánatpénz" közleménnyel, vagy a felszámoló irodájában (3530 Miskolc, Görgey A. u. 12. 1/2.) készpénzben. Az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön, illetve a bánatpénz készpénzben törtlénő befizetését igazolnia kell.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1 db nyíregyházi társasházi lakás

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 8 100 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődés az ingatlan megtekintése iránt a 46-320-948 telefonszámon lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 30 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott OTP Banknál vezetett 11703006-20472672-00000000 bankszámlaszámra történő átutalás útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 30 napon belül, a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül birtokba adási jegyzőkönyvvel történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást eredményező változás. Bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, jogi állapotában kívánja megvásárolni, - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30596/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.29 - 14:07
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.14 - 11:37P30596F1 kommentje

Tisztelt Felszámolóbiztos! Kérem adja meg a lakás pontos címét! Köszönettel!