Eljárás részletei

MM THERMÁL Kft.-ben lévő 80.000.000- Ft névérékű üzletrész
0 tétel

Pályázat - NYÉK-REST AGRO Mezőgazdasági, Ipari és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

MM THERMÁL Kft.-ben lévő 80.000.000- Ft névérékű üzletrész
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 10 012 500 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.05-13-000819
P30595

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1042 Budapest, Árpád utca 57-59..
Cégjegyzékszám:
01-09-709122

Adós adatai

Cégnév:
NYÉK-REST AGRO Mezőgazdasági, Ipari és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..
Cégjegyzékszám:
05-09-011165

Dokumentumok

2015.06.10 - 14:00
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.05-13-000819 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a NYÉK-REST AGRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-011165, székhely: 3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.05-13-000819 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a NYÉK-REST AGRO Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-011165, székhely: 3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.05-13-000819 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a NYÉK-REST AGRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-011165, székhely: 3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30595.
2015.05.07 - 13:41
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) NYÉK-REST AGRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-011165, székhely: 3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.05-13-000819/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. január 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30595
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 375 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A NYÉK-REST AGRO Kft. "f.a." OTP Banknál vezetett 11734004-20522605-00000000 számú számlájára banki átutalással kell megfizetni "NYÉK-REST AGRO Kft. "f.a." bánatpénz" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

MM THERMÁL Kft.-ben lévő 80.000.000- Ft névérékű üzletrész

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 012 500 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődés a névértékű üzletrész iránt a 46-320-948 telefonszámon lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 60 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott OTP Banknál vezetett 11734004-20522605-00000000 bankszámlaszámra történő átutalás útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 60 napon belül, a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A névértékű üzletrész birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül birtokba adási jegyzőkönyvvel történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást eredményező változás. Bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, jogi állapotában kívánja megvásárolni, - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30595/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

MM THERMÁL Kft.-ben lévő 80.000.000- Ft névérékű üzletrész
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 12:00
2015.06.08 - 12:00
Nettó 10 012 500 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.05-13-000819
P30595

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Alexander & Co. Gazdasági Szaktanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1042 Budapest, Árpád utca 57-59..
Cégjegyzékszám:
01-09-709122

Adós adatai

Cégnév:
NYÉK-REST AGRO Mezőgazdasági, Ipari és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..
Cégjegyzékszám:
05-09-011165

Dokumentumok

2015.06.10 - 14:00
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.05-13-000819 ügyszámú nyilvános pályázat, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a NYÉK-REST AGRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-011165, székhely: 3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.08 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.05-13-000819 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 8. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a NYÉK-REST AGRO Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-09-011165, székhely: 3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.05-13-000819 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 12 óra 00 perckor, a Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..) felszámoló által a NYÉK-REST AGRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-011165, székhely: 3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30595.
2015.05.07 - 13:41
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59.., levelezési cím: 1042 Budapest, Árpád utca 57-59..), mint a(z) NYÉK-REST AGRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-011165, székhely: 3954 Györgytarló, hrsz. tér 0249/2..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.05-13-000819/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2014. január 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós üzletrészét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30595
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 300 375 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A NYÉK-REST AGRO Kft. "f.a." OTP Banknál vezetett 11734004-20522605-00000000 számú számlájára banki átutalással kell megfizetni "NYÉK-REST AGRO Kft. "f.a." bánatpénz" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

MM THERMÁL Kft.-ben lévő 80.000.000- Ft névérékű üzletrész

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 10 012 500 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Érdeklődés a névértékű üzletrész iránt a 46-320-948 telefonszámon lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 60 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott OTP Banknál vezetett 11734004-20522605-00000000 bankszámlaszámra történő átutalás útján.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő 60 napon belül, a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A névértékű üzletrész birtokbaadására a teljes vételár megfizetését követő 30 napon belül birtokba adási jegyzőkönyvvel történik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 60 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változást eredményező változás. Bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámolóbiztos visszautalhassa. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, jogi állapotában kívánja megvásárolni, - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást bármikor indoklási kötelezettség nélkül visszavonhatja, a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30595/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.