Eljárás részletei

Perlit gyártásához telep és eszközök
0 tétel

Pályázat - PANNON-PERLIT Kft. "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.07.01 - 09:17
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: A felszámoló a nyilvános pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban szereplő adatok nem egyeznek az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A felszámoló az adós vagyonának értékesítése érdekében azonos feltételekkel újabb pályázati kiírást tesz közzé.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

Lepsény 0124/6 hrsz-ú 34.304 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (nettó irányár: 5.000.000,- Ft), valamint az ingatlanon részben beépítve található, perlit gyártáshoz használható tárgyi eszközök, üzemi berendezések, gépek (nettó irányár: 14.000.000,- Ft)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 00:00
2015.06.22 - 10:00
Nettó 19 000 000 Ft
Nettó — Ft
23.Fpk.01-10-012283
P30345

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1023 Budapest, Margit utca 19.
Cégjegyzékszám:
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév:
PANNON-PERLIT Kft. "f.a."
Székhely:
1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.
Cégjegyzékszám:
01-09-721762

Dokumentumok

2015.07.01 - 09:17
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 23.Fpk.01-10-012283 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a PANNON-PERLIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-721762, székhely: 1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A felszámoló a nyilvános pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban szereplő adatok nem egyeznek az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A felszámoló az adós vagyonának értékesítése érdekében azonos feltételekkel újabb pályázati kiírást tesz közzé.
2015.06.22 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-10-012283 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 22. 10 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a PANNON-PERLIT Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-721762, székhely: 1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-10-012283 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 00 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a PANNON-PERLIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-721762, székhely: 1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30345.
2015.05.21 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.), mint a(z) PANNON-PERLIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-721762, székhely: 1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.) Fővárosi Bíróság 23.Fpk.01-10-012283/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30345
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 22. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 770 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a PANNON-PERLIT Kft. "f.a." Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010240-01384533-00100000 számú bankszámlájára 2015. június 19. 12 órai beérkezésig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – foglalónak minősül. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok bontásának időpontjáig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Lepsény 0124/6 hrsz-ú 34.304 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (nettó irányár: 5.000.000,- Ft), valamint az ingatlanon részben beépítve található, perlit gyártáshoz használható tárgyi eszközök, üzemi berendezések, gépek (nettó irányár: 14.000.000,- Ft)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 19 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak telefonon (06-1-785-06-44) történő egyeztetést követően megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a PANNON-PERLIT Kft. "f.a." Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010240-01384533-00100000 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. További pályázati feltételek: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárási költség és az irányár 1,5%-a – de minimum 50.000,- Ft + áfa - , mint ügyvédi költség megfizetését az adós társaság jogi képviselője részére a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján általános forgalmi adó köteles, mely a törvény 142.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kerül megállapításra. Magánszemély vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómérték terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30345/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.07.01 - 09:17
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.06.22 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.06.05 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.11 - 22:59P30345F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló ! A pályázatban meghírdetett 0124/6 hrsz-ú területet Ön kivett beépítettlen területként hírdette meg.Ugyanakkor az illetékes fölhivataltól kikért dokumentumok alapján a fent említett terület "beépített területként van nyíilvántartva" , melyen 3db épület van jelölve. Kérdésem a következő: kérem tisztázza, vagy helyesbítse az önök által hírdetett terület megnevezését a területen lévő 3db épület tulajdon illetve használati jogát.

2015.06.16 - 10:32Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A felhívásban adminisztrációs hiba folytán került sor kivett beépítetlen terület megjelölésére, melyért szíves elnézésüket kérjük. A tulajdoni lapban szereplő kivett beépített terület megjelölés a helyes. A pályázati felhívásban szereplő egyéb információk alapján is arra lehet következtetni, hogy a terület nem beépítetlen. Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Ismertető

Lepsény 0124/6 hrsz-ú 34.304 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (nettó irányár: 5.000.000,- Ft), valamint az ingatlanon részben beépítve található, perlit gyártáshoz használható tárgyi eszközök, üzemi berendezések, gépek (nettó irányár: 14.000.000,- Ft)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.05 - 00:00
2015.06.22 - 10:00
Nettó 19 000 000 Ft
Nettó — Ft
23.Fpk.01-10-012283
P30345

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CMB Holding Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1023 Budapest, Margit utca 19.
Cégjegyzékszám:
01-09-160583

Adós adatai

Cégnév:
PANNON-PERLIT Kft. "f.a."
Székhely:
1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.
Cégjegyzékszám:
01-09-721762

Dokumentumok

2015.07.01 - 09:17
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 23.Fpk.01-10-012283 ügyszámú nyilvános pályázat, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a PANNON-PERLIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-721762, székhely: 1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
A felszámoló a nyilvános pályázati eljárást érvénytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásban szereplő adatok nem egyeznek az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A felszámoló az adós vagyonának értékesítése érdekében azonos feltételekkel újabb pályázati kiírást tesz közzé.
2015.06.22 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 23.Fpk.01-10-012283 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 22. 10 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a PANNON-PERLIT Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-721762, székhely: 1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.05 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 23.Fpk.01-10-012283 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 00 óra 00 perckor, a CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.) felszámoló által a PANNON-PERLIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-721762, székhely: 1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30345.
2015.05.21 - 08:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) CMB Holding Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-160583, székhely: 1023 Budapest, Margit utca 19., levelezési cím: 1023 Budapest, Margit utca 19.), mint a(z) PANNON-PERLIT Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-721762, székhely: 1141 Budapest, Öv utca 64. B ép.) Fővárosi Bíróság 23.Fpk.01-10-012283/2. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 21. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30345
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 5. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 22. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 770 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték megfizetése a PANNON-PERLIT Kft. "f.a." Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010240-01384533-00100000 számú bankszámlájára 2015. június 19. 12 órai beérkezésig és ennek igazolása a pályázati anyagban.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlat elfogadásával a megfizetett ajánlati biztosíték összege – a létrejött adásvételi szerződés alkalmazásában – foglalónak minősül. Az ajánlati biztosítékot úgy kell megfizetni, hogy az ajánlati biztosíték az ajánlatok bontásának időpontjáig az előző bekezdésben megjelölt bankszámlán jóváírásra kerüljön. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától - számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a nyertes Ajánlattevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes Ajánlattevő a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy az ártárgyalásra meghívott Ajánlattevő az ártárgyaláson nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Lepsény 0124/6 hrsz-ú 34.304 m2 alapterületű "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/1 tulajdoni hányada (nettó irányár: 5.000.000,- Ft), valamint az ingatlanon részben beépítve található, perlit gyártáshoz használható tárgyi eszközök, üzemi berendezések, gépek (nettó irányár: 14.000.000,- Ft)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 19 000 000 forint.


A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak telefonon (06-1-785-06-44) történő egyeztetést követően megtekinthetőek.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat szerződéskötésig kell megfizetni a PANNON-PERLIT Kft. "f.a." Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010240-01384533-00100000 számú bankszámlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az ajánlat elfogadását követő, illetve az ártárgyalás lezárását követő 30 napon belül kerül sor a szerződés megkötésére.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A szerződéskötést követő 15 napon belül kerül sor a birtokbaadásra.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Tájékoztatás a vagyonelemekről Az Ajánlattevő köteles a meghirdetett vagyonelemmel kapcsolatos közhiteles nyilvántartások adatairól meggyőződni, továbbá köteles saját felelősségére harmadik személyeknél illetve hatóságoknál az ajánlata megtételéhez és a vagyonelem vételárának kialakításához szükséges adatokat megszerezni és teljeskörűen megvizsgálni. A Kiíró az ajánlattevő kérésére egyes adatok megismeréséhez meghatalmazást adhat. Az Ajánlattevő személyével kapcsolatos feltételek Az ajánlatot tulajdonszerzési képességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogképességgel rendelkező gazdasági társaságok és egyéb szervezetek (továbbiakban: Ajánlattevő) tehetnek. Az Adóssal szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség. Ajánlatok bontása, ártárgyalás A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli, és vevőkijelölés útján dönt az ajánlatok elfogadásáról. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor, melyre a Kiíró külön meghívóval hívja meg a megfelelő, közel azonos értékű, érvényes ajánlatot benyújtó Ajánlattevőket. Elővásárlási jog A Cstv. 49/C. §-ának (3) bekezdése szerint az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról. A pályázatbontásig előzetesen jelentkező és jogosultságukat igazoló elővásárlásra jogosultakat Kiíró külön levélben értesíti a vevőkijelölés, illetőleg ártárgyalás során elfogadott ajánlat tartalmáról. Amennyiben az elővásárlásra jogosult a vételi ajánlatot teljeskörűen nem fogadja el vagy az adásvételi szerződést nem köti meg, azt úgy kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni. Elővásárlási jogot az Adóssal szemben fennálló követelés beszámításával nem lehet érvényesíteni. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. További pályázati feltételek: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő a pályázati benyújtás határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy az értékesítéssel felmerülő vagyonszerzési illeték, földhivatali eljárási költség és az irányár 1,5%-a – de minimum 50.000,- Ft + áfa - , mint ügyvédi költség megfizetését az adós társaság jogi képviselője részére a szerződés megkötésével egyidejűleg vállalja, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a befizetett ajánlati biztosíték visszautalását.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyonelemek értékesítése a 2007. évi CXXVII. törvény 88.§ alapján általános forgalmi adó köteles, mely a törvény 142.§ (1) bekezdés e) pontja alapján kerül megállapításra. Magánszemély vevő esetén az értékesítést a 2007. évi CXXVII. törvény szerinti adómérték terheli.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30345/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.07.01 - 09:17
A pályázat érvénytelenítve lett
2015.06.22 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.06.05 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.06.11 - 22:59P30345F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló ! A pályázatban meghírdetett 0124/6 hrsz-ú területet Ön kivett beépítettlen területként hírdette meg.Ugyanakkor az illetékes fölhivataltól kikért dokumentumok alapján a fent említett terület "beépített területként van nyíilvántartva" , melyen 3db épület van jelölve. Kérdésem a következő: kérem tisztázza, vagy helyesbítse az önök által hírdetett terület megnevezését a területen lévő 3db épület tulajdon illetve használati jogát.

2015.06.16 - 10:32Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A felhívásban adminisztrációs hiba folytán került sor kivett beépítetlen terület megjelölésére, melyért szíves elnézésüket kérjük. A tulajdoni lapban szereplő kivett beépített terület megjelölés a helyes. A pályázati felhívásban szereplő egyéb információk alapján is arra lehet következtetni, hogy a terület nem beépítetlen. Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.