Eljárás részletei

"nadrágszíj parcella" Nagyatádon, lakóingatlanok kertvégében
1 tétel

Pályázat - DDA Dél-Dunántúli Agrár Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.03.23 - 12:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Település         Művelési ág                  HRSZ   alapterület (m2)            érték (Ft) Nagyatád          Beépítetlen terület        2370      6742                           1.500.000.-
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Minimálár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.23 - 12:00
2023.03.24 - 12:00
2023.04.08 - 12:00
2016.12.20 - 00:00
Nettó 1 500 000 Ft
Nettó 1 500 000 Ft
0
1.Fpk.14-16-000061/7
P3034211

Bírálati szempontok, feltételek:

A felszámolóbiztos a pályázatokban megjelölt vételár ajánlatok összege alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat tartalmazót minősíti legkedvezőbbnek.

Felszámoló adatai

Cégnév:
ASSET Insolvency Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4
Cégjegyzékszám:
01-09-910627

Adós adatai

Cégnév:
DDA Dél-Dunántúli Agrár Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
7500 Nagyatád , Baross Gábor utca 11..
Cégjegyzékszám:
14 09 307480

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.23 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.14-16-000061/7 ügyszámú nyilvános pályázat, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a DDA Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 307480, székhely: 7500 Nagyatád , Baross Gábor utca 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.03.18 - 17:43
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4), mint a(z) DDA Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 307480, székhely: 7500 Nagyatád , Baross Gábor utca 11..) Kaposvári Törvényszék 1.Fpk.14-16-000061/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3034211
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. március 24. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. április 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 45 200 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó ajánlati biztosíték egy összegben való megfizetésére köteles a felszámoló szervezet K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-52571039  elkülönített bankszámlájára való átutalással.

Az átutalás közlemény rovatában a felszámoló kéri feltüntetni a DDA Agrár Kft.  "felszámolás alatt" ”ajánlati biztosíték” közleményt,  illetve a közleményben tüntesse fel az értékesítés EÉR azonosító számából és a pályázó „F” betűvel kezdődő, számsorból álló felhasználó azonosító számát - 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően megfelelően - legkésőbb 2023.03.23. 10:00 óráig történő jóváírással. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolást csatolni kell a pályázathoz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 3.1. Az ajánlati biztosíték befizetését a befizetési határidő után, a pályázat kezdőidőpontját megelőző 24 órában ellenőrzi felszámoló . A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.

3.2. Az ajánlati biztosíték a Vagyontárgy vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

3.3. Az ajánlati biztosíték a pályázó javára nem kamatozik.

3.4. Amennyiben a Vagyontárgy tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésére a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem kerül sor a pályázat szerinti határidőn belül, vagy a nyertes pályázó a Vagyontárgy vételárát nem fizeti meg maradéktalanul a pályázat szerinti határidőben, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. 

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Település         Művelési ág                  HRSZ   alapterület (m2)            érték (Ft)

Nagyatád          Beépítetlen terület        2370      6742                           1.500.000.-

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 1 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 1 500 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 6 742 m²
Állapota: megműveletlen
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: nettó 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nagyatád
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2370
Ingatlan postai címe: 7500 Nagyatád , hrsz. 2370
Területnagyság: 6 742 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: DDA Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 70.017.372 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, megkeresőPetényi Antal önálló bírósági végrehajtó, jogosult: XXXX Beszerző és Értékesítő Szövetkezet.- Végrehajtási jog 538.480 Ft. főkövetelés és járulékai erejéig, megkereső: Petényi Antal Önálló Bírósági Végrehajtó, jogosult: XXXX Hungária Kft.- Végrehajtási jog 1.046.979 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, megkereső Petényi Antal önálló bírósági végrehajtó, jogosult: XXXX Állatgyógyászati Kft.- Végrehajtási jog 28.915.465 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: NAV.

Ingatlan állapota: megműveletlen

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Cím:                     Nagyatád belterület, a hirdetmény helyszíneiIdőpont:           2023.03.21. 10.00 – 12.00 óra között11.1. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.11.2. A pályázó sikertelen pályázati részvétele esetén a sikertelen pályázattal kapcsolatosan felmerült mindennemű költség kizárólagosan a pályázót terheli, a pályázó a felmerült költségeivel kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat semmiféle igényt.11.3. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén a sikeres pályázattal kapcsolatosan felmerült mindennemű költség (ide értve a pályázat keretében értékesített vagyontárgy tulajdonjogának a pályázóra való átszállásával kapcsolatosan felmerülő, a szerződéskötés ügyvédi munkadíjat magában foglaló összes költséget) kizárólagosan a pályázót terheli.11.4. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.11.5. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.11.6. A pályázó részéről a pályázati feltételek teljesítése kötelező, ide értve a pályázat körében előírt jognyilatkozatok megtételének határidejére és okirati tartalmára, okirati formájára vonatkozó feltételeket.11.7. A pályázati feltételeket teljesítő, a felszámoló által érvényesnek nyilvánított pályázatok közül a felszámoló a legmagasabb vételárat tartalmazó pályázatot hirdeti ki nyertes pályázatként.11.8. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgy tulajdonjogát a vevő végrehajtási jogtól, jelzálogjogtól mentesen szerzi meg. (Az adós vagyonát terhelő végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik, az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.)11.9. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgyat jelen pályázat közzététele időpontjában per nem érinti, jelen pályázat közzététele időpontjában a vagyontárgyat érintő igényről a felszámolónak nincs tudomása.11.10. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgy állapotát, használhatóságát a felszámoló nem           szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére a vevő adóalanyiságától függően a hatályos áfa tv. 142.§. (1) bekezdésének g.) pontja szerinti fordított adózás vonatkozik.

Pályázati bírálati szempontok: A felszámolóbiztos a pályázatokban megjelölt vételár ajánlatok összege alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat tartalmazót minősíti legkedvezőbbnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 5.1. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.

Vételár megfizetésének módja, határideje: 6.1. A Vagyontárgy vételárának az ajánlati biztosíték összegén felüli része (Vételárhátralék) megfizetésére a nyertes pályázó Szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül köteles.

6.2. A Vételárhátralékot kizárólag forintban, egy összegben lehet megfizetni, a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-52571039 sz. elkülönített letéti bankszámlára való átutalással.

6.3. A Vételárhátralék vonatkozásában a felszámoló a készpénz-helyettesítő eszközzel (pl. váltó) történő kiegyenlítést és a részletfizetést kizárja.

6.4. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6.§-ának és 27.§-ának rendelkezése szerint a nyertes licitálóval a felszámoló a pályázat keretében értékesített vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes licitálóval akkor kötheti meg, ha a nyertes licitáló igazolja a felszámoló részére, hogy a nyertes ajánlat szerinti nettó vételár 1%-ával megegyező összeget, mint jutalékot megfizette az elektronikus értékesítési rendszer működtetője részére.

6.5. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén az értékesítésre kerülő vagyontárgy vételárát a vonatkozó adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni, azzal, hogy a szerződésben meghatározható fizetési határidő maximum a szerződés megkötésének napjától számított 60. naptári nap lehet. Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 60. naptári nap munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

 6.6. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.

6.7. A pályázó sikertelen pályázati részvételével kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat költségigényt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor.

8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: 9.1. Az értékesítésre kerülő vagyontárgy birtokba vételéről a nyertes pályázó saját költségén, a vagyontárgy vételárának hiánytalan megfizetését követő 15 naptári napon belül köteles gondoskodni.

9.2. A határidő elmulasztása esetén a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, őrzéséért költségtérítést számít fel a pályázóval szemben.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ASSET INSOLVENCY Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, valamint gazdasági társaság vehet részt.Magánszemély pályázó a pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: név, állampolgárság, lakóhely, anyja születési neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó – alanyisága.Gazdasági társaság pályázó pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: társaság elnevezés, cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel (KSH szám) valamint a pályázó képviseletében eljáró vezető tisztségviselő neve.Külföldi pályázó fentiek mellett köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat körében értékesítendő vagyontárgyat (a továbbiakban Vagyontárgy) a pályázó meg kívánja vásárolni.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által a Vagyontárgyra megajánlott vételár megjelölését.A pályázó által megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban (HUF).A pályázónak ajánlatát 90 napos ajánlati kötöttség vállalásával kell megtennie.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket.A felszámoló felkéri mindazon érintetteket, akik az adós értékesítésre kerülő vagyontárgyára vonatkozóan szerződés alapján elővásárlási  joggal rendelkeznek, de elővásárlási joguk közhiteles nyilvántartásba jelen pályázat közzététele időpontjáig bejegyzésre nem került, hogy elővásárlási joguk fennállására vonatkozó nyilatkozatukat – az elővásárlási jog létrejöttének igazolására szolgáló dokumentumok eredeti okirati példányainak csatolásával – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig  (2023. év 04 hónap 08 napjának 12:00 órájáig) jelentsék be írásban a felszámoló részére, teljes bizonyítóerejű magánokirat keretében megtett nyilatkozat útján.Továbbá tartalmaznia kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) aláírási címpéldányát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 10.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a pályázó költségére a felszámoló által kijelölt ügyvéd szerkeszti és ellenjegyzi. Az ügyvédi munkadíj mértéke az adásvételi szerződésben meghatározott vételár összegének 1,5%-a+ÁFA, de minimum 75.000.-Ft + ÁFA. A szerződéskötés helyszíne a felszámoló szekszárdi fióktelepe. A szerződéskötés helyszínén és időpontjában a nyertes pályázó gazdasági társaságnak át kell adnia a szerződést szerkesztő ügyvéd részére a pályázó 30 napnál nem régebbi, eredeti példányú, hiteles cégkivonatát, és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) eredeti okirati példányú aláírási címpéldányát, vagy eredeti példányú aláírás mintáját.

10.2. Az Vagyontárgy értékesítésével kapcsolatosan a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

10.3. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

10.4. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

10.5.  Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

10.6. A pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.

10.7.  A pályázattal, illetve a Vagyontárgy megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3034211/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

beépítetlen terület
Az ingatlan a Honvéd utca 103-107 számú lakóházak kertjének a végében található, megközelíthető a temető mögötti földúton. Az övezeti besorolása Mk-0,...
Település:
Nagyatád
Típus:
Telek
Terület:
6742 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Település         Művelési ág                  HRSZ   alapterület (m2)            érték (Ft) Nagyatád          Beépítetlen terület        2370      6742                           1.500.000.-
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Felszámolási eljárás kezdő időpontja:
Becsérték:
Minimálár:
Újra meghírdetések száma:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.23 - 12:00
2023.03.24 - 12:00
2023.04.08 - 12:00
2016.12.20 - 00:00
Nettó 1 500 000 Ft
Nettó 1 500 000 Ft
0
1.Fpk.14-16-000061/7
P3034211

Bírálati szempontok, feltételek:

A felszámolóbiztos a pályázatokban megjelölt vételár ajánlatok összege alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat tartalmazót minősíti legkedvezőbbnek.

Felszámoló adatai

Cégnév:
ASSET Insolvency Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4
Cégjegyzékszám:
01-09-910627

Adós adatai

Cégnév:
DDA Dél-Dunántúli Agrár Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
7500 Nagyatád , Baross Gábor utca 11..
Cégjegyzékszám:
14 09 307480

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.23 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 1.Fpk.14-16-000061/7 ügyszámú nyilvános pályázat, a Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4) felszámoló által a DDA Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 09 307480, székhely: 7500 Nagyatád , Baross Gábor utca 11..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.03.18 - 17:43
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Asset Insolvency Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-910627, székhely: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4, levelezési cím: 1117 Budapest, Kőrösy József utca 15. fszt em. 4), mint a(z) DDA Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 307480, székhely: 7500 Nagyatád , Baross Gábor utca 11..) Kaposvári Törvényszék 1.Fpk.14-16-000061/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. március 9. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3034211
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. március 24. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. április 8. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: nettó 45 200 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázó ajánlati biztosíték egy összegben való megfizetésére köteles a felszámoló szervezet K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-52571039  elkülönített bankszámlájára való átutalással.

Az átutalás közlemény rovatában a felszámoló kéri feltüntetni a DDA Agrár Kft.  "felszámolás alatt" ”ajánlati biztosíték” közleményt,  illetve a közleményben tüntesse fel az értékesítés EÉR azonosító számából és a pályázó „F” betűvel kezdődő, számsorból álló felhasználó azonosító számát - 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően megfelelően - legkésőbb 2023.03.23. 10:00 óráig történő jóváírással. Az ajánlati biztosíték nem kamatozik. Az ajánlati biztosíték átutalásáról szóló igazolást csatolni kell a pályázathoz.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: 3.1. Az ajánlati biztosíték befizetését a befizetési határidő után, a pályázat kezdőidőpontját megelőző 24 órában ellenőrzi felszámoló . A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt ajánlati biztosítékot visszautalja.

3.2. Az ajánlati biztosíték a Vagyontárgy vételárba beszámításra, eredménytelen pályázat esetén 8 napon belül visszautalásra kerül.

3.3. Az ajánlati biztosíték a pályázó javára nem kamatozik.

3.4. Amennyiben a Vagyontárgy tulajdonjogának átruházására vonatkozó szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötésére a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem kerül sor a pályázat szerinti határidőn belül, vagy a nyertes pályázó a Vagyontárgy vételárát nem fizeti meg maradéktalanul a pályázat szerinti határidőben, a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti. 

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Település         Művelési ág                  HRSZ   alapterület (m2)            érték (Ft)

Nagyatád          Beépítetlen terület        2370      6742                           1.500.000.-

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 1 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 1 500 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 6 742 m²
Állapota: megműveletlen
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: nettó 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nagyatád
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 2370
Ingatlan postai címe: 7500 Nagyatád , hrsz. 2370
Területnagyság: 6 742 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: DDA Kft. "f.a."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): - Végrehajtási jog 70.017.372 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, megkeresőPetényi Antal önálló bírósági végrehajtó, jogosult: XXXX Beszerző és Értékesítő Szövetkezet.- Végrehajtási jog 538.480 Ft. főkövetelés és járulékai erejéig, megkereső: Petényi Antal Önálló Bírósági Végrehajtó, jogosult: XXXX Hungária Kft.- Végrehajtási jog 1.046.979 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, megkereső Petényi Antal önálló bírósági végrehajtó, jogosult: XXXX Állatgyógyászati Kft.- Végrehajtási jog 28.915.465 Ft főkövetelés és járulékai erejéig, jogosult: NAV.

Ingatlan állapota: megműveletlen

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Cím:                     Nagyatád belterület, a hirdetmény helyszíneiIdőpont:           2023.03.21. 10.00 – 12.00 óra között11.1. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.11.2. A pályázó sikertelen pályázati részvétele esetén a sikertelen pályázattal kapcsolatosan felmerült mindennemű költség kizárólagosan a pályázót terheli, a pályázó a felmerült költségeivel kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat semmiféle igényt.11.3. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén a sikeres pályázattal kapcsolatosan felmerült mindennemű költség (ide értve a pályázat keretében értékesített vagyontárgy tulajdonjogának a pályázóra való átszállásával kapcsolatosan felmerülő, a szerződéskötés ügyvédi munkadíjat magában foglaló összes költséget) kizárólagosan a pályázót terheli.11.4. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.11.5. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.11.6. A pályázó részéről a pályázati feltételek teljesítése kötelező, ide értve a pályázat körében előírt jognyilatkozatok megtételének határidejére és okirati tartalmára, okirati formájára vonatkozó feltételeket.11.7. A pályázati feltételeket teljesítő, a felszámoló által érvényesnek nyilvánított pályázatok közül a felszámoló a legmagasabb vételárat tartalmazó pályázatot hirdeti ki nyertes pályázatként.11.8. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgy tulajdonjogát a vevő végrehajtási jogtól, jelzálogjogtól mentesen szerzi meg. (Az adós vagyonát terhelő végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik, az elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a jelzálogjog a vagyontárgy értékesítésével megszűnik.)11.9. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgyat jelen pályázat közzététele időpontjában per nem érinti, jelen pályázat közzététele időpontjában a vagyontárgyat érintő igényről a felszámolónak nincs tudomása.11.10. A pályázat keretében értékesítésre kerülő vagyontárgy állapotát, használhatóságát a felszámoló nem           szavatolja, a kellékszavatosságot kizárja.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A vagyontárgy értékesítésére a vevő adóalanyiságától függően a hatályos áfa tv. 142.§. (1) bekezdésének g.) pontja szerinti fordított adózás vonatkozik.

Pályázati bírálati szempontok: A felszámolóbiztos a pályázatokban megjelölt vételár ajánlatok összege alapján bírálja el a pályázatokat, az érvényes pályázatok közül a legmagasabb ajánlati árat tartalmazót minősíti legkedvezőbbnek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: 5.1. Az érvényesen benyújtott pályázatok közül a nyertes a legmagasabb vételárat kínáló pályázó, aki a pályázati kiírásban szereplő összes feltételt teljesíti. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.

Vételár megfizetésének módja, határideje: 6.1. A Vagyontárgy vételárának az ajánlati biztosíték összegén felüli része (Vételárhátralék) megfizetésére a nyertes pályázó Szerződés megkötésétől számított 60 naptári napon belül köteles.

6.2. A Vételárhátralékot kizárólag forintban, egy összegben lehet megfizetni, a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10404601-49515349-52571039 sz. elkülönített letéti bankszámlára való átutalással.

6.3. A Vételárhátralék vonatkozásában a felszámoló a készpénz-helyettesítő eszközzel (pl. váltó) történő kiegyenlítést és a részletfizetést kizárja.

6.4. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6.§-ának és 27.§-ának rendelkezése szerint a nyertes licitálóval a felszámoló a pályázat keretében értékesített vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a nyertes licitálóval akkor kötheti meg, ha a nyertes licitáló igazolja a felszámoló részére, hogy a nyertes ajánlat szerinti nettó vételár 1%-ával megegyező összeget, mint jutalékot megfizette az elektronikus értékesítési rendszer működtetője részére.

6.5. A pályázó sikeres pályázati részvétele esetén az értékesítésre kerülő vagyontárgy vételárát a vonatkozó adásvételi szerződésben foglaltak szerint köteles megfizetni, azzal, hogy a szerződésben meghatározható fizetési határidő maximum a szerződés megkötésének napjától számított 60. naptári nap lehet. Amennyiben a szerződés megkötésétől számított 60. naptári nap munkaszüneti napra esik, a fizetési határidő a következő munkanapon jár le.

 6.6. A felszámoló által meghatározott pályázati feltételek bármelyikétől való eltérés (ide értve azt az esetet is, ha a pályázó a pályázat feltételrendszere szerint kötelezően megteendő nyilatkozatok bármelyikét pályázatában nem teszi meg) a pályázó pályázatának sikertelenségét vonja maga után.

6.7. A pályázó sikertelen pályázati részvételével kapcsolatosan a felszámoló felé nem támaszthat költségigényt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: 8.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződés megkötésére legkésőbb a pályázat eredményének kihirdetésétől számított 60 naptári napon belül kerülhet sor.

8.2. Az adásvételi szerződésre a vonatkozó hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: 9.1. Az értékesítésre kerülő vagyontárgy birtokba vételéről a nyertes pályázó saját költségén, a vagyontárgy vételárának hiánytalan megfizetését követő 15 naptári napon belül köteles gondoskodni.

9.2. A határidő elmulasztása esetén a felszámoló a vagyontárgy kezeléséért, őrzéséért költségtérítést számít fel a pályázóval szemben.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az ASSET INSOLVENCY Vagyonkezelő és Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, valamint gazdasági társaság vehet részt.Magánszemély pályázó a pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: név, állampolgárság, lakóhely, anyja születési neve, személyazonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó – alanyisága.Gazdasági társaság pályázó pályázatának tartalmaznia kell a következő adatokat: társaság elnevezés, cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel (KSH szám) valamint a pályázó képviseletében eljáró vezető tisztségviselő neve.Külföldi pályázó fentiek mellett köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázat körében értékesítendő vagyontárgyat (a továbbiakban Vagyontárgy) a pályázó meg kívánja vásárolni.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által a Vagyontárgyra megajánlott vételár megjelölését.A pályázó által megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban (HUF).A pályázónak ajánlatát 90 napos ajánlati kötöttség vállalásával kell megtennie.A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó által vállalt, a pályázati kiírás feltételrendszerével megegyező fizetési feltételeket.A felszámoló felkéri mindazon érintetteket, akik az adós értékesítésre kerülő vagyontárgyára vonatkozóan szerződés alapján elővásárlási  joggal rendelkeznek, de elővásárlási joguk közhiteles nyilvántartásba jelen pályázat közzététele időpontjáig bejegyzésre nem került, hogy elővásárlási joguk fennállására vonatkozó nyilatkozatukat – az elővásárlási jog létrejöttének igazolására szolgáló dokumentumok eredeti okirati példányainak csatolásával – legkésőbb a pályázat benyújtási határidejéig  (2023. év 04 hónap 08 napjának 12:00 órájáig) jelentsék be írásban a felszámoló részére, teljes bizonyítóerejű magánokirat keretében megtett nyilatkozat útján.Továbbá tartalmaznia kell a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) aláírási címpéldányát.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 10.1. A pályázat körében értékesítésre kerülő vagyontárgyra vonatkozó adásvételi szerződést a pályázó költségére a felszámoló által kijelölt ügyvéd szerkeszti és ellenjegyzi. Az ügyvédi munkadíj mértéke az adásvételi szerződésben meghatározott vételár összegének 1,5%-a+ÁFA, de minimum 75.000.-Ft + ÁFA. A szerződéskötés helyszíne a felszámoló szekszárdi fióktelepe. A szerződéskötés helyszínén és időpontjában a nyertes pályázó gazdasági társaságnak át kell adnia a szerződést szerkesztő ügyvéd részére a pályázó 30 napnál nem régebbi, eredeti példányú, hiteles cégkivonatát, és a pályázó képviseletében eljáró személy(ek) eredeti okirati példányú aláírási címpéldányát, vagy eredeti példányú aláírás mintáját.

10.2. Az Vagyontárgy értékesítésével kapcsolatosan a 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn.

10.3. A Cstv. 49. § (4) bekezdésében foglaltak alapján tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal szemben beszámítással nem élhet.

10.4. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerint a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

10.5.  Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között online ártárgyalást tartani. Az ártárgyalásról az ÉER rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. Ezen a jogcímen azonban sem a kiíróval, sem az adóssal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. Ebben az esetben a hatályos Cstv. idevonatkozó rendelkezései alapján kifejezetten fenntartja jogát további új pályázat kiírására. A felszámoló ezen döntése miatt a pályázók körében keletkező bármely kárért való minden felelősséget már most kizárja.

10.6. A pályázat értékeléséről szóló jegyzőkönyvet - pályázatbontástól számított 20 napon belül - a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére.

10.7.  A pályázattal, illetve a Vagyontárgy megtekintésével kapcsolatban további információk megszerezhetőek az EÉR online felületén.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P3034211/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.