Eljárás részletei

Peresített követelés és fűtésrendszer
2 tétel

Pályázat - BILOBA PLANT Dísznövénytermelő és Kereskedelmi Korlátolt Egyéni Cég "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: egyeb ok
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A felhívásra ajánlat nem érkezett.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A Fővárosi Törvényszék előtt 9.G.45.073/2013. számon a Sperbank Magyarország Zrt. alperes ellen 81.342.989,- Ft összegű kártérítés illetve 5.000.000,- Ft összegű nem vagyoni ártérítés megfizetése miatt folyamatban lévő peresített követelés illetve idegen tulajdonú ingatlanba beépített eszközök.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.07.16 - 09:00
2015.08.03 - 11:00
Nettó 5 515 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.05-14-000530
P30279

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LUBIN INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám:
01-09-983081

Adós adatai

Cégnév:
BILOBA PLANT Dísznövénytermelő és Kereskedelmi Korlátolt Egyéni Cég "f.a."
Székhely:
3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.
Cégjegyzékszám:
05-11-000294

Dokumentumok

2015.09.01 - 15:04
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.05-14-000530 ügyszámú nyilvános pályázat, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a BILOBA PLANT Kfc. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-11-000294, székhely: 3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A felhívásra ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.08.03 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.05-14-000530 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. augusztus 3. 11 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a BILOBA PLANT Kfc. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-11-000294, székhely: 3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.07.16 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.05-14-000530 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 16. 09 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a BILOBA PLANT Kfc. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-11-000294, székhely: 3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30279.
2015.07.15 - 11:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..), mint a(z) BILOBA PLANT Kfc. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-11-000294, székhely: 3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.05-14-000530/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30279
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. július 16. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. augusztus 3. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 275 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Kérjük, hogy a bánatpénzt a felszámoló LUBIN INVEST Kft. 12001008 - 01439058 – 00200008 számú bankszámlájára szíveskedjenek befizetni oly módon, hogy a befizetés 2015. augusztus 3-ig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Kérjük, hogy az átutalásnál a "BILOBA PLANT Kfc. "fa" bánatpénz" közleményt szíveskedjenek feltüntetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Fővárosi Törvényszék előtt 9.G.45.073/2013. számon a Sperbank Magyarország Zrt. alperes ellen 81.342.989,- Ft összegű kártérítés illetve 5.000.000,- Ft összegű nem vagyoni ártérítés megfizetése miatt folyamatban lévő peresített követelés illetve idegen tulajdonú ingatlanba beépített eszközök.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 515 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Peresített követelés

A követelés összege:
86 342 989
Lejárati ideje:
Vegyes
Számviteli besorolása:
Vegyes
A követelés kötelezettje:
Hitelintézet
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
4 915 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fűtésrendszer

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
600 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A peres eljárásról részletes információkat a feltöltött kereseti kérelem tartalmaz. A fűtésrendszer megtekintésével kapcsolatban a ERR-en keresztül lehet egyeztetni a felszámolóval.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vétalárat a szerződéskötést követő 30 napon belül a felszámoló LUBIN INVEST Kft. 12001008 - 01439058 – 00200008 számú bankszámlájára kell megfizetni egy összegben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követő 30 napon belül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, azonosító adatait,
- cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírás címpéldányt,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével,
- az ajánlott fizetési feltételeket,
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalás
- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását
- az esetleges vevőkijelölésre való jogosultság fenntartását, amennyiben az adásvételi szerződést nem a pályázó kívánja vevőként megkötni

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30279/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.07.21 - 10:46P30279F2 kommentje

Tisztelt felszámolóbiztos! Érdeklődnék ,hogy az Ön által feltöltött kereseti kérelem hol található az eer-en és a követelés iratait hol és mikor lehet megtekinteni? Válaszát elöre is köszönöm!

2015.07.27 - 08:48Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődők! A követeléssel kapcsolatos iratokat 2015. július 29.-én 14. órakor lehet megtekintetni a felszámoló központi ügyintézési helyén (1107 Budapest, Mázsa u. 9. 2. emelet 205.). Kérem, hogy részvételi szándékukról szíveskedjenek tájékoztatni. Köszönöm

2015.07.16 - 08:24P30279F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A pályázati hirdetmény azt tartalmazza, hogy a követelés részleteit a feltöltött kereseti kérelem tartalmazza. Sajnos nem találom a feltöltött kereseti kérelmet. Kérem segítségét, hogy hol találom. Köszönettel!

Tételek 2 db (1 - 2)

Peresített követelés
Peresített követelés
Becsérték
Nettó 4 915 000 Ft
Megnevezés:
Peresített követelés
Összege:
86 342 989 Ft
Lejárat:
Változó
Kötelezettje:
hitelintézet
Biztosított:
nem
Fűtésrendszer
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
egyéb
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 600 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
végrehajtási jog

Ismertető

A Fővárosi Törvényszék előtt 9.G.45.073/2013. számon a Sperbank Magyarország Zrt. alperes ellen 81.342.989,- Ft összegű kártérítés illetve 5.000.000,- Ft összegű nem vagyoni ártérítés megfizetése miatt folyamatban lévő peresített követelés illetve idegen tulajdonú ingatlanba beépített eszközök.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.07.16 - 09:00
2015.08.03 - 11:00
Nettó 5 515 000 Ft
Nettó — Ft
6.Fpk.05-14-000530
P30279

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
LUBIN INVEST Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1107 Budapest, Mázsa utca 9.
Cégjegyzékszám:
01-09-983081

Adós adatai

Cégnév:
BILOBA PLANT Dísznövénytermelő és Kereskedelmi Korlátolt Egyéni Cég "f.a."
Székhely:
3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.
Cégjegyzékszám:
05-11-000294

Dokumentumok

2015.09.01 - 15:04
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.05-14-000530 ügyszámú nyilvános pályázat, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a BILOBA PLANT Kfc. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-11-000294, székhely: 3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
A felhívásra ajánlat nem érkezett.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.08.03 - 11:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.05-14-000530 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. augusztus 3. 11 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a BILOBA PLANT Kfc. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 05-11-000294, székhely: 3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.07.16 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.05-14-000530 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. július 16. 09 óra 00 perckor, a Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..) felszámoló által a BILOBA PLANT Kfc. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-11-000294, székhely: 3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30279.
2015.07.15 - 11:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Lubin Invest Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-983081, székhely: 1107 Budapest, Mázsa utca 9., levelezési cím: 1043 Budapest, Aradi utca 16..), mint a(z) BILOBA PLANT Kfc. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-11-000294, székhely: 3433 Nyékládháza, Rozmaring utca 1532/4.) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.05-14-000530/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. július 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30279
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. július 16. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. augusztus 3. 11 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 275 750 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Kérjük, hogy a bánatpénzt a felszámoló LUBIN INVEST Kft. 12001008 - 01439058 – 00200008 számú bankszámlájára szíveskedjenek befizetni oly módon, hogy a befizetés 2015. augusztus 3-ig jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Kérjük, hogy az átutalásnál a "BILOBA PLANT Kfc. "fa" bánatpénz" közleményt szíveskedjenek feltüntetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Fővárosi Törvényszék előtt 9.G.45.073/2013. számon a Sperbank Magyarország Zrt. alperes ellen 81.342.989,- Ft összegű kártérítés illetve 5.000.000,- Ft összegű nem vagyoni ártérítés megfizetése miatt folyamatban lévő peresített követelés illetve idegen tulajdonú ingatlanba beépített eszközök.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 5 515 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Peresített követelés

A követelés összege:
86 342 989
Lejárati ideje:
Vegyes
Számviteli besorolása:
Vegyes
A követelés kötelezettje:
Hitelintézet
A követelés biztosított-e:
nem
Becsértéke:
4 915 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fűtésrendszer

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem végrehajtási jog
Mennyisége:
1 db
Becsérték:
600 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A peres eljárásról részletes információkat a feltöltött kereseti kérelem tartalmaz. A fűtésrendszer megtekintésével kapcsolatban a ERR-en keresztül lehet egyeztetni a felszámolóval.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vétalárat a szerződéskötést követő 30 napon belül a felszámoló LUBIN INVEST Kft. 12001008 - 01439058 – 00200008 számú bankszámlájára kell megfizetni egy összegben.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követő 30 napon belül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az írásban benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó nevét, azonosító adatait,
- cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírás címpéldányt,
- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével,
- az ajánlott fizetési feltételeket,
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalás
- 90 napos ajánlati kötöttség vállalását
- az esetleges vevőkijelölésre való jogosultság fenntartását, amennyiben az adásvételi szerződést nem a pályázó kívánja vevőként megkötni

Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30279/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.07.21 - 10:46P30279F2 kommentje

Tisztelt felszámolóbiztos! Érdeklődnék ,hogy az Ön által feltöltött kereseti kérelem hol található az eer-en és a követelés iratait hol és mikor lehet megtekinteni? Válaszát elöre is köszönöm!

2015.07.27 - 08:48Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődők! A követeléssel kapcsolatos iratokat 2015. július 29.-én 14. órakor lehet megtekintetni a felszámoló központi ügyintézési helyén (1107 Budapest, Mázsa u. 9. 2. emelet 205.). Kérem, hogy részvételi szándékukról szíveskedjenek tájékoztatni. Köszönöm

2015.07.16 - 08:24P30279F1 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A pályázati hirdetmény azt tartalmazza, hogy a követelés részleteit a feltöltött kereseti kérelem tartalmazza. Sajnos nem találom a feltöltött kereseti kérelmet. Kérem segítségét, hogy hol találom. Köszönettel!