Eljárás részletei

Ács Külterület 0345/1. hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület.
1 tétel

Pályázat - "PORC" Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.16 - 18:00
A nyertes ár
Nettó 7 800 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Ács 0345/1. hrsz-ú 5.0739 ha területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon bejegyezve I/2. sz. alatt Ács Külterület 0316 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog, valamint I/3. sz. alatt kialakítva a 0345 hrsz-ú ingatlanból.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 08:00
2015.06.16 - 18:00
Nettó 11 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 7 800 000 Ft
6.Fpk.08-11-000495
P30248

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
"PORC" Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
9012 Győr, Poór B. utca 7..
Cégjegyzékszám:
08-09-004776

Dokumentumok

2015.06.19 - 09:24
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.08-11-000495 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "PORC" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-004776, székhely: 9012 Győr, Poór B. utca 7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 7 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30248F2
Szerződéskötés dátuma: Az eredményhirdetést követően 60 napon belül.Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.16 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.08-11-000495 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "PORC" Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-004776, székhely: 9012 Győr, Poór B. utca 7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.08-11-000495 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "PORC" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-004776, székhely: 9012 Győr, Poór B. utca 7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30248.
2015.04.30 - 08:48
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) "PORC" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-004776, székhely: 9012 Győr, Poór B. utca 7..) Győri Törvényszék 6.Fpk.08-11-000495/19.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30248
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 530 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Budapest Holding Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 sz. bankszámlájára kell megfizetni "PORC Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel 2015. június 16. 18.00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetés napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ács 0345/1. hrsz-ú 5.0739 ha területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon bejegyezve I/2. sz. alatt Ács Külterület 0316 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog, valamint I/3. sz. alatt kialakítva a 0345 hrsz-ú ingatlanból.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus:
lakóház,udvar, gazdasági épület
Területe:
5,074 hektár
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0345/1
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság:
5,074 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I/2. sz. alatt bejegyezve: Ács Külterület 0316 hrsz-t terhelő útszolgalmi díj;I/3. sz. alatt bejegyezve: kialakítva a 0345 hrsz-ú ingatlanból.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"PORC" Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. f.a.9012 Győr, Poór B. u. 7.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. sz. alatt: keretbiztosítéki jelzálogjog 33.235.000 Ft erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Bp., Akadémia u. 6.);III/2. sz. alatt: vezetékjog 662 m2 területre, jogosult: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.).A Cstv. 38. § (4) bek. alapján a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül eladásra.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgy előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető. Az egyezetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követően 30 napon belül számla ellenében átutalással kell megfizetni. Az Áfa tv. alapján az ingatlan értékesítése adómentes. A vételárfizetésen kívül a vevőt egyéb kötelezettségvállalás nem terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követően 60 napon belül.Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az egyösszegű legmagasabb vételár ajánlatot fogadja el nyertes pályázatnak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. június 16. 18.00-ig jelentkezzenek Dr. Tihanyi Ernő (tel.:30/410-7261) megbízottnál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés értelmében, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson önhibájából részt nem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem annak felszámolójával szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. Eredménytelen pályázati eljárás esetén az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy új értékesítési hirdetmény kerül kiírásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30248/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.16 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
A Vörös-majorként elnevezett ingatlan korábban sertéstelepként működött, azonban villámcsapás következtében az épületek nagyrészt leégtek, az állatáll...
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
lakóház,udvar, gazdasági épület
Terület:
5.074 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Ács 0345/1. hrsz-ú 5.0739 ha területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon bejegyezve I/2. sz. alatt Ács Külterület 0316 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog, valamint I/3. sz. alatt kialakítva a 0345 hrsz-ú ingatlanból.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 08:00
2015.06.16 - 18:00
Nettó 11 000 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 7 800 000 Ft
6.Fpk.08-11-000495
P30248

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Budapest Holding Első Hazai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1016 Budapest, Naphegy utca 19..
Cégjegyzékszám:
01-10-044329

Adós adatai

Cégnév:
"PORC" Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
9012 Győr, Poór B. utca 7..
Cégjegyzékszám:
08-09-004776

Dokumentumok

2015.06.19 - 09:24
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 6.Fpk.08-11-000495 ügyszámú nyilvános pályázat, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "PORC" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-004776, székhely: 9012 Győr, Poór B. utca 7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 7 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30248F2
Szerződéskötés dátuma: Az eredményhirdetést követően 60 napon belül.Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.16 - 18:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 6.Fpk.08-11-000495 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 18 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "PORC" Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-004776, székhely: 9012 Győr, Poór B. utca 7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 6.Fpk.08-11-000495 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 08 óra 00 perckor, a Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..) felszámoló által a "PORC" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-004776, székhely: 9012 Győr, Poór B. utca 7..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30248.
2015.04.30 - 08:48
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Budapest Holding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044329, székhely: 1016 Budapest, Naphegy utca 19.., levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 19..), mint a(z) "PORC" Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-004776, székhely: 9012 Győr, Poór B. utca 7..) Győri Törvényszék 6.Fpk.08-11-000495/19.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30248
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 530 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a Budapest Holding Zrt. MKB Bank Zrt-nél vezetett 10300002-20328834-49020023 sz. bankszámlájára kell megfizetni "PORC Kft. f.a. ajánlati biztosíték" megjelöléssel 2015. június 16. 18.00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton történő részvételnek.

Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetés napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Ács 0345/1. hrsz-ú 5.0739 ha területű kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan. A tulajdoni lapon bejegyezve I/2. sz. alatt Ács Külterület 0316 hrsz-t terhelő útszolgalmi jog, valamint I/3. sz. alatt kialakítva a 0345 hrsz-ú ingatlanból.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 11 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület

Típus:
lakóház,udvar, gazdasági épület
Területe:
5,074 hektár
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0345/1
Művelési ág:
kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése:
lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság:
5,074 hektár
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatok:
I/2. sz. alatt bejegyezve: Ács Külterület 0316 hrsz-t terhelő útszolgalmi díj;I/3. sz. alatt bejegyezve: kialakítva a 0345 hrsz-ú ingatlanból.

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
"PORC" Mezőgazdasági, Kereskedelmi, Szolgáltató Kft. f.a.9012 Győr, Poór B. u. 7.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/1. sz. alatt: keretbiztosítéki jelzálogjog 33.235.000 Ft erejéig, jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Bp., Akadémia u. 6.);III/2. sz. alatt: vezetékjog 662 m2 területre, jogosult: E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. (9027 Győr, Kandó Kálmán u. 11-13.).A Cstv. 38. § (4) bek. alapján a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül eladásra.

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgy előzetes időpont egyeztetést követően megtekinthető. Az egyezetésre kizárólag a https://eer.gov.hu oldalon keresztül van lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A teljes vételárat a szerződéskötést követően 30 napon belül számla ellenében átutalással kell megfizetni. Az Áfa tv. alapján az ingatlan értékesítése adómentes. A vételárfizetésen kívül a vevőt egyéb kötelezettségvállalás nem terheli.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az eredményhirdetést követően 60 napon belül.Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlan átadására a teljes vételár megfizetését követő 8 napon belül kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az egyösszegű legmagasabb vételár ajánlatot fogadja el nyertes pályázatnak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2015. június 16. 18.00-ig jelentkezzenek Dr. Tihanyi Ernő (tel.:30/410-7261) megbízottnál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben az elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.
A Cstv. 49/A. § (4) bekezdés értelmében, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló az említett pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalásig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni. Az ártárgyaláson önhibájából részt nem vevő, vagy visszalépő pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti.
A felszámoló fenntartja azt a jogát, hogy megfelelő ajánlat hiányában az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem annak felszámolójával szemben semmilyen igény nem érvényesíthető. Eredménytelen pályázati eljárás esetén az egyes vagyoni elemekre, vagyontárgyakra vonatkozóan egy új értékesítési hirdetmény kerül kiírásra.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30248/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.16 - 18:00
A pályázat véget ért
2015.06.01 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.