Eljárás részletei

Nyírmeggyesen 3 755 m2-es terület, jelzálogjoggal nem terhelt, mezőgazdasági tevékenységre alkalmas ingatlan eladó.
0 tétel

Pályázat - SOMOS-KOVÁCS Asztalosipari Kkt. "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.05 - 10:00
A nyertes ár
Nettó 2 200 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

1. Ingatlan Nyírmeggyes belterület kivett beépítetlen terület Hrsz: 948 Terület: 3 755 m2 Tulajdoni hányad: 1/1 Jelzáloggal nem terhelt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 10:00
2015.06.05 - 10:00
Nettó 2 100 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 2 200 000 Ft
17. Fpk. 15-12-000152
P30210

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest,, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043926

Adós adatai

Cégnév:
SOMOS-KOVÁCS Asztalosipari Kkt. "f.a."
Székhely:
4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..
Cégjegyzékszám:
15-03-010364

Dokumentumok

2015.06.16 - 13:47
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 17. Fpk. 15-12-000152 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a SOMOS-KOVÁCS Kkt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-03-010364, székhely: 4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30210F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötésre az EÉR internetes felületén megjelent eredményességet megállapító közleményt követően 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.05 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17. Fpk. 15-12-000152 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 10 óra 00 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a SOMOS-KOVÁCS Kkt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-03-010364, székhely: 4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17. Fpk. 15-12-000152 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 10 óra 00 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a SOMOS-KOVÁCS Kkt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-03-010364, székhely: 4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30210.
2015.05.07 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) SOMOS-KOVÁCS Kkt. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-03-010364, székhely: 4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..) Nyíregyházi Törvényszék 17. Fpk. 15-12-000152/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30210
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 5. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 105 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell befizetni a felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-48167130-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba Somos-Kovács Kft. „fa” bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték, a megpályázott vagyonelemre a kiírási ár 5 %-a 10 000 000,- Ft-ig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Ingatlan
Nyírmeggyes belterület
kivett beépítetlen terület
Hrsz: 948
Terület: 3 755 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Jelzáloggal nem terhelt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 100 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemet 2015. május 13-án 10-14 óráig egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. (egyeztetése 37/505-386 telefonszámon).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül , átutalással a vételárat megfizeti a felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-48167130-00000000 sz. számlájára, közleménybe Somos-Kovács Kkt. "fa." vételár) megjelöléssel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az EÉR internetes felületén megjelent eredményességet megállapító közleményt követően 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átadása a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A PÁLYÁZAT ALAPFELTÉTELEI:
1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt,
2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők,
3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF). A fizetés módja és ütemezése, részletfizetésre nincs lehetőség.
• pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül, átutalással a vételárat megfizeti,
• a 30 napon belüli fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy egyéb okirattal (banki fedezet igazolás kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, vagy letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel),
• egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, aláírási jogosultság
• minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalása,
• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata, vagy más jogszabály szerinti igazolása
• kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.
Az áfa megfizetésére a 2007. évi CXXVI. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja megfelelően irányadó.

A nyertes pályázó a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével köteles megkötni és a szerződéskötéssel felmerült, a szerződésben meghatározott mértékű ügyvédi költséget megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30210/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.05 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

1. Ingatlan Nyírmeggyes belterület kivett beépítetlen terület Hrsz: 948 Terület: 3 755 m2 Tulajdoni hányad: 1/1 Jelzáloggal nem terhelt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.21 - 10:00
2015.06.05 - 10:00
Nettó 2 100 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 2 200 000 Ft
17. Fpk. 15-12-000152
P30210

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest,, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043926

Adós adatai

Cégnév:
SOMOS-KOVÁCS Asztalosipari Kkt. "f.a."
Székhely:
4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..
Cégjegyzékszám:
15-03-010364

Dokumentumok

2015.06.16 - 13:47
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 17. Fpk. 15-12-000152 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a SOMOS-KOVÁCS Kkt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-03-010364, székhely: 4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P30210F1
Szerződéskötés dátuma: A szerződéskötésre az EÉR internetes felületén megjelent eredményességet megállapító közleményt követően 30 napon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.05 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 17. Fpk. 15-12-000152 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 5. 10 óra 00 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a SOMOS-KOVÁCS Kkt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-03-010364, székhely: 4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.21 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 17. Fpk. 15-12-000152 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 21. 10 óra 00 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a SOMOS-KOVÁCS Kkt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-03-010364, székhely: 4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30210.
2015.05.07 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) SOMOS-KOVÁCS Kkt. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-03-010364, székhely: 4335 Kántorjánosi, Ady utca 12..) Nyíregyházi Törvényszék 17. Fpk. 15-12-000152/2.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30210
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 21. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 5. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 105 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell befizetni a felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-48167130-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba Somos-Kovács Kft. „fa” bánatpénz).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték, a megpályázott vagyonelemre a kiírási ár 5 %-a 10 000 000,- Ft-ig.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Ingatlan
Nyírmeggyes belterület
kivett beépítetlen terület
Hrsz: 948
Terület: 3 755 m2
Tulajdoni hányad: 1/1
Jelzáloggal nem terhelt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 100 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemet 2015. május 13-án 10-14 óráig egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. (egyeztetése 37/505-386 telefonszámon).

Vételár megfizetésének módja, határideje: A Vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül , átutalással a vételárat megfizeti a felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-48167130-00000000 sz. számlájára, közleménybe Somos-Kovács Kkt. "fa." vételár) megjelöléssel.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az EÉR internetes felületén megjelent eredményességet megállapító közleményt követően 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy átadása a teljes vételár megfizetését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A PÁLYÁZAT ALAPFELTÉTELEI:
1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt,
2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők,
3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:
• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF). A fizetés módja és ütemezése, részletfizetésre nincs lehetőség.
• pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül, átutalással a vételárat megfizeti,
• a 30 napon belüli fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy egyéb okirattal (banki fedezet igazolás kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, vagy letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel),
• egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, aláírási jogosultság
• minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalása,
• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata, vagy más jogszabály szerinti igazolása
• kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat.
Az áfa megfizetésére a 2007. évi CXXVI. tv. 142. § (1) bekezdés g) pontja megfelelően irányadó.

A nyertes pályázó a szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd közreműködésével köteles megkötni és a szerződéskötéssel felmerült, a szerződésben meghatározott mértékű ügyvédi költséget megfizetni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30210/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.05 - 10:00
A pályázat véget ért
2015.05.21 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.