Eljárás részletei

Volkswagen Polo Van gyártmányú, típusú gépjármű, KAX-670 frsz-ú, üzemképes állapotban, lejárt műszakival , nagyon jó állapotban pályázható.
0 tétel

Pályázat - Kobra 2004 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: A felszámolóbiztos az értékesítési eljárást ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja. A gépjármű ismételten meg lesz hirdetve.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Gyártmány, típus: Volkswagen Polo Van (diesel, üzemképes) Rendszám: KAX-670 Szín: szürke Gyártási év: 2005 Futott km: ~60 000 Lejárt műszaki Elővásárlási jog
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 10:00
2015.06.02 - 10:00
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.09-13-000504
P30207

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest,, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043926

Adós adatai

Cégnév:
Kobra 2004 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..
Cégjegyzékszám:
09-06-013258

Dokumentumok

2015.06.03 - 09:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.09-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Kobra 2004 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-013258, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolóbiztos az értékesítési eljárást ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja. A gépjármű ismételten meg lesz hirdetve.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 10 óra 00 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Kobra 2004 Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-06-013258, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 10 óra 00 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Kobra 2004 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-013258, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30207.
2015.05.07 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) Kobra 2004 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-06-013258, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4.Fpk.09-13-000504/2. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30207
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell befizetni a felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-48167130-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: KOBRA 2004 Bt. „fa” bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gyártmány, típus: Volkswagen Polo Van (diesel, üzemképes)
Rendszám: KAX-670
Szín: szürke
Gyártási év: 2005
Futott km: ~60 000
Lejárt műszaki
Elővásárlási jog

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemet 2015. május 11-én 10-12 óráig egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. (egyeztetés: 37/505-386 telefonszámon).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül, átutalással a felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-48167130-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: KOBRA 2004 Bt. „fa” vételár)

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az EÉR internetes felületén megjelent eredményességet megállapító közleményt követően 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság elszállítása a vételár megfizetését követő 15 napon belüli, vevő terhére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt,2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők,3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF). A fizetés módja és ütemezése, részletfizetésre nincs lehetőség.• pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül, átutalással a vételárat megfizeti,• a 30 napon belüli fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy egyéb okirattal (banki fedezet igazolás kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, vagy letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel),• egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, aláírási jogosultság• minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalása,• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata, vagy más jogszabály szerinti igazolása• kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat,• ingóság térítésmentes elszállítására vonatkozó a vételár megfizetését követő 15 napon belüli nyilatkozat

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gépjárművet a felszámoló a megtekintett állapotban értékesíti, kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30207/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.08 - 11:23P30207F1 kommentje

TISZTELT FELSZÁMOLÓ ! ÁFA TARTALMA VAN -E ? HOL LEHET MEGNÉZNI !! KÖSZÖNÖM !

2015.05.08 - 13:05Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Abban az esetben, ha Ön magánszemély, akkor áfás, ha nem, akkor fordítottan adózik, tehát az áfát a vevő fizeti meg. Megtekintés ügyében kérjük, hogy a hirdetményben szereplő telefonszámon érdeklődjön. Üdvözlettel: Felszámoló

Ismertető

Gyártmány, típus: Volkswagen Polo Van (diesel, üzemképes) Rendszám: KAX-670 Szín: szürke Gyártási év: 2005 Futott km: ~60 000 Lejárt műszaki Elővásárlási jog
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.18 - 10:00
2015.06.02 - 10:00
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.09-13-000504
P30207

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest,, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043926

Adós adatai

Cégnév:
Kobra 2004 Szolgáltató és Kereskedelmi Bt. "f.a."
Székhely:
4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..
Cégjegyzékszám:
09-06-013258

Dokumentumok

2015.06.03 - 09:45
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.09-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Kobra 2004 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-013258, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
A felszámolóbiztos az értékesítési eljárást ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja. A gépjármű ismételten meg lesz hirdetve.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.02 - 10:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.09-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 2. 10 óra 00 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Kobra 2004 Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-06-013258, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.18 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.09-13-000504 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 18. 10 óra 00 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Kobra 2004 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-06-013258, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P30207.
2015.05.07 - 09:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) Kobra 2004 Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 09-06-013258, székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Pávai Vajna utca 29..) Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 4.Fpk.09-13-000504/2. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P30207
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 18. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 2. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell befizetni a felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-48167130-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: KOBRA 2004 Bt. „fa” bánatpénz)

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Gyártmány, típus: Volkswagen Polo Van (diesel, üzemképes)
Rendszám: KAX-670
Szín: szürke
Gyártási év: 2005
Futott km: ~60 000
Lejárt műszaki
Elővásárlási jog

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyonelemet 2015. május 11-én 10-12 óráig egyeztetett időpontban lehet megtekinteni. (egyeztetés: 37/505-386 telefonszámon).

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül, átutalással a felszámoló Budapest Bank Zrt-nél vezetett 10103551-48167130-00000000 sz. számlájára (közlemény rovatba: KOBRA 2004 Bt. „fa” vételár)

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre az EÉR internetes felületén megjelent eredményességet megállapító közleményt követően 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingóság elszállítása a vételár megfizetését követő 15 napon belüli, vevő terhére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: 1. A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt,2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők,3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni, az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF). A fizetés módja és ütemezése, részletfizetésre nincs lehetőség.• pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított, 60 napon belül, átutalással a vételárat megfizeti,• a 30 napon belüli fizetőképesség (fedezet) igazolása banki vagy egyéb okirattal (banki fedezet igazolás kizárólagos felhasználással, célnevesített hitelígérvény, vagy letétkezelő ügyvéd által igazolt ügyvédi letét kizárólagos hozzáféréssel),• egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén, aláírási jogosultság• minimum 90 napos ajánlati kötöttség vállalása,• egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány másolata, vagy más jogszabály szerinti igazolása• kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat,• ingóság térítésmentes elszállítására vonatkozó a vételár megfizetését követő 15 napon belüli nyilatkozat

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A gépjárművet a felszámoló a megtekintett állapotban értékesíti, kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P30207/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2015.05.08 - 11:23P30207F1 kommentje

TISZTELT FELSZÁMOLÓ ! ÁFA TARTALMA VAN -E ? HOL LEHET MEGNÉZNI !! KÖSZÖNÖM !

2015.05.08 - 13:05Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Abban az esetben, ha Ön magánszemély, akkor áfás, ha nem, akkor fordítottan adózik, tehát az áfát a vevő fizeti meg. Megtekintés ügyében kérjük, hogy a hirdetményben szereplő telefonszámon érdeklődjön. Üdvözlettel: Felszámoló