Eljárás részletei

üzemképtelen gépjármű
0 tétel

Pályázat - Hun-Sec Kft "felszámolás alatt"

Lezárult: 2015.06.07 - 12:00
A nyertes ár
Nettó 1 050 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

MAZDA BT 50 típusú tehergépjármű (gyártási év 2008), a jármű üzemképtelen, sérült a tehergépjármű
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.23 - 12:00
2015.06.07 - 12:00
Nettó 1 700 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 050 000 Ft
11. Fpk. 17-14-000184
P29914

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Agenor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1191 Budapest, Üllői út 241..
Cégjegyzékszám:
01-09-669442

Adós adatai

Cégnév:
Hun-Sec Kft "f.a."
Székhely:
7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.
Cégjegyzékszám:
17-09-006965

Dokumentumok

2015.06.10 - 11:48
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11. Fpk. 17-14-000184 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Hun-Sec Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-006965, székhely: 7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 050 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P29914F3
Szerződéskötés dátuma: szerződéskötés: az EÉR elektronikus rendszerében történő pályázat bontást követő 30 napon belül
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.07 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11. Fpk. 17-14-000184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 7. 12 óra 00 perckor, a Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Hun-Sec Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-006965, székhely: 7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.23 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11. Fpk. 17-14-000184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Hun-Sec Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-006965, székhely: 7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P29914.
2015.05.07 - 11:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..), mint a(z) Hun-Sec Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-006965, székhely: 7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.) SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK 11. Fpk. 17-14-000184/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P29914
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 85 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték, a megpályázott vagyonelem kiírási árának 3 %-a. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell befizetni Agenor Consulting Kft, Raiffeisen Banknál vezetett 12010879-01449225-00100008 sz. számlájára (közlemény rovatba: HUN-SEC Kft. „fa” bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

MAZDA BT 50 típusú tehergépjármű (gyártási év 2008), a jármű üzemképtelen, sérült
a tehergépjármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 700 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyontárgyat előzetes bejelentkezést követően, az EÉR elektronikus rendszerében történő megjelenést követő szerdai napon 10:00.-kor lehet megtekinteni. A megtekintésre bejelentkezni a 1/792-89-84-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: vételár megfizetésének módja: átutalás, melyet a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell teljesíteni

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: szerződéskötés: az EÉR elektronikus rendszerében történő pályázat bontást követő 30 napon belül

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázattal kapcsolatos minden költség, így a vagyonelem átvétele, elszállítása is a pályázót terheli. Személyes átvétel a teljes vételár kifizetését követő 3 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt,2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők,3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:•a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,•az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),•a fizetés módja, ütemezése és határideje,•pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított, a pályázatban vállalt határidőig a vételárat megfizeti,•egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,•a pályázat EÉR elektronikus rendszerében történő bontásától számított 30 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,•kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat,4. A pályázatot az EÉR elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani. ÉRVÉNYTELEN AZ AJÁNLAT:1. amely nem határozta meg egyértelműen a megajánlott árat, a fizetés módját2. amelyet nem a kiírásban meghatározott határidőben, vagy nem az ott megjelölt helyen, nyújtották be3. vagy amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás Alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó nem csatolta a bánatpénz befizetéséről szóló átutalást,4. a cégkivonat 1 hónapnál régebbi.AZ AJÁNLATOK KÉZHEZVÉTELE, FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE1. A pályázatok felbontása EÉR elektronikus rendszerén keresztül történik.2. A kiíró képviselője (felszámolóbiztos) megvizsgálja a pályázatok érvényességét3. A bontást követően a pályázatokat a kiíró 8 napon belül értékeli és dönt a pályázat érvényességéről, eredményességéről, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultságot. 4. A pályázatok elbírálásának eredményéről a kiíró az érdekelteket EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti.5. A kiíró a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 6. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Esetleges ártárgyalásról az érintetteket az EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 1. A pályázó az elfogadott pályázatban vállalt határidőn belül köteles az adás-vételi szerződést megkötni.
2. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
3. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
4. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.
5. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékra vonatkozólag, mely a vételárba beszámít.
6. A felszámoló a befzetett bánatpénzt a sikertelen pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.
7. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy ezen jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P29914/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.07 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.23 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.11 - 11:27P29914F1 kommentje

TISZTELT FELSZÁMOLÓ !HA LEHET FÉNYKÉPET KÉREK !

2015.05.11 - 14:02Értékesítő kommentje

Sajnálattal tájékoztatom, hogy ezen a felületen nem tudok fényképet csatolni, így bővebb információt a pályázati kiírásban szereplő megtekintésen szerezhet a gépjárműről.

Ismertető

MAZDA BT 50 típusú tehergépjármű (gyártási év 2008), a jármű üzemképtelen, sérült a tehergépjármű
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.23 - 12:00
2015.06.07 - 12:00
Nettó 1 700 000 Ft
Nettó — Ft
Nettó 1 050 000 Ft
11. Fpk. 17-14-000184
P29914

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Agenor Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1191 Budapest, Üllői út 241..
Cégjegyzékszám:
01-09-669442

Adós adatai

Cégnév:
Hun-Sec Kft "f.a."
Székhely:
7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.
Cégjegyzékszám:
17-09-006965

Dokumentumok

2015.06.10 - 11:48
A pályázat eredményes

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11. Fpk. 17-14-000184 ügyszámú nyilvános pályázat, a Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Hun-Sec Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-006965, székhely: 7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 050 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő azonosító száma: P29914F3
Szerződéskötés dátuma: szerződéskötés: az EÉR elektronikus rendszerében történő pályázat bontást követő 30 napon belül
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2015.06.07 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11. Fpk. 17-14-000184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 7. 12 óra 00 perckor, a Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Hun-Sec Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 17-09-006965, székhely: 7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.23 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11. Fpk. 17-14-000184 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 23. 12 óra 00 perckor, a Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..) felszámoló által a Hun-Sec Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 17-09-006965, székhely: 7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P29914.
2015.05.07 - 11:59
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Agenor Cosulting Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-669442, székhely: 1191 Budapest, Üllői út 241.., levelezési cím: 1191 Budapest, Üllői út 241..), mint a(z) Hun-Sec Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 17-09-006965, székhely: 7131 Tolna Mözs, Tolnai utca 34.) SZEKSZÁRDI TÖRVÉNYSZÉK 11. Fpk. 17-14-000184/4. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P29914
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 23. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 7. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 85 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázat benyújtásával egy időben beérkezőleg fizetendő ajánlati biztosíték, a megpályázott vagyonelem kiírási árának 3 %-a. A vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosítékot (bánatpénzt) a pályázat benyújtásának határidejéig beérkezően kell befizetni Agenor Consulting Kft, Raiffeisen Banknál vezetett 12010879-01449225-00100008 sz. számlájára (közlemény rovatba: HUN-SEC Kft. „fa” bánatpénz

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékra a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadók. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít, míg a többi pályázó bánatpénzét a pályázat kiértékelését követően, legkésőbb 8 napon belül vissza kell fizetni.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

MAZDA BT 50 típusú tehergépjármű (gyártási év 2008), a jármű üzemképtelen, sérült
a tehergépjármű

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 700 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítendő vagyontárgyat előzetes bejelentkezést követően, az EÉR elektronikus rendszerében történő megjelenést követő szerdai napon 10:00.-kor lehet megtekinteni. A megtekintésre bejelentkezni a 1/792-89-84-es telefonszámon lehet.

Vételár megfizetésének módja, határideje: vételár megfizetésének módja: átutalás, melyet a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell teljesíteni

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: szerződéskötés: az EÉR elektronikus rendszerében történő pályázat bontást követő 30 napon belül

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A pályázattal kapcsolatos minden költség, így a vagyonelem átvétele, elszállítása is a pályázót terheli. Személyes átvétel a teljes vételár kifizetését követő 3 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázaton magyar és külföldi természetes személy, jogi személyiséggel rendelkező, valamint jogi személyiség nélküli társaság vehet részt,2. Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező, kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők,3. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:•a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyontárgyat meg kívánja vásárolni,•az ajánlati ár, melyet a pályázó a meghirdetett vagyontárgyért fizet, (az ajánlati árat nettó összegben kell meghatározni forintban (HUF),•a fizetés módja, ütemezése és határideje,•pályázó kötelezettségvállalását arra vonatkozólag, hogy az adásvételi szerződés megkötésétől számított, a pályázatban vállalt határidőig a vételárat megfizeti,•egy hónapnál nem régebbi cégkivonat jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén,•a pályázat EÉR elektronikus rendszerében történő bontásától számított 30 napos szerződéskötési kötelezettség vállalása,•kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról szóló nyilatkozat,4. A pályázatot az EÉR elektronikus rendszerén keresztül lehet benyújtani. ÉRVÉNYTELEN AZ AJÁNLAT:1. amely nem határozta meg egyértelműen a megajánlott árat, a fizetés módját2. amelyet nem a kiírásban meghatározott határidőben, vagy nem az ott megjelölt helyen, nyújtották be3. vagy amely nem felel meg egyébként a pályázati kiírás Alapfeltételeiben foglaltaknak, vagy amelyhez a pályázó nem csatolta a bánatpénz befizetéséről szóló átutalást,4. a cégkivonat 1 hónapnál régebbi.AZ AJÁNLATOK KÉZHEZVÉTELE, FELBONTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE1. A pályázatok felbontása EÉR elektronikus rendszerén keresztül történik.2. A kiíró képviselője (felszámolóbiztos) megvizsgálja a pályázatok érvényességét3. A bontást követően a pályázatokat a kiíró 8 napon belül értékeli és dönt a pályázat érvényességéről, eredményességéről, kialakítja a pályázatok közötti vételi jogosultságot. 4. A pályázatok elbírálásának eredményéről a kiíró az érdekelteket EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti.5. A kiíró a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. 6. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén ártárgyalást tart. Esetleges ártárgyalásról az érintetteket az EÉR elektronikus rendszerén keresztül értesíti.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: 1. A pályázó az elfogadott pályázatban vállalt határidőn belül köteles az adás-vételi szerződést megkötni.
2. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.
3. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
4. Felhívjuk az elővásárlásra jogosultat, illetve opciós jog jogosultját, hogy ezen jogukat a pályázat leadásának határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. Ezen jogukat a Cstv. előírásai szerint, a nyilvános értékesítés keretei között gyakorolhatják.
5. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékra vonatkozólag, mely a vételárba beszámít.
6. A felszámoló a befzetett bánatpénzt a sikertelen pályázónak a kihirdetést követő 8 napon belül visszafizeti, és kamatot nem fizet.
7. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultak figyelmét, hogy ezen jogukat a nyilvános pályázat keretein belül gyakorolhatják.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P29914/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.06.07 - 12:00
A pályázat véget ért
2015.05.23 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2015.05.11 - 11:27P29914F1 kommentje

TISZTELT FELSZÁMOLÓ !HA LEHET FÉNYKÉPET KÉREK !

2015.05.11 - 14:02Értékesítő kommentje

Sajnálattal tájékoztatom, hogy ezen a felületen nem tudok fényképet csatolni, így bővebb információt a pályázati kiírásban szereplő megtekintésen szerezhet a gépjárműről.