Eljárás részletei

Húsipari termelő és feldolgozó technológia teljes eszközparkkal és állatállománnyal együtt, fenntartott termelés mellett.
53 tétel

Pályázat - Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: egyeb ok
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: újabb nyilvános pályázati f elhívást tesz közzé a felszámoló
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Élelmiszeripari termelő és feldolgozó cégcsoport vagyonösszességének értékesítése kizárólag a cégcsoportot egyben megvásárolni szándékozó vevők számára a Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a." , Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Kft. "f.a." , PÁPA-SER Kft. "f.a." immateriális javai, tárgyi eszközei, állatállománya, készletei technológiával együtt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.02.19 - 12:00
2016.03.31 - 12:00
Nettó 4 500 000 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.19-15-000318
P298672

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1133 Budapest, Pozsonyi út 56..
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.
Cégjegyzékszám:
19-09-512189

Dokumentumok

2016.06.07 - 12:05
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.19-15-000318 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Pápai Hús Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-512189, székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
újabb nyilvános pályázati f elhívást tesz közzé a felszámoló

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2016.03.31 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.19-15-000318 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. március 31. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Pápai Hús Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-512189, székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.02.19 - 12:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.19-15-000318 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. február 19. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Pápai Hús Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-512189, székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P298672.
2016.02.05 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Pápai Hús Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-512189, székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) Veszprémi Törvényszék 7.Fpk.19-15-000318/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. február 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P298672
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. február 19. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. március 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással, a Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12085004-01401944-00100000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Élelmiszeripari termelő és feldolgozó cégcsoport vagyonösszességének értékesítése kizárólag a cégcsoportot egyben megvásárolni szándékozó vevők számára a Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a." , Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Kft. "f.a." , PÁPA-SER Kft. "f.a." immateriális javai, tárgyi eszközei, állatállománya, készletei technológiával együtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 500 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Központi Telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
46 123 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4546
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.
Művelési ág:
kivett ipartelep
Területnagyság:
46 123 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Központi Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EON vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Központi Telephely II

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 448 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4569
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Vásár utca 58.
Művelési ág:
kivett épület, udvar
Területnagyság:
3 448 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Központi Telephely II

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dolgozói parkoló

Típus:
Központi Telephely parkolója
Területe:
219 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4566
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Vásár utca 52.
Művelési ág:
kivett beépíttetlen
Területnagyság:
219 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Dolgozói parkoló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Beépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
580 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4632
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Tapolca utca 8.
Művelési ág:
kivett beépíttetlen
Területnagyság:
580 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Beépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
518 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4633/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Tapolca utca 10.
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar, gazd. épület (elbontva)
Területnagyság:
518 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Bépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
395 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4633/2
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Tapolca utca 12.
Művelési ág:
kivett beépíttetlen
Területnagyság:
395 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Bépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
494 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4634/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Tapolca utca 12.
Művelési ág:
Kivett beépítetlen
Területnagyság:
494 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Bépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Beépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
5 229 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5967
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Gém utca
Művelési ág:
Kivett telephely
Területnagyság:
5 229 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Beépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
112 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3490/A/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Március 15 tér 8. Fsz em.
Művelési ág:
Üzlethelyiség
Területnagyság:
112 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálog

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
74 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sárvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
195/4/A/1
Ingatlan postai címe:
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 27. Fsz em. 1
Művelési ág:
üzlethelyiség
Területnagyság:
74 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
301 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tapolca
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
906/B/1
Ingatlan postai címe:
8300 Tapolca, Batsányi J. utca 3/c.
Művelési ág:
üzlethelyiség
Területnagyság:
301 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Raktár

Típus:
pince
Területe:
60 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tapolca
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
906/C/1
Ingatlan postai címe:
8300 Tapolca, Batsányi J. utca 3/C.
Művelési ág:
pince
Területnagyság:
60 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jármű telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
19 338 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1835/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Veszprémi út 60.
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
19 338 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Jármű telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EON vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jármű telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
17 390 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1835/2
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Veszprémi út 60.
Művelési ág:
Kivett telephely
Területnagyság:
17 390 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Jármű telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EON vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
517 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3730
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Barát utca 8.
Művelési ág:
Lakóház udvar
Területnagyság:
517 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Trágyatelep

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
48 323 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyárád
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0195/26
Ingatlan postai címe:
8512 Nyárád, hrsz. 0195/26
Művelési ág:
Kivett trágyatelep
Területnagyság:
48 323 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Trágyatelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

17. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
9 986 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyárád
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0195/37
Ingatlan postai címe:
8512 Nyárád, hrsz. 0195/37
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
9 986 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

18. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
102 944 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyárád
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0200/2
Ingatlan postai címe:
8512 Nyárád, hrsz. 0200/2
Művelési ág:
Kivett major
Területnagyság:
102 944 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EON vezetékjog, Szolgalmi jog (vezeték, út, parkoló)

Ingatlan állapota: átlagos

19. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Húsüzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
7 516 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Jánossomorja
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
4510
Ingatlan postai címe:
9241 Jánossomorja, Erdősor utca 25.
Művelési ág:
kivett üzem zártkert
Területnagyság:
7 516 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Húsüzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EON vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

20. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Trágyatelep

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
179 688 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa Mátyusháza
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0110/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa Mátyusháza, hrsz. 0110/1
Művelési ág:
kivett trágyalé szűrőmező
Területnagyság:
179 688 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Trágyatelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

21. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
80 120 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa Mátyusháza
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0110/2
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa Mátyusháza, hrsz. 0110/2
Művelési ág:
Kivett üzem
Területnagyság:
80 120 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

22. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
23 182 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
062/28
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 062/28
Művelési ág:
Major
Területnagyság:
23 182 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, bányaszolgalmijog

Ingatlan állapota: átlagos

23. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
83 086 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
066/3A
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 066/3A
Művelési ág:
sertéstelep
Területnagyság:
83 086 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EDF-DÉMÁSZ vezetékjog, út, víz, áram szolgalmi jog, bányaszolgalmi jog

Ingatlan állapota: átlagos

24. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szennyvíztisztító

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
91 181 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
066/3B
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 066/3B
Művelési ág:
szennyvíztisztító
Területnagyság:
91 181 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Szennyvíztisztító

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EDF-DÉMÁSZ vezetékjog, út, víz, áram szolgalmi jog, bányaszolgalmi jog

Ingatlan állapota: átlagos

25. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Takarmány és alom tároló

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
20 292 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
066/3C
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 066/3C
Művelési ág:
szérűskert
Területnagyság:
20 292 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Takarmány és alom tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EDF-DÉMÁSZ vezetékjog, út, víz, áram szolgalmi jog, bányaszolgalmi jog

Ingatlan állapota: átlagos

26. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: út

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
6 939 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
066/1
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 066/1
Művelési ág:
út
Területnagyság:
6 939 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EDF-DÉMÁSZ vezetékjog, út, víz, áram szolgalmi jog,

Ingatlan állapota: átlagos

27. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
130 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
062/23
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 062/23
Művelési ág:
kivett épület udvar
Területnagyság:
130 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: felújítandó

28. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
19 438 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/16
Ingatlan postai címe:
6523 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/16
Művelési ág:
kivett gazdaságiépület udvar
Területnagyság:
19 438 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

29. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
5 668 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/17
Ingatlan postai címe:
6325 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/17
Művelési ág:
kivett gazd.épület, udvar
Területnagyság:
5 668 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

30. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
16 996 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/18
Ingatlan postai címe:
6523 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/18
Művelési ág:
kivett gazd.épület, udvar
Területnagyság:
16 996 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

31. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
9 257 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/19
Ingatlan postai címe:
6523 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/19
Művelési ág:
kivett gazd.épület, udvar
Területnagyság:
9 257 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

32. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
3 119 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/20
Ingatlan postai címe:
6523 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/20
Művelési ág:
kivett gazd.épület, udvar
Területnagyság:
3 119 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

33. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Trágyatelep

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
5 228 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tataháza Tanya 38-1
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0103/9
Ingatlan postai címe:
6451 Tataháza Tanya 38-1, hrsz. 0103/9
Művelési ág:
kivett agyaggödör
Területnagyság:
5 228 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Trágyatelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

34. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
52 717 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tataháza, Tanya 38-1
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0103/26
Ingatlan postai címe:
6451 Tataháza, Tanya 38-1, hrsz. 0103/26
Művelési ág:
kivett major
Területnagyság:
52 717 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EDF-DÉMÁSZ vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

35. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Immateriális javak

Típus:
Szellemi termék
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjoggal terhelt
Mennyisége:
1 csomag

36. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Gépkocsi park

Típus:
Jármű
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjoggal terhelt
Mennyisége:
41 db

37. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” készletek

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 csomag

38. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Gépek, berendezések

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
2 343 db

39. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Egyéb tárgyi eszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
9 431 db

40. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Építmények

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
74 db

41. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" Immateriális javak

Típus:
Szellemi termék
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 csomag

42. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" Egyéb tárgyieszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
303 db

43. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" Gépek berendezések

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
363 db

44. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" Mezőgazdasági jármű

Típus:
Mezőgazdasági gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
26 db

45. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" járművek

Típus:
Jármű
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
9 db

46. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" tenyészkan

Típus:
Állatállomány
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
23 db

47. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" építmények

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
136 db

48. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” Immateriális javak

Típus:
Szellemi termék
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
1 csomag

49. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.”

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
37 db

50. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” Járművek

Típus:
Jármű
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
90 db

51. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” gépek berendezések

Típus:
Mezőgazdasági gép
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
800 db

52. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” Tenyészállat

Típus:
Állatállomány
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
3 028 db

53. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” Egyéb tárgyi eszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
1 249 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetőek munkaidőben titkarsag@papaihus.hu e-mail címen történő előzetes bejelentkezés után. A megtekintés kizárólag kísérő jelenlétében lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással, kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az adós cégek bankszámlájára.
A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt tovább foglalkoztatási kötelezettséget megtestesítő munkaszerződések megkötéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti EÉR rendszer üzemeltető számára a véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, a költségét a vevő viseli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül , átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi 1 000 000 Ft késedelmi díjat számol fel

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló, az alábbi szempontok figyelembe vételével az érvényes pályázati ajánlatokat értékeli ki: − Vételár nagysága − Fizetési kondíciók− Tevékenység fenntartása − Tovább foglalkoztatottak létszáma:− Tovább foglalkoztatás garantált hosszának mértékeA felszámoló csak azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye alatt meghatározott három felszámolás alatt álló, de egy cégcsoportot alkotó szervezetek mindegyikének vagyonösszességére nyújtott be a pályázó. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő, érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Amennyiben a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri, és az egyéb kiértékelési szempontok tekintetében is azonos értékűnek tekinthető, úgy a felszámoló köztük ártárgyalást tart. Az ártárgyalás feltételeit a résztvevők az EÉR felhasználói szabályzatából kötelesek megismerni. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett három szervezet vagyonösszeségét alkotó vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló jelen hirdetésben egyidőben további két felszámolás alatt álló, de jelenhirdetésben meghirdetett Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság "fa"-val közösen egy cégcsoportot alkotó szervezet vagyonösszességére írt ki pályázatot.
A három szervezet a következő:
Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Kft. "f.a."
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a."
PÁPA-SER Kft. "f.a."
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 500 000 000 forint.
ebből: Pápai Hús Kft. "f.a." 2.700.000.000 forint, Pápai Vagyonhasznosító Kft. "f.a." 1.100.000.000 forint, PÁPA-SER Kft. "f.a." 700.000.000 forint
Érvényesen csak azok a pályázók vehetnek részt a kiíráson, akik mindhárom vagyonösszességre nyújtanak be pályázatot, az alábbiakban felsorolt tartalmi és formai követelmények betartásával.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya)
- az ajánlott nettó vételárat, (mind három pályázat esetén, pályázatonként az ott meghirdetett vagyonösszesség vonatkozásában)
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- a fizetés módját, ütemezését és határidejét,
- pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül adásvételi szerződést köt,
- pályázati ajánlatában vállalt határidőre (30 nap) a vételárat megfizeti,
- nyilatkozatot a 120 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,
- a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását,
- nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
- nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyont a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte,
- nyilatkozatot a felszámoló által kijelölt ügyvéd elfogadásáról és az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről,
- Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.
- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás),
- kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 10 munkanapon belül bírálja el.

A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg, hogy a jogosultakkal közölhető legyen. A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.
A vagyonösszesség vagyonelemeinek részletes leírása a hirdetmények csatolt mellékleteinek letöltésével válik elérhetővé. A dokumentumok EÉR rendszerben letölthetőek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P298672/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2016.02.09 - 10:36P298672F1 kommentje

Tájékoztatást kérünk T. Felszámolóbiztos asszonytól a 37., 41. és 42. tételek tehermentességével kapcsolatosan. Köszönjük

2016.02.09 - 11:46Értékesítő kommentje

Tájékoztatom Önöket, hogy a 37.41. és 42. tételek is az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. zálogjogával terheltek.

Tételek 53 db (1 - 3)

Központi Telephely
kivett belterületi üzemiterület
Település:
Pápa
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
46123 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Központi Telephely II
kivett belterületi üzemiterület
Település:
Pápa
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
3448 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
Dolgozói parkoló
Parkoló
Település:
Pápa
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Központi Telephely parkolója
Terület:
219 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2
3
4
5
...
18

Ismertető

Élelmiszeripari termelő és feldolgozó cégcsoport vagyonösszességének értékesítése kizárólag a cégcsoportot egyben megvásárolni szándékozó vevők számára a Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a." , Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Kft. "f.a." , PÁPA-SER Kft. "f.a." immateriális javai, tárgyi eszközei, állatállománya, készletei technológiával együtt.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.02.19 - 12:00
2016.03.31 - 12:00
Nettó 4 500 000 000 Ft
Nettó — Ft
7.Fpk.19-15-000318
P298672

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1133 Budapest, Pozsonyi út 56..
Cégjegyzékszám:
01-09-994411

Adós adatai

Cégnév:
Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.
Cégjegyzékszám:
19-09-512189

Dokumentumok

2016.06.07 - 12:05
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 7.Fpk.19-15-000318 ügyszámú nyilvános pályázat, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Pápai Hús Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-512189, székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: Egyéb ok
újabb nyilvános pályázati f elhívást tesz közzé a felszámoló

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2016.03.31 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 7.Fpk.19-15-000318 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. március 31. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Pápai Hús Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 19-09-512189, székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.02.19 - 12:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 7.Fpk.19-15-000318 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. február 19. 12 óra 00 perckor, a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..) felszámoló által a Pápai Hús Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 19-09-512189, székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P298672.
2016.02.05 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-994411, székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.., levelezési cím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56..), mint a(z) Pápai Hús Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 19-09-512189, székhely: 8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.) Veszprémi Törvényszék 7.Fpk.19-15-000318/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. február 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P298672
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. február 19. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. március 31. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással, a Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság "fa" pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12085004-01401944-00100000 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha pályázat beadásakor feltöltésre kerülő befizetést igazoló dokumentumon túl, az előbbiekben megadott adósi bankszámlán hiánytalanul jóváírásra kerül az ajánlati biztosíték teljes összege. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázatok kiértékelésekor ellenőrzi. A szabálytalanul eljáró pályázót az eljárásból kizárja, az átutalt pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a már megtett ajánlatától visszalép

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Élelmiszeripari termelő és feldolgozó cégcsoport vagyonösszességének értékesítése kizárólag a cégcsoportot egyben megvásárolni szándékozó vevők számára a Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a." , Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Kft. "f.a." , PÁPA-SER Kft. "f.a." immateriális javai, tárgyi eszközei, állatállománya, készletei technológiával együtt.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 500 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Központi Telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
46 123 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4546
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Kisfaludy utca 2.
Művelési ág:
kivett ipartelep
Területnagyság:
46 123 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Központi Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EON vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Központi Telephely II

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
3 448 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4569
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Vásár utca 58.
Művelési ág:
kivett épület, udvar
Területnagyság:
3 448 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Központi Telephely II

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Dolgozói parkoló

Típus:
Központi Telephely parkolója
Területe:
219 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4566
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Vásár utca 52.
Művelési ág:
kivett beépíttetlen
Területnagyság:
219 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Dolgozói parkoló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Beépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
580 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4632
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Tapolca utca 8.
Művelési ág:
kivett beépíttetlen
Területnagyság:
580 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Beépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
518 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4633/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Tapolca utca 10.
Művelési ág:
kivett lakóház, udvar, gazd. épület (elbontva)
Területnagyság:
518 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Bépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
395 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4633/2
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Tapolca utca 12.
Művelési ág:
kivett beépíttetlen
Területnagyság:
395 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Bépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
494 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
4634/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Tapolca utca 12.
Művelési ág:
Kivett beépítetlen
Területnagyság:
494 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Bépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Beépítetlen telek

Típus:
telek
Területe:
5 229 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
5967
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Gém utca
Művelési ág:
Kivett telephely
Területnagyság:
5 229 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Beépítetlen telek

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
112 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3490/A/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Március 15 tér 8. Fsz em.
Művelési ág:
Üzlethelyiség
Területnagyság:
112 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálog

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
74 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Sárvár
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
195/4/A/1
Ingatlan postai címe:
9600 Sárvár, Gárdonyi utca 27. Fsz em. 1
Művelési ág:
üzlethelyiség
Területnagyság:
74 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

11. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
301 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tapolca
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
906/B/1
Ingatlan postai címe:
8300 Tapolca, Batsányi J. utca 3/c.
Művelési ág:
üzlethelyiség
Területnagyság:
301 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

12. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Raktár

Típus:
pince
Területe:
60 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tapolca
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
906/C/1
Ingatlan postai címe:
8300 Tapolca, Batsányi J. utca 3/C.
Művelési ág:
pince
Területnagyság:
60 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Raktár

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Hús Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

13. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jármű telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
19 338 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1835/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Veszprémi út 60.
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
19 338 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Jármű telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EON vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

14. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Jármű telephely

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
17 390 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
1835/2
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Veszprémi út 60.
Művelési ág:
Kivett telephely
Területnagyság:
17 390 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Jármű telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EON vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

15. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Üzlethelyiség

Típus:
üzlethelyiség
Területe:
517 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa
Ingatlan fekvése:
belterület
Helyrajzi szám:
3730
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa, Barát utca 8.
Művelési ág:
Lakóház udvar
Területnagyság:
517 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Üzlethelyiség

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

16. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Trágyatelep

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
48 323 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyárád
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0195/26
Ingatlan postai címe:
8512 Nyárád, hrsz. 0195/26
Művelési ág:
Kivett trágyatelep
Területnagyság:
48 323 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Trágyatelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

17. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
9 986 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyárád
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0195/37
Ingatlan postai címe:
8512 Nyárád, hrsz. 0195/37
Művelési ág:
kivett telephely
Területnagyság:
9 986 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

18. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
102 944 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Nyárád
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0200/2
Ingatlan postai címe:
8512 Nyárád, hrsz. 0200/2
Művelési ág:
Kivett major
Területnagyság:
102 944 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EON vezetékjog, Szolgalmi jog (vezeték, út, parkoló)

Ingatlan állapota: átlagos

19. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Húsüzem

Típus:
ipari ingatlan
Területe:
7 516 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Jánossomorja
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
4510
Ingatlan postai címe:
9241 Jánossomorja, Erdősor utca 25.
Művelési ág:
kivett üzem zártkert
Területnagyság:
7 516 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Húsüzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EON vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

20. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Trágyatelep

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
179 688 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa Mátyusháza
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0110/1
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa Mátyusháza, hrsz. 0110/1
Művelési ág:
kivett trágyalé szűrőmező
Területnagyság:
179 688 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Trágyatelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

21. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
80 120 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
részlegesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Pápa Mátyusháza
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0110/2
Ingatlan postai címe:
8500 Pápa Mátyusháza, hrsz. 0110/2
Művelési ág:
Kivett üzem
Területnagyság:
80 120 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

22. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
23 182 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
062/28
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 062/28
Művelési ág:
Major
Területnagyság:
23 182 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, bányaszolgalmijog

Ingatlan állapota: átlagos

23. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
83 086 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
066/3A
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 066/3A
Művelési ág:
sertéstelep
Területnagyság:
83 086 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EDF-DÉMÁSZ vezetékjog, út, víz, áram szolgalmi jog, bányaszolgalmi jog

Ingatlan állapota: átlagos

24. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szennyvíztisztító

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
91 181 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
066/3B
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 066/3B
Művelési ág:
szennyvíztisztító
Területnagyság:
91 181 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Szennyvíztisztító

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EDF-DÉMÁSZ vezetékjog, út, víz, áram szolgalmi jog, bányaszolgalmi jog

Ingatlan állapota: átlagos

25. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Takarmány és alom tároló

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
20 292 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
066/3C
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 066/3C
Művelési ág:
szérűskert
Területnagyság:
20 292 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Takarmány és alom tároló

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EDF-DÉMÁSZ vezetékjog, út, víz, áram szolgalmi jog, bányaszolgalmi jog

Ingatlan állapota: átlagos

26. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: út

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
6 939 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
közművesítetlen
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
066/1
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 066/1
Művelési ág:
út
Területnagyság:
6 939 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog , EDF-DÉMÁSZ vezetékjog, út, víz, áram szolgalmi jog,

Ingatlan állapota: átlagos

27. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
130 m²
Állapota:
felújítandó
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Harta Bojár Major
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
062/23
Ingatlan postai címe:
6326 Harta Bojár Major, hrsz. 062/23
Művelési ág:
kivett épület udvar
Területnagyság:
130 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: felújítandó

28. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
19 438 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/16
Ingatlan postai címe:
6523 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/16
Művelési ág:
kivett gazdaságiépület udvar
Területnagyság:
19 438 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

29. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
5 668 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/17
Ingatlan postai címe:
6325 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/17
Művelési ág:
kivett gazd.épület, udvar
Területnagyság:
5 668 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

30. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
16 996 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/18
Ingatlan postai címe:
6523 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/18
Művelési ág:
kivett gazd.épület, udvar
Területnagyság:
16 996 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

31. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
9 257 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/19
Ingatlan postai címe:
6523 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/19
Művelési ág:
kivett gazd.épület, udvar
Területnagyság:
9 257 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

32. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
3 119 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Csátalja, Külterület
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0267/20
Ingatlan postai címe:
6523 Csátalja, Külterület, hrsz. 0267/20
Művelési ág:
kivett gazd.épület, udvar
Területnagyság:
3 119 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

33. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Trágyatelep

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
5 228 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
hiányosan közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tataháza Tanya 38-1
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0103/9
Ingatlan postai címe:
6451 Tataháza Tanya 38-1, hrsz. 0103/9
Művelési ág:
kivett agyaggödör
Területnagyság:
5 228 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Trágyatelep

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog

Ingatlan állapota: átlagos

34. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Telephely

Típus:
mezőgazdasági ingatlan
Területe:
52 717 m²
Állapota:
átlagos
Közművesítettség foka:
teljesen közművesített
Tehermentes:
nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad:
1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik):
Tataháza, Tanya 38-1
Ingatlan fekvése:
külterület
Helyrajzi szám:
0103/26
Ingatlan postai címe:
6451 Tataháza, Tanya 38-1, hrsz. 0103/26
Művelési ág:
kivett major
Területnagyság:
52 717 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.):
Telephely

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe:
Pápa-Ser Kft. "f.a.", 8500 Pápa, Kisfaludy u. 2.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): MFB jelzálogjog, EDF-DÉMÁSZ vezetékjog

Ingatlan állapota: átlagos

35. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Immateriális javak

Típus:
Szellemi termék
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjoggal terhelt
Mennyisége:
1 csomag

36. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Gépkocsi park

Típus:
Jármű
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjoggal terhelt
Mennyisége:
41 db

37. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” készletek

Típus:
Árukészlet
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 csomag

38. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Gépek, berendezések

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
2 343 db

39. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Egyéb tárgyi eszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
9 431 db

40. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Hús Kft. „f.a” Építmények

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
74 db

41. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" Immateriális javak

Típus:
Szellemi termék
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
1 csomag

42. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" Egyéb tárgyieszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
303 db

43. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" Gépek berendezések

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
363 db

44. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" Mezőgazdasági jármű

Típus:
Mezőgazdasági gép
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
26 db

45. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" járművek

Típus:
Jármű
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
9 db

46. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" tenyészkan

Típus:
Állatállomány
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
23 db

47. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápa-Ser Kft. "fa" építmények

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
136 db

48. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” Immateriális javak

Típus:
Szellemi termék
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
1 csomag

49. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.”

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
37 db

50. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” Járművek

Típus:
Jármű
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
90 db

51. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” gépek berendezések

Típus:
Mezőgazdasági gép
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
800 db

52. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” Tenyészállat

Típus:
Állatállomány
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
3 028 db

53. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. „f.a.” Egyéb tárgyi eszközök

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
nem MFB jelzálogjog
Mennyisége:
1 249 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő vagyonelemek megtekinthetőek munkaidőben titkarsag@papaihus.hu e-mail címen történő előzetes bejelentkezés után. A megtekintés kizárólag kísérő jelenlétében lehetséges.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgyak vonatkozásában a vételárat átutalással, kell megfizetnie a szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az adós cégek bankszámlájára.
A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A felszámoló a vételár teljes kiegyenlítéséig, illetve a pályázati anyagban és szerződésben vállalt tovább foglalkoztatási kötelezettséget megtestesítő munkaszerződések megkötéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását után a szerződéskötésre vonatkozó felhívását követően 30 napon belül kerül sor. A szerződés kötés feltétele a 17/2014. (II.3) Korm.rendelet 6. § (1) b. pontja szerinti EÉR rendszer üzemeltető számára a véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak. Az adásvételi szerződés elkészítésével a felszámoló által kijelölt ügyvédet bízzák meg, a költségét a vevő viseli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a teljes vételár megfizetésétől számított 15 napon belül , átadás - átvételi jegyzőkönyv aláírása után birtokba veheti. Késedelmes birtokbavétel esetén a felszámoló napi 1 000 000 Ft késedelmi díjat számol fel

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló, az alábbi szempontok figyelembe vételével az érvényes pályázati ajánlatokat értékeli ki: − Vételár nagysága − Fizetési kondíciók− Tevékenység fenntartása − Tovább foglalkoztatottak létszáma:− Tovább foglalkoztatás garantált hosszának mértékeA felszámoló csak azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye alatt meghatározott három felszámolás alatt álló, de egy cégcsoportot alkotó szervezetek mindegyikének vagyonösszességére nyújtott be a pályázó. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A felszámoló fenntartja magának a jogot arra, hogy a nyilvános pályázati felhívás szerinti nettó ajánlati árat el nem érő, érvényes pályázatot benyújtó pályázók között ártárgyalást tartson. Amennyiben a legmagasabb ajánlati árat követő ajánlati ár annak 90%-át eléri, és az egyéb kiértékelési szempontok tekintetében is azonos értékűnek tekinthető, úgy a felszámoló köztük ártárgyalást tart. Az ártárgyalás feltételeit a résztvevők az EÉR felhasználói szabályzatából kötelesek megismerni. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerén keresztül tájékoztatja az érdekelteket. A jelen felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, az értékesítési eljárás megfelelő ajánlat hiányában eredménytelenné nyilvánítható. A meghirdetett három szervezet vagyonösszeségét alkotó vagyonelemek kizárólag együttesen kerülnek értékesítésre, együttes értékesítés sikertelensége esetén – megfelelő ajánlat hiányában – az eljárás eredménytelen. Eladók kellékszavatosságot nem vállalnak. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló jelen hirdetésben egyidőben további két felszámolás alatt álló, de jelenhirdetésben meghirdetett Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság "fa"-val közösen egy cégcsoportot alkotó szervezet vagyonösszességére írt ki pályázatot.
A három szervezet a következő:
Pápai Hús Élelmiszer-feldolgozó és Értékesítő Kft. "f.a."
Pápai Vagyonhasznosító és Értékesítő Kft. "f.a."
PÁPA-SER Kft. "f.a."
A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 500 000 000 forint.
ebből: Pápai Hús Kft. "f.a." 2.700.000.000 forint, Pápai Vagyonhasznosító Kft. "f.a." 1.100.000.000 forint, PÁPA-SER Kft. "f.a." 700.000.000 forint
Érvényesen csak azok a pályázók vehetnek részt a kiíráson, akik mindhárom vagyonösszességre nyújtanak be pályázatot, az alábbiakban felsorolt tartalmi és formai követelmények betartásával.

A pályázatot magyar nyelven kell benyújtani. A pályázatnak tartalmaznia kell:
- az ajánlattevő azonosítására alkalmas adatokat (név, cím, társaság esetén hatályos (30 napnál nem régebbi) cégkivonat, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő/k/ aláírási címpéldánya)
- az ajánlott nettó vételárat, (mind három pályázat esetén, pályázatonként az ott meghirdetett vagyonösszesség vonatkozásában)
- az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását,
- a fizetés módját, ütemezését és határidejét,
- pályázó kötelezettségvállalását, hogy sikeres pályázat esetén az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül adásvételi szerződést köt,
- pályázati ajánlatában vállalt határidőre (30 nap) a vételárat megfizeti,
- nyilatkozatot a 120 napos ajánlati kötöttség vállalásáról,
- a vételi szándék bizonyítására a megjelölt ajánlati biztosíték (bánatpénz) befizetésének igazolását,
- nyilatkozatot, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja a bánatpénzt visszautalni,
- nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri.
- nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a meghirdetett vagyont a pályázó megtekintette, annak állapotát megismerte,
- nyilatkozatot a felszámoló által kijelölt ügyvéd elfogadásáról és az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,
- nyilatkozatot arról, hogy lemond az eladóval szembeni minden nemű kellékszavatossági, garanciális igény érvényesítéséről,
- Külföldi pályázó köteles belföldi székhellyel rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni, akihez a pályázati, eljárási és szerződéskötési nyilatkozatok joghatályosan intézhetők.
- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás),
- kötelezettségvállaló nyilatkozat, hogy a vevő a vagyontárgyakat a vételár kifizetésétől számított legkésőbb 15 napon belül birtokba veszi.

A pályázati ajánlatokat a felszámoló a bontást követő 10 munkanapon belül bírálja el.

A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése értelmében elővásárlási jognyilatkozatukat a nyilvános értékesítés során vagy azt követően, a felszámoló felhívásának kézhezvételét követő 10 napon belül írásban tehetik meg, hogy a jogosultakkal közölhető legyen. A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C §-ában meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.
A vagyonösszesség vagyonelemeinek részletes leírása a hirdetmények csatolt mellékleteinek letöltésével válik elérhetővé. A dokumentumok EÉR rendszerben letölthetőek.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P298672/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2016.02.09 - 10:36P298672F1 kommentje

Tájékoztatást kérünk T. Felszámolóbiztos asszonytól a 37., 41. és 42. tételek tehermentességével kapcsolatosan. Köszönjük

2016.02.09 - 11:46Értékesítő kommentje

Tájékoztatom Önöket, hogy a 37.41. és 42. tételek is az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. zálogjogával terheltek.