Eljárás részletei

10 db ingatlan vagyonösszesség
10 tétel

Pályázat - Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2023.02.13 - 11:54
Érvénytelenítés oka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Indoklás: A bánatpénz banki ellenőrzésekor a hétvégén az egyik pályázó befizetése nem került lekönyvelésre. A pályázó kizárásra került. A hétfői napon 2023.02.13. napján a banki kivonaton megjelent a pályázó befizetése 2023.02.11. napi könyveléssel. Ez alapján a pályázat érvénytelenítésre került.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

10 db ingatlan, Szolnok, és Tiszapüspöki területén
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.12 - 07:55
2023.02.13 - 07:55
2023.03.01 - 07:55
Nettó 10 500 000 Ft
Nettó 6 300 000 Ft
10. Fpk. 3
P2966683

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév:
Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” "f.a."
Székhely:
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.
Cégjegyzékszám:
16-09-003573

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.13 - 11:54
A pályázat érvénytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 10. Fpk. 3 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) felszámoló által a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A bánatpénz banki ellenőrzésekor a hétvégén az egyik pályázó befizetése nem került lekönyvelésre. A pályázó kizárásra került. A hétfői napon 2023.02.13. napján a banki kivonaton megjelent a pályázó befizetése 2023.02.11. napi könyveléssel. Ez alapján a pályázat érvénytelenítésre került.
2023.02.13 - 07:55
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10. Fpk. 3 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 13. 07 óra 55 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) felszámoló által a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2966683.
2023.01.27 - 08:05
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1), mint a(z) Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.) Szolnoki Törvényszék 10. Fpk. 3/2020/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2966683
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 13. 07 óra 55 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 1. 07 óra 55 perc

Ajánlati biztosíték összege: 515 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele: fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése az adós cég Polgári Banknál vezetett 61200292-12043659 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „Törökszentmiklósi f.a.” cégnevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

10 db ingatlan, Szolnok, és Tiszapüspöki területén

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 300 000 forint. (a becsérték 60%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tiszapüspöki

Típus: telek
Területe: 322 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tiszapüspöki
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1250/1
Ingatlan postai címe: 5211 Tiszapüspöki, Csuka utca
Területnagyság: 322 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Tiszapüspöki

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan tartozékai: Felépítmény, fennmaradási engedéllyel nem rendelkezik.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterület

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 818 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21382
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Nádi Rigó utca 4.
Művelési ág: (lakóház,üdülö,gazdasági épület stb.
Területnagyság: 818 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterület

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 800 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21387
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 91.
Művelési ág: lakóház,üdülö,gazdasági épület stb.
Területnagyság: 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 800 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21388
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 89.
Művelési ág: (lakóház,üdülö,gazdasági épület stb.
Területnagyság: 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 799 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21389
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 87.
Területnagyság: 799 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 831 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21403
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Nádi Rigó utca 15.
Területnagyság: 831 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 737 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21568
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 112.
Területnagyság: 737 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 737 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21569
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 110.
Területnagyság: 737 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 831 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21404
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Nádi Rigó utca 13.
Területnagyság: 831 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 737 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21570
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 108.
Területnagyság: 737 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok jellegüknél fogva szabadon megtekinthetőek a felszámoló közreműködése nélkül.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az 1.számú tétel értékesítésre vonatkozó ÁFA fizetési szabályok:Az ÁFA törvény 2007.évi CXXVII tv. 142.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a az értékesítésére a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.A 2.-10számú tételekAz ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján a telek ingatlanok értékesítése esetén a vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésére pályázati határidő lejáratát követő tíz napon belül kerül sor. A felszámolóbiztos a pályázatra beérkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja. Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja. A legmagasabb ajánlatot tevő pályázatot hirdeti meg felszámoló eredményesnekA felszámolóbiztos több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámolóbiztos elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.Elővásárlási jog gyakorlása: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet."Az elővásárlási joga rendelkező 1991 évi XLIX törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján jogszabály vagy szerződés alapján, elővásárlásra jogosult jogát, a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámolóbiztos felhívására gyakorolhatja, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról"A felszámolóbiztos eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat Jelen hirdetményre a 237 / 2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámolóbiztos fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.Ezen a jogcímen sem a felszámolóbiztossal sem az általa képviselt társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni az adós cég Polgári Banknál vezetett 61200292-12043659-00000000 számú bankszámlára "Törökszentmiklósi f.a. ingatlanok vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az adós cég fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 30 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki. Az ügyvédi munkadíj az ingatlanok nettó vételárának 1,5%-a+ÁFA, de minimum 150.000,- Ft + ÁFA. A szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok a vételár megfizetését követően azonnal birtokba vehetőek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. A nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. Gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- Természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 Külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. Konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 90 napos (egy-kilencven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia.8. Nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. A bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. 11.Nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő ingatlanok hatodik alkalommal kerülnek meghirdetésre. Az ingatlanok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. Az 1.számú pályázati tétel felépítménye fennmaradási engedéllyel nem rendelkezik. A Az ingatlanok becsértéke összesen 10 500 000 Ft. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 60 %-ban állapítja meg. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat, a pályázati biztosíték nem határidőben történt megfizetése, illetve a pályázati nyilatkozat tartalmi elemeinek, mellékleteinek hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minősül. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti értesítésre való feltétel nem áll fenn a pályázatban. A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.
Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2966683/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.13 - 11:54
A pályázat érvénytelenítve lett
2023.02.13 - 07:55
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2023.02.11 - 17:16P2966683F5767 kommentje

T

2023.02.06 - 08:38P2966683F6133 kommentje

Hozzáteszem, ami irreleváns.

2023.02.06 - 08:36P2966683F6133 kommentje

A válasza alapján a bruttó legalacsonyabb vételi ár ez esetben 8 millió Ft????

2023.02.05 - 17:46P2966683F6133 kommentje

Úgy látom, nem értjük egymást! Tehát, ha a minimálár nettó 6,3 millió, akkor értelemszerűen a pályázatban a legkisebb adható nettó ár is 6,3 millió. Ugyanakkor, ha az Ön által megjelölt minimálár az bruttó, akkor az a valóságban nettó kb. 5 millió . Ebből kiindulva a pályázat érvényes, ha nettó 5 millió áll egy pályázatban. Tehát nem mindegy, hogy az Ön általi ár az nettó, vagy bruttó. Egyebekben Önöknek semmilyen telefonos elérhetőségük sincs, mint felszámoló cégnek? Kérem egyértelmű válaszukat.

2023.02.06 - 08:25Értékesítő kommentje

A pályázatban a minimál ár nettó 6,3 millió Ft. A pályázatban minden esetben nettó árat kell megjelölni.Magánszemély esetén a nettó árat terheli az Áfa. A pályázati felhívásban ez szerepel 1. A vagyonösszességre nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani. Tehát minden esetben ha magánszemély vagy ha gazdálkodó szervezet pályázik a pályázati árnak a nettó vételárat kell megjelölni.Tehát a pályázat érvénytelen ha nettó 5 millió ajánlati ár lesz megjelölve.

2023.02.03 - 11:49P2966683F6133 kommentje

Úgy látom, nem értjük egymást! Tehát, ha a minimálár nettó 6,3 millió, akkor értelemszerűen a pályázatban a legkisebb adható nettó ár is 6,3 millió. Ugyanakkor, ha az Ön által megjelölt minimálár az bruttó, akkor az a valóságban nettó kb. 5 millió . Ebből kiindulva a pályázat érvényes, ha nettó 5 millió áll egy pályázatban. Tehát nem mindegy, hogy az Ön általi ár az nettó, vagy bruttó. Egyebekben Önöknek semmilyen telefonos elérhetőségük sincs, mint felszámoló cégnek? Kérem egyértelmű válaszukat.

2023.02.01 - 17:46P2966683F6133 kommentje

Ugyanakkor az ön által közölt ár mar nem nettó, hanem bruttó gondolom. Vagy tévedek? Tehát a minimál ár az nettó, vagy bruttó ár?

2023.02.03 - 10:01Értékesítő kommentje

A pályázatban nettó árat kell megjelölni

2023.01.30 - 07:44P2966683F6133 kommentje

Ugyanakkor az ön által közölt ár mar nem nettó, hanem bruttó gondolom. Vagy tévedek?

2023.01.28 - 08:09P2966683F6133 kommentje

T.Felszámoló! A pályázatban nettó árat kér megjelölni magánszemély esetében is. Ez esetben a pályázatban a magánszemély pld. nettó vételár: 100 ft-ot tüntessen fel, ami a gyakorlatban 127 ft fizetési kötelezettséggel jár? 06305766330

2023.01.30 - 07:40Értékesítő kommentje

A pályázatban minden esetben nettó árat kell megjelölni.Magánszemély esetén a nettó árat terheli az Áfa.

Tételek 10 db (1 - 3)

Tiszapüspöki
Telek
Település:
Tiszapüspöki
Típus:
Telek
Terület:
322 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Hiányosan közművesített
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
Szolnok belterület
Közművesítetlen terület
Település:
Szolnok
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Kivett beépítetlen terület
Terület:
818 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
Szolnok belterület
Kivett beépítetlen terület
Település:
Szolnok
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Kivett beépítetlen terület
Terület:
800 m2
Állapot:
Átlagos
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
1
2
3
4

Ismertető

10 db ingatlan, Szolnok, és Tiszapüspöki területén
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.12 - 07:55
2023.02.13 - 07:55
2023.03.01 - 07:55
Nettó 10 500 000 Ft
Nettó 6 300 000 Ft
10. Fpk. 3
P2966683

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Krízis-Megoldás Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-994763

Adós adatai

Cégnév:
Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” "f.a."
Székhely:
5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.
Cégjegyzékszám:
16-09-003573

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.13 - 11:54
A pályázat érvénytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 10. Fpk. 3 ügyszámú nyilvános pályázat, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) felszámoló által a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
A bánatpénz banki ellenőrzésekor a hétvégén az egyik pályázó befizetése nem került lekönyvelésre. A pályázó kizárásra került. A hétfői napon 2023.02.13. napján a banki kivonaton megjelent a pályázó befizetése 2023.02.11. napi könyveléssel. Ez alapján a pályázat érvénytelenítésre került.
2023.02.13 - 07:55
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10. Fpk. 3 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 13. 07 óra 55 perckor, a Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1) felszámoló által a Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2966683.
2023.01.27 - 08:05
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Krízis-Megoldás Kft (cégjegyzékszám: 01-09-994763, székhely: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1, levelezési cím: 1135 Budapest, Petneházy utca 55. fszt em. 1), mint a(z) Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft „f.a” „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.) Szolnoki Törvényszék 10. Fpk. 3/2020/8. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2966683
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 13. 07 óra 55 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 1. 07 óra 55 perc

Ajánlati biztosíték összege: 515 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat érvényességének feltétele: fentiekben meghatározott összegű ajánlati biztosíték átutalással történő megfizetése az adós cég Polgári Banknál vezetett 61200292-12043659 számú bankszámlájára a pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig,a közleményben fel kell tüntetni a pályázati eljárás EÉR azonosító számát,a jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő felhasználó azonosítót, valamint „Törökszentmiklósi f.a.” cégnevet.A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt.A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót,ha a pályázati biztosíték a bankszámlára pályázati hirdetményben megjelölt kezdőidőpontot megelőző 24 óráig megfizetésre kerül. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel,árfolyam különbségekből adódó veszteségekkel,hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték nyertes pályázó esetében a vételárba beszámításra kerül, illetve érvénytelen/eredménytelen pályázat esetén a pályázó részére visszafizetésre kerül. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők javára nem kamatozik.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

10 db ingatlan, Szolnok, és Tiszapüspöki területén

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 10 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 300 000 forint. (a becsérték 60%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tiszapüspöki

Típus: telek
Területe: 322 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: hiányosan közművesített
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tiszapüspöki
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 1250/1
Ingatlan postai címe: 5211 Tiszapüspöki, Csuka utca
Területnagyság: 322 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Tiszapüspöki

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan tartozékai: Felépítmény, fennmaradási engedéllyel nem rendelkezik.

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterület

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 818 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21382
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Nádi Rigó utca 4.
Művelési ág: (lakóház,üdülö,gazdasági épület stb.
Területnagyság: 818 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterület

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 800 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21387
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 91.
Művelési ág: lakóház,üdülö,gazdasági épület stb.
Területnagyság: 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

4. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 800 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21388
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 89.
Művelési ág: (lakóház,üdülö,gazdasági épület stb.
Területnagyság: 800 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

5. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 799 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21389
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 87.
Területnagyság: 799 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

6. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 831 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21403
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Nádi Rigó utca 15.
Területnagyság: 831 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

7. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 737 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21568
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 112.
Területnagyság: 737 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

8. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 737 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21569
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 110.
Területnagyság: 737 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

9. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 831 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21404
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Nádi Rigó utca 13.
Területnagyság: 831 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

10. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Szolnok belterületi ingatlan

Típus: Kivett beépítetlen terület
Területe: 737 m²
Állapota: átlagos
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 000 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Szolnok
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 21570
Ingatlan postai címe: 5000 Szolnok, Fészek utca 108.
Területnagyság: 737 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Szolnok belterületi ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Törökszentmiklós Térségi Építő Szerelő és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 16-09-003573, székhely: 5200 Törökszentmiklós, Dózsa György utca 17.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlanok jellegüknél fogva szabadon megtekinthetőek a felszámoló közreműködése nélkül.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az 1.számú tétel értékesítésre vonatkozó ÁFA fizetési szabályok:Az ÁFA törvény 2007.évi CXXVII tv. 142.§ (1) bekezdés g) pontja alapján a az értékesítésére a fordított adózás szabályai vonatkoznak, így az ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján magánszemély és nem ÁFA adóalany vásárló esetén a vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.A 2.-10számú tételekAz ÁFA törvény ide vonatkozó rendelkezései alapján a telek ingatlanok értékesítése esetén a vevőt a nettó irányár 27% ÁFA-val megnövelt összegű fizetési kötelezettség terheli Eladó felé.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésére pályázati határidő lejáratát követő tíz napon belül kerül sor. A felszámolóbiztos a pályázatra beérkezett ajánlatokat ellenőrzi, a feltételeket nem teljesítő vagy hiányos pályázatokat érvénytelenné nyilvánítja és kizárja. Az érvényes pályázatokat a felkínált vételár alapján nagyságrendi sorrendbe állítja. A legmagasabb ajánlatot tevő pályázatot hirdeti meg felszámoló eredményesnekA felszámolóbiztos több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszert igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket.Az értékelésről készült jegyzőkönyvet, a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámolóbiztos elkészíti, az eredmény az EÉR felületén közzétételre kerül.Elővásárlási jog gyakorlása: A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet."Az elővásárlási joga rendelkező 1991 évi XLIX törvény 49/C. § (3) bekezdése alapján jogszabály vagy szerződés alapján, elővásárlásra jogosult jogát, a nyilvános értékesítésen vagy azt követően a felszámolóbiztos felhívására gyakorolhatja, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról"A felszámolóbiztos eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha nincs ajánlat Jelen hirdetményre a 237 / 2009. (X.20.) Kormányrendelet és a 17 / 2014 II. 3.) Kormányrendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámolóbiztos fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja és lezárja.Ezen a jogcímen sem a felszámolóbiztossal sem az általa képviselt társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A fizetés határidő a szerződéskötéstől számított 8 nap. A vételárat átutalással kell megfizetni az adós cég Polgári Banknál vezetett 61200292-12043659-00000000 számú bankszámlára "Törökszentmiklósi f.a. ingatlanok vételár" megjelöléssel. A vételár akkor tekinthető megfizetettnek, amikor az adós cég fenti bankszámláján jóváírásra kerül. A Cstv. 49.§ (4) pontja szerint beszámítás lehetősége kizárt.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötésre meghatározott határidő 30 nap, ezen határidőn belül a szerződést a felszámoló által megküldött szerződéstervezet átvételétől számított 15 napon belül kell a nyertes pályázónak megkötnie. Az adásvételi szerződést készítő és ellenjegyző ügyvédet a felszámoló jelöli ki. Az ügyvédi munkadíj az ingatlanok nettó vételárának 1,5%-a+ÁFA, de minimum 150.000,- Ft + ÁFA. A szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj, illeték a nyertes pályázót terheli.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az ingatlanok a vételár megfizetését követően azonnal birtokba vehetőek.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat elektronikusan nyújtható be az EÉR rendszerben. A pályázatra benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: 1. A nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani 2. Gazdasági társaság esetében az ajánlattevő azonosíthatóságát (cégnév, székhely, telefon, e-mail és faxszám) - 30 (harminc) napnál nem régebbi cégkivonatot, azon nyilatkozatot, hogy a cégkivonat adataiban a pályázat benyújtásáig változás nem történt, a képviseletre jogosult(ak) aláírási címpéldányát, 3- Természetes személy pályázó esetén az ajánlattevő azonosíthatóságát (név, lakcím, telefon, e-mail és faxszám),- személyi igazolvány, lakcím igazolvány másolatot, 4 Külföldi ajánlattevő esetében a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását (itt a személyi igazolvány helyett az útlevél másolat kell) 5. Amennyiben a pályázót magánszemély meghatalmazott képviseli, a meghatalmazott személyi igazolvány, lakcímkártya másolatot 6. Konzorcium pályázati ajánlata esetén a konzorciumi tagoknak a jelen pont első bekezdésében meghatározott módon történő azonosítását, a konzorcium képviselőjének a megnevezését, címét, telefonszámát, meghatalmazását, valamint nyilatkozatot arról, hogy a konzorcium tagjainak felelőssége a pályázati eljárásban és az adásvételi szerződés teljesítésében egyetemleges 7. A pályázati ajánlatban az ajánlatra nyitva álló határidő lejártától számított 90 napos (egy-kilencven) napos ajánlati kötöttséget kell a pályázónak vállalnia.8. Nyilatkozatukat arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírásban foglalt feltételeket teljes egészében és kapcsolódó részeiben minden további fenntartás nélkül elfogadják, 9. Nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a Cstv.49§(3) és (3b) bek. szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben 10. A bánatpénz befizetését igazoló bizonylatot. 11.Nyilatkozatot annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződés elkészítésére a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége a vevőt terheli

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A hirdetményben szereplő ingatlanok hatodik alkalommal kerülnek meghirdetésre. Az ingatlanok kizárólag egyben kerülnek értékesítésre. Az 1.számú pályázati tétel felépítménye fennmaradási engedéllyel nem rendelkezik. A Az ingatlanok becsértéke összesen 10 500 000 Ft. A felszámoló az értékesítési eljárásban közzétett értékesítési hirdetményben a minimálárat a becsérték 60 %-ban állapítja meg. A befizetett ajánlati biztosíték visszafizetésén kívül a felszámolóval és az adóssal szemben semmilyen más igény, így kártérítési követelés nem keletkezik. Felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár a pályázati kiírásban meghatározott értékesítési feltétel egyike. A minimálárat el nem érő vételi ajánlat, a pályázati biztosíték nem határidőben történt megfizetése, illetve a pályázati nyilatkozat tartalmi elemeinek, mellékleteinek hiánya esetén a pályázat érvénytelennek minősül. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bek. szerinti értesítésre való feltétel nem áll fenn a pályázatban. A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn.
Jogszabályi háttér: 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2966683/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.13 - 11:54
A pályázat érvénytelenítve lett
2023.02.13 - 07:55
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2023.02.11 - 17:16P2966683F5767 kommentje

T

2023.02.06 - 08:38P2966683F6133 kommentje

Hozzáteszem, ami irreleváns.

2023.02.06 - 08:36P2966683F6133 kommentje

A válasza alapján a bruttó legalacsonyabb vételi ár ez esetben 8 millió Ft????

2023.02.05 - 17:46P2966683F6133 kommentje

Úgy látom, nem értjük egymást! Tehát, ha a minimálár nettó 6,3 millió, akkor értelemszerűen a pályázatban a legkisebb adható nettó ár is 6,3 millió. Ugyanakkor, ha az Ön által megjelölt minimálár az bruttó, akkor az a valóságban nettó kb. 5 millió . Ebből kiindulva a pályázat érvényes, ha nettó 5 millió áll egy pályázatban. Tehát nem mindegy, hogy az Ön általi ár az nettó, vagy bruttó. Egyebekben Önöknek semmilyen telefonos elérhetőségük sincs, mint felszámoló cégnek? Kérem egyértelmű válaszukat.

2023.02.06 - 08:25Értékesítő kommentje

A pályázatban a minimál ár nettó 6,3 millió Ft. A pályázatban minden esetben nettó árat kell megjelölni.Magánszemély esetén a nettó árat terheli az Áfa. A pályázati felhívásban ez szerepel 1. A vagyonösszességre nettó vételi ajánlatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában (Pp.325.§ (1) bek szerint) szükséges benyújtani. Tehát minden esetben ha magánszemély vagy ha gazdálkodó szervezet pályázik a pályázati árnak a nettó vételárat kell megjelölni.Tehát a pályázat érvénytelen ha nettó 5 millió ajánlati ár lesz megjelölve.

2023.02.03 - 11:49P2966683F6133 kommentje

Úgy látom, nem értjük egymást! Tehát, ha a minimálár nettó 6,3 millió, akkor értelemszerűen a pályázatban a legkisebb adható nettó ár is 6,3 millió. Ugyanakkor, ha az Ön által megjelölt minimálár az bruttó, akkor az a valóságban nettó kb. 5 millió . Ebből kiindulva a pályázat érvényes, ha nettó 5 millió áll egy pályázatban. Tehát nem mindegy, hogy az Ön általi ár az nettó, vagy bruttó. Egyebekben Önöknek semmilyen telefonos elérhetőségük sincs, mint felszámoló cégnek? Kérem egyértelmű válaszukat.

2023.02.01 - 17:46P2966683F6133 kommentje

Ugyanakkor az ön által közölt ár mar nem nettó, hanem bruttó gondolom. Vagy tévedek? Tehát a minimál ár az nettó, vagy bruttó ár?

2023.02.03 - 10:01Értékesítő kommentje

A pályázatban nettó árat kell megjelölni

2023.01.30 - 07:44P2966683F6133 kommentje

Ugyanakkor az ön által közölt ár mar nem nettó, hanem bruttó gondolom. Vagy tévedek?

2023.01.28 - 08:09P2966683F6133 kommentje

T.Felszámoló! A pályázatban nettó árat kér megjelölni magánszemély esetében is. Ez esetben a pályázatban a magánszemély pld. nettó vételár: 100 ft-ot tüntessen fel, ami a gyakorlatban 127 ft fizetési kötelezettséggel jár? 06305766330

2023.01.30 - 07:40Értékesítő kommentje

A pályázatban minden esetben nettó árat kell megjelölni.Magánszemély esetén a nettó árat terheli az Áfa.