Eljárás részletei

Ingatlan Tarnaszentmiklóson
1 tétel

Pályázat - Hiperdata Kft. "törölt cég"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.16 - 12:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan, természetben 3382 Tarnaszentmiklós, Hevesi út 8. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1.409 nm területű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 12:00
2023.02.17 - 12:00
2023.03.04 - 12:00
Nettó 350 000 Ft
Nettó 350 000 Ft
21.Vpk.156
P2964365

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Villagran Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a
Cégjegyzékszám:
01-09-381916

Adós adatai

Cégnév:
Hiperdata Kft. "törölt cég"
Székhely:
1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.
Cégjegyzékszám:
01-09-562923

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.16 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 21.Vpk.156 ügyszámú nyilvános pályázat, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a) vagyonrendező által a Hiperdata Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.02 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a), mint a(z) Hiperdata Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) Fővárosi Törvényszék 21.Vpk.156/2021/3.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964365
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 500 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan, természetben 3382 Tarnaszentmiklós, Hevesi út 8. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1.409 nm területű ingatlan.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 350 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 350 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan

Típus: Kivett lakóház és udvar
Területe: 1 409 m²
Állapota: bontásra váró
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tarnaszentmiklós
Ingatlan postai címe: 3382 Tarnaszentmiklós, Hevesi út 8..
Területnagyság: 1 409 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon kb. 80 nm alapterületű elbontandó, lakhatásra alkalmatlan épület található, ugyanakkor lakott.

Ingatlan állapota: bontásra váró

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Tarnaszentmiklós, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő előzetes egyeztetést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Figyelemmel arra, hogy az adós cég megszűnt, így az értékesítés ÁFA-mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 30 munkanapon belül köti meg a vagyonrendező a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A vagyonrendező az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében,hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vétel a teljes vételár megfizetését követően a vevő feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. A vagyonrendezési eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a vagyonrendező biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 2 %-a, de legalább 250.000,- Ft + ÁFA. Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésére. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964365/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan
Az ingatlanon kb. 80 nm alapterületű elbontandó, lakhatásra alkalmatlan épület található, ugyanakkor lakott.
Település:
Tarnaszentmiklós
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Kivett lakóház és udvar
Terület:
1409 m2
Állapot:
Bontásra váró
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan, természetben 3382 Tarnaszentmiklós, Hevesi út 8. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1.409 nm területű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 12:00
2023.02.17 - 12:00
2023.03.04 - 12:00
Nettó 350 000 Ft
Nettó 350 000 Ft
21.Vpk.156
P2964365

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Villagran Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a
Cégjegyzékszám:
01-09-381916

Adós adatai

Cégnév:
Hiperdata Kft. "törölt cég"
Székhely:
1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.
Cégjegyzékszám:
01-09-562923

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.16 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 21.Vpk.156 ügyszámú nyilvános pályázat, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a) vagyonrendező által a Hiperdata Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.02 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a), mint a(z) Hiperdata Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) Fővárosi Törvényszék 21.Vpk.156/2021/3.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964365
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 17 500 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan, természetben 3382 Tarnaszentmiklós, Hevesi út 8. szám alatti, kivett lakóház, udvar megnevezésű, 1.409 nm területű ingatlan.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 350 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 350 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan

Típus: Kivett lakóház és udvar
Területe: 1 409 m²
Állapota: bontásra váró
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Tarnaszentmiklós
Ingatlan postai címe: 3382 Tarnaszentmiklós, Hevesi út 8..
Területnagyság: 1 409 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Tarnaszentmiklós belterület, 605 helyrajzi számú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon kb. 80 nm alapterületű elbontandó, lakhatásra alkalmatlan épület található, ugyanakkor lakott.

Ingatlan állapota: bontásra váró

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Tarnaszentmiklós, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő előzetes egyeztetést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Figyelemmel arra, hogy az adós cég megszűnt, így az értékesítés ÁFA-mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 30 munkanapon belül köti meg a vagyonrendező a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A vagyonrendező az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében,hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vétel a teljes vételár megfizetését követően a vevő feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. A vagyonrendezési eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a vagyonrendező biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 2 %-a, de legalább 250.000,- Ft + ÁFA. Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésére. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964365/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.