Eljárás részletei

Ingatlan Bábonymegyeren
1 tétel

Pályázat - Hiperdata Kft. "törölt cég"

Eredménytelenítés ideje
2023.03.14 - 09:16
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan, természetben 8658 Bábonymegyer, Rákóczi u. 7. szám alatti, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2.372 nm területű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 12:00
2023.02.17 - 12:00
2023.03.04 - 12:00
Nettó 800 000 Ft
Nettó 800 000 Ft
21.Vpk.156
P2964348

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Villagran Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a
Cégjegyzékszám:
01-09-381916

Adós adatai

Cégnév:
Hiperdata Kft. "törölt cég"
Székhely:
1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.
Cégjegyzékszám:
01-09-562923

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.14 - 09:16
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 21.Vpk.156 ügyszámú nyilvános pályázat, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a) vagyonrendező által a Hiperdata Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.03.04 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 21.Vpk.156 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. március 4. 12 óra 00 perckor, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a) vagyonrendező által a Hiperdata Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

2023.02.17 - 12:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 21.Vpk.156 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 17. 12 óra 00 perckor, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a) vagyonrendező által a Hiperdata Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964348.
2023.02.02 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a), mint a(z) Hiperdata Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) Fővárosi Törvényszék 21.Vpk.156/2021/3.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964348
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan, természetben 8658 Bábonymegyer, Rákóczi u. 7. szám alatti, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2.372 nm területű ingatlan.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 800 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan

Típus: Kivett lakóház és udvar, gazdasági épület
Területe: 2 372 m²
Állapota: bontásra váró
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bábonymegyer
Ingatlan postai címe: 8658 Bábonymegyer, Rákóczi utca 7..
Területnagyság: 2 372 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon kb. 80 nm alapterületű elbontandó, lakhatásra alkalmatlan épület található. Az ingatlan kerítetlen, területe elhanyagolt, gazos, utcafrontról nézve a jelenlegi felépítmény mögött pince található.

Ingatlan állapota: bontásra váró

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Bábonymegyer, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő előzetes egyeztetést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Figyelemmel arra, hogy az adós cég megszűnt, így az értékesítés ÁFA-mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 30 munkanapon belül köti meg a vagyonrendező a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A vagyonrendező az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében,hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vétel a teljes vételár megfizetését követően a vevő feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. A vagyonrendezési eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a vagyonrendező biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 2 %-a, de legalább 250.000,- Ft + ÁFA. Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésére. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964348/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan
Az ingatlanon kb. 80 nm alapterületű elbontandó, lakhatásra alkalmatlan épület található. Az ingatlan kerítetlen, területe elhanyagolt, gazos, utcafro...
Település:
Bábonymegyer
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Kivett lakóház és udvar, gazdasági épület
Terület:
2372 m2
Állapot:
Bontásra váró
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan, természetben 8658 Bábonymegyer, Rákóczi u. 7. szám alatti, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2.372 nm területű ingatlan.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 12:00
2023.02.17 - 12:00
2023.03.04 - 12:00
Nettó 800 000 Ft
Nettó 800 000 Ft
21.Vpk.156
P2964348

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Villagran Consult Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a
Cégjegyzékszám:
01-09-381916

Adós adatai

Cégnév:
Hiperdata Kft. "törölt cég"
Székhely:
1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.
Cégjegyzékszám:
01-09-562923

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.14 - 09:16
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 21.Vpk.156 ügyszámú nyilvános pályázat, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a) vagyonrendező által a Hiperdata Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.03.04 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 21.Vpk.156 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. március 4. 12 óra 00 perckor, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a) vagyonrendező által a Hiperdata Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

2023.02.17 - 12:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 21.Vpk.156 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 17. 12 óra 00 perckor, a Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a) vagyonrendező által a Hiperdata Kft. törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964348.
2023.02.02 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Villagran Consult Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-381916, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a, levelezési cím: 1062 Budapest, Andrássy út 53. 3. em. em. 9. a), mint a(z) Hiperdata Kft. törölt cég (cégjegyzékszám: 01-09-562923, székhely: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 59.. fszt. em. 4.) Fővárosi Törvényszék 21.Vpk.156/2021/3.. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964348
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 4. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan, természetben 8658 Bábonymegyer, Rákóczi u. 7. szám alatti, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 2.372 nm területű ingatlan.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 800 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan

Típus: Kivett lakóház és udvar, gazdasági épület
Területe: 2 372 m²
Állapota: bontásra váró
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Bábonymegyer
Ingatlan postai címe: 8658 Bábonymegyer, Rákóczi utca 7..
Területnagyság: 2 372 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Bábonymegyer belterület, 523 helyrajzi számú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az épületnél jellemző sajátosságok: Az ingatlanon kb. 80 nm alapterületű elbontandó, lakhatásra alkalmatlan épület található. Az ingatlan kerítetlen, területe elhanyagolt, gazos, utcafrontról nézve a jelenlegi felépítmény mögött pince található.

Ingatlan állapota: bontásra váró

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Bábonymegyer, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő előzetes egyeztetést követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Figyelemmel arra, hogy az adós cég megszűnt, így az értékesítés ÁFA-mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a legmagasabb érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A Villagran Consult Kft. vagyonrendező szervezet Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12011375-01732679-00200003 sz. elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 30 munkanapon belül köti meg a vagyonrendező a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A vagyonrendező az értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében,hogy 10 napon belül nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A birtokba vétel a teljes vételár megfizetését követően a vevő feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A vagyonrendező a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be. Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerül értékesítésre. A vagyonrendezési eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a vagyonrendező biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege a bruttó vételár 2 %-a, de legalább 250.000,- Ft + ÁFA. Az ingatlan első alkalommal kerül meghirdetésére. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2964348/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.