Eljárás részletei

Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
1 tétel

Pályázat - D.E.K. '98 Ipari Kft. "felszámolás alatt"

A nyertes ár
Nettó 3 711 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT VÉGET ÉRT

Ismertető

Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Aktuális ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.02.11 - 00:00
2023.02.27 - 12:00
Nettó 3 600 000 Ft
Nettó 2 600 000 Ft
Nettó 3 711 000 Ft
48.Fpk.1311
P2957454

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.
Cégjegyzékszám:
01-09-895908

Adós adatai

Cégnév:
D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a."
Székhely:
1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-737991

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.28 - 17:42
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 48.Fpk.1311 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.) felszámoló által a D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 711 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2957454F3587
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2957454L5626
Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.27 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 48.Fpk.1311 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 27. 12 óra 00 perckor, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.) felszámoló által a D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.02.11 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.1311 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 11. 00 óra 00 perckor, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.) felszámoló által a D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957454.
2023.01.27 - 00:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.), mint a(z) D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.1311/2022/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957454
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 11. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 180 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-49515349-56501076 számú elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor az EÉR Felhasználói Szabályzata szerint a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 600 000 forint. (a becsérték 72%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 1 312 m²
Állapota: építés alatt álló
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 312 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog vázrajz szerinti 55 m2 területre ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a palfine.titl.anett@creditplusz.com e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CREDIT PLUSZ Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-49515349-56501076 számú elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Eladó a vételár megfizetésétől kezdődő hatállyal az adásvétel tárgyát képező ingatlan feletti tényleges hatalmat Vevő részére átengedi.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege 120 000,- Ft. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn. A vagyontárgyak értékesítésére második eljárás keretében kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957454/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.27 - 12:00
A pályázat véget ért
2023.02.11 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
A területen a korábbi években egy lakóház építését kezdték meg, de az még nem került befejezésre, használatba vételre. Az épület félkész állapotban, b...
Típus:
Telek
Terület:
1312 m2
Állapot:
Építés alatt álló
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Aktuális ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.02.11 - 00:00
2023.02.27 - 12:00
Nettó 3 600 000 Ft
Nettó 2 600 000 Ft
Nettó 3 711 000 Ft
48.Fpk.1311
P2957454

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CREDIT PLUSZ Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.
Cégjegyzékszám:
01-09-895908

Adós adatai

Cégnév:
D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a."
Székhely:
1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.
Cégjegyzékszám:
01-09-737991

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.28 - 17:42
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 48.Fpk.1311 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.) felszámoló által a D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 711 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2957454F3587
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2957454L5626
Szerződéskötés dátuma: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.27 - 12:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 48.Fpk.1311 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 27. 12 óra 00 perckor, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.) felszámoló által a D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.02.11 - 00:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 48.Fpk.1311 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 11. 00 óra 00 perckor, a CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.) felszámoló által a D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957454.
2023.01.27 - 00:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT PLUSZ KFT (cégjegyzékszám: 01-09-895908, székhely: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33., levelezési cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 33.), mint a(z) D.E.K. '98 Ipari Kft. "f.a." „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-737991, székhely: 1108 Budapest, Kozma utca 3-5. 1. em. 2.) Fővárosi Törvényszék 48.Fpk.1311/2022/9.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957454
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 11. 00 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 27. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 180 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a CREDIT PLUSZ Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-49515349-56501076 számú elkülönített bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a 17/2014.(II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-nak megfelelően a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 óráig a bankszámlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor az EÉR Felhasználói Szabályzata szerint a licitálónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, valamint az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott „F” betűvel kezdődő, felhasználó azonosító számát. Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 600 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 600 000 forint. (a becsérték 72%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

Típus: telek
Területe: 1 312 m²
Állapota: építés alatt álló
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Területnagyság: 1 312 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Vizslás, 869/4 hrsz-ú kivett beépítetlen terület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): Vezetékjog vázrajz szerinti 55 m2 területre ÉMÁSZ Hálózati Kft. javára

Ingatlan állapota: építés alatt álló

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingatlan előzetes bejelentkezés alapján megtekinthető. Kérjük, hogy megtekintési szándékát a palfine.titl.anett@creditplusz.com e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A CREDIT PLUSZ Kft. felszámoló szervezet K&H Banknál vezetett 10404601-49515349-56501076 számú elkülönített bankszámlájára az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belüli banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertesként történt kihirdetéstől számított 30 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Eladó a vételár megfizetésétől kezdődő hatállyal az adásvétel tárgyát képező ingatlan feletti tényleges hatalmat Vevő részére átengedi.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlan megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság kizárásával kerülnek értékesítésre. A felszámolási eljárás és az értékesítés sajátosságaira tekintettel az adásvételi szerződés előkészítéséhez, megkötéséhez és ellenjegyzéséhez az ügyvédet a felszámoló biztosítja. Az ügyvédi megbízás munkadíját a vevőnek a vételár összegén felül, a szerződéskötéskor kell megfizetnie. A munkadíj összege 120 000,- Ft. A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn. A vagyontárgyak értékesítésére második eljárás keretében kerül sor.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2957454/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.27 - 12:00
A pályázat véget ért
2023.02.11 - 00:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.