Eljárás részletei

1 db Teremgarázs beálló - XV. Kerület
1 tétel

Pályázat - SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" "törölt cég"

Legmagasabb ajánlat:
Nettó 3 800 000 Ft
Jelenleg az elővásárlásra jogosultak megkeresése zajlik. A végeredmény megtekintéséhez látogasson vissza később. Amennyiben Ön jelentkezett az eljárásra, a folyamatról rendszerüzenetben tájékoztatjuk.

A PÁLYÁZAT VÉGET ÉRT

Ismertető

Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által Budapest XV. Kerület, Belterület 87578/0/A/50 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, teremgarázs megnevezésű, 581 m2 területű ingatlan 2/50 tulajdoni hányada. A tulajdoni hányad 1 db teremgarázs beállónak (2. számú) felel meg. A teremgarázs beálló természetben a 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 10. szám alatti társasház pinceszintjén található. A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.02.21 - 09:00
2023.03.08 - 10:00
Nettó 3 750 000 Ft
Nettó 3 750 000 Ft
8.Vpk.72/2022
P2955578

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Borex Consulting Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1116 Budapest, Temesvár utca 20.
Cégjegyzékszám:
01-10-049592

Adós adatai

Cégnév:
SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" "törölt cég"
Székhely:
2022 Tahi, Villám köz 18..
Cégjegyzékszám:
13 09 147773

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.09 - 11:36
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Vpk.72/2022 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) vagyonrendező által a SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 147773, székhely: 2022 Tahi, Villám köz 18..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2955578F9312
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2955578L3148
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.03.08 - 10:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Vpk.72/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. március 8. 10 óra 00 perckor, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) vagyonrendező által a SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 147773, székhely: 2022 Tahi, Villám köz 18..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

2023.02.21 - 09:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Vpk.72/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 21. 09 óra 00 perckor, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) vagyonrendező által a SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 147773, székhely: 2022 Tahi, Villám köz 18..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955578.
2023.02.02 - 09:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211), mint a(z) SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" törölt cég (cégjegyzékszám: 13 09 147773, székhely: 2022 Tahi, Villám köz 18..) Budapest Környéki Törvényszék 8.Vpk.72/2022/7. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955578
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 21. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 8. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 187 500 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással „SG Építőipari Kft. pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a BOREX Consulting ZRT. Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01372573-00300001 számú számlájára.
Az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés vagyonrendező általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. Az értékesítő akkor aktiválja az EÉR pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a meghatározott időpontig megfizetésre és igazolásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által Budapest XV. Kerület, Belterület 87578/0/A/50 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, teremgarázs megnevezésű, 581 m2 területű ingatlan 2/50 tulajdoni hányada. A tulajdoni hányad 1 db teremgarázs beállónak (2. számú) felel meg. A teremgarázs beálló természetben a 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 10. szám alatti társasház pinceszintjén található.

A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 750 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 750 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1 db Teremgarázs beálló - XV. Kerület

Típus: gépkocsi beálló
Területe: 581 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 2/50
Becsérték: 3 750 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 87578/0/A/50
Ingatlan postai címe: 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 10.
Területnagyság: 581 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 1 db Teremgarázs beálló - XV. Kerület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a BOREX Consulting ZRT központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 8038-777, Somogyi Szabolcs vagyonrendező). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól, tekintettel arra, hogy az Eladó törölt gazdasági társaság.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt vagyonrendezés alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A vagyonrendező, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A vagyonrendező a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955578/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.03.08 - 10:00
A pályázat véget ért
2023.02.21 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2023.02.03 - 10:55P2955578F6153 kommentje

L

Tételek 1 db (1)

1 db Teremgarázs beálló - XV. Kerület
Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által Budapest XV. Kerület, Belterület 87578/0/A/50 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, terem...
Település:
Budapest
Típus:
Gépkocsibeálló
Terület:
581 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
2/50

Ismertető

Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által Budapest XV. Kerület, Belterület 87578/0/A/50 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, teremgarázs megnevezésű, 581 m2 területű ingatlan 2/50 tulajdoni hányada. A tulajdoni hányad 1 db teremgarázs beállónak (2. számú) felel meg. A teremgarázs beálló természetben a 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 10. szám alatti társasház pinceszintjén található. A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.02.21 - 09:00
2023.03.08 - 10:00
Nettó 3 750 000 Ft
Nettó 3 750 000 Ft
8.Vpk.72/2022
P2955578

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Borex Consulting Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1116 Budapest, Temesvár utca 20.
Cégjegyzékszám:
01-10-049592

Adós adatai

Cégnév:
SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" "törölt cég"
Székhely:
2022 Tahi, Villám köz 18..
Cégjegyzékszám:
13 09 147773

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.09 - 11:36
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 8.Vpk.72/2022 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) vagyonrendező által a SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 147773, székhely: 2022 Tahi, Villám köz 18..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2955578F9312
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2955578L3148
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.
A szerződéskötést megelőzően elővásárlásra jogosult megkeresése szükséges. Amennyiben az elővásárlási joggal rendelkezők egyike sem él ezzel a jogával, az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.03.08 - 10:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 8.Vpk.72/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. március 8. 10 óra 00 perckor, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) vagyonrendező által a SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" törölt céggel (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 147773, székhely: 2022 Tahi, Villám köz 18..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.

2023.02.21 - 09:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 8.Vpk.72/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 21. 09 óra 00 perckor, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) vagyonrendező által a SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" törölt céggel (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 147773, székhely: 2022 Tahi, Villám köz 18..) szembeni vagyonrendezési eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955578.
2023.02.02 - 09:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211), mint a(z) SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" törölt cég (cégjegyzékszám: 13 09 147773, székhely: 2022 Tahi, Villám köz 18..) Budapest Környéki Törvényszék 8.Vpk.72/2022/7. sz. végzése által kijelölt vagyonrendezője, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955578
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 21. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 8. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 187 500 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással „SG Építőipari Kft. pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a BOREX Consulting ZRT. Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01372573-00300001 számú számlájára.
Az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés vagyonrendező általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. Az értékesítő akkor aktiválja az EÉR pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a meghatározott időpontig megfizetésre és igazolásra kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a vagyonrendező 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya által Budapest XV. Kerület, Belterület 87578/0/A/50 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, teremgarázs megnevezésű, 581 m2 területű ingatlan 2/50 tulajdoni hányada. A tulajdoni hányad 1 db teremgarázs beállónak (2. számú) felel meg. A teremgarázs beálló természetben a 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 10. szám alatti társasház pinceszintjén található.

A vagyonrendező a vagyonrendezési eljárás során első alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 750 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 750 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: 1 db Teremgarázs beálló - XV. Kerület

Típus: gépkocsi beálló
Területe: 581 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 2/50
Becsérték: 3 750 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 87578/0/A/50
Ingatlan postai címe: 1153 Budapest, Pázmány Péter utca 10.
Területnagyság: 581 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): 1 db Teremgarázs beálló - XV. Kerület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: SG Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a BOREX Consulting ZRT központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 8038-777, Somogyi Szabolcs vagyonrendező). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az adó alól, tekintettel arra, hogy az Eladó törölt gazdasági társaság.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt vagyonrendezés alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A vagyonrendező, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 30 napon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a vagyonrendező által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5 % + Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA összeg, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A vagyonrendező hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A vagyonrendező a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955578/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.03.08 - 10:00
A pályázat véget ért
2023.02.21 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

2023.02.03 - 10:55P2955578F6153 kommentje

L