Eljárás részletei

Papír tojástartó tálca/doboz gyártó gépsor
1 tétel

Pályázat - Friss Tojás Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.09 - 16:59
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Adós társaság tulajdonát képező jó állapotú papír tojástartó tálca/doboz gyártó gépsor mely nem került üzembe helyezésre. A szakértői vélemény alapján a becsült gyártási éve: 2020, képzett értékeléskori beszerzési ára 199.788.000.-Ft.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.09 - 16:59
2023.02.10 - 16:59
2023.02.25 - 17:00
Nettó 70 981 652 Ft
Nettó 40 000 000 Ft
8.Fpk.315
P2955324

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév:
Friss Tojás Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
4800 Vásárosnamény, Jókai utca 29..
Cégjegyzékszám:
15 09 086339

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.09 - 16:59
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.315 ügyszámú nyilvános pályázat, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.) felszámoló által a Friss Tojás Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 086339, székhely: 4800 Vásárosnamény, Jókai utca 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.26 - 11:17
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.), mint a(z) Friss Tojás Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 086339, székhely: 4800 Vásárosnamény, Jókai utca 29..) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.315/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955324
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 16 óra 59 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 17 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 400 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a Concurs Zrt. Oberbanknál vezetett 18400010-10000513-10258833 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az összeg az értékesítés kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával a számlán jóváírásra kerüljön. A pályázónak az elektronikus értékesítési rendszeren ezen időpontig jelentkeznie is kell a pályázatra. Az ajánlati biztosíték befizetője köteles az átutalás közlemény rovatába feltüntetnie a pályázat EÉR azonosító számát. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy azt az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós társaság tulajdonát képező jó állapotú papír tojástartó tálca/doboz gyártó gépsor mely nem került üzembe helyezésre. A szakértői vélemény alapján a becsült gyártási éve: 2020, képzett értékeléskori beszerzési ára 199.788.000.-Ft.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 70 981 652 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 40 000 000 forint. (a becsérték 56%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Papír tojástartó tálca/doboz gyártó gépsor

Típus: Műszaki cikk
Gyártmány: Egyedi
Gyártási idő: 2020. január 1.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom 149.841.000 Ft tőke és járulékai erejéig
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 70 981 652 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére előzetes bejelentkezés alapján a felszámolóval előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Elérhetőség: http://www.concurs.hu/index.php?c=kapcsolat

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy ÁFA fizetési kötelezettség van, melyet a vevő visel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett vagyonelemek birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám) • a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni • a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.) • a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja • a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlanok értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanok értékesítése vonatkozásában a vételár 3 %-a + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, arra, hogy az értékesítésre kerülő vagyontárgyon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a Cstv. 38. § (4) bekezdése alapján a felszámolás kezdő időpontjában megszűnt, a zálogjog pedig a vagyontárgy értékesítésével szűnik meg.


A felszámoló továbbá az alábbi tájékoztatást adja:
A 237/2009 (X. 20) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdése értelmében a hitelezők követelésarányosan számított többsége a minimálár csökkentését nem ellenezte. A minimálár a becsérték 56 %-ára került leszállításra.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955324/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Papír tojástartó tálca/doboz gyártó gépsor
Típus:
Műszaki cikk
Gyártmány:
Egyedi
Gyártási idő:
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 70 981 652 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom 149.841.000 Ft tőke és járulékai erejéig

Ismertető

Adós társaság tulajdonát képező jó állapotú papír tojástartó tálca/doboz gyártó gépsor mely nem került üzembe helyezésre. A szakértői vélemény alapján a becsült gyártási éve: 2020, képzett értékeléskori beszerzési ára 199.788.000.-Ft.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.09 - 16:59
2023.02.10 - 16:59
2023.02.25 - 17:00
Nettó 70 981 652 Ft
Nettó 40 000 000 Ft
8.Fpk.315
P2955324

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CONCURS Manager Befektető és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.
Cégjegyzékszám:
20-10-040283

Adós adatai

Cégnév:
Friss Tojás Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
4800 Vásárosnamény, Jókai utca 29..
Cégjegyzékszám:
15 09 086339

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.09 - 16:59
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.315 ügyszámú nyilvános pályázat, a CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.) felszámoló által a Friss Tojás Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15 09 086339, székhely: 4800 Vásárosnamény, Jókai utca 29..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.26 - 11:17
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CONCURS Zrt. (cégjegyzékszám: 20-10-040283, székhely: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4., levelezési cím: 8800 Nagykanizsa, Ady Endre utca 4.), mint a(z) Friss Tojás Kft. "f. a." „f.a” (cégjegyzékszám: 15 09 086339, székhely: 4800 Vásárosnamény, Jókai utca 29..) Nyíregyházi Törvényszék 8.Fpk.315/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955324
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 16 óra 59 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 17 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 1 400 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték befizetése a Concurs Zrt. Oberbanknál vezetett 18400010-10000513-10258833 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy az összeg az értékesítés kezdő időpontja előtt legkésőbb 24 órával a számlán jóváírásra kerüljön. A pályázónak az elektronikus értékesítési rendszeren ezen időpontig jelentkeznie is kell a pályázatra. Az ajánlati biztosíték befizetője köteles az átutalás közlemény rovatába feltüntetnie a pályázat EÉR azonosító számát. A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül. Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy amennyiben az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy azt az elektronikus ártárgyaláson kívül módosítja, az ajánlati biztosítékot elveszíti. Nem jár vissza az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónak, ha az a 30 napos ajánlati kötöttség időtartama alatt az ajánlatát visszavonja. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén a felszámoló nyilvános ártárgyalást tart.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós társaság tulajdonát képező jó állapotú papír tojástartó tálca/doboz gyártó gépsor mely nem került üzembe helyezésre. A szakértői vélemény alapján a becsült gyártási éve: 2020, képzett értékeléskori beszerzési ára 199.788.000.-Ft.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 70 981 652 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 40 000 000 forint. (a becsérték 56%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Papír tojástartó tálca/doboz gyártó gépsor

Típus: Műszaki cikk
Gyártmány: Egyedi
Gyártási idő: 2020. január 1.
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság bejegyzett jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom 149.841.000 Ft tőke és járulékai erejéig
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 70 981 652 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy megtekintésére előzetes bejelentkezés alapján a felszámolóval előre egyeztetett időpontban van lehetőség. Elérhetőség: http://www.concurs.hu/index.php?c=kapcsolat

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy ÁFA fizetési kötelezettség van, melyet a vevő visel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Az eredményértékelésnél 99%-os súlyozással kerül értékelésre a vételár, míg a vételár minél előbb történő megfizetése 1%-os súlyt képvisel. Az eredményes pályázatnál az értékesítő/felszámoló a licitnapló kiértékelésével dönt a pályázat eredményéről. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A meghirdetett vagyonelemek birtokba vételére a teljes vételár kiegyenlítését követően kerülhet sor.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: • a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám) • a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni • a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. (A megajánlott vételárat nettó összegben kell meghatározni, forintban. A vételár megfizetése átutalással vagy készpénzben történhet, legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül. A felszámoló részletfizetést nem engedélyez.) • a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja • a pályázó nyilatkozata miszerint tudomásul veszi, hogy az ingatlanok értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, azokra sem adós társaság sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja • a pályázó nyilatkozata arról, hogy az ingatlanok értékesítése vonatkozásában a vételár 3 %-a + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja, az eladó által kijelölt, az adásvételi szerződés elkészítésével megbízott ügyvéd részére.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingóság harmadik alkalommal kerül meghirdetésre. A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy minimálár alatti ajánlatot nem fogad el. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.

A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, arra, hogy az értékesítésre kerülő vagyontárgyon fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a Cstv. 38. § (4) bekezdése alapján a felszámolás kezdő időpontjában megszűnt, a zálogjog pedig a vagyontárgy értékesítésével szűnik meg.


A felszámoló továbbá az alábbi tájékoztatást adja:
A 237/2009 (X. 20) Korm. rendelet 4.§ (2a) bekezdése értelmében a hitelezők követelésarányosan számított többsége a minimálár csökkentését nem ellenezte. A minimálár a becsérték 56 %-ára került leszállításra.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2955324/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.