Eljárás részletei

Rinyaújlaki kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
1 tétel

Pályázat - PERMON Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

A nyertes ár
Nettó 1 800 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT VÉGET ÉRT

Ismertető

Rinyaújlak 41/2 hrsz. alatti, a valóságban 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjoga. Az ingatlan Somogy megyében Nagyatád és Barcs között nagyjából félúton helyezkedik el. A község a 68-as főút közvetlen közelében fekszik, amely Barcs térségét köti össze a Balaton déli parti üdülőövezetének nyugati végével. A település lakott területe azonban a főútról csak egy mellékútról érhető el. A lakóház földszintes, területét tekintve 90 m2. Alapozása és falazata tégla, tetőzete pala. A lakóház részben alápincézett, körülbelül 6 m2. Az ingatlan állapota: felújítandó. Közművesítés foka: részlegesen közművesített. Az ingatlan tartozékai: Lakóház és pajta, tároló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Aktuális ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.02.11 - 10:00
2023.02.26 - 18:00
Nettó 1 500 000 Ft
Nettó 1 500 000 Ft
Nettó 1 800 000 Ft
16.Fpk.798
P2953084

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705
Cégjegyzékszám:
01-09-923104

Adós adatai

Cégnév:
PERMON Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.
Cégjegyzékszám:
13-09-145560

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.01 - 15:41
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 16.Fpk.798 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705) felszámoló által a PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2953084F4894
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2953084L3727
Szerződéskötés dátuma: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.26 - 18:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.798 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 26. 18 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705) felszámoló által a PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.02.11 - 10:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.798 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 11. 10 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705) felszámoló által a PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953084.
2023.01.26 - 16:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705), mint a(z) PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.798/2021/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953084
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 11. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 26. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68617864 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig (Közlemény rovatba: PERMON Kft. "f. a." pályázat – ajánlati biztosíték”).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló, a pályázati biztosíték befizetését, a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.
A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fenti időpontig megfizetésre kerül.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Rinyaújlak 41/2 hrsz. alatti, a valóságban 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjoga.
Az ingatlan Somogy megyében Nagyatád és Barcs között nagyjából félúton helyezkedik el. A község a 68-as főút közvetlen közelében fekszik, amely Barcs térségét köti össze a Balaton déli parti üdülőövezetének nyugati végével. A település lakott területe azonban a főútról csak egy mellékútról érhető el. A lakóház földszintes, területét tekintve 90 m2. Alapozása és falazata tégla, tetőzete pala. A lakóház részben alápincézett, körülbelül 6 m2.
Az ingatlan állapota: felújítandó.
Közművesítés foka: részlegesen közművesített.
Az ingatlan tartozékai: Lakóház és pajta, tároló.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, uzdvar, gazdasági épület

Típus: lakóépület
Területe: 1 428 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Rinyaújlak
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 41/2
Ingatlan postai címe: 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2..
Művelési ág: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság: 1 428 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, uzdvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: PERMON Kft. "f.a."2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. 1. em. 6.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 30249/1991.02.12 számú bejegyző határozattal Nárai Lajosné jogosult részére holtig tartó haszonélvezeti jog.380939/3/2022.02.16 számú bejegyző határozattal felszámolási eljárás tényének feljegyzése. Felszámoló: Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Az ingatlan tartozékai: lakóház és pajta, tároló

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően hétfői napokon 10.00-16.00 óra között (telefonszám: 06-20/327-5150).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítését áfa nem terheli, az ÁFA tv. 86. §. alapján (tárgyi adómentes), az értékesítő az általános szabályok szerinti áfa-fizetési kötelezettséget választotta. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a felszámoló által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn. Az eljárásban a vagyontárgy harmadik alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68617864 számú bankszámlájára kell megfizetni (közlemény rovatba PERMON Kft. "f.a." pályázat – vételár) közleménnyel.
Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Cégpatika Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A pályázatnak tartalmaznia kell: • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. • A megajánlott vételárat • A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik, valamint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgyak értékesítésére a megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal • A pályázó nyilatkozata a 90 napos ajánlati kötöttségről • Bánatpénz megfizetésének igazolása • Bankszámla közlése a fel nem használt bánatpénz visszautalására. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A pályázat kiírója kizárólag azokat az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat hívja fel az elővásárlási jog gyakorlására, akik azt előzetesen a pályázat benyújtás határidejéig írásban jelezték. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot a pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv EÉR felületére való feltöltésének napján bemutatja az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékot bejelentő elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A vagyontárgyak csak együttesen vásárolhatók meg. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a felszámoló által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére.
Az eljárásban az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953084/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.26 - 18:00
A pályázat véget ért
2023.02.11 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

kivett lakóház, uzdvar, gazdasági épület
Rinyaújlak 41/2 hrsz. alatti, a valóságban 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű i...
Település:
Rinyaújlak
Típus:
Lakóépület
Terület:
1428 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Részlegesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Rinyaújlak 41/2 hrsz. alatti, a valóságban 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjoga. Az ingatlan Somogy megyében Nagyatád és Barcs között nagyjából félúton helyezkedik el. A község a 68-as főút közvetlen közelében fekszik, amely Barcs térségét köti össze a Balaton déli parti üdülőövezetének nyugati végével. A település lakott területe azonban a főútról csak egy mellékútról érhető el. A lakóház földszintes, területét tekintve 90 m2. Alapozása és falazata tégla, tetőzete pala. A lakóház részben alápincézett, körülbelül 6 m2. Az ingatlan állapota: felújítandó. Közművesítés foka: részlegesen közművesített. Az ingatlan tartozékai: Lakóház és pajta, tároló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Aktuális ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.02.11 - 10:00
2023.02.26 - 18:00
Nettó 1 500 000 Ft
Nettó 1 500 000 Ft
Nettó 1 800 000 Ft
16.Fpk.798
P2953084

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CÉGPATIKA Pénzügyi Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705
Cégjegyzékszám:
01-09-923104

Adós adatai

Cégnév:
PERMON Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.
Cégjegyzékszám:
13-09-145560

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.01 - 15:41
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 16.Fpk.798 ügyszámú nyilvános pályázat, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705) felszámoló által a PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 1 800 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2953084F4894
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2953084L3727
Szerződéskötés dátuma: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.26 - 18:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 16.Fpk.798 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 26. 18 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705) felszámoló által a PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.02.11 - 10:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 16.Fpk.798 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 11. 10 óra 00 perckor, a CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705) felszámoló által a PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953084.
2023.01.26 - 16:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CÉGPATIKA Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-923104, székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705, levelezési cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 1. VII em. 705), mint a(z) PERMON Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-145560, székhely: 2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3.. I. em. 6.) Budapest Környéki Törvényszék 16.Fpk.798/2021/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953084
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 11. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 26. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 75 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az irányárra számított mértékű ajánlati biztosítékot (bánatpénz) kell megfizetni a felszámoló ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68617864 számú bankszámlájára a pályázat benyújtásáig (Közlemény rovatba: PERMON Kft. "f. a." pályázat – ajánlati biztosíték”).

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A felszámoló, a pályázati biztosíték befizetését, a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja.
A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fenti időpontig megfizetésre kerül.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni. Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Rinyaújlak 41/2 hrsz. alatti, a valóságban 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdonjoga.
Az ingatlan Somogy megyében Nagyatád és Barcs között nagyjából félúton helyezkedik el. A község a 68-as főút közvetlen közelében fekszik, amely Barcs térségét köti össze a Balaton déli parti üdülőövezetének nyugati végével. A település lakott területe azonban a főútról csak egy mellékútról érhető el. A lakóház földszintes, területét tekintve 90 m2. Alapozása és falazata tégla, tetőzete pala. A lakóház részben alápincézett, körülbelül 6 m2.
Az ingatlan állapota: felújítandó.
Közművesítés foka: részlegesen közművesített.
Az ingatlan tartozékai: Lakóház és pajta, tároló.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 1 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 500 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett lakóház, uzdvar, gazdasági épület

Típus: lakóépület
Területe: 1 428 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: részlegesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 1 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Rinyaújlak
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 41/2
Ingatlan postai címe: 7556 Rinyaújlak, Kossuth utca 2..
Művelési ág: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület
Területnagyság: 1 428 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett lakóház, uzdvar, gazdasági épület

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: PERMON Kft. "f.a."2120 Dunakeszi, Konrád Ignác utca 3. 1. em. 6.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): 30249/1991.02.12 számú bejegyző határozattal Nárai Lajosné jogosult részére holtig tartó haszonélvezeti jog.380939/3/2022.02.16 számú bejegyző határozattal felszámolási eljárás tényének feljegyzése. Felszámoló: Cégpatika Pénzügyi Tanácsadó Kft.

Az ingatlan tartozékai: lakóház és pajta, tároló

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyontárgyak személyesen megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetést követően hétfői napokon 10.00-16.00 óra között (telefonszám: 06-20/327-5150).

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ingatlan értékesítését áfa nem terheli, az ÁFA tv. 86. §. alapján (tárgyi adómentes), az értékesítő az általános szabályok szerinti áfa-fizetési kötelezettséget választotta. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a felszámoló által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn. Az eljárásban a vagyontárgy harmadik alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló ERSTE Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11600006-00000000-68617864 számú bankszámlájára kell megfizetni (közlemény rovatba PERMON Kft. "f.a." pályázat – vételár) közleménnyel.
Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 15 napon belül kell megfizetni. A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskötést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja. A birtokbavétel a vevő kockázata és feladata.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket a Cégpatika Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A felszámoló a beszámítás lehetőségét kizárja, kivéve a nyertes pályázó ajánlati biztosítékát, mely a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett ajánlati biztosíték összegét a nem nyertes pályázónak az eredményhirdetést követő 8 munkanapon belül visszafizeti, melyre kamatot nem térít. A pályázatnak tartalmaznia kell: • Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. • A megajánlott vételárat • A pályázó nyilatkozata arról, hogy ajánlata a pályázatban szereplő és ott részletesen ismertetett vagyontárgyakra és pályázati feltételekre vonatkozik, valamint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgyak értékesítésére a megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal • A pályázó nyilatkozata a 90 napos ajánlati kötöttségről • Bánatpénz megfizetésének igazolása • Bankszámla közlése a fel nem használt bánatpénz visszautalására. A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv. 49/C § (3) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. A pályázat kiírója kizárólag azokat az általa nem ismert elővásárlási jogosultakat hívja fel az elővásárlási jog gyakorlására, akik azt előzetesen a pályázat benyújtás határidejéig írásban jelezték. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot a pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv EÉR felületére való feltöltésének napján bemutatja az elővásárlási jog gyakorlására irányuló szándékot bejelentő elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy 10 napon belül nyilatkozzanak arról, hogy kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli. A vagyontárgyak csak együttesen vásárolhatók meg. A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, és új pályázat vagy árverés kiírásáról döntsön.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázó a megadott határidőn belül köteles az adásvételi szerződést a felszámoló által kijelölt ügyvéd által ellenjegyzett okiratban megkötni. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog irányadó. A pályázattal kapcsolatos minden költség – a pályázat sikerétől függetlenül – a pályázót terheli, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját, amelynek összege a nettó vételár 2 %-a + ÁFA, amelyet a szerződés megkötésével egyidejűleg kell megfizetni a felszámoló által kijelölt okiratot szerkesztő ügyvéd részére.
Az eljárásban az ingatlan harmadik alkalommal kerül meghirdetésre, a meghirdetett minimálár a becsérték 100 %-a.
A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2953084/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.26 - 18:00
A pályázat véget ért
2023.02.11 - 10:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.