Eljárás részletei

Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan
1 tétel

Pályázat - Jeklotehna Hungaria Export Import Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.16 - 08:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 08:00
2023.02.17 - 08:00
2023.03.06 - 12:00
Nettó 337 500 000 Ft
Nettó 180 000 000 Ft
6.Fpk.405
P2946300

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁZSIÓ Könyvszakértő, Gazdasági tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
01-10-141369

Adós adatai

Cégnév:
Jeklotehna Hungaria Export Import Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4481 Nyíregyháza-sóstóhegy, Nyírség út 5.
Cégjegyzékszám:
15-09-061914

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.16 - 08:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.405 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-sóstóhegy, Nyírség út 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.02 - 13:30
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54), mint a(z) Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-sóstóhegy, Nyírség út 5.) Nyíregyházai Törvényszék 6.Fpk.405/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2946300
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 600 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó becsértéknek a törvényben előírt mértékű, 5.600.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetése a Jeklotehna Hungaria Kft. f.a. Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10041084-00000000 számú számlájára 2023.02.16. napján 8:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását az ajánlati biztosíték megfizetésére nyitvaálló határidőn belül az EÉR felületre fel kell tölteni. Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti. Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül. A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott felhasználó azonosító számát egyaránt! (pl.: P2504545F01) Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 337 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 180 000 000 forint. (a becsérték 53%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem

Típus: ipari ingatlan
Területe: 30 008 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 337 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nyíregyháza
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 0220/1
Ingatlan postai címe: 4481 Nyíregyháza, Nyírség út 5.
Területnagyság: 30 008 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Jeklotehna Hungaria Kft. f.a., 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog

Az ingatlan tartozékai: porta iroda csarnok fedett szín iparvágány

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy a 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5. címen, 2023. február 09. és 2023. március 01. napján 10-11 óra között tekinthető meg, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történt egyeztetést (bejelentkezést) követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámolás alatt álló társaság ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. §-a alapján ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, valamint a vállalt fizetési határidő alapján bírálja el. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetni. A szerződéskötéssel egyidejűleg a Vevő a megfizetett ajánlati biztosítékot kiegészíteni köteles a vételár 10 %-ának megfelelő mértékig, amely együttes összeget a felek foglalónak tekintenek.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket. A felek a birtokba adás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.A vagyontárgy birtokba adása a teljes vételár kiegyenlítését követően történik. A vagyontárgy tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell - a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám). - a pályázó nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. - a pályázó nyilatkozatát miszerint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgy értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napjától számított 20 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 147-7/2021. sz. határozatában foglaltak szerint a felszámolási eljárás lezárását követő 60 napon belül a telephelyen lévő vízilétesítmények vonatkozásában az új tulajdonosnak vízjogi rendezést kell kezdeményeznie a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt.

Az ingatlan vevője az ingatlanban található, a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képező berendezési tárgyak értékesítéséig azok őrzéséről, állagmegóvásáról ellenérték nélkül köteles gondoskodni.

A felszámoló által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, amely a vételár 1 %-a, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA összegű. A felszámoló felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a nyertes Pályázónak magának kell gondoskodnia. A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdése szerint a vagyonelem kilencedik értékesítési eljárására kerül sor. A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A minimálár leszállítására a 4. § (2b) pontja alapján került sor. A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték. Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a Csődtörvény 49/C. §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 15 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 10 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.” A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2946300/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem
4400 Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem
Település:
Nyíregyháza
Típus:
Ipari ingatlan
Terület:
30008 m2
Állapot:
Felújítandó
Közművesített:
Teljesen közművesített
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.16 - 08:00
2023.02.17 - 08:00
2023.03.06 - 12:00
Nettó 337 500 000 Ft
Nettó 180 000 000 Ft
6.Fpk.405
P2946300

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ÁZSIÓ Könyvszakértő, Gazdasági tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2
Cégjegyzékszám:
01-10-141369

Adós adatai

Cégnév:
Jeklotehna Hungaria Export Import Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4481 Nyíregyháza-sóstóhegy, Nyírség út 5.
Cégjegyzékszám:
15-09-061914

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.16 - 08:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.405 ügyszámú nyilvános pályázat, a ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54) felszámoló által a Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-sóstóhegy, Nyírség út 5.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.02 - 13:30
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) ÁZSIÓ Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-141369, székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 34. B ép. 1 em. 2, levelezési cím: 4401 Nyíregyháza, hrsz. Pf.: 54), mint a(z) Jeklotehna Hungaria Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-061914, székhely: 4481 Nyíregyháza-sóstóhegy, Nyírség út 5.) Nyíregyházai Törvényszék 6.Fpk.405/2019. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 2. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2946300
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 17. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 6. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 600 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázati kiírásban szereplő nettó becsértéknek a törvényben előírt mértékű, 5.600.000,- Ft összegű ajánlati biztosíték megfizetése a Jeklotehna Hungaria Kft. f.a. Polgári Bank Zrt. nyíregyházi fiókjánál vezetett 61200412-10041084-00000000 számú számlájára 2023.02.16. napján 8:00 óráig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását az ajánlati biztosíték megfizetésére nyitvaálló határidőn belül az EÉR felületre fel kell tölteni. Az ajánlati biztosíték akkor tekinthető megfizetettnek, ha azt a megadott bankszámlán, a megadott időpontig jóváírták. Az ajánlati biztosíték a vételárba beszámításra kerül, eredménytelen pályázat esetén az elbírálástól számított 8 napon belül a pályázó részére visszautalásra kerül. Amennyiben a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti. Az EÉR rendelet 13.§ (2) és (3) bekezdései szerint, a Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül. A pályázati ajánlati biztosíték megfizetésekor a pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az értékesítés EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott felhasználó azonosító számát egyaránt! (pl.: P2504545F01) Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 337 500 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 180 000 000 forint. (a becsérték 53%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem

Típus: ipari ingatlan
Területe: 30 008 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 337 500 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Nyíregyháza
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 0220/1
Ingatlan postai címe: 4481 Nyíregyháza, Nyírség út 5.
Területnagyság: 30 008 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Nyíregyháza, külterület 0220/1. hrsz-ú ingatlan, kivett üzem

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Jeklotehna Hungaria Kft. f.a., 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): vezetékjog, jelzálogjog, keretbiztosítéki jelzálogjog, végrehajtási jog

Az ingatlan tartozékai: porta iroda csarnok fedett szín iparvágány

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy a 4400 Nyíregyháza, Nyírség út 5. címen, 2023. február 09. és 2023. március 01. napján 10-11 óra között tekinthető meg, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül történt egyeztetést (bejelentkezést) követően.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A felszámolás alatt álló társaság ingatlan értékesítése az ÁFA törvény 86. §-a alapján ÁFA mentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló előnyben részesíti azon ajánlatot, amelyben a vételár megfizetésére nyitva álló határidőn belül, az ajánlattevő a legrövidebb határidő alatt egy összegben vállalja megfizetni a vételárat. A pályázati ajánlatokat a felszámoló az árajánlatok nagysága, valamint a vállalt fizetési határidő alapján bírálja el. A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlott vételárat átutalással, az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 napon belül kell megfizetni. A szerződéskötéssel egyidejűleg a Vevő a megfizetett ajánlati biztosítékot kiegészíteni köteles a vételár 10 %-ának megfelelő mértékig, amely együttes összeget a felek foglalónak tekintenek.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Eredményes pályázat esetén az adásvételi szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A Vevő a teljes vételár megfizetését követő 10 napon belül, előre egyeztetett időpontban lép az ingatlan birtokába, ezen időponttól kezdődően jogosult szedni az ingatlan hasznait és viseli a kárveszélyt, illetve az ingatlan fenntartásával járó költségeket. A felek a birtokba adás napján közösen jegyzőkönyvet vesznek fel.A vagyontárgy birtokba adása a teljes vételár kiegyenlítését követően történik. A vagyontárgy tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a Vevőre. A tulajdonjog megszerzésével kapcsolatos költségeket a Vevő viseli.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatok elektronikus úton nyújthatók be, az elektronikus értékesítési rendszeren keresztül a www.eer.gov.hu oldalon. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételárat, a vételár megfizetésének módját és határidejét. A pályázatnak tartalmaznia kell - a pályázó főbb adatait, (a pályázó nevét, székhelyét, 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját, magánszemély pályázó esetén a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét) elérhetőségét (cím, telefonszám). - a pályázó nyilatkozatát, hogy az ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. - a pályázó nyilatkozatát miszerint tudomásul veszi, hogy a vagyontárgy értékesítésére megtekintett állapotban kerül sor, arra sem az adós társaság, sem a felszámoló kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Cstv. kizárja. A felszámoló a pályázat eredményéről a pályázat benyújtására rendelkezésre álló határidő utolsó napjától számított 20 napon belül elektronikus úton értesíti az ajánlattevőket a www.eer.gov.hu oldalon keresztül.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának 147-7/2021. sz. határozatában foglaltak szerint a felszámolási eljárás lezárását követő 60 napon belül a telephelyen lévő vízilétesítmények vonatkozásában az új tulajdonosnak vízjogi rendezést kell kezdeményeznie a Katasztrófavédelmi Igazgatóság előtt.

Az ingatlan vevője az ingatlanban található, a felszámolás alatt álló társaság tulajdonát képező berendezési tárgyak értékesítéséig azok őrzéséről, állagmegóvásáról ellenérték nélkül köteles gondoskodni.

A felszámoló által kijelölt ügyvéd által elkészített tartalmú ingatlan adásvételi szerződés megkötését a nyertes pályázó (vevő) vállalja és annak költségeit viseli, amely a vételár 1 %-a, de minimum 50.000,- Ft + ÁFA összegű. A felszámoló felhívja a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az ingatlanok esetében, a közüzemi szolgáltatások átírásáról a nyertes Pályázónak magának kell gondoskodnia. A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdése szerint a vagyonelem kilencedik értékesítési eljárására kerül sor. A 237/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés megtörtént. A minimálár leszállítására a 4. § (2b) pontja alapján került sor. A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték. Az elővásárlásra jogosultak elővásárlási jogukat a Csődtörvény 49/C. §-ában meghatározottak szerint kizárólag a jelen eljárás keretében jogosultak gyakorolni. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 15 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 10 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés]. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, megfelelő ajánlat hiányában a pályázat eredménytelenné nyilvánítható. A Cstv. 49. § 3b bekezdése alapján ”Az értékesítés során – kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja.” A pályázatról további felvilágosítás kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül kérhető.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2946300/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.