Eljárás részletei

saját tulajdonú magánutak
2 tétel

Pályázat - LAS VEGAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonrendezés alatt. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.02 - 12:01
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Pécs. III ker. 80804/4. helyrajzi számú ingatlan 1792 /11600 tulajdonrésze és Pécs. III ker. 80804/32. helyrajzi számú ingatlan 3988 /18890 tulajdonrésze (magánutak), melyeket a felszámoló kizárólag egyben értékesít.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.02 - 12:01
2023.02.03 - 12:01
2023.02.21 - 08:01
Nettó 2 400 000 Ft
Nettó 1 680 000 Ft
10. Vpk. 5
P2945800

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-173056

Adós adatai

Cégnév:
LAS VEGAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonrendezés alatt. "f.a."
Székhely:
8360 Keszthely, Bercsényi utca 65.. B. ép. 1. em.
Cégjegyzékszám:
20-09-067087

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseIngyenes tenderfüzetÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.02 - 12:01
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10. Vpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat, a CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173056, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 171) felszámoló által a LAS VEGAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-067087, székhely: 8360 Keszthely, Bercsényi utca 65.. B. ép. 1. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.19 - 10:13
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173056, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 171), mint a(z) LAS VEGAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-067087, székhely: 8360 Keszthely, Bercsényi utca 65.. B. ép. 1. em.) Zalaegerszegi Törvényszék 10. Vpk. 5/2022.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2945800
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 3. 12 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 21. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 120 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a vagyonrendező UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000006-40750026 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. A pályázaton való részvételhez ezen igazolást ugyanezen határidőben az EÉR-ben regisztrálni szükséges. Közleménybe kérjük rögzíteni: LAS VEGAS - ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pécs. III ker. 80804/4. helyrajzi számú ingatlan 1792 /11600 tulajdonrésze és Pécs. III ker. 80804/32. helyrajzi számú ingatlan 3988 /18890 tulajdonrésze (magánutak), melyeket a felszámoló kizárólag egyben értékesít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 680 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: kivett út
Területe: 1 108 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1792/11600
Becsérték: 773 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 80804/4
Területnagyság: 1 108 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): szolgalmi jog, vezeték jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: kivett út
Területe: 1 857 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 3988/18890
Becsérték: 1 627 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 80804/32
Területnagyság: 1 857 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): szolgalmi jog, vezeték jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: tekintettel arra, hogy az ingatlan nyitott területen fekszik, szabadon megtekinthető. Az ingatlanok Pécs nyugati iparterületi részén találhatóak, a 6. számú főközlekedési út folytatásában, a városba Szigetvár felöli bevezető szakaszon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA mentes értékesítés.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a vagyonrendező a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 30 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül. A szerződés aláírására Budapesten kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingatlanok 2. hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 70%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. A vagyonrendező az értékesítéssel kapcsolatban a LAS VEGAS Kft. "vagyonrendezés alatt” hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja az ajánlati biztosítékot visszautalni - nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlanokat megtekintett és ismert minőségi, műszaki és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri - Nyilatkoznia kell vételi ajánlata mellékleteként arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése ügyvédi költségét megtéríti, ami a vételár 1,5%-a + áfa (de minimum 100.000,- Ft. +ÁFA). Az adásvételi szerződéseket a vagyonrendező által megbízott ügyvédi iroda készíti el. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok bemutatásáról készült tenderfüzet az EÉR-ben 30.000,- Ft-ért letölthető.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2945800/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2945800#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

kivett saját használatú út
Pécs. III ker. 80804/4. helyrajzi számú ingatlan 1792 /11600 tulajdonrésze, mely ingatlan Pécs Szentlőrinci út 15. szám mellett. a Szentlőrinci útról ...
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett út
Terület:
1108 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1792/11600
kivett saját használatú út
Pécs. III ker. 80804/32. helyrajzi számú ingatlan 3988 /18890 tulajdonrésze, mely ingatlanok Pécs Szentlőrinci út 15. szám mellett. a Szentlőrinci útr...
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
kivett út
Terület:
1857 m2
Állapot:
Átlagos
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
3988/18890

Ismertető

Pécs. III ker. 80804/4. helyrajzi számú ingatlan 1792 /11600 tulajdonrésze és Pécs. III ker. 80804/32. helyrajzi számú ingatlan 3988 /18890 tulajdonrésze (magánutak), melyeket a felszámoló kizárólag egyben értékesít.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.02 - 12:01
2023.02.03 - 12:01
2023.02.21 - 08:01
Nettó 2 400 000 Ft
Nettó 1 680 000 Ft
10. Vpk. 5
P2945800

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-173056

Adós adatai

Cégnév:
LAS VEGAS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság vagyonrendezés alatt. "f.a."
Székhely:
8360 Keszthely, Bercsényi utca 65.. B. ép. 1. em.
Cégjegyzékszám:
20-09-067087

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseIngyenes tenderfüzetÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.02 - 12:01
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10. Vpk. 5 ügyszámú nyilvános pályázat, a CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173056, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 171) felszámoló által a LAS VEGAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 20-09-067087, székhely: 8360 Keszthely, Bercsényi utca 65.. B. ép. 1. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.19 - 10:13
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CSŐDTANÁCSADÓ MENEDZSER Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-173056, székhely: 1091 Budapest, Üllői út 55. 2 em. 3, levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 171), mint a(z) LAS VEGAS Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 20-09-067087, székhely: 8360 Keszthely, Bercsényi utca 65.. B. ép. 1. em.) Zalaegerszegi Törvényszék 10. Vpk. 5/2022.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 19. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2945800
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 3. 12 óra 01 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 21. 08 óra 01 perc

Ajánlati biztosíték összege: 120 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az Ajánlattevőnek a megjelölt összegű ajánlati biztosítékot (forintban) átutalással a vagyonrendező UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000006-40750026 számú bankszámlájára, átutalással kell megfizetnie a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző nap 12 óráig. A pályázaton való részvételhez ezen igazolást ugyanezen határidőben az EÉR-ben regisztrálni szükséges. Közleménybe kérjük rögzíteni: LAS VEGAS - ajánlati biztosíték.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalásról szóló bizonylatot a pályázati anyaghoz csatolni kell. A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, míg a többi pályázónál az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázat eredményhirdetésétől számított 8 munkanapon belül visszajár. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, úgy az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a Kiíró ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról van tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pécs. III ker. 80804/4. helyrajzi számú ingatlan 1792 /11600 tulajdonrésze és Pécs. III ker. 80804/32. helyrajzi számú ingatlan 3988 /18890 tulajdonrésze (magánutak), melyeket a felszámoló kizárólag egyben értékesít.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 400 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 1 680 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: kivett út
Területe: 1 108 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1792/11600
Becsérték: 773 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 80804/4
Területnagyság: 1 108 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): szolgalmi jog, vezeték jog

Ingatlan állapota: átlagos

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: kivett saját használatú út

Típus: kivett út
Területe: 1 857 m²
Állapota: átlagos
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 3988/18890
Becsérték: 1 627 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 80804/32
Területnagyság: 1 857 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): kivett saját használatú út

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): szolgalmi jog, vezeték jog

Ingatlan állapota: átlagos

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: tekintettel arra, hogy az ingatlan nyitott területen fekszik, szabadon megtekinthető. Az ingatlanok Pécs nyugati iparterületi részén találhatóak, a 6. számú főközlekedési út folytatásában, a városba Szigetvár felöli bevezető szakaszon.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: ÁFA mentes értékesítés.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a vagyonrendező a pályázat értékelésénél nem határoz meg. Az Eladóval szembeni hitelezői követelések vételárba történő beszámítására nincs lehetőség.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Adásvételi szerződés megkötéséig vevő köteles a vételár 20%-ának megfelelő összegre kiegészíteni a befizetett ajánlati biztosítékot, amely összeget felek foglalónak tekintenek. A fennmaradó teljes vételárat egy összegben kell megfizetni a szerződés aláírásától számított 30 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A pályázat értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül. A szerződés aláírására Budapesten kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítését követő 15 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Jelen közlemény a meghirdetett ingatlanok 2. hirdetése, amelyben a minimál ár a becsérték 70%-a. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti értesítés feltételei nem állnak fenn. A vagyonrendező az értékesítéssel kapcsolatban a LAS VEGAS Kft. "vagyonrendezés alatt” hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - a pályázó nevét, székhelyét, - hatályos cégkivonatát, - telefonszámát, - a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, - a megajánlott nettó vételárat, - valamint a következő nyilatkozatokat: - nyilatkozatot arról, hogy az ajánlattevő 60 napos ajánlati kötöttséget vállal, - nyilatkozat arról, hogy a tenderfüzetben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 30 napon belül, - nyilatkozatot a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról - nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésében meghatározott kizáró feltételek - nyilatkozat, hogy sikertelen pályázat esetén, milyen bankszámlaszámra várja az ajánlati biztosítékot visszautalni - nyilatkozat arról, hogy a pályázó az ingatlanokat megtekintett és ismert minőségi, műszaki és jogi állapotában pályázza meg, - nyilatkozat, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri - Nyilatkoznia kell vételi ajánlata mellékleteként arról, hogy az ingatlan adásvételi szerződése ügyvédi költségét megtéríti, ami a vételár 1,5%-a + áfa (de minimum 100.000,- Ft. +ÁFA). Az adásvételi szerződéseket a vagyonrendező által megbízott ügyvédi iroda készíti el. A Cstv.49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat nem megfelelő vételárajánlatok esetén eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Az elővásárlási jog gyakorlását [Cstv. 49/C. § (3) bekezdés] nem lehet az ajánlati biztosíték megfizetésétől függővé tenni. [237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának (8) bekezdése]. A vagyonrendező az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok bemutatásáról készült tenderfüzet az EÉR-ben 30.000,- Ft-ért letölthető.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2945800/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2945800#tenderfuzet

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.