Eljárás részletei

Hangácsi Pack Kft. "f.a." tulajdonát képező ingatlan és gépjármű
2 tétel

Pályázat - HANGÁCSI PACK Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.09 - 10:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

LBX714 forgalmi rendszámú, Opel Combo C-van (tárolási hely: 3580 Tiszaújváros, Zita u. 16., pontos kilométeróra állás nem ismert, de minimum 213e) Hejőbába belterület 192/21 hrsz, kivett iroda és gazdasági épület 2 db és udvar
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.09 - 10:00
2023.02.10 - 10:00
2023.02.25 - 10:00
Nettó 6 440 000 Ft
Nettó 6 440 000 Ft
10.Fpk.186
P2941216

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Denamay Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.
Cégjegyzékszám:
13-09-206472

Adós adatai

Cégnév:
HANGÁCSI PACK Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3580 Tiszaújváros, Zita utca 16.
Cégjegyzékszám:
05 09 015373

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.09 - 10:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.186 ügyszámú nyilvános pályázat, a Denamay Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-206472, székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) felszámoló által a HANGÁCSI PACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 015373, székhely: 3580 Tiszaújváros, Zita utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.26 - 11:40
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Denamay Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-206472, székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211), mint a(z) HANGÁCSI PACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 015373, székhely: 3580 Tiszaújváros, Zita utca 16.) Miskolci Törvényszék 10.Fpk.186/2021/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2941216
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 322 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot a Denamay Consulting Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008 - 01733517 - 00200001 számú számlájára szükséges befizetni.
Az átutalási közleménybe fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát és a HANGÁCSI PACK Kft. "f.a." cégnevet. Az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fent megjelölt időpontig megfizetésre kerül.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Csődtv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

LBX714 forgalmi rendszámú, Opel Combo C-van (tárolási hely: 3580 Tiszaújváros, Zita u. 16., pontos kilométeróra állás nem ismert, de minimum 213e)
Hejőbába belterület 192/21 hrsz, kivett iroda és gazdasági épület 2 db és udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 440 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 440 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iroda és gazdasági épület 2 db és udvar

Típus: ház
Területe: 2 085 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 4 940 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hejőbába
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 192/21
Ingatlan postai címe: 3593 Hejőbába, Száchenyi utca 1/A.
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: iroda és gazdasági épület 2 db és udvar
Területnagyság: 2 085 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Iroda és gazdasági épület 2 db és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: HANGÁCSI PACK Kft. "f.a."3580 Tiszaújváros, Zita u. 16.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Combo C VAN

Típus: Jármű
Márka: Opel
Modell: Combo
Jármű típusa: Haszongépjármű
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem NAV foglalás
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 500 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak szabadon megtekinthetőek a pályázatban megjelölt címen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A tehergépjármű értékesítése ÁFA köteles.Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) pontja alapján ("régi ingatlanokra" vonatkozó rendelkezése alapján) az ingatlan értékesítése adómentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ingatlan vonatkozásában a vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.
A gépjármű vonatkozásában a vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 10 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség nem áll fent, mivel nincs a rendeletben meghatározottaknak megfelelő hitelező, illetve jogosult, akit értesíteni kellene.

Jelen értékesítési hirdetményben szereplő vagyontárgy meghirdetése 1 (első) alkalommal történt.

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2941216/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

Iroda és gazdasági épület 2 db és udvar
Az épület kívül-belül elhanyagolt, leromlott állapotú. Hiányos vakolat, hiányos és kopott burkolatok, elhasználódott, vetemedett nyílászárók, elöreged...
Település:
Hejőbába
Típus:
Családi ház
Terület:
2085 m2
Állapot:
Felújítandó
Tehermentes:
Igen
Tulajdoni hányad:
1/1
Opel Combo C VAN
Típus:
Jármű
Márka:
Opel
Jármű típusa:
Haszongépjármű
Modell:
Combo
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 1 500 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
NAV foglalás

Ismertető

LBX714 forgalmi rendszámú, Opel Combo C-van (tárolási hely: 3580 Tiszaújváros, Zita u. 16., pontos kilométeróra állás nem ismert, de minimum 213e) Hejőbába belterület 192/21 hrsz, kivett iroda és gazdasági épület 2 db és udvar
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.09 - 10:00
2023.02.10 - 10:00
2023.02.25 - 10:00
Nettó 6 440 000 Ft
Nettó 6 440 000 Ft
10.Fpk.186
P2941216

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Denamay Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
2045 Törökbálint, Dulácska utca 2.
Cégjegyzékszám:
13-09-206472

Adós adatai

Cégnév:
HANGÁCSI PACK Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3580 Tiszaújváros, Zita utca 16.
Cégjegyzékszám:
05 09 015373

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.09 - 10:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.186 ügyszámú nyilvános pályázat, a Denamay Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-206472, székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) felszámoló által a HANGÁCSI PACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05 09 015373, székhely: 3580 Tiszaújváros, Zita utca 16.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.26 - 11:40
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Denamay Consulting Kft. (cégjegyzékszám: 13-09-206472, székhely: 2045 Törökbálint, Dulácska utca 2., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211), mint a(z) HANGÁCSI PACK Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05 09 015373, székhely: 3580 Tiszaújváros, Zita utca 16.) Miskolci Törvényszék 10.Fpk.186/2021/4.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2941216
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 322 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlati biztosítékot a Denamay Consulting Kft. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008 - 01733517 - 00200001 számú számlájára szükséges befizetni.
Az átutalási közleménybe fel kell tüntetni az értékesítés EÉR azonosító számát és a HANGÁCSI PACK Kft. "f.a." cégnevet. Az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. A szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati biztosítékot visszautalja.

A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az ajánlati biztosíték a fent megjelölt időpontig megfizetésre kerül.

Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja.
Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Csődtv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

LBX714 forgalmi rendszámú, Opel Combo C-van (tárolási hely: 3580 Tiszaújváros, Zita u. 16., pontos kilométeróra állás nem ismert, de minimum 213e)
Hejőbába belterület 192/21 hrsz, kivett iroda és gazdasági épület 2 db és udvar

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 6 440 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 6 440 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Iroda és gazdasági épület 2 db és udvar

Típus: ház
Területe: 2 085 m²
Állapota: felújítandó
Tehermentes: igen
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 4 940 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Hejőbába
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 192/21
Ingatlan postai címe: 3593 Hejőbába, Száchenyi utca 1/A.
Művelési ág: kivett
Művelés alól kivett terület esetén annak elnevezése: iroda és gazdasági épület 2 db és udvar
Területnagyság: 2 085 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Iroda és gazdasági épület 2 db és udvar

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: HANGÁCSI PACK Kft. "f.a."3580 Tiszaújváros, Zita u. 16.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Ingatlan állapota: felújítandó

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Opel Combo C VAN

Típus: Jármű
Márka: Opel
Modell: Combo
Jármű típusa: Haszongépjármű
Állapot: Átlagos
Tehermentes: nem NAV foglalás
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 1 500 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak szabadon megtekinthetőek a pályázatban megjelölt címen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A tehergépjármű értékesítése ÁFA köteles.Az Áfa tv. 86. § (1) bekezdésének j) pontja alapján ("régi ingatlanokra" vonatkozó rendelkezése alapján) az ingatlan értékesítése adómentes.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A cég vagyontárgyai egészeként történő értékesítés sikertelensége esetén az eljárást a felszámoló, mint Kiíró eredménytelennek nyilvánítja

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ingatlan vonatkozásában a vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.
A gépjármű vonatkozásában a vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 10 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, minimum 70.000,- Ft + ÁFA, melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás), - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.

A 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) bekezdés szerinti értesítési kötelezettség nem áll fent, mivel nincs a rendeletben meghatározottaknak megfelelő hitelező, illetve jogosult, akit értesíteni kellene.

Jelen értékesítési hirdetményben szereplő vagyontárgy meghirdetése 1 (első) alkalommal történt.

A felszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy a minimálár összegét elérő vagy azt meghaladó vételi ajánlat benyújtása sem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget a felszámoló részére. A felszámoló ilyen ajánlat beérkezésekor is érvénytelennek és/vagy eredménytelennek nyilváníthatja a pályázatot, ha az a pályázati kiírásban szereplő egyéb feltételeknek nem felel meg.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2941216/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.