Eljárás részletei

Termelő eszközök (pelletgyártó gépek, dobszárító)
2 tétel

Pályázat - SXP Komfort Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.09 - 12:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Pelletgyártó gépek (2 db), forgódobos szárítógép
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.09 - 12:00
2023.02.10 - 12:00
2023.02.25 - 12:00
Nettó 125 000 000 Ft
Nettó 62 500 000 Ft
6.Fpk.40
P2938345

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév:
SXP Komfort Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3518 Miskolc, Bollóalja utca 4..
Cégjegyzékszám:
05-09-029564

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.09 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.40 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a SXP Komfort Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-029564, székhely: 3518 Miskolc, Bollóalja utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.26 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) SXP Komfort Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-029564, székhely: 3518 Miskolc, Bollóalja utca 4..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.40/2020/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2938345
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 750 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a felszámoló Standard Kft. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17947297-00000000 számú bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pelletgyártó gépek (2 db), forgódobos szárítógép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 125 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 62 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pelletgyártó gép

Típus: Ipari gép
Tehermentes: igen
Mennyisége: 2 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Forgódobos szárítógép

Típus: Ipari gép
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Sajószentpéter, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő egyeztetés szerint

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb, érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a felszámoló Standard Kft. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17947297-00000000 számú bankszámlájára, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelemeket a felszámoló jelenleg bérbeadás útján hasznosítja, a bérlővel 2023. december 31. napjáig határozott idejű bérleti szerződést kötött, úgyszintén a vagyonelemek idegen ingatlanban kerültek beszerelésre. A birtokba vétel a teljes vételár megfizetésének feltételével, a bérletre vonatkozó határidőt lejártát követően, vagy a bérlővel történő egyéb megállapodás szerint a vevő feladata. Az ingóságok szét/kiszerelésének, elszállításának illetve a kiszerelés során keletkező esetleges helyreállítás(ok) költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság és garancia kizárásával kerülnek értékesítésre. A szerződéskötés feltétele az is, hogy a nyertes licitáló a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.Az ingóságok meghirdetésére harmadik alkalommal kerül sor. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítés megtörtént. A minimálár meghatározása a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján történt.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2938345/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 2 db (1 - 2)

Pelletgyártó gép
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
2 db
Tehermentes:
Igen
Forgódobos szárítógép
Típus:
Ipari gép
Mennyiség:
1 db
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Pelletgyártó gépek (2 db), forgódobos szárítógép
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.09 - 12:00
2023.02.10 - 12:00
2023.02.25 - 12:00
Nettó 125 000 000 Ft
Nettó 62 500 000 Ft
6.Fpk.40
P2938345

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
STANDARD Felszámoló és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1
Cégjegyzékszám:
01-09-724084

Adós adatai

Cégnév:
SXP Komfort Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
3518 Miskolc, Bollóalja utca 4..
Cégjegyzékszám:
05-09-029564

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.09 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 6.Fpk.40 ügyszámú nyilvános pályázat, a Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1) felszámoló által a SXP Komfort Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 05-09-029564, székhely: 3518 Miskolc, Bollóalja utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.26 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Standard Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-724084, székhely: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1, levelezési cím: 1137 Budapest, Pozsonyi út 32. fszt em. 1), mint a(z) SXP Komfort Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 05-09-029564, székhely: 3518 Miskolc, Bollóalja utca 4..) Miskolci Törvényszék 6.Fpk.40/2020/14.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2938345
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 3 750 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a felszámoló Standard Kft. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17947297-00000000 számú bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő! Az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámít, a nem nyertes pályázók részére visszautalásra kerül. Ha a szerződés a pályázat nyertesének érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a pályázat nyertese a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszíti.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Pelletgyártó gépek (2 db), forgódobos szárítógép

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 125 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 62 500 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Pelletgyártó gép

Típus: Ipari gép
Tehermentes: igen
Mennyisége: 2 db

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Forgódobos szárítógép

Típus: Ipari gép
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Sajószentpéter, időpontja: a felszámolóval az EÉR felületén történő egyeztetés szerint

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az irányár ÁFA nélkül értendő. Az értékesítésre az ÁFA tv. 142.§ (1) bek. szabályai vonatkoznak, adófizetésre kötelezett adóalany esetén fordított ÁFA, az adó megfizetésére a vevő kötelezett.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a legmagasabb, érvényes ajánlatot benyújtó pályázatot hirdeti ki nyertesnek azzal, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók között (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő pályázat esetén) ártárgyalás keretében dönt az eljárásra vonatkozó Csődtörvény 49/A. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Banki átutalással a felszámoló Standard Kft. Gránit Bank Zrt-nél vezetett 12100011-17947297-00000000 számú bankszámlájára, az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést a pályázat kiértékelését tartalmazó jegyzőkönyv EÉR-ben történő feltöltését követő 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyonelemeket a felszámoló jelenleg bérbeadás útján hasznosítja, a bérlővel 2023. december 31. napjáig határozott idejű bérleti szerződést kötött, úgyszintén a vagyonelemek idegen ingatlanban kerültek beszerelésre. A birtokba vétel a teljes vételár megfizetésének feltételével, a bérletre vonatkozó határidőt lejártát követően, vagy a bérlővel történő egyéb megállapodás szerint a vevő feladata. Az ingóságok szét/kiszerelésének, elszállításának illetve a kiszerelés során keletkező esetleges helyreállítás(ok) költségei a vevőt terhelik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be (www.eer.gov.hu). A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatainak bemutatását, társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a megajánlott vételárat az ÁFA megjelölésével, a vételár fedezetének igazolását és a fizetési határidőt (ami nem lehet hosszabb 60 napnál a pályázatbeadás időpontjától számítva), valamint az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. A felszámoló a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, amennyiben nem adtak be a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatot. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be.A vételárba történő beszámítást a törvény kizárja.Az ingóságok megtekintett állapotnak megfelelően, a kellékszavatosság és garancia kizárásával kerülnek értékesítésre. A szerződéskötés feltétele az is, hogy a nyertes licitáló a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot a szerződés megkötését megelőzően megfizeti az EÉR működtetője részére.Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják.Az ingóságok meghirdetésére harmadik alkalommal kerül sor. Az értékesítési hirdetmény tervezetéről a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ (2) szerinti értesítés megtörtént. A minimálár meghatározása a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján történt.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2938345/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.