Eljárás részletei

Lőrinci 052/2 helyrajzi számú, természetben a 3021 Lőrinci külterület, Herédi út (faliszám nélkül) található, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan
1 tétel

Pályázat - Redian Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Lezárult: 2023.02.13 - 14:00
A nyertes ár
Nettó 200 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Lőrinci 052/2 helyrajzi számú, természetben a 3021 Lőrinci külterület, Herédi út (faliszám nélkül) található, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.01.27 - 08:00
2023.02.13 - 14:00
Nettó 200 000 Ft
Nettó 200 000 Ft
Nettó 200 000 Ft
59.Fpk.1380
P2935709

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-674540

Adós adatai

Cégnév:
Redian Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1141 Budapest, Szugló utca 82.
Cégjegyzékszám:
01-09-292772

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseVagyonértékelés
2023.02.15 - 08:19
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 59.Fpk.1380 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 937) felszámoló által a Redian Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-292772, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2935709F7992
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2935709L6031
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.13 - 14:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 59.Fpk.1380 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 13. 14 óra 00 perckor, a CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 937) felszámoló által a Redian Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-292772, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.01.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 59.Fpk.1380 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 27. 08 óra 00 perckor, a CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 937) felszámoló által a Redian Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-292772, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2935709.
2023.01.12 - 09:40
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 937), mint a(z) Redian Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-292772, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.1380/2022/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2935709
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 13. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően legkésőbb 2023. január 26. 8:00 óráig kell megfizetni átutalással a felszámoló CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Redian Kft f.a. bánatpénz. A felszámoló az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Lőrinci 052/2 helyrajzi számú, természetben a 3021 Lőrinci külterület, Herédi út (faliszám nélkül) található, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lőrinci 052/2 helyrajzi számú ingatlan

Típus: telek
Területe: 755 m²
Állapota: telek, rajta egy bruttó 12 m2 alapterületű, kör alaprajzú, bejárat nélküli épület
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Lőrinci
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 052/2
Ingatlan postai címe: 3021 Lőrinci, Herédi út faliszám nélkül.
Művelési ág: kivett ipartelep
Területnagyság: 755 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Lőrinci 052/2 helyrajzi számú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Redian Kft f.a., 1141 Budapest, Szugló u. 82.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/6. Vezetékjog az MVM ÉMÁSZ Áramszolgáltató Kft. javára (33393/2010.03.04.)III/7. Vezetékjog az MVM ÉMÁSZ Áramszolgáltató Kft. javára (34261/2011.04.26.)III/8. Végrehajtási jog 168.996.000,- Ft erejéig a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága javára (38005/2019.11.06.)III/9. Végrehajtási jog 306.590,- Ft erejéig Lőrinci Város Önkormányzata javára (335356/2020.09.28.)

Ingatlan állapota: telek, rajta egy bruttó 12 m2 alapterületű, kör alaprajzú, bejárat nélküli épület

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan Lőrinci külterületén, a várostól délnyugati irányban a Heréd felé vezető út mellett található, elkerítéssel nem rendelkezik, bármikor megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az ÁFA alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. Nyertes pályázóként a legmagasabb vételárat ajánló pályázó kerül kihirdetésre. Több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 8 napon belül köteles megfizetni banki átutalással a felszámoló CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba vételére a teljes vételár megfizetését követően kerülhet sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A vagyonelem értékesítésére első alkalommal kerül sor.
A vagyonelem minimálára megegyezik a becsértékkel.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2935709/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.13 - 14:00
A pályázat véget ért
2023.01.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Lőrinci 052/2 helyrajzi számú ingatlan
Lőrinci 052/2 helyrajzi számú, természetben a 3021 Lőrinci külterület, Herédi út (faliszám nélkül) található, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan
Település:
Lőrinci
Típus:
Telek
Terület:
755 m2
Állapot:
Egyéb
Közművesített:
Közművesítetlen
Tehermentes:
Nem
Tulajdoni hányad:
1/1

Ismertető

Lőrinci 052/2 helyrajzi számú, természetben a 3021 Lőrinci külterület, Herédi út (faliszám nélkül) található, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.01.27 - 08:00
2023.02.13 - 14:00
Nettó 200 000 Ft
Nettó 200 000 Ft
Nettó 200 000 Ft
59.Fpk.1380
P2935709

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
CREDIT-AUDIT Üzletviteli Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-674540

Adós adatai

Cégnév:
Redian Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
1141 Budapest, Szugló utca 82.
Cégjegyzékszám:
01-09-292772

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseVagyonértékelés
2023.02.15 - 08:19
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 59.Fpk.1380 ügyszámú nyilvános pályázat, a CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 937) felszámoló által a Redian Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-292772, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2935709F7992
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2935709L6031
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.13 - 14:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 59.Fpk.1380 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 13. 14 óra 00 perckor, a CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 937) felszámoló által a Redian Kft „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-292772, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.01.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 59.Fpk.1380 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 27. 08 óra 00 perckor, a CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 937) felszámoló által a Redian Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-292772, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2935709.
2023.01.12 - 09:40
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) CREDIT AUDIT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-674540, székhely: 1146 Budapest, Thököly út 59. A ép. 1 em. 3, levelezési cím: 1386 Budapest, Pf. 937), mint a(z) Redian Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-292772, székhely: 1141 Budapest, Szugló utca 82.) Fővárosi Törvényszék 59.Fpk.1380/2022/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2935709
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 27. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 13. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 10 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően legkésőbb 2023. január 26. 8:00 óráig kell megfizetni átutalással a felszámoló CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára. A közlemény rovatban kérjük feltüntetni: Redian Kft f.a. bánatpénz. A felszámoló az ajánlati biztosíték megfizetését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Lőrinci 052/2 helyrajzi számú, természetben a 3021 Lőrinci külterület, Herédi út (faliszám nélkül) található, kivett ipartelep megnevezésű ingatlan

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 200 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 200 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Lőrinci 052/2 helyrajzi számú ingatlan

Típus: telek
Területe: 755 m²
Állapota: telek, rajta egy bruttó 12 m2 alapterületű, kör alaprajzú, bejárat nélküli épület
Közművesítettség foka: közművesítetlen
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 200 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Lőrinci
Ingatlan fekvése: külterület
Helyrajzi szám: 052/2
Ingatlan postai címe: 3021 Lőrinci, Herédi út faliszám nélkül.
Művelési ág: kivett ipartelep
Területnagyság: 755 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): Lőrinci 052/2 helyrajzi számú ingatlan

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: Redian Kft f.a., 1141 Budapest, Szugló u. 82.

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): III/6. Vezetékjog az MVM ÉMÁSZ Áramszolgáltató Kft. javára (33393/2010.03.04.)III/7. Vezetékjog az MVM ÉMÁSZ Áramszolgáltató Kft. javára (34261/2011.04.26.)III/8. Végrehajtási jog 168.996.000,- Ft erejéig a NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatósága javára (38005/2019.11.06.)III/9. Végrehajtási jog 306.590,- Ft erejéig Lőrinci Város Önkormányzata javára (335356/2020.09.28.)

Ingatlan állapota: telek, rajta egy bruttó 12 m2 alapterületű, kör alaprajzú, bejárat nélküli épület

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan Lőrinci külterületén, a várostól délnyugati irányban a Heréd felé vezető út mellett található, elkerítéssel nem rendelkezik, bármikor megtekinthető.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítés mentes az ÁFA alól.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázatok értékelésénél a megajánlott vételár alapján dönt. Nyertes pályázóként a legmagasabb vételárat ajánló pályázó kerül kihirdetésre. Több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződéskötéstől számított 8 napon belül köteles megfizetni banki átutalással a felszámoló CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700024-65644216-51100005 számú bankszámlájára. Az ajánlati biztosíték összege a vételárba beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó a szerződést köteles az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokba vételére a teljes vételár megfizetését követően kerülhet sor.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámoló felhívja az elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
A vagyonelem értékesítésére első alkalommal kerül sor.
A vagyonelem minimálára megegyezik a becsértékkel.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2935709/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.13 - 14:00
A pályázat véget ért
2023.01.27 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.