Eljárás részletei

Magánszemélyekkel szembeni követelés
1 tétel

Pályázat - RA-ING INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Pályázó a szerződést nem kötötte meg.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Magánszeméllyel szembeni, jogerős fizetési meghagyás alapján fennálló követelés
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.01.27 - 08:21
2023.02.11 - 08:22
Nettó 3 160 000 Ft
Nettó 3 160 000 Ft
11.Fpk.134
P2934228

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3
Cégjegyzékszám:
19-09-504896

Adós adatai

Cégnév:
RA-ING INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9023 Győr, Bulcsú utca 13.
Cégjegyzékszám:
08-09-025069

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.23 - 14:59
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.134 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
Pályázó a szerződést nem kötötte meg.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2023.02.11 - 21:46
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.134 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2934228F1720
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2934228L3477
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül kerül sor. A végleges szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé, a felszámoló által elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettségét teljesítse. A jutalék nem része a teljes vételárnak. A jutalék megfizetésének elmulasztása felszámoló részéről elállási ok
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.11 - 08:22
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.134 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 11. 08 óra 22 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.01.27 - 08:21
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.134 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 27. 08 óra 21 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2934228.
2023.01.13 - 07:39
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218), mint a(z) RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) Győri Törvényszék 11.Fpk.134/2020/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2934228
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 27. 08 óra 21 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 11. 08 óra 22 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a társaság bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: 11738008-21477065-00000000) úgy, hogy a pályázati biztosíték legkésőbb a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezésekor minősül megfizetettnek. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a jogszabályi előírások szerint megfizetésre kerül. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Magánszeméllyel szembeni, jogerős fizetési meghagyás alapján fennálló követelés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 160 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 160 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyes szembeni követelés

A követelés összege: 7 670 000
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven belül)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 3 160 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az EÉR kapcsolattartásra fenntartott felületén, előzetes időpont-egyeztetést követően, titoktartási nyilatkozat aláírásának feltétele mellett tekinthetőek meg a dokumentumok a felszámoló székhelyén. Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy az iratokba való betekintés során figyelemmel kell lenni a természetes személyek személyes adatainak védelmére vonatkozó jogszabályokra (GDPR, Infotv ), ezért a magánszemélyekkel kapcsolatos adatok korlátozottan ismerhetők meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: 2007. évi CXXVIII. (áfa törvény) alapján tárgyi adómentes

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Felszámoló kizárja az érvénytelen ajánlatokat, majd a pályázati ajánlatokat a felkínált fizetési feltételek és vételárak szerinti sorrendbe állítja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás. Határideje jelen pályázati felhívásban, illetve az adás-vételi szerződésben foglaltak szerint.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül kerül sor. A végleges szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé, a felszámoló által elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettségét teljesítse. A jutalék nem része a teljes vételárnak. A jutalék megfizetésének elmulasztása felszámoló részéről elállási ok

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelések tulajdonjoga, a teljes vételár kifizetése után száll át.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó adatait a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát; b.) magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám; 2. vagyontárgy(ak) pontos megnevezését és a nettó vételár(ak) egyértelmű megjelölését; 3. ajánlott fizetési feltételeket; 4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; 5. az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) 6. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja; 7. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; 8. kötelezettségvállalói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlottak szerint, de legkésőbb a kiírásban megszabott határidőn belül átutalja; 9. tudomásvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben foglalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől; 10. nyilatkozat annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége - ügyvédi munkadíj összege a vételár 2%-a, de minimum 50.000 Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza. - a vevőt terheli; 11. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi azt, hogy a megvásárolni kívánt vagyonelem tekintetében az eladó kizárja a kellékszavatosság és garanciális igény érvényesítésének jogát; 12. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem nyertes pályázat esetén az ajánlati biztosíték milyen bankszámlára kerüljön visszautalásra (bankszámla tulajdonos neve, bankszámla adatai). A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat csak abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a fenti elemeket hiánytalanul tartalmazza, ellenkező esetben a pályázatot a felszámoló érvénytelennek minősíti. A benyújtott pályázatokat és nyilatkozatokat aláírás nélkül a felszámoló szintén érvénytelennek tekinti. A beérkező ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Csődtörvény 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról felszámoló az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A vagyonelem második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Jelen pályázati felhívásban az értékesíteni kívánt vagyonelem minimáláraként felszámoló a becsérték 100%-át állította be. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2934228/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Magánszeméllyes szembeni követelés
A jogerős bírósági meghagyásban megállapított összegből korábban már megfizetésre került 1.350.000,- Ft.
Becsérték
Nettó 3 160 000 Ft
Megnevezés:
Magánszeméllyes szembeni követelés
Összege:
7 670 000 Ft
Lejárat:
Lejárt (kevesebb mint 1 éve)
Kötelezettje:
magánszemély
Biztosított:
nem

Ismertető

Magánszeméllyel szembeni, jogerős fizetési meghagyás alapján fennálló követelés
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.01.27 - 08:21
2023.02.11 - 08:22
Nettó 3 160 000 Ft
Nettó 3 160 000 Ft
11.Fpk.134
P2934228

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
HUNGARO-JUSTITIA Igazságügyi Szakértői Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3
Cégjegyzékszám:
19-09-504896

Adós adatai

Cégnév:
RA-ING INVEST Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
9023 Győr, Bulcsú utca 13.
Cégjegyzékszám:
08-09-025069

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.23 - 14:59
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 11.Fpk.134 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: a szerződéskötés egyéb okból meghiúsult
Pályázó a szerződést nem kötötte meg.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2023.02.11 - 21:46
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.134 ügyszámú nyilvános pályázat, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 200 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2934228F1720
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2934228L3477
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül kerül sor. A végleges szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé, a felszámoló által elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettségét teljesítse. A jutalék nem része a teljes vételárnak. A jutalék megfizetésének elmulasztása felszámoló részéről elállási ok
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.11 - 08:22
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.134 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 11. 08 óra 22 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.01.27 - 08:21
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.134 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 27. 08 óra 21 perckor, a Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218) felszámoló által a RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2934228.
2023.01.13 - 07:39
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Hungaro Justitia Kft. (cégjegyzékszám: 19-09-504896, székhely: 8200 Veszprém, Stadion utca 19. B lh. fszt em. 3, levelezési cím: 8201 Veszprém, Pf. 218), mint a(z) RA-ING INVEST Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08-09-025069, székhely: 9023 Győr, Bulcsú utca 13.) Győri Törvényszék 11.Fpk.134/2020/7. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós követelését.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2934228
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 27. 08 óra 21 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 11. 08 óra 22 perc

Ajánlati biztosíték összege: 150 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Banki átutalással a társaság bankszámlájára (OTP Bank Nyrt. Bankszámlaszám: 11738008-21477065-00000000) úgy, hogy a pályázati biztosíték legkésőbb a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával az EÉR rendelet 13. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint megfizetésre kerül. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezésekor minősül megfizetettnek. A pályázati felhívást kiíró felszámoló az esetleges felmerülő bankköltségekkel, árfolyamkülönbségekből adódó veszteségekkel, hiányokkal kapcsolatos hivatkozásokat nem fogad el

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a jogszabályi előírások szerint megfizetésre kerül. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett pályázati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére vissza kell utalni.Ha a pályázati eljárás eredményes, a megfizetett ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül vissza kell utalni.Az elektronikus értékesítési eljárás során a pályázó az ajánlati biztosítékot elveszíti, és a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el, amennyiben a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Magánszeméllyel szembeni, jogerős fizetési meghagyás alapján fennálló követelés

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 160 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 160 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Magánszeméllyes szembeni követelés

A követelés összege: 7 670 000
Lejárati ideje: Lejárt (1 éven belül)
Számviteli besorolása: Egyéb követelés
A követelés kötelezettje: Magánszemély
A követelés biztosított-e: nem
Becsértéke: 3 160 000 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az EÉR kapcsolattartásra fenntartott felületén, előzetes időpont-egyeztetést követően, titoktartási nyilatkozat aláírásának feltétele mellett tekinthetőek meg a dokumentumok a felszámoló székhelyén. Tájékoztatjuk továbbá a pályázókat, hogy az iratokba való betekintés során figyelemmel kell lenni a természetes személyek személyes adatainak védelmére vonatkozó jogszabályokra (GDPR, Infotv ), ezért a magánszemélyekkel kapcsolatos adatok korlátozottan ismerhetők meg.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: 2007. évi CXXVIII. (áfa törvény) alapján tárgyi adómentes

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Felszámoló kizárja az érvénytelen ajánlatokat, majd a pályázati ajánlatokat a felkínált fizetési feltételek és vételárak szerinti sorrendbe állítja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. Az értékelésről készült jegyzőkönyvet a pályázat bontásától számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és az eredményt az EÉR felületén közzétételre kerül.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás. Határideje jelen pályázati felhívásban, illetve az adás-vételi szerződésben foglaltak szerint.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül kerül sor. A végleges szerződéskötés feltétele az EÉR rendszert üzemeltető felé, a felszámoló által elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettségét teljesítse. A jutalék nem része a teljes vételárnak. A jutalék megfizetésének elmulasztása felszámoló részéről elállási ok

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A követelések tulajdonjoga, a teljes vételár kifizetése után száll át.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az ajánlatok az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújthatók be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. A pályázó adatait a.) gazdasági társaság, jogi személy pályázó esetében: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, KSH-szám, bankszámlát vezető pénzintézet megnevezése, bankszámlaszám, képviselő neve, címe, 30 napnál nem régebbi hatályos, eredeti vagy másolatban a cégkivonat, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát; b.) magánszemély pályázó esetében: név, születési név, anyja neve, lakcím, születési hely, idő, személyi igazolvány-szám, adóazonosító jel, személyi szám; 2. vagyontárgy(ak) pontos megnevezését és a nettó vételár(ak) egyértelmű megjelölését; 3. ajánlott fizetési feltételeket; 4. ajánlati biztosíték befizetésének igazolását; 5. az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (bankgarancia, letéti igazolás, vagy más megfelelő fedezetigazolás) 6. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja; 7. nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról; 8. kötelezettségvállalói nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázatnyertesség esetén az adásvételi szerződést a felszámolói értékelés EÉR rendszerében történt megjelenéstől számított 15 napon belül megköti és a teljes vételárat szerződéskötést követően a pályázatban megajánlottak szerint, de legkésőbb a kiírásban megszabott határidőn belül átutalja; 9. tudomásvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a szerződésben foglalt fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladók elállnak a szerződéstől; 10. nyilatkozat annak elfogadásáról, hogy az adásvételi szerződésnek elkészítésében a felszámoló által megjelölt ügyvéd jár el, melynek költsége - ügyvédi munkadíj összege a vételár 2%-a, de minimum 50.000 Ft. Az ügyvédi munkadíj az Áfa összegét nem tartalmazza. - a vevőt terheli; 11. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó tudomásul veszi azt, hogy a megvásárolni kívánt vagyonelem tekintetében az eladó kizárja a kellékszavatosság és garanciális igény érvényesítésének jogát; 12. nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy nem nyertes pályázat esetén az ajánlati biztosíték milyen bankszámlára kerüljön visszautalásra (bankszámla tulajdonos neve, bankszámla adatai). A felszámoló felhívja a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat csak abban az esetben tekinti érvényesnek, amennyiben a fenti elemeket hiánytalanul tartalmazza, ellenkező esetben a pályázatot a felszámoló érvénytelennek minősíti. A benyújtott pályázatokat és nyilatkozatokat aláírás nélkül a felszámoló szintén érvénytelennek tekinti. A beérkező ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Csődtörvény 49/A § (4) bekezdése értelmében több megfelelő azonos értékű (vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő pályázat esetén) nyilvános elektronikus online ártárgyalást tart. Az online ártárgyalási fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról felszámoló az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az érdekelteket. Jelen hirdetményre a 237/2009. (X. 20.) Kormány rendelet és a 17/2014. (II.03.) Kormány rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámolóbiztos tájékoztatja az érdeklődőket, hogy nyertes pályázó a teljes vételár megfizetésén felül a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerint a nettó vételár 1%-át, mint jutalékot köteles megfizetni az EÉR működtetője részére. A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak. A bejelentés elmaradása esetén a felszámoló az általa egyébként nem ismert jogosult esetén úgy tekinti, hogy az elővásárlási jogosultak elővásárlási jogukkal élni nem kívánnak, az ajánlatok közlését nem kérik. A vagyonelem második alkalommal történő értékesítésére kerül sor. A 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (2) bek. szerinti értesítési kötelezettség nem áll fenn. Jelen pályázati felhívásban az értékesíteni kívánt vagyonelem minimáláraként felszámoló a becsérték 100%-át állította be. A felszámoló vevőkijelölést tartalmazó nyilatkozatot nem fogad el. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2934228/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.