Eljárás részletei

Védjegyek
1 tétel

Pályázat - Théma Lapkiadó Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Védjegyek adatai Védjegy elnevezése Védjegy lajstromszáma HETI Téma 208461 HELYI Téma 208460 Helyi Téma 194721 Théma 173976 Felszámolási eljárás megindítása. Felszámolás kezdő időpontja: 2015. július 17. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így a védjegyek tehermentesen kerülnek értékesítésre. Az áfa Törvény 142 § (1) bek. g.) pontja alapján áfa alanyok történő értékesítés esetén fordított áfás, az áfát a vevő fizeti. Az áfa törvény hatálya alá nem tartozó vevő részére a 27%-os áfa kerül felszámításra.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.02.22 - 08:00
2016.03.08 - 18:00
Nettó 414 215 000 Ft
Nettó — Ft
32.Fpk.01-15-000233
P292619

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pro Bonum Gazdaságszervező Kft.
Székhely:
1072 Budapest, Dob utca 52..
Cégjegyzékszám:
01-09-060813

Adós adatai

Cégnév:
Théma Lapkiadó Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft "f.a."
Székhely:
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..
Cégjegyzékszám:
01-09-731385

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2016.03.09 - 17:14
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 32.Fpk.01-15-000233 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pro Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 52..) felszámoló által a Théma Lapkiadó Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-731385, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2016.03.08 - 18:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 32.Fpk.01-15-000233 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. március 8. 18 óra 00 perckor, a Pro Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 52..) felszámoló által a Théma Lapkiadó Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-731385, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.02.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 32.Fpk.01-15-000233 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. február 22. 08 óra 00 perckor, a Pro Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 52..) felszámoló által a Théma Lapkiadó Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-731385, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P292619.
2016.01.22 - 13:35
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pro Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 52..), mint a(z) Théma Lapkiadó Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-731385, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..) Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.01-15-000233/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. február 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P292619
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. február 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. március 8. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 626 450 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Théma Lapkiadó Kft „fa” UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000006-11490007 számú bankszámlájára ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2016. március 8. 18. óráig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Védjegyek adatai

Védjegy elnevezése Védjegy lajstromszáma

HETI Téma 208461
HELYI Téma 208460
Helyi Téma 194721
Théma 173976


Felszámolási eljárás megindítása. Felszámolás kezdő időpontja: 2015. július 17.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így a védjegyek tehermentesen kerülnek értékesítésre.

Az áfa Törvény 142 § (1) bek. g.) pontja alapján áfa alanyok történő értékesítés esetén fordított áfás, az áfát a vevő fizeti.
Az áfa törvény hatálya alá nem tartozó vevő részére a 27%-os áfa kerül felszámításra.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 414 215 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Védjegyek

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
4 db

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Théma Lapkiadó Kft „fa” UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000006-11490007 számú bankszámlájára védjegyek ellenértéke megjelöléssel kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2016. március 8. 18.00-ig jelentkezzenek Sztefanov-Bolla Krisztina (tel.:06-1/700-42-20) felszámolónál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben - a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P292619/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Védjegyek
Típus:
Egyéb
Mennyiség:
4 db
Tehermentes:
Igen

Ismertető

Védjegyek adatai Védjegy elnevezése Védjegy lajstromszáma HETI Téma 208461 HELYI Téma 208460 Helyi Téma 194721 Théma 173976 Felszámolási eljárás megindítása. Felszámolás kezdő időpontja: 2015. július 17. A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így a védjegyek tehermentesen kerülnek értékesítésre. Az áfa Törvény 142 § (1) bek. g.) pontja alapján áfa alanyok történő értékesítés esetén fordított áfás, az áfát a vevő fizeti. Az áfa törvény hatálya alá nem tartozó vevő részére a 27%-os áfa kerül felszámításra.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2016.02.22 - 08:00
2016.03.08 - 18:00
Nettó 414 215 000 Ft
Nettó — Ft
32.Fpk.01-15-000233
P292619

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Pro Bonum Gazdaságszervező Kft.
Székhely:
1072 Budapest, Dob utca 52..
Cégjegyzékszám:
01-09-060813

Adós adatai

Cégnév:
Théma Lapkiadó Kereskedelmi és Szolgáltatási Kft "f.a."
Székhely:
1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..
Cégjegyzékszám:
01-09-731385

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2016.03.09 - 17:14
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 32.Fpk.01-15-000233 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pro Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 52..) felszámoló által a Théma Lapkiadó Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-731385, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2016.03.08 - 18:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 32.Fpk.01-15-000233 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. március 8. 18 óra 00 perckor, a Pro Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 52..) felszámoló által a Théma Lapkiadó Kft „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01-09-731385, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2016.02.22 - 08:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 32.Fpk.01-15-000233 ügyszámú nyilvános pályázat 2016. február 22. 08 óra 00 perckor, a Pro Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 52..) felszámoló által a Théma Lapkiadó Kft „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01-09-731385, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P292619.
2016.01.22 - 13:35
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pro Bonum Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-060813, székhely: 1072 Budapest, Dob utca 52.., levelezési cím: 1072 Budapest, Dob utca 52..), mint a(z) Théma Lapkiadó Kft „f.a” (cégjegyzékszám: 01-09-731385, székhely: 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 4..) Fővárosi Törvényszék 32.Fpk.01-15-000233/5.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2016. február 4. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P292619
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2016. február 22. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2016. március 8. 18 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 12 626 450 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázatok benyújtásának határidejéig a kikötött ajánlati biztosítékot a Théma Lapkiadó Kft „fa” UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000006-11490007 számú bankszámlájára ajánlati biztosíték megjelölésével a pályázat benyújtásáig jóváírásra kell kerülnie 2016. március 8. 18. óráig.

Az ajánlati kötöttség a pályázat eredményének közlésétől számított 30 nap.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése.
Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba be kell számítani, a többi pályázónak pedig 8 munkanapon belül vissza kell utalni.
Ha a szerződés a vevő érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, akkor a vevő a pályázati biztosítékot (bánatpénz) elveszíti.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Védjegyek adatai

Védjegy elnevezése Védjegy lajstromszáma

HETI Téma 208461
HELYI Téma 208460
Helyi Téma 194721
Théma 173976


Felszámolási eljárás megindítása. Felszámolás kezdő időpontja: 2015. július 17.

A Cstv. 38. § alapján a végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így a védjegyek tehermentesen kerülnek értékesítésre.

Az áfa Törvény 142 § (1) bek. g.) pontja alapján áfa alanyok történő értékesítés esetén fordított áfás, az áfát a vevő fizeti.
Az áfa törvény hatálya alá nem tartozó vevő részére a 27%-os áfa kerül felszámításra.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 414 215 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Védjegyek

Típus:
Egyéb
Tehermentes:
igen
Mennyisége:
4 db

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat a Théma Lapkiadó Kft „fa” UniCredit Banknál vezetett 10918001-00000006-11490007 számú bankszámlájára védjegyek ellenértéke megjelöléssel kell megfizetni.

Fizetési határidő: az adásvételi szerződést az ajánlati kötöttség idején belül kell megkötni, és a vételárat a szerződéskötést követő 30 napon belül kell megfizetni.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötés határideje: Értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15 nap.

Szerződést követő 30 napon belül a nyertes pályázó köteles a teljes vételárat átutalással kiegyenlíteni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokbaadás feltétele.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be.A pályázatnak tartalmaznia kell:- Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága.- Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma.- A megajánlott vételárat- Bánatpénz megfizetésének igazolása.A pályázatok felbontására a pályázati határidőt követő 15 napon belül kerül sor. A pályázatbontásról és az értékelésről szóló jegyzőkönyv a pályázatbontástól számított 8 napon belül a felszámoló által elkészítésre és szkennelést követően feltöltésre kerül az EÉR felületre, ahol a pályázók által megtekinthető. Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága.A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat bontásától számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére.Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki.A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10 %-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik.Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról.Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak.A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet.A pályázó tudomásul veszi és a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy eredményes pályázat esetén a szerződéskötés költségeit a vételáron felül köteles viselni.Az értékesítésre kerülő vagyontárgyért a felszámoló kellékszavatosságot nem vállal, azokat a pályázó megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg azzal, hogy a tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy bármilyen más költség a pályázót (vevőt) terheli.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1%-a +Áfát tartalmazó összeg – de minimum 60.000 Ft + Áfa- , melyet nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A felszámolónak nincs tudomása elővásárlási jogosultról. A felszámoló ezúton felhívja az elővásárlási jogosultakat, hogy a pályázat leadásának határidejéig 2016. március 8. 18.00-ig jelentkezzenek Sztefanov-Bolla Krisztina (tel.:06-1/700-42-20) felszámolónál. A jogukat a nyertes ajánlat megismerését követően 12 napon belül, de legkésőbb az eredményhirdetésig gyakorolhatják. Amennyiben - a felszámoló által nem ismert - elővásárlási jogosult az eredményhirdetésig nem jelentkezik, a felszámoló úgy tekinti, hogy nem kíván élni jogával.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P292619/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.