Eljárás részletei

vendéglátóipari eszközök
1 tétel

Pályázat - CORVINUM-BISTRO Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "felszámolás alatt"

Lezárult: 2023.02.13 - 16:00
A nyertes ár
Nettó 3 000 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYES

Ismertető

Az adós tulajdonában álló vendéglátóipari eszközök. Az eszközök részletes és tételes listája a jelen pályázathoz mellékelt táblázatban található. Az eszközök több éves beszerzésűek, használtak, működőképes állapotúak. Az értékesítésre kerülő vagyoni elemeket az IHI Magyarország Zrt. javára zálogjog terheli.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.01.27 - 16:00
2023.02.13 - 16:00
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó 3 000 000 Ft
9.Fpk.1828/2022
P2920996

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Divitas Capital Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-359605

Adós adatai

Cégnév:
CORVINUM-BISTRO Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-728932

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseEszközök képekkel
2023.02.15 - 16:06
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.1828/2022 ügyszámú nyilvános pályázat, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46) felszámoló által a CORVINUM-BISTRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-728932, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2920996F6364
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2920996L9807
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.13 - 16:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.1828/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 13. 16 óra 00 perckor, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46) felszámoló által a CORVINUM-BISTRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-728932, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.01.27 - 16:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.1828/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 27. 16 óra 00 perckor, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46) felszámoló által a CORVINUM-BISTRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-728932, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2920996.
2023.01.13 - 10:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46), mint a(z) CORVINUM-BISTRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-728932, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.1828/2022/47. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2920996
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 27. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 13. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 90 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló 10701214-72118052-51300009 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló vendéglátóipari eszközök. Az eszközök részletes és tételes listája a jelen pályázathoz mellékelt táblázatban található. Az eszközök több éves beszerzésűek, használtak, működőképes állapotúak.

Az értékesítésre kerülő vagyoni elemeket az IHI Magyarország Zrt. javára zálogjog terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vendéglátóipari eszközök

Típus: Egyéb
Tehermentes: nem A vagyontárgyakat az IHI Magyarország Zrt. javára zálogjog terheli
Mennyisége: 21 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyoni elemek 2023.01.30. és 2023.02.01. napján 13:00-14:00 között tekinthetők meg a CORINTHIA Hotelben a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49. címen. Kapcsolattartó telefonszáma: 06 30 864 4767.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre az Áfa törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak. A vagyonelem vonatkozásában áfa fizetési kötelezettség áll fenn, mely az áfa adóalany esetében a 2007. évi CXXVII.tv. (áfa-tv) 142. §-a alapján fordított adózás alapján kerül felszámításra. Nem áfa adóalany (magánszemély) esetében az ajánlott nettó vételár után az általános forgalmi adót is meg kell fizetni. A becsérték az ÁFA összegét nem tartalmazza.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles átutalással a megfizetni a felszámoló 10701214-72118052-51300009 számlájára, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 10. napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében eljárni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámoló visszautalhassa. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, tudomásul veszi, hogy a felszámoló kellékszavatosságot a pályázat tárgyára nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem első alkalommal kerül meghirdetésre. Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Felszámoló tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ban foglaltaknak megfelelően felszámoló a pályázati biztosíték befizetését a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. Az a pályázó, aki ezen időpontig a pályázati biztosítékot a hirdetményben megjelölt fizetési számlaszámra nem teljesíti, az az értékesítési eljárásban nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az EÉR pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2920996/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.13 - 16:00
A pályázat véget ért
2023.01.27 - 16:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 1 db (1)

Vendéglátóipari eszközök
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
vendéglátóipari eszközök
Mennyiség:
21 db
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
A vagyontárgyakat az IHI Magyarország Zrt. javára zálogjog terheli

Ismertető

Az adós tulajdonában álló vendéglátóipari eszközök. Az eszközök részletes és tételes listája a jelen pályázathoz mellékelt táblázatban található. Az eszközök több éves beszerzésűek, használtak, működőképes állapotúak. Az értékesítésre kerülő vagyoni elemeket az IHI Magyarország Zrt. javára zálogjog terheli.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Nyertes ár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2023.01.27 - 16:00
2023.02.13 - 16:00
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó 3 000 000 Ft
Nettó 3 000 000 Ft
9.Fpk.1828/2022
P2920996

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Divitas Capital Felszámoló Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em.
Cégjegyzékszám:
01-09-359605

Adós adatai

Cégnév:
CORVINUM-BISTRO Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.
Cégjegyzékszám:
Cg.01-09-728932

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltéseEszközök képekkel
2023.02.15 - 16:06
A pályázat eredményes
Közlemény

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 9.Fpk.1828/2022 ügyszámú nyilvános pályázat, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46) felszámoló által a CORVINUM-BISTRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-728932, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 3 000 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2920996F6364
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2920996L9807
Szerződéskötés dátuma: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.
2023.02.13 - 16:00
A pályázat véget ért
Közlemény

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 9.Fpk.1828/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. február 13. 16 óra 00 perckor, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46) felszámoló által a CORVINUM-BISTRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: Cg.01-09-728932, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2023.01.27 - 16:00
A pályázat megkezdődött
Közlemény

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 9.Fpk.1828/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 27. 16 óra 00 perckor, a Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46) felszámoló által a CORVINUM-BISTRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Cg.01-09-728932, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2920996.
2023.01.13 - 10:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Divitas Capital Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359605, székhely: 1033 Budapest, Huszti út 35. 1 em., levelezési cím: 1387 Budapest, Pf. 46), mint a(z) CORVINUM-BISTRO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: Cg.01-09-728932, székhely: 1125 Budapest, Szarvas Gábor utca 8. D ép. fszt. em.) Fővárosi Törvényszék 9.Fpk.1828/2022/47. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 12. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2920996
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 27. 16 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 13. 16 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 90 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot a felszámoló 10701214-72118052-51300009 számlájára banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Az adós tulajdonában álló vendéglátóipari eszközök. Az eszközök részletes és tételes listája a jelen pályázathoz mellékelt táblázatban található. Az eszközök több éves beszerzésűek, használtak, működőképes állapotúak.

Az értékesítésre kerülő vagyoni elemeket az IHI Magyarország Zrt. javára zálogjog terheli.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 3 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 3 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Vendéglátóipari eszközök

Típus: Egyéb
Tehermentes: nem A vagyontárgyakat az IHI Magyarország Zrt. javára zálogjog terheli
Mennyisége: 21 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett vagyoni elemek 2023.01.30. és 2023.02.01. napján 13:00-14:00 között tekinthetők meg a CORINTHIA Hotelben a 1073 Budapest, Erzsébet krt. 43-49. címen. Kapcsolattartó telefonszáma: 06 30 864 4767.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre az Áfa törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak. A vagyonelem vonatkozásában áfa fizetési kötelezettség áll fenn, mely az áfa adóalany esetében a 2007. évi CXXVII.tv. (áfa-tv) 142. §-a alapján fordított adózás alapján kerül felszámításra. Nem áfa adóalany (magánszemély) esetében az ajánlott nettó vételár után az általános forgalmi adót is meg kell fizetni. A becsérték az ÁFA összegét nem tartalmazza.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázatok értékelésénél a felszámoló a megajánlott vételár alapján dönt. Megfelelő pályázatok esetén a több azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén ezen pályázók között nyilvános ártárgyalás kerül megtartásra.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó a vételárat legkésőbb a szerződés aláírásáig köteles átutalással a megfizetni a felszámoló 10701214-72118052-51300009 számlájára, melybe az ajánlati biztosíték összege beszámít.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázó köteles a szerződést az eredményhirdetést követő 15 napon belül megkötni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A nyertes pályázó legkésőbb a szerződés aláírását követő 10. napon köteles a vagyontárgy átvétele (birtokba vétele) érdekében eljárni.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát. Társas vállalkozás esetében hiteles formában csatolni kell az aláírási címpéldányt, 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy van-e folyamatban a cégadatokban változás bejegyzési kérelem. A pályázatnak tartalmaznia kell bankszámla számról nyilatkozatot, hogy eredménytelen pályázat esetén a befizetett bánatpénzt a felszámoló visszautalhassa. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, tudomásul veszi, hogy a felszámoló kellékszavatosságot a pályázat tárgyára nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyoni elem első alkalommal kerül meghirdetésre. Eredménytelen pályázat esetén az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Felszámoló tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ban foglaltaknak megfelelően felszámoló a pályázati biztosíték befizetését a pályázat hirdetményében megjelölt kezdő időpontot megelőző 24 órával ellenőrzi. Az a pályázó, aki ezen időpontig a pályázati biztosítékot a hirdetményben megjelölt fizetési számlaszámra nem teljesíti, az az értékesítési eljárásban nem vehet részt. Az értékesítő akkor aktiválja az EÉR pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a fentiekben meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2920996/tetelek.pdf

Licitnapló

2023.02.13 - 16:00
A pályázat véget ért
2023.01.27 - 16:00
A pályázat megkezdődött

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.