A nyertes ár
2 600 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2023. 01. 25. 10:00

Ismertető

Suzuki Baleno (2018)

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

Adós társaság tulajdonát képező RIV-392 forgalmi rendszámú, SUZUKI Baleno típusú gépjármű. A gépjármű alvázszáma MA3EWB32S00614272, motorszáma K12CN4057537, gyártási éve 2018, színe piros, teljesítmény 66 KW, és benzin meghajtású. A gépjármű üzemképes, forgalmi engedély, törzskönyv, és indítókulcs rendelkezésre áll, műszaki vizsga érvényes. A felszámoló a felszámolási eljárás során második alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2023. 01. 10. | 09:00
Pályázat vége
2023. 01. 25. | 10:00
Ügyszám
11.Fpk.44/2022
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2911908
Becsérték
2 800 000 Ft
Minimálár
2 240 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Borex Consulting Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely
1116 Budapest, Temesvár utca 20.
Cégjegyzékszám
01-10-049592

Adós adatai

Cégnév
FA-KER-SPED Szállítmányozó és Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
9176 Mecsér, Ady E. utca 45..
Cégjegyzékszám
08 09 007337

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11.Fpk.44/2022 ügyszámú nyilvános pályázat, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) felszámoló által a FA-KER-SPED Szállítmányozó és Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 007337, székhely: 9176 Mecsér, Ady E. utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 2 600 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2911908F9898
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2911908L9493
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11.Fpk.44/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 25. 10 óra 00 perckor, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) felszámoló által a FA-KER-SPED Szállítmányozó és Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 007337, székhely: 9176 Mecsér, Ady E. utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11.Fpk.44/2022 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 10. 09 óra 00 perckor, a Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211) felszámoló által a FA-KER-SPED Szállítmányozó és Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 007337, székhely: 9176 Mecsér, Ady E. utca 45..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2911908.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Borex Consulting Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-049592, székhely: 1116 Budapest, Temesvár utca 20., levelezési cím: 1590 Budapest, Pf. 211), mint a(z) FA-KER-SPED Szállítmányozó és Külkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 007337, székhely: 9176 Mecsér, Ady E. utca 45..) Győri Törvényszék 11.Fpk.44/2022/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. december 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2911908
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 10. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 25. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 140 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie átutalással „FA-KER-SPED Kft. FA pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a BOREX Consulting ZRT. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12001008-01372573-00300001 számú számlájára.
Az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet módosított 13. §-ának megfelelően az ajánlati biztosíték megfizetését és a fizetés felszámoló általi ellenőrzését a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24.00 óráig kell teljesíteni. A pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül megfizetettnek. Az értékesítő akkor aktiválja az EÉR pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a meghatározott időpontig megfizetésre kerül.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Adós társaság tulajdonát képező RIV-392 forgalmi rendszámú, SUZUKI Baleno típusú gépjármű. A gépjármű alvázszáma MA3EWB32S00614272, motorszáma K12CN4057537, gyártási éve 2018, színe piros, teljesítmény 66 KW, és benzin meghajtású. A gépjármű üzemképes, forgalmi engedély, törzskönyv, és indítókulcs rendelkezésre áll, műszaki vizsga érvényes.

A felszámoló a felszámolási eljárás során második alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 2 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 2 240 000 forint. (a becsérték 80%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: SUZUKI Baleno (2018)

Típus: Jármű
Márka: Suzuki
Modell: Baleno
Jármű típusa: Személyautó
Üzemanyag: Benzin
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 2 800 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy(ak) előre egyeztetett időpontban megtekinthető(k). Az időpontot előre egyeztetni kell a BOREX Consulting ZRT központi ügyintézési helyén (Tel: 06 1 8038-777, Somogyi Szabolcs felszámoló biztos). A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 9 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az ÁFA Tv megfelelő rendelkezései az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerénekigénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 20 munkanapon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia:- a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, magánszemély esetén a személyi okmányok másolatát, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja.
A felszámoló a 237/2009 (X.20.) Korm. rendelet szerint előírt értesítendő hitelező(ke)t az értékesítési hirdetményről előzetesen tájékoztatta.

A felszámoló a felszámolási eljárás során második alkalommal hirdeti meg a hirdetményben nevezett vagyontárgyat. (237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4a) bekezdés a) pontja)

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2911908/tetelek.pdf

Licitnapló

2023. 01. 25. | 10:00 || A pályázat véget ért.

2023. 01. 10. | 09:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2911908F9898 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérem adja meg az autó futásteljesítményét. Köszönöm!

 • || P2911908F7566 kommentje:

  Továbbá érdeklődnék, hogy hány km van a kocsiban?

 • || P2911908F7566 kommentje:

  Tisztelt Felszámolóbiztos! Érdeklődnék, hogy amennyiben magánszemélyként kívánom megvásárolni a gépjárművet úgy a megjölt árat terheli-e a plusz 27% ÁFA? Köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Üdv. A gépjármű magánszemély esetében is mentes az ÁFA alól. Áfa Tv.

 • || Értékesítő kommentje:

  Üdv! Megtekintési időpont: Suzuki Baleno - Január 20. Péntek - 11 óra 30/643-4445 Győr, Ipari Park, Bükkfa utca 11.

 • || P2911908F2832 kommentje:

  L

 • || Értékesítő kommentje:

  Üdv Megtekintési időpont Suzuki Baleno - Január 20. Péntek - 11 óra 30/643-4445 Győr, Ipari Park, Bükkfa utca 11.