Eljárás részletei

Anyagok, Áruk
0 tétel

Pályázat - Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő egyéb okból mellőzi a megismételt értékesítést.
Indoklás: Cstv. 49. § (1) bek. alapján
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Anyagok, Áruk (Vas-műszaki üzlet árukészlete, göngyölegek, gázálarc, védőruha)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.09 - 15:10
2015.05.24 - 15:10
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.09-12-000260
P29111

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..
Cégjegyzékszám:
16-09-001795

Adós adatai

Cégnév:
Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet "f.a."
Székhely:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.
Cégjegyzékszám:
09-02-000040

Dokumentumok

2015.06.16 - 16:55
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Cstv. 49. § (1) bek. alapján

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.24 - 15:10
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 24. 15 óra 10 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.09 - 15:10
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 9. 15 óra 10 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P29111.
2015.04.24 - 15:06
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..), mint a(z) Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám: 09-02-000040, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.09-12-000260/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P29111
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 9. 15 óra 10 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 24. 15 óra 10 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft. Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000086-13640008 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetet bánatpénz után kamatot nem fizet.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Anyagok, Áruk (Vas-műszaki üzlet árukészlete, göngyölegek, gázálarc, védőruha)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintésének időpontja: 2015. május 11. 9-10 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése történhet átutalással, illetve pénztári befizetéssel legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele. Vevő köteles a teljes vételár kifizetését követő 3 napon belül a vagyonelemeket elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:

• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

Egyéb feltételek:
Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P29111/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Anyagok, Áruk (Vas-műszaki üzlet árukészlete, göngyölegek, gázálarc, védőruha)
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.09 - 15:10
2015.05.24 - 15:10
Nettó 1 000 000 Ft
Nettó — Ft
5.Fpk.09-12-000260
P29111

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság
Székhely:
5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..
Cégjegyzékszám:
16-09-001795

Adós adatai

Cégnév:
Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet "f.a."
Székhely:
4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.
Cégjegyzékszám:
09-02-000040

Dokumentumok

2015.06.16 - 16:55
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Cstv. 49. § (1) bek. alapján

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
2015.05.24 - 15:10
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 24. 15 óra 10 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.09 - 15:10
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 5.Fpk.09-12-000260 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 9. 15 óra 10 perckor, a MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..) felszámoló által a Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09-02-000040, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P29111.
2015.04.24 - 15:06
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) MHZ Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-001795, székhely: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2.., levelezési cím: 5000 Szolnok,, Szabadság tér 2..), mint a(z) Berettyóújfalu és Vidéke ÁFÉSZ „f.a” (cégjegyzékszám: 09-02-000040, székhely: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 2.) Debreceni Törvényszék 5.Fpk.09-12-000260/7. . sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 23. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P29111
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 9. 15 óra 10 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 24. 15 óra 10 perc

Ajánlati biztosíték összege: 50 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénz befizetése az MHZ Pénzügyi Tanácsadó Szolgáltató Kft. Unicredit Bank Zrt.-nél vezetett 10918001-00000086-13640008 számú bankszámlájára történhet úgy, hogy legkésőbb a pályázat benyújtásának határidejéig jóváírásra kerüljön. A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetet bánatpénz után kamatot nem fizet.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A nyertes pályázó bánatpénze a vételárba beszámít. A felszámoló a befizetett bánatpénz után kamatot nem fizet.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Anyagok, Áruk (Vas-műszaki üzlet árukészlete, göngyölegek, gázálarc, védőruha)

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 1 000 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyak megtekintésének időpontja: 2015. május 11. 9-10 óra között.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetése történhet átutalással, illetve pénztári befizetéssel legkésőbb a szerződéskötéstől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele. Vevő köteles a teljes vételár kifizetését követő 3 napon belül a vagyonelemeket elszállítani.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A felszámoló a pályázati ajánlatokat a vételár nagysága és a fizetési feltételek alapján bírálja el. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat beérkezése esetén a felszámoló a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés alapján köteles ártárgyalást tartani. Az ártárgyalás az EÉR igénybevételével kerül megtartásra.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról:

• a pályázó nyilatkozata, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni
• a pályázó nyilatkozata a megajánlott vételárról, és fizetési feltételekről. A megajánlott vételárat nettó összegben kel meghatározni forintban.
• a pályázó nyilatkozata, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja.
• a pályázó nyilatkozata a kellékszavatosság, garanciális igény érvényesítésének kizárásáról
• a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, elérhetőségét.

Egyéb feltételek:
Az adásvételi szerződés megkötésére az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kerül sor. A pályázattal kapcsolatos minden költség - a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terheli.
A teljes vételár kiegyenlítése a birtokbaadásnak előfeltétele.
Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget.
A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen szándékukat – jogosultságuk igazolása mellett – a pályázat leadási határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak.
A vagyontárgyakért kellékszavatosságot nem vállalunk, beszámítást nem fogadunk el.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P29111/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.