Eljárás részletei

Fix telepítésű napelemes kiserőmű
1 tétel

Pályázat - Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgálató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.03.02 - 12:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A 7400 Kaposvár, belterület 9343/3 hrsz-on nyilvántartott, természetben Kaposvár, Cseri út mentén fekvő 1 hektár 7097 m2 területű földrészleten létesített fix telepítésű napelemes kiserőmű. A kiserőmű telepítési helye szerinti ingatlan tulajdonosa a KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt. A területhasználati jogosultságot a KAPOS HOLDING Zrt. és az adós társaság között létrejött ingatlanbérleti szerződés alapozza meg, mely 2023. február 18. nappal a bérbeadó felmondása útján megszűnik. A kiserőmű 1997 darab, egyenként 275 Wp teljesítményű napelem tábla és 18 + 1 darab inverter telepítésével került létrehozásra. A kiserőmű beépített teljesítőképessége 498,5 kW. A megtermelt áram átvételét a Kaposvári INERT Zrt. és az E.ON Energiamegoldások Kft. között 2023.01.01. - 2023.12.31. közötti időszakra létrejött "Villamos energia adásvételi és mérlegkör-tagsági szerződés" biztosítja. A termelői vezetékhez az adós társaság vezetékjogi engedéllyel rendelkezik. Adós társaság és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. között létrejött hálózatcsatlakozási szerződés biztosítja a villamos energia betáplálását a hálózatba.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.02 - 12:00
2023.03.03 - 12:00
2023.03.19 - 12:00
Nettó 160 000 000 Ft
Nettó 160 000 000 Ft
8.Fpk.7/2022
P2903927

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FH-CONCEPT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1224 Budapest, XV utca 79. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-359080

Adós adatai

Cégnév:
Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgálató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
7400 Kaposvár, Cseri út 16..
Cégjegyzékszám:
14 10 300008

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.02 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.7/2022 ügyszámú nyilvános pályázat, a FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2) felszámoló által a Kaposvári INERT Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 10 300008, székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.17 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2), mint a(z) Kaposvári INERT Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 10 300008, székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 16..) Kaposvári Törvényszék 8.Fpk.7/2022. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2903927
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. március 3. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Kaposvári INERT Zrt. "f.a." 11743002-20168410-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "Ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 órával a fenti pénzforgalmi számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosíték megfizetését ezen időpontig nem teljesítő személy/szervezet az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt pénzforgalmi számlán történt jóváírást követően minősül megfizetettnek. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig jóváírásra kerül. Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a felszámoló az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, azok visszautalásáért a felszámoló kezelési költséget nem számol fel.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 7400 Kaposvár, belterület 9343/3 hrsz-on nyilvántartott, természetben Kaposvár, Cseri út mentén fekvő 1 hektár 7097 m2 területű földrészleten létesített fix telepítésű napelemes kiserőmű. A kiserőmű telepítési helye szerinti ingatlan tulajdonosa a KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt. A területhasználati jogosultságot a KAPOS HOLDING Zrt. és az adós társaság között létrejött ingatlanbérleti szerződés alapozza meg, mely 2023. február 18. nappal a bérbeadó felmondása útján megszűnik. A kiserőmű 1997 darab, egyenként 275 Wp teljesítményű napelem tábla és 18 + 1 darab inverter telepítésével került létrehozásra. A kiserőmű beépített teljesítőképessége 498,5 kW. A megtermelt áram átvételét a Kaposvári INERT Zrt. és az E.ON Energiamegoldások Kft. között 2023.01.01. - 2023.12.31. közötti időszakra létrejött "Villamos energia adásvételi és mérlegkör-tagsági szerződés" biztosítja. A termelői vezetékhez az adós társaság vezetékjogi engedéllyel rendelkezik. Adós társaság és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. között létrejött hálózatcsatlakozási szerződés biztosítja a villamos energia betáplálását a hálózatba.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 160 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 160 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fix telepítésű napelemes kiserőmű

Típus: Egyéb
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 160 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelem az EER rendszeren történt előzetes időpontegyeztetést követően tekinthető meg, amennyiben az ingatlanba való bejutást az ingatlan tulajdonosa biztosítja. A kiserőművel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések az EÉR rendszeren történő előzetes időpontegyeztetést követően, titoktartási nyilatkozat megtétele után megtekinthetőek a felszámoló szervezet hivatali helyiségében.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adót a termék beszerzője fizeti a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján (fordított ÁFA).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati kiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő és így érvényesnek minősített ajánlatokat kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján bírálja el. Nyertes pályázónak azt az érvényesnek minősített ajánlatot tett pályázót hirdeti ki, aki a legmagasabb nettó összegű vételi ajánlatot tette, figyelembe véve az ártárgyalás jelen pályázati kiírásban ismertetett szabályait is.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles megfizetni banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 15 napon belül. A vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését a nyertes pályázónak igazolnia kell a felszámoló felé az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingóság birtokba vételéről a nyertes ajánlattevő saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni, figyelemmel arra, hogy a meghirdetett vagyonelemek egy olyan idegen ingatlanon találhatók, melyre vonatkozó használati jogosultság a birtokba vétel előrelátható időpontjában nem áll fenn. Felszámoló kifejezetten tájékoztatja a pályázókat, hogy a kiserőmű telepítési helye szerinti ingatlanra vonatkozóan létrejött ingatlanbérleti szerződés 2023. február 18. nappal a bérbeadó felmondása útján megszűnik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. Az értékesítő kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján bírálja el a szabályszerű és érvényes vételi ajánlatokat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítési eljárás során az értékesítési hirdetmény tervezet vonatkozásában a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés rendelkezése szerinti értesítés megtörtént. Jelen eljárás a vagyonelem első értékesítési kísérlete. A minimálár a becsérték 100%-ában került megállapításra. Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, úgymint gazdasági társaság pályázó esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, elérhetőségét; magánszemély pályázó esetén: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és ezen adatait igazoló okmányok másolati példányát, elérhetőségét. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatot a megajánlott nettó vételárról, a vállalt fizetési feltételekről. A pályázónak hitelt érdemlően igazolnia kell (bankszámla kivonat, ügyvédi letéti igazolás, bankgarancia igazolás, visszavonhatatlan hitelígérvény) a megajánlott vételár - ajánlati kötöttség határidejéig fennálló, az ajánlati biztosítékot meghaladó részre vonatkozó - rendelkezésre állását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Csődtörvény jelen vagyonelem esetében kizárja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. Az adásvételi szerződés megkötésével és a vagyonelem értékesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli. A pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a jelen vagyonelem értékesítési eljárása során a nyertes ajánlati összeg 1% + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja az eladó által az adásvételi szerződés elkészítésére megbízott ügyvéd részére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogosultságukat - jogosultságuk igazolás mellett - a pályázati leadás határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az általa ismert illetve az írásban bejelentést tett elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A felszámoló a nyilatkozat tételére legalább 10 napot biztosít. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit és az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés). Az ártárgyalás lebonyolítása az EÉR rendszeren keresztül történik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2903927/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.02.24 - 08:59P2903927F4729 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szeretnék a hétfői iratmegtekintésre bejelentkezni. Szeretném megkérdezni, hogy meghatalmazottam és jogi képviselőm is részt vehet a megtekintésem, illetve ehhez mi szükséges. Szeretnék időpontot kérni az ingatlan bejárására is. Köszönettel,

2023.02.24 - 10:51Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Várjuk Önöket 2023. 02. 27. napon (hétfő) 11:00 és 15:00 óra közötti időpontban iratbetekintésre felszámoló szervezetünk 1221 Budapest, Duna utca 1-3. szám alatti hivatali helyiségében. Az iratbetekintéshez személyazonosító igazolvány bemutatása szükséges. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.23 - 09:38P2903927F4688 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A napelempark műszaki dokumentációját e-mail formájában kérem küldje meg, hogy milyen típusú inverterek, napelemek, trafó, tartószerkezet, valamint TMOK-val működik a napelempark?

2023.02.23 - 13:37Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A kiserőművel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések az EÉR rendszeren történő előzetes időpontegyeztetést követően, titoktartási nyilatkozat megtétele után megtekinthetőek a felszámoló szervezet hivatali helyiségében. Előzetes bejelentkezés esetén legközelebb 2023. 02. 27. napon (hétfő) 11:00 és 15:00 óra közötti időpontban áll módunkban a rendelkezésre álló iratok bemutatása felszámoló szervezetünk 1221 Budapest, Duna utca 1-3. szám alatti hivatali helyiségében. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.23 - 09:34P2903927F4688 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A bejelentkezéshez köteles-e a pályázó az 5 millió forint kauciót előzetesen befizetni, vagy csak az ajánlat leadását megelőzően köteles az 5 millió forint kauciót befizetni?

2023.02.23 - 13:21Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat benyújtásának kezdő időpontját - 2023. 03. 03. nap 12:00 óra - megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosíték megfizetését ezen időpontig - 2023. 03. 02. nap 12:00 óra - nem teljesítő személy/szervezet az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt pénzforgalmi számlán történt jóváírást követően minősül megfizetettnek. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig jóváírásra kerül. Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.22 - 14:03P2903927F4688 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Földbérleti szerződés hiányában, vagy a földterület megvásárlásának hiányában a nyertes pályázó köteles az ingóságot szétbontani és elszállítani a 9343/3 hrsz. számú földterületről?

2023.02.23 - 13:25Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Erre vonatkozóan a felszámoló birtokában lévő bérleti szerződés nem tartalmaz rendelkezést. A kérdés jogi részében a felszámoló nem ad ki állásfoglalást, a földterülettel kapcsolatos kérdésekben a földterület tulajdonosa illetékes, akivel a hivatalos elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni a Tisztelt Érdeklődő. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.22 - 14:02P2903927F4688 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A Napelempark megvásárlása esetén, az alatta lévő földterület a Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. tulajdona, címe: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2. Az új tulajdonosnak, aki az EÉR rendszerben elnyeri a pályázatot annak a földterületre vásárlási lehetősége, vagy új hosszútávú bérleti szerződési lehetősége van-e? Vagy ezt a kérdést, a ZRT.-nek kell feltenni? Amennyiben igen, kontakt személy elérhetőségét szíveskedjen megadni! A napelempark megvételével az állami pályázat átruházódik-e a Kaposvári Inert Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt.-től az új tulajdonos javára? A hálózathoz való csatlakozási pont (TMOK) és a hálózat használati szerződés megvásárlást követően átruházódik-e az új tulajdonosra? A jelenleg működő naperőmű villamosenergia értékesítése a MAVIR Zrt. által meghatározott feltételeken alapul-e, vagy szabadpiacra való értékesítés történik jelenleg?

2023.02.23 - 13:40Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A földterülettel kapcsolatos kérdésekben a földterület tulajdonosa illetékes, akivel a hivatalos elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni a Tisztelt Érdeklődő. A csatlakozási pont és a hálózat használati szerződés átruházódik az új tulajdonosra. Az áram jelenleg az E.ON felé szabadpiaci áron kerül értékesítésre. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.22 - 09:52P2903927F1761 kommentje

Cégként pályázat benyújtása során, a csatolandó iratok esetében, a cégkivonatnak hitelesnek kel-e lennie, vagy megfelel Céginformációs oldalról letöltött cégkivonat ?

2023.02.22 - 10:06Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Érvényes pályázat benyújtásához nem szükséges közhiteles cégkivonat csatolása, elegendő az ingyenesen letölthető változat. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés során szükséges lesz a közhiteles cégkivonat bemutatása. Tisztelettel: Felszámoló

Tételek 1 db (1)

Fix telepítésű napelemes kiserőmű
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Kiserőmű
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 160 000 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Végrehajtási jog

Ismertető

A 7400 Kaposvár, belterület 9343/3 hrsz-on nyilvántartott, természetben Kaposvár, Cseri út mentén fekvő 1 hektár 7097 m2 területű földrészleten létesített fix telepítésű napelemes kiserőmű. A kiserőmű telepítési helye szerinti ingatlan tulajdonosa a KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt. A területhasználati jogosultságot a KAPOS HOLDING Zrt. és az adós társaság között létrejött ingatlanbérleti szerződés alapozza meg, mely 2023. február 18. nappal a bérbeadó felmondása útján megszűnik. A kiserőmű 1997 darab, egyenként 275 Wp teljesítményű napelem tábla és 18 + 1 darab inverter telepítésével került létrehozásra. A kiserőmű beépített teljesítőképessége 498,5 kW. A megtermelt áram átvételét a Kaposvári INERT Zrt. és az E.ON Energiamegoldások Kft. között 2023.01.01. - 2023.12.31. közötti időszakra létrejött "Villamos energia adásvételi és mérlegkör-tagsági szerződés" biztosítja. A termelői vezetékhez az adós társaság vezetékjogi engedéllyel rendelkezik. Adós társaság és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. között létrejött hálózatcsatlakozási szerződés biztosítja a villamos energia betáplálását a hálózatba.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.03.02 - 12:00
2023.03.03 - 12:00
2023.03.19 - 12:00
Nettó 160 000 000 Ft
Nettó 160 000 000 Ft
8.Fpk.7/2022
P2903927

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
FH-CONCEPT Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1224 Budapest, XV utca 79. 3
Cégjegyzékszám:
01-09-359080

Adós adatai

Cégnév:
Kaposvári INERT Hulladékkezelő és Szolgálató Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Székhely:
7400 Kaposvár, Cseri út 16..
Cégjegyzékszám:
14 10 300008

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.03.02 - 12:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 8.Fpk.7/2022 ügyszámú nyilvános pályázat, a FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2) felszámoló által a Kaposvári INERT Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 10 300008, székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 16..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.02.17 - 12:00
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) FH-CONCEPT Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-359080, székhely: 1224 Budapest, XV utca 79. 3, levelezési cím: 1775 Budapest, Pf. 2), mint a(z) Kaposvári INERT Zrt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 10 300008, székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 16..) Kaposvári Törvényszék 8.Fpk.7/2022. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. február 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2903927
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. március 3. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. március 19. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 5 000 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak az ajánlati biztosítékot a Kaposvári INERT Zrt. "f.a." 11743002-20168410-00000000 jelzőszámú pénzforgalmi számlájára kell átutalni "Ajánlati biztosíték" közleménnyel, oly módon, hogy az legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 órával a fenti pénzforgalmi számlán jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosíték megfizetését ezen időpontig nem teljesítő személy/szervezet az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt pénzforgalmi számlán történt jóváírást követően minősül megfizetettnek. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig jóváírásra kerül. Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Eredménytelen pályázati eljárás esetén a felszámoló az ajánlati biztosíték teljes összegét az eredménytelenség megállapításától számított 8 munkanapon belül valamennyi pályázó részére visszautalja. Eredményes pályázati eljárás esetén az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázónak az ajánlati biztosíték teljes összegét felszámoló az eredményhirdetés napjától – a Cstv. 49/A. § (4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától – számított 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot elveszti. Az ajánlati biztosíték a pályázók javára nem kamatozik, azok visszautalásáért a felszámoló kezelési költséget nem számol fel.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 7400 Kaposvár, belterület 9343/3 hrsz-on nyilvántartott, természetben Kaposvár, Cseri út mentén fekvő 1 hektár 7097 m2 területű földrészleten létesített fix telepítésű napelemes kiserőmű. A kiserőmű telepítési helye szerinti ingatlan tulajdonosa a KAPOS HOLDING Közszolgáltató Zrt. A területhasználati jogosultságot a KAPOS HOLDING Zrt. és az adós társaság között létrejött ingatlanbérleti szerződés alapozza meg, mely 2023. február 18. nappal a bérbeadó felmondása útján megszűnik. A kiserőmű 1997 darab, egyenként 275 Wp teljesítményű napelem tábla és 18 + 1 darab inverter telepítésével került létrehozásra. A kiserőmű beépített teljesítőképessége 498,5 kW. A megtermelt áram átvételét a Kaposvári INERT Zrt. és az E.ON Energiamegoldások Kft. között 2023.01.01. - 2023.12.31. közötti időszakra létrejött "Villamos energia adásvételi és mérlegkör-tagsági szerződés" biztosítja. A termelői vezetékhez az adós társaság vezetékjogi engedéllyel rendelkezik. Adós társaság és az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. között létrejött hálózatcsatlakozási szerződés biztosítja a villamos energia betáplálását a hálózatba.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 160 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 160 000 000 forint.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Fix telepítésű napelemes kiserőmű

Típus: Egyéb
Tehermentes: nem Végrehajtási jog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 160 000 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyonelem az EER rendszeren történt előzetes időpontegyeztetést követően tekinthető meg, amennyiben az ingatlanba való bejutást az ingatlan tulajdonosa biztosítja. A kiserőművel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések az EÉR rendszeren történő előzetes időpontegyeztetést követően, titoktartási nyilatkozat megtétele után megtekinthetőek a felszámoló szervezet hivatali helyiségében.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az adót a termék beszerzője fizeti a 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bekezdés g) pontja alapján (fordított ÁFA).

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A felszámoló a pályázati kiírásban foglaltaknak teljes körűen megfelelő és így érvényesnek minősített ajánlatokat kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján bírálja el. Nyertes pályázónak azt az érvényesnek minősített ajánlatot tett pályázót hirdeti ki, aki a legmagasabb nettó összegű vételi ajánlatot tette, figyelembe véve az ártárgyalás jelen pályázati kiírásban ismertetett szabályait is.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A nyertes pályázó az ajánlati biztosítékon felüli vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles megfizetni banki átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését és a vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését követően kerül sor, a szerződéskötésre vonatkozó felhívás átvételét követő 15 napon belül. A vételár 1%-ának üzemeltető felé történő befizetését a nyertes pályázónak igazolnia kell a felszámoló felé az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történő megjelenését követő 15 napon belül.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A felszámolás alatt álló gazdasági társaság képviseletét ellátó felszámoló szervezet tájékoztatja a pályázókat, hogy az ingóság birtokba vételéről a nyertes ajánlattevő saját költségén és felelősségére köteles gondoskodni, figyelemmel arra, hogy a meghirdetett vagyonelemek egy olyan idegen ingatlanon találhatók, melyre vonatkozó használati jogosultság a birtokba vétel előrelátható időpontjában nem áll fenn. Felszámoló kifejezetten tájékoztatja a pályázókat, hogy a kiserőmű telepítési helye szerinti ingatlanra vonatkozóan létrejött ingatlanbérleti szerződés 2023. február 18. nappal a bérbeadó felmondása útján megszűnik.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázónak a vételárfizetésen kívül kötelezettségek átvállalására vagy teljesítésére nem kell ajánlatot tennie. Az értékesítő kizárólag a megajánlott nettó vételár összege alapján bírálja el a szabályszerű és érvényes vételi ajánlatokat.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Jelen értékesítési eljárás során az értékesítési hirdetmény tervezet vonatkozásában a 237/2009. (X.20.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés rendelkezése szerinti értesítés megtörtént. Jelen eljárás a vagyonelem első értékesítési kísérlete. A minimálár a becsérték 100%-ában került megállapításra. Az érvényes pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát az alábbiakról: A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó főbb adatait, úgymint gazdasági társaság pályázó esetén: a pályázó nevét, székhelyét, cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult tisztségviselő aláírási címpéldányát, elérhetőségét; magánszemély pályázó esetén: a pályázó nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét és ezen adatait igazoló okmányok másolati példányát, elérhetőségét. A pályázó nyilatkozatát, hogy a vételre felajánlott vagyont meg kívánja vásárolni. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatot a megajánlott nettó vételárról, a vállalt fizetési feltételekről. A pályázónak hitelt érdemlően igazolnia kell (bankszámla kivonat, ügyvédi letéti igazolás, bankgarancia igazolás, visszavonhatatlan hitelígérvény) a megajánlott vételár - ajánlati kötöttség határidejéig fennálló, az ajánlati biztosítékot meghaladó részre vonatkozó - rendelkezésre állását. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát, hogy ajánlatát a beadási határidőtől számított 60 napig fenntartja. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal, valamint tudomásul veszi, hogy a beszámítást a Csődtörvény jelen vagyonelem esetében kizárja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. Az adásvételi szerződés megkötésével és a vagyonelem értékesítésével kapcsolatosan felmerülő valamennyi költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli. A pályázónak nyilatkozni kell arra vonatkozóan, hogy a jelen vagyonelem értékesítési eljárása során a nyertes ajánlati összeg 1% + ÁFA összegű ügyvédi költség megfizetését vállalja az eladó által az adásvételi szerződés elkészítésére megbízott ügyvéd részére. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget, a felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki. A felszámoló felhívja az esetleges elővásárlásra jogosultakat, hogy ezen jogosultságukat - jogosultságuk igazolás mellett - a pályázati leadás határidejéig írásban jelentsék be a felszámolónak. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az általa ismert illetve az írásban bejelentést tett elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A felszámoló a nyilatkozat tételére legalább 10 napot biztosít. Több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén az ajánlattevők között nyilvános ártárgyalás megtartására kerül sor, melynek feltételeit és az ártárgyalás megkezdését a résztvevőkkel az EÉR rendszeren keresztül ismerteti a felszámoló. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni (Cstv. 49/A. § (4) bekezdés). Az ártárgyalás lebonyolítása az EÉR rendszeren keresztül történik.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2903927/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

2023.02.24 - 08:59P2903927F4729 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Szeretnék a hétfői iratmegtekintésre bejelentkezni. Szeretném megkérdezni, hogy meghatalmazottam és jogi képviselőm is részt vehet a megtekintésem, illetve ehhez mi szükséges. Szeretnék időpontot kérni az ingatlan bejárására is. Köszönettel,

2023.02.24 - 10:51Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Várjuk Önöket 2023. 02. 27. napon (hétfő) 11:00 és 15:00 óra közötti időpontban iratbetekintésre felszámoló szervezetünk 1221 Budapest, Duna utca 1-3. szám alatti hivatali helyiségében. Az iratbetekintéshez személyazonosító igazolvány bemutatása szükséges. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.23 - 09:38P2903927F4688 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A napelempark műszaki dokumentációját e-mail formájában kérem küldje meg, hogy milyen típusú inverterek, napelemek, trafó, tartószerkezet, valamint TMOK-val működik a napelempark?

2023.02.23 - 13:37Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A kiserőművel kapcsolatos hatósági engedélyek, szerződések az EÉR rendszeren történő előzetes időpontegyeztetést követően, titoktartási nyilatkozat megtétele után megtekinthetőek a felszámoló szervezet hivatali helyiségében. Előzetes bejelentkezés esetén legközelebb 2023. 02. 27. napon (hétfő) 11:00 és 15:00 óra közötti időpontban áll módunkban a rendelkezésre álló iratok bemutatása felszámoló szervezetünk 1221 Budapest, Duna utca 1-3. szám alatti hivatali helyiségében. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.23 - 09:34P2903927F4688 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A bejelentkezéshez köteles-e a pályázó az 5 millió forint kauciót előzetesen befizetni, vagy csak az ajánlat leadását megelőzően köteles az 5 millió forint kauciót befizetni?

2023.02.23 - 13:21Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Az ajánlati biztosíték befizetését a felszámoló a pályázat benyújtásának kezdő időpontját - 2023. 03. 03. nap 12:00 óra - megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosíték megfizetését ezen időpontig - 2023. 03. 02. nap 12:00 óra - nem teljesítő személy/szervezet az értékesítésben nem vehet részt. Az ajánlati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt pénzforgalmi számlán történt jóváírást követően minősül megfizetettnek. A felszámoló akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer pályázóként történő használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha a pályázati biztosíték a megadott időpontig jóváírásra kerül. Érvényes vételi ajánlat kizárólag az ajánlati biztosíték előírt módon történő megfizetése esetén nyújtható be. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.22 - 14:03P2903927F4688 kommentje

Tisztelt Felszámoló! Földbérleti szerződés hiányában, vagy a földterület megvásárlásának hiányában a nyertes pályázó köteles az ingóságot szétbontani és elszállítani a 9343/3 hrsz. számú földterületről?

2023.02.23 - 13:25Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Erre vonatkozóan a felszámoló birtokában lévő bérleti szerződés nem tartalmaz rendelkezést. A kérdés jogi részében a felszámoló nem ad ki állásfoglalást, a földterülettel kapcsolatos kérdésekben a földterület tulajdonosa illetékes, akivel a hivatalos elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni a Tisztelt Érdeklődő. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.22 - 14:02P2903927F4688 kommentje

Tisztelt Felszámoló! A Napelempark megvásárlása esetén, az alatta lévő földterület a Kapos Holding Közszolgáltató Zrt. tulajdona, címe: 7400 Kaposvár, Áchim András u. 2. Az új tulajdonosnak, aki az EÉR rendszerben elnyeri a pályázatot annak a földterületre vásárlási lehetősége, vagy új hosszútávú bérleti szerződési lehetősége van-e? Vagy ezt a kérdést, a ZRT.-nek kell feltenni? Amennyiben igen, kontakt személy elérhetőségét szíveskedjen megadni! A napelempark megvételével az állami pályázat átruházódik-e a Kaposvári Inert Hulladékkezelő és Szolgáltató Zrt.-től az új tulajdonos javára? A hálózathoz való csatlakozási pont (TMOK) és a hálózat használati szerződés megvásárlást követően átruházódik-e az új tulajdonosra? A jelenleg működő naperőmű villamosenergia értékesítése a MAVIR Zrt. által meghatározott feltételeken alapul-e, vagy szabadpiacra való értékesítés történik jelenleg?

2023.02.23 - 13:40Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! A földterülettel kapcsolatos kérdésekben a földterület tulajdonosa illetékes, akivel a hivatalos elérhetőségeken tud kapcsolatba lépni a Tisztelt Érdeklődő. A csatlakozási pont és a hálózat használati szerződés átruházódik az új tulajdonosra. Az áram jelenleg az E.ON felé szabadpiaci áron kerül értékesítésre. Tisztelettel: Felszámoló

2023.02.22 - 09:52P2903927F1761 kommentje

Cégként pályázat benyújtása során, a csatolandó iratok esetében, a cégkivonatnak hitelesnek kel-e lennie, vagy megfelel Céginformációs oldalról letöltött cégkivonat ?

2023.02.22 - 10:06Értékesítő kommentje

Tisztelt Érdeklődő! Érvényes pályázat benyújtásához nem szükséges közhiteles cégkivonat csatolása, elegendő az ingyenesen letölthető változat. A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés során szükséges lesz a közhiteles cégkivonat bemutatása. Tisztelettel: Felszámoló