Eljárás részletei

A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: gazdasági épület Típus: gazdasági épület Területe: 55 m² Állapota: jó Tehermentes: igen Értékesítésre meghirdetett tulajdoni hányad: 1/1
0 tétel

Pályázat - Weeny Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: ismételt hirdetéstől eredmény várható
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

A Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala által, Szigethalom belterület 5266 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon található gazdasági épület megnevezésű, 55 m2 területű felépítmény 1/1 tulajdoni hányada. A felépítmény a természetben 2315 Szigethalom, Fiumei út 153. alatt található. A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: gazdasági épület Típus: gazdasági épület Területe: 55 m² Állapota: jó Tehermentes: igen Értékesítésre meghirdetett tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok: Település neve (ahol a felépítmény fekszik): Szigetszentmiklós Felépítmény fekvése: belterület Helyrajzi szám: 5266 A felépítmény címe: 2315 Szigetszentmiklós, Fiumei út 153. Alapterület: 55 m² A felépítmény fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): gazdasági épület A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok: A felépítményre nincsenek adatok A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok: A felépítmény tehermentes.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 13:59
2015.05.20 - 13:59
Nettó 4 600 000 Ft
Nettó — Ft
13.Fpk.13-2012-003138
P28945

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest,, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043926

Adós adatai

Cégnév:
Weeny Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
2315 Szigethalom, hrsz. 5266
Cégjegyzékszám:
13 09 118334

Dokumentumok

2017.05.09 - 15:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.13-2012-003138 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Weeny Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 118334, székhely: 2315 Szigethalom, hrsz. 5266) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
ismételt hirdetéstől eredmény várható

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.20 - 13:59
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.13-2012-003138 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 20. 13 óra 59 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Weeny Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 118334, székhely: 2315 Szigethalom, hrsz. 5266) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 13:59
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.13-2012-003138 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 13 óra 59 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Weeny Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 118334, székhely: 2315 Szigethalom, hrsz. 5266) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28945.
2015.04.24 - 14:18
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) Weeny Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 118334, székhely: 2315 Szigethalom, hrsz. 5266) Budapest-környéki Törvényszék 13.Fpk.13-2012-003138/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28945
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 13 óra 59 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 20. 13 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 230 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „Weeny Kft. „f.a.” pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 1203 1005 – 0018 0644 – 0010 0008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. május 20. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlattevő az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala által, Szigethalom belterület 5266 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon található gazdasági épület megnevezésű, 55 m2 területű felépítmény 1/1 tulajdoni hányada. A felépítmény a természetben 2315 Szigethalom, Fiumei út 153. alatt található.
A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: gazdasági épület
Típus: gazdasági épület
Területe: 55 m²
Állapota: jó
Tehermentes: igen
Értékesítésre meghirdetett tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol a felépítmény fekszik): Szigetszentmiklós
Felépítmény fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5266
A felépítmény címe: 2315 Szigetszentmiklós, Fiumei út 153.
Alapterület: 55 m²
A felépítmény fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): gazdasági épület
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A felépítményre nincsenek adatok
A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok:
A felépítmény tehermentes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 600 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a Mátraholding Zrt. székhelyén (Moskovszky László felszámolóbiztos, tel: 06 30 913 2585).A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 10 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat (a vételár 1%-a+ÁFA) nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28945/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

A Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala által, Szigethalom belterület 5266 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon található gazdasági épület megnevezésű, 55 m2 területű felépítmény 1/1 tulajdoni hányada. A felépítmény a természetben 2315 Szigethalom, Fiumei út 153. alatt található. A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: gazdasági épület Típus: gazdasági épület Területe: 55 m² Állapota: jó Tehermentes: igen Értékesítésre meghirdetett tulajdoni hányad: 1/1 Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai: A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok: Település neve (ahol a felépítmény fekszik): Szigetszentmiklós Felépítmény fekvése: belterület Helyrajzi szám: 5266 A felépítmény címe: 2315 Szigetszentmiklós, Fiumei út 153. Alapterület: 55 m² A felépítmény fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): gazdasági épület A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok: A felépítményre nincsenek adatok A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok: A felépítmény tehermentes.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.04.30 - 13:59
2015.05.20 - 13:59
Nettó 4 600 000 Ft
Nettó — Ft
13.Fpk.13-2012-003138
P28945

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
MÁTRAHOLDING Gazdasági Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1146 Budapest,, Cházár András utca 9..
Cégjegyzékszám:
01-10-043926

Adós adatai

Cégnév:
Weeny Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
2315 Szigethalom, hrsz. 5266
Cégjegyzékszám:
13 09 118334

Dokumentumok

2017.05.09 - 15:40
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 13.Fpk.13-2012-003138 ügyszámú nyilvános pályázat, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Weeny Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 118334, székhely: 2315 Szigethalom, hrsz. 5266) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
ismételt hirdetéstől eredmény várható

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.05.20 - 13:59
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 13.Fpk.13-2012-003138 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 20. 13 óra 59 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Weeny Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 13 09 118334, székhely: 2315 Szigethalom, hrsz. 5266) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.04.30 - 13:59
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 13.Fpk.13-2012-003138 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. április 30. 13 óra 59 perckor, a Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..) felszámoló által a Weeny Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13 09 118334, székhely: 2315 Szigethalom, hrsz. 5266) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28945.
2015.04.24 - 14:18
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Mátraholding Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043926, székhely: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9.., levelezési cím: 1146 Budapest,, Cházár András utca 9..), mint a(z) Weeny Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13 09 118334, székhely: 2315 Szigethalom, hrsz. 5266) Budapest-környéki Törvényszék 13.Fpk.13-2012-003138/3. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. április 16. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28945
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. április 30. 13 óra 59 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. május 20. 13 óra 59 perc

Ajánlati biztosíték összege: 230 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában ajánlati biztosítékot kell letétbe megfizetnie (forintban) átutalással „Weeny Kft. „f.a.” pályázat ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló Mátraholding Gazdasági Tanácsadó Zrt. Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 1203 1005 – 0018 0644 – 0010 0008 számú számlájára, oly módon, hogy az összeg legkésőbb 2015. május 20. napjával jóváírásra kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredménytelen az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlattevő az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A Ráckevei Járási Hivatal Járási Földhivatala által, Szigethalom belterület 5266 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon található gazdasági épület megnevezésű, 55 m2 területű felépítmény 1/1 tulajdoni hányada. A felépítmény a természetben 2315 Szigethalom, Fiumei út 153. alatt található.
A pályázatban szereplő vagyontárgy megnevezése: gazdasági épület
Típus: gazdasági épület
Területe: 55 m²
Állapota: jó
Tehermentes: igen
Értékesítésre meghirdetett tulajdoni hányad: 1/1

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:
A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:
Település neve (ahol a felépítmény fekszik): Szigetszentmiklós
Felépítmény fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 5266
A felépítmény címe: 2315 Szigetszentmiklós, Fiumei út 153.
Alapterület: 55 m²
A felépítmény fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): gazdasági épület
A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:
A felépítményre nincsenek adatok
A tulajdoni lap III. részében feltüntetett adatok:
A felépítmény tehermentes.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 4 600 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy előre egyeztetett időpontban megtekinthető. Az időpontot előre egyeztetni kell a Mátraholding Zrt. székhelyén (Moskovszky László felszámolóbiztos, tel: 06 30 913 2585).A megtekintésre a Kiíró munkanapokon 10 órától 15 óráig áll rendelkezésre. A pályázattal kapcsolatos egyéb információ vonatkozásában az EÉR rendszeren keresztül lehet kérdéseket feltenni.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elbírálását követő 8 munkanapon belül kerül sor. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíjat (a vételár 1%-a+ÁFA) nyertes pályázat esetén a vevő köteles megfizetni.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 5 munkanapon belül köteles gondoskodni. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan írásban benyújtott ajánlatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt, - a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű megjelölésével az ajánlott fizetési feltételeket, - az ajánlati biztosíték befizetésének igazolását, - 60 napos ajánlati kötöttség vállalását, - az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást, - kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére, - tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó eláll a szerződéstől. A beérkezett ajánlatokat a Kiíró értékeli. A Kiíró azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel. A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, azonos értékű (a nettó vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor. Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az online ártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. Az értékesítésre az ÁFA tv. megfelelő rendelkezései az irányadók.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28945/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.