Eljárás részletei

Ingatlanok Tófalu és Aldebrő területén
0 tétel

Pályázat - Zöld Kert Magyarország Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

1. Tófalu külterület 054/27. hrsz alatt felvett 2894 m2 alapterületű kivett udvar megjelölésű ingatlant irányára: 400.000,- Ft + Áfa bánatpénz összege: 20.000,- Ft Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok: - Végrehajtási jog 545.200,- Ft összeg erejéig a Moment Consulting K2 Kft. javára - Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára 2. Aldebrő belterület 257. hrsz alatt felvett 374 m2 alapterületű kivett irodaház megjelölésű ingatlant irányára: 1.500.000,- Ft + Áfa bánatpénz összege: 75.000,- Ft Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok: - Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft összeg erejéig a Készenlét Zrt. javára - Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára 3. Aldebrő belterület 258. hrsz alatt felvett 324 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant irányára: 150.000,- Ft + Áfa bánatpénz összege: 7.500,- Ft Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok: - Végrehajtási jog 545.200,- Ft összeg erejéig a Moment Consulting K2 Kft. javára - Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.28 - 12:00
2015.06.12 - 12:00
Nettó 2 050 000 Ft
Nettó — Ft
06.Fpk.10-11-00048
P28759

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1034 Budapest,, Seregély utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-044933

Adós adatai

Cégnév:
Zöld Kert Magyarország Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
3353 Aldebrő, Árpád utca 10..
Cégjegyzékszám:
10-09-025197

Dokumentumok

2015.06.17 - 12:57
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 06.Fpk.10-11-00048 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Zöld Kert Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-025197, székhely: 3353 Aldebrő, Árpád utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.12 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 06.Fpk.10-11-00048 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 12. 12 óra 00 perckor, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Zöld Kert Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-025197, székhely: 3353 Aldebrő, Árpád utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.28 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 06.Fpk.10-11-00048 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 28. 12 óra 00 perckor, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Zöld Kert Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-025197, székhely: 3353 Aldebrő, Árpád utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28759.
2015.05.07 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..), mint a(z) Zöld Kert Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-025197, székhely: 3353 Aldebrő, Árpád utca 10..) Egri Törvényszék 06.Fpk.10-11-00048/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28759
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 28. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 102 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot egy összegben történő átutalással kell a „ZÖLD KERT MAGYARORSZÁG Kft. „fa” bánatpénz” megjelöléssel az adós MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10549767-49020037 számú számlájára befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Tófalu külterület 054/27. hrsz alatt felvett 2894 m2 alapterületű kivett udvar megjelölésű ingatlant
irányára: 400.000,- Ft + Áfa
bánatpénz összege: 20.000,- Ft

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok:
- Végrehajtási jog 545.200,- Ft összeg erejéig a Moment Consulting K2 Kft. javára
- Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára

2. Aldebrő belterület 257. hrsz alatt felvett 374 m2 alapterületű kivett irodaház megjelölésű ingatlant
irányára: 1.500.000,- Ft + Áfa
bánatpénz összege: 75.000,- Ft

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok:
- Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft összeg erejéig a Készenlét Zrt. javára
- Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára

3. Aldebrő belterület 258. hrsz alatt felvett 324 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant
irányára: 150.000,- Ft + Áfa
bánatpénz összege: 7.500,- Ft

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok:
- Végrehajtási jog 545.200,- Ft összeg erejéig a Moment Consulting K2 Kft. javára
- Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 050 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak 2015. június 9. napján 10:00 és 11:00 közötti időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló az ingatlanokat elsősorban egyben kívánja értékesíteni. A vételár megfizetése egyösszegű átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül történik. A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követő 10 napon belül ártárgyalást tart. A döntésről pályázók írásban kapnak tájékoztatás. Követelés beszámítására lehetőség nincs.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló 10 napon belül bírálja el, és értesíti a pályázókat.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a felszámoló által az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerbe történő feltöltését követő 20 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak elsődlegesen tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetőségét, gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,- a megajánlott ÁFA nélküli vételárat,- a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napi időtartamra ajánlati kötöttség vállalását,- a fizetési feltételeket, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt a vételár fedezete rendelkezésre áll, - kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat átutalással az adásvételi szerződésben foglaltak szerint forintban megfizeti,- a bánatpénz befizetésének igazolását, melyet „ZÖLD KERT MAGYARORSZÁG Kft. „fa” bánatpénz” megjelöléssel az adós MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10549767-49020037 számú számlájára kell befizetni,- a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát, hogy sikertelen pályázata esetén a felszámoló intézkedhessen a bánatpénz visszautalásáról.Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a vevőt terheli, melynek mértéke az ingatlan vételárának 1%-a, de legalább 100.000,- Ft + áfa.A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján általános forgalmi adó-köteles, tekintettel arra, hogy az eladó ingatlanértékesítési tevékenységét adókötelessé tette.

A meghirdetett ingatlanok kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibára, rendeltetésszerű használatra, műszaki állapotra is kiterjed) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991. évi XLIX. tv. rendelkezései az irányadóak.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat arra, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elővásárlási jogukat a hatályos Cstv-ben foglaltak szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28759/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

1. Tófalu külterület 054/27. hrsz alatt felvett 2894 m2 alapterületű kivett udvar megjelölésű ingatlant irányára: 400.000,- Ft + Áfa bánatpénz összege: 20.000,- Ft Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok: - Végrehajtási jog 545.200,- Ft összeg erejéig a Moment Consulting K2 Kft. javára - Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára 2. Aldebrő belterület 257. hrsz alatt felvett 374 m2 alapterületű kivett irodaház megjelölésű ingatlant irányára: 1.500.000,- Ft + Áfa bánatpénz összege: 75.000,- Ft Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok: - Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft összeg erejéig a Készenlét Zrt. javára - Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára 3. Aldebrő belterület 258. hrsz alatt felvett 324 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant irányára: 150.000,- Ft + Áfa bánatpénz összege: 7.500,- Ft Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok: - Végrehajtási jog 545.200,- Ft összeg erejéig a Moment Consulting K2 Kft. javára - Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.28 - 12:00
2015.06.12 - 12:00
Nettó 2 050 000 Ft
Nettó — Ft
06.Fpk.10-11-00048
P28759

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
PÁTRIA CONSULT Gazdasági Tanácsadó és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely:
1034 Budapest,, Seregély utca 13..
Cégjegyzékszám:
01-10-044933

Adós adatai

Cégnév:
Zöld Kert Magyarország Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft. "f.a."
Székhely:
3353 Aldebrő, Árpád utca 10..
Cégjegyzékszám:
10-09-025197

Dokumentumok

2015.06.17 - 12:57
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 06.Fpk.10-11-00048 ügyszámú nyilvános pályázat, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Zöld Kert Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-025197, székhely: 3353 Aldebrő, Árpád utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.12 - 12:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 06.Fpk.10-11-00048 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 12. 12 óra 00 perckor, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Zöld Kert Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 10-09-025197, székhely: 3353 Aldebrő, Árpád utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.28 - 12:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 06.Fpk.10-11-00048 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 28. 12 óra 00 perckor, a Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..) felszámoló által a Zöld Kert Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 10-09-025197, székhely: 3353 Aldebrő, Árpád utca 10..) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28759.
2015.05.07 - 12:00
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Pátria Consult Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044933, székhely: 1034 Budapest,, Seregély utca 13.., levelezési cím: 1034 Budapest,, Seregély utca 13..), mint a(z) Zöld Kert Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 10-09-025197, székhely: 3353 Aldebrő, Árpád utca 10..) Egri Törvényszék 06.Fpk.10-11-00048/7.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28759
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 28. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 12. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 102 500 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot egy összegben történő átutalással kell a „ZÖLD KERT MAGYARORSZÁG Kft. „fa” bánatpénz” megjelöléssel az adós MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10549767-49020037 számú számlájára befizetni.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték az eredményesen pályázó esetében a vételárba beszámítást nyer. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére visszautalásra kerül.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1. Tófalu külterület 054/27. hrsz alatt felvett 2894 m2 alapterületű kivett udvar megjelölésű ingatlant
irányára: 400.000,- Ft + Áfa
bánatpénz összege: 20.000,- Ft

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok:
- Végrehajtási jog 545.200,- Ft összeg erejéig a Moment Consulting K2 Kft. javára
- Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára

2. Aldebrő belterület 257. hrsz alatt felvett 374 m2 alapterületű kivett irodaház megjelölésű ingatlant
irányára: 1.500.000,- Ft + Áfa
bánatpénz összege: 75.000,- Ft

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok:
- Keretbiztosítéki jelzálogjog 50.000.000,- Ft összeg erejéig a Készenlét Zrt. javára
- Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára

3. Aldebrő belterület 258. hrsz alatt felvett 324 m2 alapterületű kivett beépítetlen terület megjelölésű ingatlant
irányára: 150.000,- Ft + Áfa
bánatpénz összege: 7.500,- Ft

Az ingatlan-nyilvántartási adatok alapján a tulajdoni lap III. részében bejegyzett jogok:
- Végrehajtási jog 545.200,- Ft összeg erejéig a Moment Consulting K2 Kft. javára
- Végrehajtási jog 83.586.799,- Ft összeg erejéig a De Lage landen Finance Zrt. javára

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 2 050 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre felkínált vagyontárgyak 2015. június 9. napján 10:00 és 11:00 közötti időpontban megtekinthetők.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A felszámoló az ingatlanokat elsősorban egyben kívánja értékesíteni. A vételár megfizetése egyösszegű átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 15 napon belül történik. A legmagasabb vételárat ajánló érvényesen pályázó és azon érvényes pályázatot benyújtók között, akiknél az ajánlati ár a legmagasabb ajánlati ár 90 %-át eléri, a felszámoló a pályázatok felbontását követő 10 napon belül ártárgyalást tart. A döntésről pályázók írásban kapnak tájékoztatás. Követelés beszámítására lehetőség nincs.
A pályázati ajánlatokat a felszámoló 10 napon belül bírálja el, és értesíti a pályázókat.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződés megkötésére a felszámoló által az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerbe történő feltöltését követő 20 napon belül kerül sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: Az adásvételi szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázatnak elsődlegesen tartalmaznia kell:- a pályázó nevét, címét, adatait, telefon/fax elérhetőségét, gazdálkodó szervezet esetében 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, az aláírásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát, magánszemély pályázó adóazonosító számát,- a megajánlott ÁFA nélküli vételárat,- a pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napi időtartamra ajánlati kötöttség vállalását,- a fizetési feltételeket, - nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt a vételár fedezete rendelkezésre áll, - kötelezettségvállalást arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a vételárat átutalással az adásvételi szerződésben foglaltak szerint forintban megfizeti,- a bánatpénz befizetésének igazolását, melyet „ZÖLD KERT MAGYARORSZÁG Kft. „fa” bánatpénz” megjelöléssel az adós MKB Zrt-nél vezetett 10300002-10549767-49020037 számú számlájára kell befizetni,- a pályázó banki kapcsolatát és bankszámlaszámát, hogy sikertelen pályázata esetén a felszámoló intézkedhessen a bánatpénz visszautalásáról.Az adásvételi szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a vevőt terheli, melynek mértéke az ingatlan vételárának 1%-a, de legalább 100.000,- Ft + áfa.A legmagasabb vételár az elsődleges értékelési szempont. Egyéb részszempontokat a felszámoló a pályázat értékelésénél nem határoz meg.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Az ingatlanok értékesítése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontja alapján általános forgalmi adó-köteles, tekintettel arra, hogy az eladó ingatlanértékesítési tevékenységét adókötelessé tette.

A meghirdetett ingatlanok kellékszavatosság teljes körű (az esetleges környezetszennyezésre, rejtett hibára, rendeltetésszerű használatra, műszaki állapotra is kiterjed) eladói kizárása mellett kerülnek értékesítésre.

A felszámolási eljárás lefolytatására a hatályos 1991. évi XLIX. tv. rendelkezései az irányadóak.

A felszámoló felhívja az elővásárlásra jogosultakat arra, hogy elővásárlási szándékukat a pályázat benyújtásának határidejéig írásban jelentsék be ezen jogukat igazoló okiratok másolatával, és a véglegesen kialakult vételár ismeretében elővásárlási jogukat a hatályos Cstv-ben foglaltak szerint gyakorolhatják.

A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot – megfelelő ajánlat hiányában – eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28759/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.