Eljárás részletei

Kapoly külterületén ingatlan kitűnő adottságokkal
0 tétel

Pályázat - VARGA and VARGA Kereskedelmi Betéti Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett ajánlat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Ingatlan megnevezése: kivett üzem Fekvése: külterület Címe:8671 Kapoly, Simon major Hrsz.: 0101 Tul. Hányad: 1/1 Területe: 52.674 m2 Az ingatlan beépítetlen terület, mely Kapoly külterületén helyezkedik el. Régebben juh telepként működött, a térkép másolat tanúsága szerint 2 db istálló épület volt rajta, melyeket már régen lebontották. Az ingatlan régi elnevezése „Simon major”. Alakja: közel téglalap alakú terület, mely kerítetlen. Az egyik hosszanti oldalát a Szántód-Kaposvár főút határolja, a másik hosszanti oldalánál szántó található. A vizsgált ingatlan közvetlen környezetében erdőgazdasági terület, rét is található. A terepviszonyainál megállapítható, hogy a főút felé mintegy 4-6 %-os lejtésű. A fő közlekedési útról letérve a 0100 hrsz-ú földúton közelíthető meg. A telek területén egy lebontott transzformátor állomás található, melynek lebontása azért történt meg, mivel külterületen található, és közvetlen környezetében lakott ingatlanok nincsenek, a transzformátor eltulajdonítás megakadályozására kérte a tulajdonos a leszerelését. A szolgáltató elmondása szerint azonban a transzformátort eredeti rendelkezésre álló ipari árammennyiséggel bármikor visszakötik. A 0101 hrsz-ú ingatlan a 2-es besorolási övezetbe található. Beépíthetősége 30 %-os. Építési engedélyt az Önkormányzat ad ki ezen telekre, és minden beruházást támogatna. A vizsgált ingatlanon elhelyezkedő épület gerincmagassága 7,5 m lehet. A terület korábbi nyúltelepként való üzemeltetése nem utal arra, hogy bármilyen környezet szennyeződés valószínűsíthető lenne a vizsgált ingatlanon. A helyszíni szemle során szemmel látható környezetszennyezés nem volt megállapítható. Az ingatlan földhivatali megnevezése kivett üzem. A földhivatali megnevezés is utal arra, hogy az Önkormányzat szívesen támogatna minden beruházást ezen területen. Az állattartás évekkel ezelőtt megszűnt, a terület jelenleg növényzettel borított rét jellegű, illetve fás ingatlan. 2002-ben egy engedélyezési terv készült a vizsgált 0101 hrsz-ú ingatlanon létesítendő üdülő centrum vízellátását biztosító mélyfúrású kút kivitelezéséhez. Ezt a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság, jogerősen engedélyezte. A szakvélemény alapján a Kapoly Üdülő és Kempingcentrum részére létesítendő termál kút, és hideg vizes kút létesítésére készült a tanulmány az előző tulajdonos részére. A tanulmány alapján kiderül, hogy 680 m-en lévő termálvíz fűtésre már alkalmas, mivel 38 Celsius fok hőmérsékletű. Az ivóvíz 200 m mélységből már megoldható. Fúrásokat tulajdonképpen a gyakorlatban nem végezték el. Ezen engedélyeztetési terv 2008-ban már lejárt, tehát ha most szeretnék ezen beruházást megvalósítani, abban az esetben új engedélyezési tervet kellene készíttetni. A tulajdoni lap III. része az ingatlan esetében: – keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 24.150.000,- Ft erejéig a Raiffeisen Bank Zrt (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) javára – végrehajtási jog terheli 67.361,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a PENTACLEAN Hungary Tisztítószer és Tisztítóeszköz Gyártó és Forgalmazó Kft (2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.) javára – végrehajtási jog terheli 226.562,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Pátria Nyomda Zrt (1117 Budapest, Hunyadi J. u. 7.) javára – végrehajtási jog terheli 114.278,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a PS Consulting Kereskedelmi Tanácsadó és Ingatlanközvetítő Bt (1155 Budapest, Tóth I. u. 59.) javára – végrehajtási jog terheli 4.228.061,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV Somogy Megyei Adóigazgatósága (7401 Kaposvár, Béke u. 28.) javára. – Vezetékjog terheli 1197 m2 nagyságú területre a Balatonföldvár-Tab 20 kV-os hálózat miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) javára
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 09:00
2015.06.15 - 09:00
Nettó 20 000 000 Ft
Nettó — Ft
2.Fpk.14-13-000106
P28731

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9022 Győr, Liszt F. utca 37..
Cégjegyzékszám:
08-09-003091

Adós adatai

Cégnév:
VARGA and VARGA Kereskedelmi Betéti Társaság "f.a."
Székhely:
8660 Tab, Dobó K. utca 7.
Cégjegyzékszám:
14 06 301437

Dokumentumok

2015.06.17 - 07:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.14-13-000106 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a VARGA and VARGA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 06 301437, székhely: 8660 Tab, Dobó K. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.15 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.14-13-000106 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 09 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a VARGA and VARGA Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 06 301437, székhely: 8660 Tab, Dobó K. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.14-13-000106 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 09 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a VARGA and VARGA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 06 301437, székhely: 8660 Tab, Dobó K. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28731.
2015.05.15 - 11:43
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) VARGA and VARGA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 06 301437, székhely: 8660 Tab, Dobó K. utca 7.) Kaposvári Törvényszék 2.Fpk.14-13-000106/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28731
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Varga and Varga Bt. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11066774 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Varga and Varga Bt. f.a.” KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):


Ingatlan megnevezése: kivett üzem
Fekvése: külterület
Címe:8671 Kapoly, Simon major
Hrsz.: 0101
Tul. Hányad: 1/1
Területe: 52.674 m2

Az ingatlan beépítetlen terület, mely Kapoly külterületén helyezkedik el. Régebben juh telepként működött, a térkép másolat tanúsága szerint 2 db istálló épület volt rajta, melyeket már régen lebontották. Az ingatlan régi elnevezése „Simon major”.
Alakja: közel téglalap alakú terület, mely kerítetlen. Az egyik hosszanti oldalát a Szántód-Kaposvár főút határolja, a másik hosszanti oldalánál szántó található. A vizsgált ingatlan közvetlen környezetében erdőgazdasági terület, rét is található. A terepviszonyainál megállapítható, hogy a főút felé mintegy 4-6 %-os lejtésű. A fő közlekedési útról letérve a 0100 hrsz-ú földúton közelíthető meg.
A telek területén egy lebontott transzformátor állomás található, melynek lebontása azért történt meg, mivel külterületen található, és közvetlen környezetében lakott ingatlanok nincsenek, a transzformátor eltulajdonítás megakadályozására kérte a tulajdonos a leszerelését.
A szolgáltató elmondása szerint azonban a transzformátort eredeti rendelkezésre álló ipari árammennyiséggel bármikor visszakötik. A 0101 hrsz-ú ingatlan a 2-es besorolási övezetbe található.
Beépíthetősége 30 %-os. Építési engedélyt az Önkormányzat ad ki ezen telekre, és minden beruházást támogatna.
A vizsgált ingatlanon elhelyezkedő épület gerincmagassága 7,5 m lehet.
A terület korábbi nyúltelepként való üzemeltetése nem utal arra, hogy bármilyen környezet szennyeződés valószínűsíthető lenne a vizsgált ingatlanon. A helyszíni szemle során szemmel látható környezetszennyezés nem volt megállapítható.
Az ingatlan földhivatali megnevezése kivett üzem. A földhivatali megnevezés is utal arra, hogy az Önkormányzat szívesen támogatna minden beruházást ezen területen.
Az állattartás évekkel ezelőtt megszűnt, a terület jelenleg növényzettel borított rét jellegű, illetve fás ingatlan.
2002-ben egy engedélyezési terv készült a vizsgált 0101 hrsz-ú ingatlanon létesítendő üdülő centrum vízellátását biztosító mélyfúrású kút kivitelezéséhez. Ezt a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság, jogerősen engedélyezte.
A szakvélemény alapján a Kapoly Üdülő és Kempingcentrum részére létesítendő termál kút, és hideg vizes kút létesítésére készült a tanulmány az előző tulajdonos részére.
A tanulmány alapján kiderül, hogy 680 m-en lévő termálvíz fűtésre már alkalmas, mivel 38 Celsius fok hőmérsékletű. Az ivóvíz 200 m mélységből már megoldható.
Fúrásokat tulajdonképpen a gyakorlatban nem végezték el. Ezen engedélyeztetési terv 2008-ban már lejárt, tehát ha most szeretnék ezen beruházást megvalósítani, abban az esetben új engedélyezési tervet kellene készíttetni.

A tulajdoni lap III. része az ingatlan esetében:
– keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 24.150.000,- Ft erejéig a Raiffeisen Bank Zrt (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) javára
– végrehajtási jog terheli 67.361,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a PENTACLEAN Hungary Tisztítószer és Tisztítóeszköz Gyártó és Forgalmazó Kft (2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.) javára
– végrehajtási jog terheli 226.562,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Pátria Nyomda Zrt (1117 Budapest, Hunyadi J. u. 7.) javára
– végrehajtási jog terheli 114.278,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a PS Consulting Kereskedelmi Tanácsadó és Ingatlanközvetítő Bt (1155 Budapest, Tóth I. u. 59.) javára
– végrehajtási jog terheli 4.228.061,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV Somogy Megyei Adóigazgatósága (7401 Kaposvár, Béke u. 28.) javára.
– Vezetékjog terheli 1197 m2 nagyságú területre a Balatonföldvár-Tab 20 kV-os hálózat miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) javára

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 20 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan nem elkerített, a felszámoló közreműködése nélkül megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat – eredményes pályázat esetén – a szerződéskötéstől számított 45 napon belül, egy összegben átutalással kell megfizetni a Varga and Varga Bt. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11066774 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. A megajánlott vételárat
Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28731/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

Ingatlan megnevezése: kivett üzem Fekvése: külterület Címe:8671 Kapoly, Simon major Hrsz.: 0101 Tul. Hányad: 1/1 Területe: 52.674 m2 Az ingatlan beépítetlen terület, mely Kapoly külterületén helyezkedik el. Régebben juh telepként működött, a térkép másolat tanúsága szerint 2 db istálló épület volt rajta, melyeket már régen lebontották. Az ingatlan régi elnevezése „Simon major”. Alakja: közel téglalap alakú terület, mely kerítetlen. Az egyik hosszanti oldalát a Szántód-Kaposvár főút határolja, a másik hosszanti oldalánál szántó található. A vizsgált ingatlan közvetlen környezetében erdőgazdasági terület, rét is található. A terepviszonyainál megállapítható, hogy a főút felé mintegy 4-6 %-os lejtésű. A fő közlekedési útról letérve a 0100 hrsz-ú földúton közelíthető meg. A telek területén egy lebontott transzformátor állomás található, melynek lebontása azért történt meg, mivel külterületen található, és közvetlen környezetében lakott ingatlanok nincsenek, a transzformátor eltulajdonítás megakadályozására kérte a tulajdonos a leszerelését. A szolgáltató elmondása szerint azonban a transzformátort eredeti rendelkezésre álló ipari árammennyiséggel bármikor visszakötik. A 0101 hrsz-ú ingatlan a 2-es besorolási övezetbe található. Beépíthetősége 30 %-os. Építési engedélyt az Önkormányzat ad ki ezen telekre, és minden beruházást támogatna. A vizsgált ingatlanon elhelyezkedő épület gerincmagassága 7,5 m lehet. A terület korábbi nyúltelepként való üzemeltetése nem utal arra, hogy bármilyen környezet szennyeződés valószínűsíthető lenne a vizsgált ingatlanon. A helyszíni szemle során szemmel látható környezetszennyezés nem volt megállapítható. Az ingatlan földhivatali megnevezése kivett üzem. A földhivatali megnevezés is utal arra, hogy az Önkormányzat szívesen támogatna minden beruházást ezen területen. Az állattartás évekkel ezelőtt megszűnt, a terület jelenleg növényzettel borított rét jellegű, illetve fás ingatlan. 2002-ben egy engedélyezési terv készült a vizsgált 0101 hrsz-ú ingatlanon létesítendő üdülő centrum vízellátását biztosító mélyfúrású kút kivitelezéséhez. Ezt a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság, jogerősen engedélyezte. A szakvélemény alapján a Kapoly Üdülő és Kempingcentrum részére létesítendő termál kút, és hideg vizes kút létesítésére készült a tanulmány az előző tulajdonos részére. A tanulmány alapján kiderül, hogy 680 m-en lévő termálvíz fűtésre már alkalmas, mivel 38 Celsius fok hőmérsékletű. Az ivóvíz 200 m mélységből már megoldható. Fúrásokat tulajdonképpen a gyakorlatban nem végezték el. Ezen engedélyeztetési terv 2008-ban már lejárt, tehát ha most szeretnék ezen beruházást megvalósítani, abban az esetben új engedélyezési tervet kellene készíttetni. A tulajdoni lap III. része az ingatlan esetében: – keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 24.150.000,- Ft erejéig a Raiffeisen Bank Zrt (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) javára – végrehajtási jog terheli 67.361,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a PENTACLEAN Hungary Tisztítószer és Tisztítóeszköz Gyártó és Forgalmazó Kft (2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.) javára – végrehajtási jog terheli 226.562,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Pátria Nyomda Zrt (1117 Budapest, Hunyadi J. u. 7.) javára – végrehajtási jog terheli 114.278,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a PS Consulting Kereskedelmi Tanácsadó és Ingatlanközvetítő Bt (1155 Budapest, Tóth I. u. 59.) javára – végrehajtási jog terheli 4.228.061,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV Somogy Megyei Adóigazgatósága (7401 Kaposvár, Béke u. 28.) javára. – Vezetékjog terheli 1197 m2 nagyságú területre a Balatonföldvár-Tab 20 kV-os hálózat miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) javára
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 09:00
2015.06.15 - 09:00
Nettó 20 000 000 Ft
Nettó — Ft
2.Fpk.14-13-000106
P28731

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9022 Győr, Liszt F. utca 37..
Cégjegyzékszám:
08-09-003091

Adós adatai

Cégnév:
VARGA and VARGA Kereskedelmi Betéti Társaság "f.a."
Székhely:
8660 Tab, Dobó K. utca 7.
Cégjegyzékszám:
14 06 301437

Dokumentumok

2015.06.17 - 07:16
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 2.Fpk.14-13-000106 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a VARGA and VARGA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 06 301437, székhely: 8660 Tab, Dobó K. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett ajánlat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.15 - 09:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 2.Fpk.14-13-000106 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 09 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a VARGA and VARGA Bt. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 14 06 301437, székhely: 8660 Tab, Dobó K. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 09:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 2.Fpk.14-13-000106 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 09 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a VARGA and VARGA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 14 06 301437, székhely: 8660 Tab, Dobó K. utca 7.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28731.
2015.05.15 - 11:43
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) VARGA and VARGA Bt. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 06 301437, székhely: 8660 Tab, Dobó K. utca 7.) Kaposvári Törvényszék 2.Fpk.14-13-000106/8.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28731
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 09 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 09 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 800 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a Varga and Varga Bt. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11066774 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „Varga and Varga Bt. f.a.” KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):


Ingatlan megnevezése: kivett üzem
Fekvése: külterület
Címe:8671 Kapoly, Simon major
Hrsz.: 0101
Tul. Hányad: 1/1
Területe: 52.674 m2

Az ingatlan beépítetlen terület, mely Kapoly külterületén helyezkedik el. Régebben juh telepként működött, a térkép másolat tanúsága szerint 2 db istálló épület volt rajta, melyeket már régen lebontották. Az ingatlan régi elnevezése „Simon major”.
Alakja: közel téglalap alakú terület, mely kerítetlen. Az egyik hosszanti oldalát a Szántód-Kaposvár főút határolja, a másik hosszanti oldalánál szántó található. A vizsgált ingatlan közvetlen környezetében erdőgazdasági terület, rét is található. A terepviszonyainál megállapítható, hogy a főút felé mintegy 4-6 %-os lejtésű. A fő közlekedési útról letérve a 0100 hrsz-ú földúton közelíthető meg.
A telek területén egy lebontott transzformátor állomás található, melynek lebontása azért történt meg, mivel külterületen található, és közvetlen környezetében lakott ingatlanok nincsenek, a transzformátor eltulajdonítás megakadályozására kérte a tulajdonos a leszerelését.
A szolgáltató elmondása szerint azonban a transzformátort eredeti rendelkezésre álló ipari árammennyiséggel bármikor visszakötik. A 0101 hrsz-ú ingatlan a 2-es besorolási övezetbe található.
Beépíthetősége 30 %-os. Építési engedélyt az Önkormányzat ad ki ezen telekre, és minden beruházást támogatna.
A vizsgált ingatlanon elhelyezkedő épület gerincmagassága 7,5 m lehet.
A terület korábbi nyúltelepként való üzemeltetése nem utal arra, hogy bármilyen környezet szennyeződés valószínűsíthető lenne a vizsgált ingatlanon. A helyszíni szemle során szemmel látható környezetszennyezés nem volt megállapítható.
Az ingatlan földhivatali megnevezése kivett üzem. A földhivatali megnevezés is utal arra, hogy az Önkormányzat szívesen támogatna minden beruházást ezen területen.
Az állattartás évekkel ezelőtt megszűnt, a terület jelenleg növényzettel borított rét jellegű, illetve fás ingatlan.
2002-ben egy engedélyezési terv készült a vizsgált 0101 hrsz-ú ingatlanon létesítendő üdülő centrum vízellátását biztosító mélyfúrású kút kivitelezéséhez. Ezt a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint elsőfokú vízügyi hatóság, jogerősen engedélyezte.
A szakvélemény alapján a Kapoly Üdülő és Kempingcentrum részére létesítendő termál kút, és hideg vizes kút létesítésére készült a tanulmány az előző tulajdonos részére.
A tanulmány alapján kiderül, hogy 680 m-en lévő termálvíz fűtésre már alkalmas, mivel 38 Celsius fok hőmérsékletű. Az ivóvíz 200 m mélységből már megoldható.
Fúrásokat tulajdonképpen a gyakorlatban nem végezték el. Ezen engedélyeztetési terv 2008-ban már lejárt, tehát ha most szeretnék ezen beruházást megvalósítani, abban az esetben új engedélyezési tervet kellene készíttetni.

A tulajdoni lap III. része az ingatlan esetében:
– keretbiztosítéki jelzálogjog terheli 24.150.000,- Ft erejéig a Raiffeisen Bank Zrt (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) javára
– végrehajtási jog terheli 67.361,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a PENTACLEAN Hungary Tisztítószer és Tisztítóeszköz Gyártó és Forgalmazó Kft (2049 Diósd, Vadrózsa u. 21.) javára
– végrehajtási jog terheli 226.562,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a Pátria Nyomda Zrt (1117 Budapest, Hunyadi J. u. 7.) javára
– végrehajtási jog terheli 114.278,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a PS Consulting Kereskedelmi Tanácsadó és Ingatlanközvetítő Bt (1155 Budapest, Tóth I. u. 59.) javára
– végrehajtási jog terheli 4.228.061,- Ft főkövetelés és járulékai erejéig a NAV Somogy Megyei Adóigazgatósága (7401 Kaposvár, Béke u. 28.) javára.
– Vezetékjog terheli 1197 m2 nagyságú területre a Balatonföldvár-Tab 20 kV-os hálózat miatt az E.ON Dél-dunántúli Áramszolgáltató Zrt (7626 Pécs, Búza tér 8/A.) javára

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 20 000 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az ingatlan nem elkerített, a felszámoló közreműködése nélkül megtekinthető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat – eredményes pályázat esetén – a szerződéskötéstől számított 45 napon belül, egy összegben átutalással kell megfizetni a Varga and Varga Bt. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11066774 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. A megajánlott vételárat
Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28731/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.