Eljárás részletei

Sopronban tároló a Hőközpont u. 1. sz. alatt
0 tétel

Pályázat - KŐSZEGI ÚTI INVEST Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: Nem érkezett pályázat.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

VI. Ingatlan „H” Ingatlan megnevezése: tároló Fekvése: belterület Címe: 9400 Sopron, Hőközpont u. 1. Hrsz.: 5942/1/A/8 Tul. Hányad: 1/1 Területe: 53,46 m² Tulajdon forma: társasházi A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: keretbiztosítéki jelzálogjog 620.000.000,- Ft az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) javára. Végrehajtási jog 13.434.917,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóiroda (9400 Sopron, Fő tér 1.) javára A felszámoló minimum a pályázati irányár 65%-át fogadja el ajánlatként.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 08:00
2015.06.15 - 08:00
Nettó 800 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.08-11-000713
P28723

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9022 Győr, Liszt F. utca 37..
Cégjegyzékszám:
08-09-003091

Adós adatai

Cégnév:
KŐSZEGI ÚTI INVEST Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
9400 Sopron, Csengery utca 30-32.
Cégjegyzékszám:
08 09 014853

Dokumentumok

2015.06.17 - 07:15
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.08-11-000713 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.15 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.08-11-000713 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.08-11-000713 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 08 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28723.
2015.05.15 - 11:39
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) Győri Törvényszék 4.Fpk.08-11-000713/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28723
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11065072 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. f.a.” KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

VI. Ingatlan „H”

Ingatlan megnevezése: tároló
Fekvése: belterület
Címe: 9400 Sopron, Hőközpont u. 1.
Hrsz.: 5942/1/A/8
Tul. Hányad: 1/1
Területe: 53,46 m²
Tulajdon forma: társasházi

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
keretbiztosítéki jelzálogjog 620.000.000,- Ft az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) javára.
Végrehajtási jog 13.434.917,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóiroda (9400 Sopron, Fő tér 1.) javára

A felszámoló minimum a pályázati irányár 65%-át fogadja el ajánlatként.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 800 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2015. június 8. napján délelőtt 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat – eredményes pályázat esetén – a szerződéskötéstől számított 45 napon belül, egy összegben átutalással kell megfizetni a KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11065072 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. A megajánlott vételárat
Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28723/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

VI. Ingatlan „H” Ingatlan megnevezése: tároló Fekvése: belterület Címe: 9400 Sopron, Hőközpont u. 1. Hrsz.: 5942/1/A/8 Tul. Hányad: 1/1 Területe: 53,46 m² Tulajdon forma: társasházi A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza: keretbiztosítéki jelzálogjog 620.000.000,- Ft az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) javára. Végrehajtási jog 13.434.917,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóiroda (9400 Sopron, Fő tér 1.) javára A felszámoló minimum a pályázati irányár 65%-át fogadja el ajánlatként.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 08:00
2015.06.15 - 08:00
Nettó 800 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.08-11-000713
P28723

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
ADVOCO Vagyonkezelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
9022 Győr, Liszt F. utca 37..
Cégjegyzékszám:
08-09-003091

Adós adatai

Cégnév:
KŐSZEGI ÚTI INVEST Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt" "f.a."
Székhely:
9400 Sopron, Csengery utca 30-32.
Cégjegyzékszám:
08 09 014853

Dokumentumok

2015.06.17 - 07:15
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 4.Fpk.08-11-000713 ügyszámú nyilvános pályázat, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
Nem érkezett pályázat.

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.15 - 08:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 4.Fpk.08-11-000713 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 15. 08 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.05.29 - 08:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 4.Fpk.08-11-000713 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. május 29. 08 óra 00 perckor, a Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..) felszámoló által a Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28723.
2015.05.15 - 11:39
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Advoco Kft. (cégjegyzékszám: 08-09-003091, székhely: 9022 Győr, Liszt F. utca 37.., levelezési cím: 9022 Győr, Liszt F. utca 37..), mint a(z) Kőszegi Úti Invest Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 08 09 014853, székhely: 9400 Sopron, Csengery utca 30-32.) Győri Törvényszék 4.Fpk.08-11-000713/6.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28723
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 08 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 08 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A bánatpénzt a KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11065072 számú bankszámlájára lehet befizetni (átutalni) „KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. f.a.” KAUCIÓ” jelöléssel a pályázat benyújtásáig.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: A befizetett KAUCIÓ a pályázati nyertesnek a vételárba beszámít. A többi pályázó részére a befizetett összeg az értékelést követő 8 napon belül visszautalásra kerül. Az ajánlati biztosítékot a pályázó kizárólag a következő esetekben veszíti el: a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A. § (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó a felszámoló által elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vett részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A vételárba hitelezői követelés beszámítására nincs lehetőség.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

VI. Ingatlan „H”

Ingatlan megnevezése: tároló
Fekvése: belterület
Címe: 9400 Sopron, Hőközpont u. 1.
Hrsz.: 5942/1/A/8
Tul. Hányad: 1/1
Területe: 53,46 m²
Tulajdon forma: társasházi

A tulajdoni lap III. része az ingatlan vonatkozásában az alábbi bejegyzéseket tartalmazza:
keretbiztosítéki jelzálogjog 620.000.000,- Ft az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) javára.
Végrehajtási jog 13.434.917,- Ft adótartozás és járulékai erejéig, Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóiroda (9400 Sopron, Fő tér 1.) javára

A felszámoló minimum a pályázati irányár 65%-át fogadja el ajánlatként.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 800 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A pályázatban kiírt ingatlan megtekintése 2015. június 8. napján délelőtt 10 órakor lehetséges. A kapcsolattartónál Tanács Józsefnél lehet érdeklődni a 20/340-7973 telefonszámon.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételárat – eredményes pályázat esetén – a szerződéskötéstől számított 45 napon belül, egy összegben átutalással kell megfizetni a KŐSZEGI ÚTI INVEST Kft. "f.a." Pannon Takarék Bank Zrt.-nél vezetett: 63200157-11065072 számú pénzforgalmi számlájára.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázatot benyújtóval a felszámoló a pályázat lezárását követő 30 napon belül szerződést köt. Nyertes pályázó vállalja, hogy a felszámoló által kijelölt ügyvéddel köti meg a szerződést és viseli annak költségeit. A megkötendő adásvételi szerződésre a magyar jog az irányadó.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A teljes vételár megfizetése a tulajdonba- és birtokba adás feltétele. A birtokátruházás napja a szerződéskövetést követően, a vételár teljes kiegyenlítésének napja.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Kizárólagos értékelési szempont: a vételár nagysága. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a megajánlott legnagyobb vételárhoz képest 10%-nál kisebb mértékben eltérő) ajánlat esetén a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart. Az ártárgyalás lebonyolítása szintén az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével történik. Ártárgyalás megtartásának esetén elektronikus üzenet útján értékesítésre kerülnek az érintettek az online értékesítési fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról. Érvénytelen az ajánlat, ha nem felel meg a jogszabályban, illetve a pályázati kiírásban meghatározottaknak, továbbá az ajánlati ár nem haladja meg az eladási irányár 50%-át. A nyilvános értékesítésen a tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. Jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötöttséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában – érvénytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. A pályázat értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatóak be: https://eer.gov.hu/palyazat/
A pályázatnak tartalmaznia kell:
Magánszemély esetében: név, állampolgárság, lakóhely, anyja neve, személyi azonosító okmányának neve és száma, levelezési címe, adóazonosító jele, esetleges általános forgalmi adó alanyisága. Szervezet képviseletében: a képviselt szervezet neve, a szervezet bírósági bejegyzésének száma, Cégkivonata, adószáma, általános forgalmi adó alanyiság ténye, székhelye, levelezési címe a képviselő neve, személyazonosító okmányának neve és száma. A megajánlott vételárat
Bánatpénz megfizetésének igazolása.
A pályázat eredményéről a pályázat kiírója a nyertes pályázót a pályázat értékelésétől számított 8 napon belül írásban is értesíti, egyben felszólítja a nyertes pályázót az adásvételi szerződés megkötésére. A megvásárlásra felkínált vagyontárgyakért a felszámoló kellékszavatosságot és garanciát nem vállal, azt a pályázó a megtekintett állapotban veszi meg, ennek tudomásulvételéről a pályázónak nyilatkoznia kell.
Az elővásárlásra jogosultak a vételi szándékukat a Cstv 49/C § (2) bekezdése alapján a nyilvános értékesítés keretén belül gyakorolhatják, oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében a vételi szándékról nyilatkozatot tesznek. Ennek érdekében a kiíró kéri az elővásárlásra jogosultakat, hogy-e jogukat a pályázat benyújtásának határidejéig jelezzék.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28723/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.