A nyertes ár
26 418 000 Ft
A pályázat eredményesen lezárult.
A pályázat véget ért:2023. 01. 24. 12:00

Ismertető

XVIII. kerületi tetőtéri lakás A_163

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

XVIII. kerületi tetőtéri lakás A_163

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2023. 01. 06. | 12:00
Pályázat vége
2023. 01. 24. | 12:00
Ügyszám
31.Vpk.144
Megnézem az előző kiírást
EÉR azonosító
P2865009
Becsérték
32 800 000 Ft
Minimálár
22 960 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
YPLON VAGYONKEZELŐ, FELSZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1025 Budapest, Csévi út 11.
Cégjegyzékszám
01-09-461424

Adós adatai

Cégnév
INWEST-CONSULTING Ingatlanforgalmazó, Beruházó, Befektető és Környezetvédelmi Részvénytársaság "felszámolás alatt" „f.a.”
Székhely
1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 1 em. 13
Cégjegyzékszám
01 10 045562

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 31.Vpk.144 ügyszámú nyilvános pályázat, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11.) felszámoló által a INWEST-CONSULTING Rt. "f.a.." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045562, székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 26 418 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2865009F3906
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2865009L1476
Szerződéskötés dátuma: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követően 14 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 31.Vpk.144 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 24. 12 óra 00 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11.) felszámoló által a INWEST-CONSULTING Rt. "f.a.." „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 01 10 045562, székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 31.Vpk.144 ügyszámú nyilvános pályázat 2023. január 6. 12 óra 00 perckor, a Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11.) felszámoló által a INWEST-CONSULTING Rt. "f.a.." „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 01 10 045562, székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 1 em. 13) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2865009.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11.), mint a(z) INWEST-CONSULTING Rt. "f.a.." „f.a” (cégjegyzékszám: 01 10 045562, székhely: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 83. 1 em. 13) Fővárosi Törvényszék 31.Vpk.144/2021/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. december 15. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2865009
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. január 6. 12 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. január 24. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 888 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A vagyontárgy 3. alkalommal való meghirdetésében az ajánlati biztosítékot az Yplon Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára kell befizetni a felhasználói azonosító szám, „INWEST-CONSULTING Rt. "f.a." ajánlati biztosíték" közleménnyel. Az ajánlati biztosíték megfizetésének határideje a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával előtte. A teljesítés igazolását az EÉR Felhasználói Szabályzat alapján a rendszerbe feltöltve.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték befizetését a vagyonrendező a pályázat hirdetményben megjelölt kezdő időpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az ajánlati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. A pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor, és az EÉR rendszerbe való feltöltést követően minősül megfizetettnek és érvényesnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul eljáró pályázót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett ajánlati biztosítékot visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a vagyonrendező az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. A pályázati eljárás második helyezettje esetében az ajánlati biztosítékot a szerződéskötést követő 8 napon belül, míg a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosítékot az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

XVIII. kerületi tetőtéri lakás A_163

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 32 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 22 960 000 forint. (a becsérték 70%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: tetőtéri lakás

Típus: lakás
Területe: 62 m²
Állapota: felújítandó
Közművesítettség foka: teljesen közművesített
Tehermentes: nem
Árverésre bocsátott tulajdoni hányad: 1/1
Becsérték: 32 800 000 forint

Az ingatlan ingatlan-nyilvántartási adatai:

A tulajdoni lap I. részében feltüntetett adatok:

Település neve (ahol az ingatlan fekszik): Budapest
Ingatlan fekvése: belterület
Helyrajzi szám: 145201/187/A/163
Ingatlan postai címe: 1188 Budapest, Kőrisfa utca 6. B ép. tetőtér em. 18
Területnagyság: 62 m²
Az épület fő rendeltetés szerinti jellege (lakóház, üdülő, gazdasági épület stb.): tetőtéri lakás

A tulajdoni lap II. részében feltüntetett adatok:

Tulajdonos neve, címe: INWEST CONSULTING Rt. "v.r."

A felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet 8. § (7) bekezdés alapján: Környezeti teher nincs/felszámolónak nincs tudomása.

Az ingatlan terhei (tulajdoni lap III. rész): NAV végrehajtási jog

Ingatlan állapota: felújítandó

Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: 2023. január 10.-én 10-13 óra között az ingatlan címén.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A vagyonrendező a pályázatok benyújtását követően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a pályázatokat. Az érvényes pályázatok értékelése során az a pályázat nyer, amelyik a vételár, a fizetés módja és a fizetési határidő, valamint az egyéb ajánlati feltételek szempontjából a vagyonrendező által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítja, és új pályázatot írhat ki. A pályázatok benyújtása: Elektronikus Értékesítési Rendszer (eer.gov.hu) oldalon. A pályázat kiértékelése a beadási határidő leteltét követő 10 napon belül történik. Vagyonrendező az értékelés eredményéről a bontást követő legkésőbb 20 napon belül a pályázókat értesíti. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) pályázat érkezik, a vagyonrendező a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, melynek feltételeit a 17/2014 (II. 3.) Korm. rendelet tartalmazza. A vagyonrendező a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja és új pályázatot írhat ki.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a vételárat átutalással kell megfizetnie. A szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően az Yplon Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára kell teljesíteni, „„INWEST-CONSULTING Rt. "f.a." vételár megfizetése" közleménnyel. A vételár megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötés idejére egy összegben. A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal, mint eladóval szemben beszámítással az ajánlati biztosíték összegén túl nem élhet. A vagyonrendező a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre az eredmény kihirdetése után a szerződéskötésre vonatkozó felhívást követően 14 napon belül kerül sor. A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető számára történt és a vagyonrendező által véglegesnek elfogadott vételár 1%-os jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a teljes vételárnak.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követő 10 napon belül.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell: - magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, telefonszámát, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban - jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány), - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja, - az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni, - a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a befizetett ajánlati biztosítékot visszautalhassa, - a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni, - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni, az ingatlant terhelő – jelenleg nem ismert – esetleges környezetvédelmi kötelezettségeket, kárelhárításokat az eladótól átvállalja. Vagyonrendező nyilatkozik, hogy nincs tudomása környezeti kárról, teherről. - nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes ajánlat esetén az ingatlan tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások költségeit vállalja, - az ingatlan adásvételi szerződések elkészítésében, ellenjegyzésében eljáró ügyvéd kiválasztása a vagyonrendező jogosultsága, szerződés díjazása a vételár 1%, ill. min.100.000,-Ft +ÁFA - ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a ajánlati biztosíték átutalásáról, ill. befizetéséről, - a kialakult vételár megfizetésére a szerződés kötés idejére az Yplon Kft. Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett 11996224-06089494-10000001 bankszámlájára teljesítést vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A feltüntetett ár nettó ár. A 3. pályázaton részt vevő tudomásul veszi, egyben elfogadja, hogy amennyiben a pályázaton nyertesnek nyilvánítja a vagyonrendező, úgy a vagyontárgy értékesítéséhez szükséges szerződéskötés költségeit a vételáron felül viselni köteles. A vagyonrendező felhívja a pályázaton résztvevőket, hogy magánszemély vevő esetén a vagyontárgy értékesítését a mindenkori hatályos áfatörvény szerinti adómérték terheli. Nyilvános értékesítésen tulajdonjogot szerző pályázó az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A megvásárlásra felkínált vagyonelemekért a vagyonrendező kellékszavatosságot és jótállást nem vállal, azokat a pályázó a pályázat előtt megtekintett és megvizsgált állapotban veszi meg. A tulajdonjog változásával kapcsolatos vagyonátruházási illeték, vagy a birtokba vétellel és a tulajdonjog átírással összefüggésben felmerülő mindennemű intézkedés és valamennyi egyéb költség a pályázót (vevőt) terheli, továbbá az esetleges kártérítési és egyéb felelősség is a pályázót (vevőt) terheli. A teljes vételár kiegyenlítése az adásvételi szerződés létrejöttének, a tulajdonjog megszerzésének, és a birtokba lépésnek is előfeltétele. Az ingatlan adásvételi szerződések elkészítésében, ellenjegyzésében eljáró ügyvéd kiválasztása a vagyonrendező jogosultsága, szerződés díjazása a vételár 1%, ill. min.100.000,-Ft +ÁFA A Cstv.49.§ (3) bekezdése alapján az értékesítés során –kivéve a jogszabályon alapuló elővásárlási jog gyakorlását – nem szerezhet tulajdont olyan személy, vagy szervezet sem, aki vagy amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal elismert, vagy tényleges vállalatcsoport tagja.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2865009/tetelek.pdf

Licitnapló

2023. 01. 24. | 12:00 || A pályázat véget ért.

2023. 01. 06. | 12:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2865009F3906 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Részt kívánok venni a holnapi megtekintésen. Tisztelettel: Érdeklődő

 • || P2865009F7238 kommentje:

  Tisztel Vagyonrendező! Kérem, szíveskedjen tájékoztatni arról, hogy sikeres pályázat esetén az adásvételi szerződés megkötését, a vételár hiánytalan megfizetését követően a vevő tulajdonjoga a földhivatali nyilvántartásba az adásvételi szerződés alapján minden további nélkül bejegyzésre kerül? Tisztelettel: Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  A jog szerint vagyonrendezési eljárásban a bírói végzés alapján.

 • || P2865009F2886 kommentje:

  Látom, nem sietnek a NAV végrahajtási jog törlésre vonatkozó válaszadással

 • || P2865009F1938 kommentje:

  A hirdetmény szerint az ingatlan nem terhermentes, NAV végrahajtási jog terheli. Ez a gyakorlatban mit jelent? Sikeres pályázat esetén is utána elárverezik? Vagy ez a tulajdonlapról törlésre kerül?

 • || Értékesítő kommentje:

  A Cstv.38.§ alapján kerül le róla.

 • || P2865009F6592 kommentje:

  L

 • || P2865009F7582 kommentje:

  Üdv! Az árra jön 27% áfa? Vagy Áfa tv 86 alapján mint lakóingatlan áfa mentes?

 • || Értékesítő kommentje:

  ÁFA mentes

 • || Értékesítő kommentje:

  Áfa tv 86 alapján áfa mentes

 • || P2865009F4451 kommentje:

  Bocsánat...láttam, hogy mikor.

 • || P2865009F4451 kommentje:

  Tisztelt Ügyintéző, Mikor tekinthető meg az ingatlan? Köszönöm szépen a választ!