Legmagasabb ajánlat
5 500 000 Ft
Érvénytelenítés ideje
2023. 01. 25. 10:41
Érvénytelen pályázat: az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek, vagy nem biztosították a titkosítást, illetve a titkosítás sérült.További információkért nézze meg az érvénytelenítésről szóló közleményt.
Érvénytelenítve:2023. 01. 25. 10:41

Ismertető

1db 17 KW teljesítményű napelemes rendszer.

Értékesítésre kerülő vagyontárgyak

1db 17 KW teljesítményű napelemes rendszer. A rendszer idegen telken,Csenger külterület 0149/23 helyrajzi számú ingatlanon került telepítésre. A rendszer az alábbi tételeket tartalmazza: 190 db Solar mono Crystaline 260 W.F.E panelt, 3 darab 17 kw-os Solar Invertert, 4 darab Solar Inverter Refu kom.reg.ethert. A rendszer működőképes, jelenleg nincsen hálozatra kötve.

Jelentkezési határidő
Invalid date
Pályázat kezdete
2022. 10. 07. | 10:00
Pályázat vége
2022. 10. 22. | 14:00
Ügyszám
11. Fpk. 351/2019
EÉR azonosító
P2847545
Becsérték
8 000 000 Ft
Minimálár
4 000 000 Ft

Felszámoló adatai

Cégnév
Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely
1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10
Cégjegyzékszám
01-09-730411

Adós adatai

Cégnév
Sályi-Szamospart Korlátolt Felelősségű Társaság„f.a.”
Székhely
4765 Csenger, Hunyadi utca 14.
Cégjegyzékszám
15-09-077941

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 11. Fpk. 351/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Sályi-Szamospart Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-077941, székhely: 4765 Csenger, Hunyadi utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Nem felelt meg az eljárásrendnek, illetve a titkosítás sérült
Az értékesítés eredményét megtámadták, mivel felmerült annak a lehetősége, hogy az ingóság tulajdonosa harmadik személy, a tulajdoni viszonyok tisztázásáig az értékesítés nem lehetséges. A vagyonelem továbbá harmadik személy birtokában van, aki azt nem hajlandó birtokba adni. A nyertes ezen tényállás mellett nem kívánt adásvételt kötni. Az értékesítés nem felelt meg a jogszabályi feltételeknek.

Pályázati Közlemény

Érvényes és eredményes a 11. Fpk. 351/2019 ügyszámú nyilvános pályázat, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Sályi-Szamospart Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-077941, székhely: 4765 Csenger, Hunyadi utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Nyertes ajánlat összege: 5 500 000 .-Ft
Nyertes ajánlattevő eljáráson belüli azonosító száma: P2847545F4250
Nyertes ajánlattevő licitálási azonosító száma: P2847545L8020
Szerződéskötés dátuma: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.
Az értékesítő a szerződést a nyertes ajánlattevővel köti meg.

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 11. Fpk. 351/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. október 22. 14 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Sályi-Szamospart Kft. „f.a” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-077941, székhely: 4765 Csenger, Hunyadi utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 11. Fpk. 351/2019 ügyszámú nyilvános pályázat 2022. október 7. 10 óra 00 perckor, a Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10) felszámoló által a Sályi-Szamospart Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-077941, székhely: 4765 Csenger, Hunyadi utca 14.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P2847545.

Pályázati Hirdetmény

A(z) Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-730411, székhely: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10, levelezési cím: 1027 Budapest, Margit körút 2. 3 em. 10), mint a(z) Sályi-Szamospart Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-077941, székhely: 4765 Csenger, Hunyadi utca 14.) Nyíregyházi Törvényszék 11. Fpk. 351/2019/26. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2022. szeptember 22. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.gov.hu/palyazat/P2847545
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2022. október 7. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 22. 14 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 400 000 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázónak a megpályázott ingatlan tekintetében meghatározott ajánlati biztosítékot (bánatpénz) a pályázat kezdői időpontját megelőző nap (2022.10.06) 10.00 óráig kell befizetni a felszámoló Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. K&H Bank Zrt.-nél vezetett 10403181-50485657-55491013 sz��mú számlájára „Sályi-Szamospart Kft. „fa” ajánlati biztosíték” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az ajánlati biztosíték megfizetése feltétele a pályázaton való részvételnek. Ha a pályázati eljárás eredményes, az ajánlati biztosíték a nyertes pályázónál a vételárba beszámításra kerül, a többi pályázó esetében pedig az ajánlati biztosíték teljes összege az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§(4) bekezdése szerinti ártárgyalás esetén, az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától - számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül.

Ha pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosíték teljes összege a pályázóknak az eredményhirdetéstől számított 8 munkanapon belül visszautalásra kerül, azzal, hogy amennyiben az árverési előleg összege devizában kerül befizetésre, az így befizetett árverési előleg esetleges visszafizetése esetén a licitáló által befizetett, a kiíró számláján Forint összegben jóváírt összeg kerül visszafizetésre, az árfolyam különbözetből adódó esetleges veszteség a pályázót terheli. Ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerülő okból nem jön létre, ideértve azt az esetet is, ha a pályázó a jelen pályázati kiírásban foglalt bármely feltételt nem tartja be, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, az ajánlati biztosítékot a pályázó elveszíti, a felszámoló ezt az összeget az értékesítési bevétel részeként számolja el.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

1db 17 KW teljesítményű napelemes rendszer.
A rendszer idegen telken,Csenger külterület 0149/23 helyrajzi számú ingatlanon került telepítésre. A rendszer az alábbi tételeket tartalmazza:
190 db Solar mono Crystaline 260 W.F.E panelt,
3 darab 17 kw-os Solar Invertert,
4 darab Solar Inverter Refu kom.reg.ethert.
A rendszer működőképes, jelenleg nincsen hálozatra kötve.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 8 000 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 000 000 forint. (a becsérték 50%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: napelemes rendszer

Típus: Egyéb
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A meghirdetett ingóságrol érdeklődni az EÉR rendszer felületén keresztül lehet. A helyszíni megtekintés feltétele időpont egyeztetés és a titoktartási nyilatkozat aláírása.Az időpont egyeztetéssel kapcsolatban a felszamolas@emort.hu címen lehet bejelentkezni, illetve az ingatlan megtekintésének feltétele az előzetes telefonos egyeztetés a megtekintés időpontjára vonatkozóan a 06-1-354-0985 telefonszámon, munkaidőben 8 és 16 óra között.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az értékesítésre a hatályos Áfa törvény vonatkozik

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: Az érvényesnek nyilvánított pályázatok közül az a pályázat nyer, mely a vételár, a fizetés módja, és a fizetési határideje szempontjából a felszámoló által elfogadható, legelőnyösebb ajánlatot tartalmazza. Ennek elbírálása során a vételár összegét súlyozottabban veszi figyelembe a felszámolóbiztos.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Átutalással, a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül.
A vételár kifizetésén kívül a pályázónak vállalnia kell a részletes pályázati füzetben szereplő vállalásokat, továbbá a pályázati nyertesség esetén a szerződéskötéssel kapcsolatos – felszámoló által kijelölt - ügyvéd munkadíjának megfizetését, ami a vételár 1,5%-a, de minimum 100.000,- Ft +ÁFA.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül kell megkötni, a szerződéskötés további feltétele az üzemeltető számára történt 1%-os jutalékfizetési kötelezettség megfizetése.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő nyolc napon belül kerül sor.Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti, és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető.A felszámoló az érvényes pályázatok közül a magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot részesíti előnyben.A felszámoló csak a vételár összegét veszi figyelembe az értékelésnél.A felszámoló több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.A pályázók az EÉR rendszeren keresztül az arra vonatkozó szabályok szerint, elektronikus üzenet útján értesülnek az online ártárgyalás fordulójáról, annak kezdő és záró időpontjáról.A felszámoló eredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be.Jelen hirdetményre a 237/2009.(X.20) Korm. rendelet és a 17/2014.(II.3) Korm. rendelet vonatkozó szabályai az irányadóak.A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz.A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C § -ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.A Cstv. 49/A. § (4) bekezdése értelmében több megfelelő, közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő) ajánlat esetén ártárgyalásra kerül sor az EÉR rendszerének igénybevételével. A rendszer üzenettel tájékoztatja az ártárgyalásra meghívott pályázókat az ártárgyalás fordulójának kezdő és záró időpontjáról.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.
A felszámoló a kellékszavatosságot és a garanciát teljes-körűen kizárja. Az Eladó és felszámoló kifejezetten kizárják a pályázat tárgyát képező vagyontárgyakra kiírt jelen pályázat nyertesével való szerződéskötés kapcsán a Ptk. 6: 98.§ (2) bekezdése alapján, feltűnő értékaránytalanság jogcímén történő megtámadásának jogát. A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a fenti kizárást tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek ismeri el.
A tulajdonjogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az Adóssal, mint Eladóval szemben beszámítással nem élhet.
Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatosan felmerülő minden költség, díj és illeték a nyertes pályázót terheli.
A felszámoló részére a pályázati kiírás nem jelent értékesítési kötelezettséget, fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő ajánlat hiányában a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, vagy ha a körülmények indokolják, a pályázatot visszavonja, és új pályázat kiírásáról, vagy árverés alkalmazásáról döntsön. A felszámoló kizárja mindennemű helytállási kötelezettségét, amit az ajánlattevők ajánlatuk benyújtásával visszavonhatatlanul elismer és tudomásul vesz.
A felszámoló felhívja a Cstv. 49/C § -ban meghatározott elővásárlási jogosultak figyelmét arra, hogy elővásárlási jogukat a jelen pályázati eljárás keretében gyakorolhatják a 17/2014. (II.3.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés szerint.
17/2014 (II.3.) Kormányrendeletet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: jelen közlemény a meghirdetett vagyonelem harmadik hirdetése (a minimál ár a becsérték 50%-a).
A felszámoló a 237/ 2009. (X.20.) Korm. r. 2. § (2) bek. szerinti értékesítési tájékoztatásnak eleget tett. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban a hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikus úton kéri a pályázatok benyújtását.
A hirdetményben közzétett minimálár alatti vételi ajánlat a felszámoló részéről nem elfogadható.
A pályázattal kapcsolatosan a pályázónál felmerülő költségek – a pályázat sikerétől függetlenül - a pályázót terhelik, ideértve a mindenkor hatályos jogszabályok szerint fizetendő adókat és illetékeket, valamint a szerződés elkészítésének, ellenjegyzésének díját.
A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.
A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító-és Projektmenedzsment Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be.
Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:
• A pályázó szerződéskötéshez szükséges minden adatát.
Jogi személy esetén: cég név, székhely, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a rendelkezésre jogosult képviselő aláírási címpéldánya, elektronikus elérhetőség és a telefonszám.
Magánszemély esetén: név, születési hely, idő, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, továbbá a pályázó telefon - és faxszáma, e-mail elérhetősége.
Cég esetén, csak cégszerű aláírást fogad el a felszámoló hitelesnek, magánszemély pályázó esetén két tanú aláírásával kell hitelesíteni, hogy a pályázó pályázatát személyesen írta alá.
• Külföldi pályázó esetén a fenti dokumentumok hitelesített magyar nyelvű fordítását és magyar kézbesítési megbízott megjelölését kérjük feltüntetni.
• Amennyiben pályázó meghatalmazott útján nyújtja be ajánlatát, a meghatalmazott igénybevételére vonatkozóan a Pp (2016. évi CXXX. tv.) 64-70. §- ában foglalt jogszabályok az irányadók.
• A megvásárolni kívánt vagyonelem pontos megnevezését (tárgyakat, ingóságokat, készletet, követelést stb.).
• A megpályázott vagyonelemért (követelésért) felajánlott vételár összegét, a vételár megfizetésének módját, határidejét, amely nem lehet több mint az adásvételi szerződés megkötését követő 30 naptári nap.
• Az ajánlati biztosíték befizetéséről szóló igazolást, továbbá nyilatkozni kell arról is, hogy a befizetett ajánlati biztosítékot – az ajánlatának el nem fogadása esetén – milyen bankszámlára kéri visszautalni a pályázó.
• A pályázat benyújtásának határidejétől számított 60 napos ajánlati kötöttség vállalását.
• Nyilatkozatot arról, hogy a hirdetményben meghatározott tartalommal adás-vételi szerződést köt az értékelési jegyzőkönyv EÉR-be történő feltöltését követő 15 napon belül.
• Nyilatkozatot a kellékszavatosság, a garanciális igény érvényesíthetősége kizárásának tudomásul vételéről.
• Nyilatkozatot arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdésben meghatározott kizáró feltételek.
• A megajánlott vételár fedezetének hitelt érdemlő igazolását, melyhez banki igazolás szükséges.
• Nyilatkozatot, hogy elfogadja-e az e-mailen keresztül történő értesítést, amennyiben igen, azt milyen e-mail címre kéri, amelyet adjon meg.
• Nyilatkozni kell továbbá arról, hogy a pályázó az adásvételi szerződés szerkesztésének és ellenjegyzésének ügyvédi költségét megtéríti. A szerződést a felszámoló által meghatározott ügyvédi iroda készíti. A szerződéskötés jogi eljárásának költsége a bruttó vételár 1,5%-a +ÁFA, de minimum 100.000 Ft. +Áfa. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket az Első Magyar Önkormányzati Beruházáslebonyolító és Projektmenedzsment Kft. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. A pályázat benyújtásának kezdő időpontja a Cégközlönybeli közzétételtől számított 15. nap 10:00 óra. A pályázat benyújtásának záró időpontja a pályázat benyújtásának kezdő időpontját követő 15. nap 14:00 óra. A pályázatok kiértékelésére a pályázat benyújtásának záró időpontját követő 20 napon belül kerül sor.
A meghirdetett ingatlanról részletes tenderfüzet is készült, mely az EÉR rendszerben megtekinthető, illetve letölthető, előzetes költségtérítés ellenében. A költségtérítés összege: 20.000 Ft +áfa, amelyet a pályázó az EÉR elektronikus fizetési felületén teljesíthet.
A pályázat benyújtásának nem feltétele a tenderfüzet megvásárlása.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P2847545/tetelek.pdf

A fenti vagyontárgyról készített részletes tender füzet megvásárolható az alábbi oldalon: https://eer.gov.hu/palyazat/P2847545#tenderfuzet

Licitnapló

2023. 01. 25. | 10:41 || A pályázat érvénytelenítve lett.

2022. 10. 22. | 14:00 || A pályázat véget ért.

2022. 10. 07. | 10:00 || A pályázat megkezdődött.

Kérdések és válaszok

 • || P2847545F6450 kommentje:

  Erre a kérdésemre még nem érkezett válasz: A benyújtandó pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatokról van minta a tenderfüzetben, vagy csak a tenderfüzetben lévő utasítások, nyilatkozatok fogathatók el. Amennyiben visszalépünk a pályázattól, mi a feltétele? Illetve a könyvelő keresi rajta a befizetési igazolást, vagy számlát.P2847545F6450

 • || Értékesítő kommentje:

  A tenderfüzetben ajánlott minták vannak egyes nyilatkozatokra, a pályázó azoktól saját felelősségére eltérhet. Nincsen azonban valamennyi nyilatkozatra minta. A visszalépés jogkövetkezménye az EÉR Felhasználói Szabályzatban megtalálható. Ha a nyertesnek hirdetett pályázó lép vissza elveszíti az ajánlati biztosítékot A befizetési igazolást a számlavezető bankjuktól kell elkérniük, számlát az ajánlati biztosítékról nem kapnak, mivel annak jogi sorsa még bizonytalan. A nyertes pályázónak- amennyiben az adásvételi szerződést megköti és a teljes vételárat megfizeti- a vételár összegébe beszámít, tehát vételárról kap majd számlát, a sikertelen pályázók pedig vissza kapják, ők azért nem kapnak róla számlát.

 • || P2847545F6450 kommentje:

  A benyújtandó pályázathoz szükséges dokumentumok, nyilatkozatokról van minta a tenderfüzetben, vagy csak a tenderfüzetben lévő utasítások, nyilatkozatok fogathatók el. Amennyiben visszalépünk a pályázattól, mi a feltétele?

 • || Értékesítő kommentje:

  A tenderfüzetben ajánlott minták vannak egyes nyilatkozatokra, a pályázó azoktól saját felelősségére eltérhet. Nincsen azonban valamennyi nyilatkozatra minta. A visszalépés jogkövetkezménye az EÉR Felhasználói Szabályzatban megtalálható. Ha a nyertesnek hirdetett pályázó lép vissza elveszíti az ajánlati biztosítékot.

 • || P2847545F6450 kommentje:

  Itt kell feltöltenie a pályázati felhívásnak megfelelően összeállított pályázati anyagának (írásos ajánlat, mellékletek, nyilatkozatok stb.) szkennelt változatát.Nem találom, hogy ebben mit kell mellékelni. Eljáráson belüli azonosítóm: P2847545F6450 Licitálási azonosítóm: P2847545L3225

 • || Értékesítő kommentje:

  A pályázati felhívás és a részletes tenderfüzet az irányadó

 • || P2847545F4549 kommentje:

  .

 • || P2847545F6082 kommentje:

  A napelemrendszer idegen tulajdon, a hálózatra rá van kötve, bontása, elszállítása csak szakember közreműködésével lehetséges az ingatlan tulajdonosával történő egyeztetés alapján. Az inverterek máshová már nem beépíthetőek.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Kommentelő! Téves információkat közöl,a napelem rendszer az értékesítő tulajdona. Kérem hogy tartózkodjon a valótlan információk közzétételétől, mivel ennek a felületnek nem ez a célja hogy anonim módon dezinformálja a komoly érdekődőket.

 • || P2847545F4549 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! A megtekintésre jelentkeznék ez mikor lehetséges? Válszát előre is köszönöm!

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A vagyontárgyak idegen ingatlanon találhatóak, a bejárás időpontja: 2022.10.05-én 12 óra. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || P2847545F5302 kommentje:

  Tisztelt felszámoló! Érdeklődnék a területre való bejutás és leszerelés és elszállítás feltételeiről. Az előző érdeklődőnek írom: a REFUsol inverterek nem szerepelnek a magyarországi hálózati engedélyes listában, így nem lehet hálózatra kötni. Üdvözlettel.

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! Az vagyontárgyak idegen ingatlanon vannak felszerelve, a bejutásban és a leszerelésben a felszámoló nem tud segíteni, azt az esetleges vevő az ingatlan tulajdonosával tudja majd egyeztetni. A megtekintés időpontja 2022.10.05-én 12 óra. Üdvözlettel: Értékesítő

 • || P2847545F3684 kommentje:

  Tisztelt Felszámoló! Kérem a pályázati kiírásban szereplő eszközök pontosítását a tekintetben, hogy: - Inverterek pontos típusa (cikkszám), darabszáma, - napelem panelek típusa (cikkszám), - a napelemek tartószerkezete a pályázat részét képezik-e, ha igen milyen tartószerkezetről van szó, - mi az oka, hogy nincs hálózatra kötve (nincs engedélye, valami baja van, valamilyen rész kiépítés hiányzik). Üdvözlettel: Érdeklődő

 • || Értékesítő kommentje:

  Tisztelt Érdeklődő! A vagyonelemekről a felszámoló is annyi információval rendelkezik, mint amennyi a kiírásban szerepel. Egyéb iratot, adatot nem adott a volt képviselő a felszámolónak. A tartószerkezet nem képezi a pályázat részét. A hálózatra kötés hiánya abból adódik, hogy azt más személy használja/üzemelteti. Üdvözlettel: Értékesítő