Eljárás részletei

Budapest, Edömér u. 4. fszt. 1., 2. sz. alatt található társasház.
0 tétel

Pályázat - Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Érvénytelenítés ideje
2015.04.24 - 12:11
Érvénytelenítés oka: OFFER.EGYEB
Indoklás: Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően nyilvános pályázati felhívást érvénytelenítem.
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYTELEN

Ismertető

A 4494/8/A/1 hrsz-ú és 4494/A/2/1 hrsz.-ú raktár megnevezésű ingatlanok, melyek természetben a 1113 Budapest, Edömér u. 4. fszt. 1., 2. sz. alatt találhatóak meg. A Társasház az 1920-30-as években épült. A társasház homlokzata felújított, a környezetében teljes közmű. Az értékelt ingatlan utcai bejárattal rendelkezik, betonvázas lépcsőről megközelíthető. Két részre osztott, de egy egységet képvisel. Vizes helyiség csak a 75 nm területű ingatlanban van, a gázkazán a 100 nm üzlethelyiségben található. Elektromos óra mindkét helyiségben van, gázóra csak 1 db. A vizes helyiségek és a konyha elhasználtak, teljes felújítást igényel. A 100 nm helyiség egy nagyobb és két kisebb helyiségből áll. Az ingatlanokra az alábbi terhek vannak bejegyezve: -4491/8/A/1 hrsz: 100 nm III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. III. rész 7 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. III. rész 7 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.) -4494/8/A/2 hrsz: 75 nm. III. rész 5 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. III. rész 8 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.) A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 13:00
2015.06.15 - 13:00
Nettó 17 500 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.13-11-002965
P28374

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TAXCO Vagyonkezelő és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..
Cégjegyzékszám:
01-09-739104

Adós adatai

Cégnév:
Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2100 Gödöllő, Jókai Mór utca 2.
Cégjegyzékszám:
13-09-068043

Dokumentumok

2015.04.24 - 12:11
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Fpk.13-11-002965 ügyszámú nyilvános pályázat, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-068043, székhely: 2100 Gödöllő, Jókai Mór utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően nyilvános pályázati felhívást érvénytelenítem.
2015.04.23 - 17:28
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..), mint a(z) Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-068043, székhely: 2100 Gödöllő, Jókai Mór utca 2.) Pest Megyei Bíróság 4.Fpk.13-11-002965/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28374
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 725 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése átutalással– legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú letéti számlájára „Admirál 1994 Kft. f.a.” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 4494/8/A/1 hrsz-ú és 4494/A/2/1 hrsz.-ú raktár megnevezésű ingatlanok, melyek természetben a 1113 Budapest, Edömér u. 4. fszt. 1., 2. sz. alatt találhatóak meg. A Társasház az 1920-30-as években épült. A társasház homlokzata felújított, a környezetében teljes közmű. Az értékelt ingatlan utcai bejárattal rendelkezik, betonvázas lépcsőről megközelíthető.
Két részre osztott, de egy egységet képvisel. Vizes helyiség csak a 75 nm területű ingatlanban van, a gázkazán a 100 nm üzlethelyiségben található. Elektromos óra mindkét helyiségben van, gázóra csak 1 db. A vizes helyiségek és a konyha elhasználtak, teljes felújítást igényel.
A 100 nm helyiség egy nagyobb és két kisebb helyiségből áll.


Az ingatlanokra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

-4491/8/A/1 hrsz: 100 nm
III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
III. rész 7 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
III. rész 7 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.)

-4494/8/A/2 hrsz: 75 nm.
III. rész 5 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
III. rész 8 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.)

A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 17 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. További információ a kiíró irodájának székhelyén (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.), illetve 06/1-401-3001 telefonszámon kérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28374/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.24 - 12:11
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

A 4494/8/A/1 hrsz-ú és 4494/A/2/1 hrsz.-ú raktár megnevezésű ingatlanok, melyek természetben a 1113 Budapest, Edömér u. 4. fszt. 1., 2. sz. alatt találhatóak meg. A Társasház az 1920-30-as években épült. A társasház homlokzata felújított, a környezetében teljes közmű. Az értékelt ingatlan utcai bejárattal rendelkezik, betonvázas lépcsőről megközelíthető. Két részre osztott, de egy egységet képvisel. Vizes helyiség csak a 75 nm területű ingatlanban van, a gázkazán a 100 nm üzlethelyiségben található. Elektromos óra mindkét helyiségben van, gázóra csak 1 db. A vizes helyiségek és a konyha elhasználtak, teljes felújítást igényel. A 100 nm helyiség egy nagyobb és két kisebb helyiségből áll. Az ingatlanokra az alábbi terhek vannak bejegyezve: -4491/8/A/1 hrsz: 100 nm III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. III. rész 7 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. III. rész 7 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.) -4494/8/A/2 hrsz: 75 nm. III. rész 5 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt. III. rész 8 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.) A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.05.29 - 13:00
2015.06.15 - 13:00
Nettó 17 500 000 Ft
Nettó — Ft
4.Fpk.13-11-002965
P28374

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
TAXCO Vagyonkezelő és Gazdasági Szakértő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..
Cégjegyzékszám:
01-09-739104

Adós adatai

Cégnév:
Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
2100 Gödöllő, Jókai Mór utca 2.
Cégjegyzékszám:
13-09-068043

Dokumentumok

2015.04.24 - 12:11
A pályázat érvénytelen

Pályázati Közlemény

Érvénytelen a 4.Fpk.13-11-002965 ügyszámú nyilvános pályázat, a Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..) felszámoló által a Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 13-09-068043, székhely: 2100 Gödöllő, Jókai Mór utca 2.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az érvénytelenség indoka: Egyéb ok
Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően nyilvános pályázati felhívást érvénytelenítem.
2015.04.23 - 17:28
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Taxco Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-739104, székhely: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7.., levelezési cím: 1037 Budapest,, Törökkő utca 5.-7..), mint a(z) Admirál 1994 Kereskedelmi-vendéglátó és Szolgáltató Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 13-09-068043, székhely: 2100 Gödöllő, Jókai Mór utca 2.) Pest Megyei Bíróság 4.Fpk.13-11-002965/9. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 14. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingatlanát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28374
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. május 29. 13 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 15. 13 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 725 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: A pályázaton való részvétel feltétele az ajánlati biztosíték befizetése átutalással– legkésőbb a pályázat benyújtásának napjáig a TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú letéti számlájára „Admirál 1994 Kft. f.a.” közleménnyel.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelve.
A pályázati ajánlat érvényességének feltétele az ajánlati biztosíték megfizetése. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték teljes összegét az eredményhirdetés napjától- a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül visszautalja. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§ (4) bekezdés szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt , vagy a már megtett ajánlatától visszalép.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

A 4494/8/A/1 hrsz-ú és 4494/A/2/1 hrsz.-ú raktár megnevezésű ingatlanok, melyek természetben a 1113 Budapest, Edömér u. 4. fszt. 1., 2. sz. alatt találhatóak meg. A Társasház az 1920-30-as években épült. A társasház homlokzata felújított, a környezetében teljes közmű. Az értékelt ingatlan utcai bejárattal rendelkezik, betonvázas lépcsőről megközelíthető.
Két részre osztott, de egy egységet képvisel. Vizes helyiség csak a 75 nm területű ingatlanban van, a gázkazán a 100 nm üzlethelyiségben található. Elektromos óra mindkét helyiségben van, gázóra csak 1 db. A vizes helyiségek és a konyha elhasználtak, teljes felújítást igényel.
A 100 nm helyiség egy nagyobb és két kisebb helyiségből áll.


Az ingatlanokra az alábbi terhek vannak bejegyezve:

-4491/8/A/1 hrsz: 100 nm
III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
III. rész 7 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
III. rész 7 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.)

-4494/8/A/2 hrsz: 75 nm.
III. rész 5 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 9.500.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
III. rész 6 bejegyzés: Egyetemleges jelzálog: 4.135.000,- Ft. Jogosult: Raiffeisen Bank Zrt.
III. rész 8 bejegyzés: Jelzálogjog 752.100,- Ft. Jogosult: Társasház (1111 Budapest, Edömér u. 4.)

A Cstv.38. § alapján a végrehajtási jog, elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás kezdő időpontjában, a visszavásárlási, vételi jog és a zálogjog az értékesítéskor megszűnik, így az ingatlan tehermentesen kerül értékesítésre.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 17 500 000 forint.


Az ingatlan(ok) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: Az értékesítésre kerülő ingatlan előzetes egyeztetést követően megtekinthető. További információ a kiíró irodájának székhelyén (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.), illetve 06/1-401-3001 telefonszámon kérhető.

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár teljes összegét átutalással az TAXCO Kft. MKB banknál vezetett 10300002-46300429-00003285 számú számlájára szerződés megkötésétől számított 30 napos határidőn belül kell teljesíteni. Ennek elmaradása esetén az eladó írásban póthatáridőt adhat. A póthatáridő eredménytelen eltelte esetén az eladó jogosult a szerződéstől elállni. Az elállásból eredően sem a felszámolóval, sem az eladóval szemben kárigény semmilyen jogcímen nem érvényesíthető.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A nyertes pályázóval a szerződést az eredményhirdetéstől számított 15 munkanapon belül köti meg a felszámoló a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint. A birtokba adásra kizárólag a teljes vételár kifizetésének időpontja után kerülhet sor.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy elszállításáról, illetve birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni. Ha az árverési hirdetményben, a pályázati felhívásban vagy a szerződésben az erre megszabott határidőt túllépi, a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért költségtérítést számol fel. A felszámoló az ingatlan őrzéséért költségtérítést számít fel, ha a vevő a birtokbavételre szabott határidőt túllépi.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az írásos ajánlat az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül, elektronikusan nyújtható be. A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő(k) aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, nyilatkozatot 60 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 60 napon belül átutalja. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá azt a nyilatkozatot, mely szerint a pályázó a részletes pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja. Az elbírálás elsődleges szempontja az ajánlott vételár nagysága. Az értékeléséről szóló jegyzőkönyvet pályázat lezárását követően 8 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A pályázati eljárásból kizárásra kerül az értékesítésből jogszabály alapján kizárt személy vagy szervezet.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Elővásárlásra jogosultak e jogukat a pályázat keretein belül gyakorolhatják. A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános elektronikus ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közli. Az ingatlan adásvételi szerződését a pályázat kiírója által megbízott ügyvéd készíti el megfelelő díj ellenében. A felszámoló fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28374/tetelek.pdf

Licitnapló

2015.04.24 - 12:11
A pályázat érvénytelenítve lett

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.