Eljárás részletei

Konzervipari készlet, egyéb tárgyi eszközök
3 tétel

Pályázat - Kaszanyi-Farm Korlátolt Felelősségű Társaság "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
2023.02.09 - 10:00
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás:
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

Részben részben lejárt és le nem járt konzervipari készletek, göngyölegek, csomagolóanyagok, jármű, babhegyező, labormérleg, fénymásoló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.09 - 10:00
2023.02.10 - 10:00
2023.02.25 - 10:00
Nettó 4 612 302 Ft
Nettó 4 612 302 Ft
Fpk.184
P2836779

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Millennium Custodia Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Cégjegyzékszám:
01-09-349554

Adós adatai

Cégnév:
Kaszanyi-Farm Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4284 Kokad, Kossuth utca 128. A ép.
Cégjegyzékszám:
09 09 025144

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.09 - 10:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.184 ügyszámú nyilvános pályázat, a Millennium Custodia Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-349554, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.) felszámoló által a Kaszanyi-Farm Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 025144, székhely: 4284 Kokad, Kossuth utca 128. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.26 - 12:23
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Millennium Custodia Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-349554, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.), mint a(z) Kaszanyi-Farm Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 025144, székhely: 4284 Kokad, Kossuth utca 128. A ép.) Debreceni Törvényszék Fpk.184/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2836779
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 230 615 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással „Kaszanyi-Farm Kft „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok részére elkülönített OTP Banknál vezetett 11703006-25978915 számlaszámú bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Részben részben lejárt és le nem járt konzervipari készletek, göngyölegek, csomagolóanyagok, jármű, babhegyező, labormérleg, fénymásoló.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 612 302 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 612 302 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen Golf 1.6 TDi Trendline (2012)

Típus: Jármű
Márka: Volkswagen
Modell: Golf 1.6 TDi Trendline
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 2 000 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Babhegyező, labormérleg (2 db), fénymásoló (2 db)

Típus: Egyéb
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: nem Ingó jelzálog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 370 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Növényi konzerv készlet

Típus: Készlet
Tehermentes: nem vagyon terhelő zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 2 240 302 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal történő előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie (forintban) átutalással az adásvételi szerződés rendelkezési szerint. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49. (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető javára a véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az esetleges elővásárlásra jogosult nem köteles ezen jutalékot megfizetni. Az értékesítő az EÉR rendszer üzemeltetője részére történt jutalék megfizetését követő 30 napon belül nyertes pályázóval adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, vagy őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű, tételenkénti megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 300.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár az irányár 100 %-a. A jármű nem került a felszámoló részére birtokbaadásra, annak jogcím nélküli használójának áll módjában a birtokbaadásról rendelkezni. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2836779/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Tételek 3 db (1 - 3)

Volkswagen Golf 1.6 TDi Trendline (2012)
Típus:
Jármű
Márka:
Volkswagen
Modell:
Golf 1.6 TDi Trendline
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Normál
Becsérték:
Nettó 2 000 000 Ft
Tehermentes:
Igen
Babhegyező, labormérleg (2 db), fénymásoló (2 db)
Típus:
Egyéb
Típus leírása:
Babhegyező (1 db), labormérleg (2 db), fénymásoló (2 db)
Mennyiség:
1 db
Állapot:
Sérült/hiányos
Becsérték:
Nettó 370 000 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
Ingó jelzálog
Növényi konzerv készlet
Típus:
Készlet
Mennyiség:
1 db
Becsérték:
Nettó 2 240 302 Ft
Tehermentes:
Nem
Terhek leírása:
vagyon terhelő zálogjog

Ismertető

Részben részben lejárt és le nem járt konzervipari készletek, göngyölegek, csomagolóanyagok, jármű, babhegyező, labormérleg, fénymásoló.
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
2023.02.09 - 10:00
2023.02.10 - 10:00
2023.02.25 - 10:00
Nettó 4 612 302 Ft
Nettó 4 612 302 Ft
Fpk.184
P2836779

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
Millennium Custodia Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:
1034 Budapest, Bécsi út 126-128.
Cégjegyzékszám:
01-09-349554

Adós adatai

Cégnév:
Kaszanyi-Farm Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
Székhely:
4284 Kokad, Kossuth utca 128. A ép.
Cégjegyzékszám:
09 09 025144

Dokumentumok

Hirdetmény letöltéseÖsszefoglaló értékesítési tájékoztató letöltése
2023.02.09 - 10:00
A pályázat eredménytelen
Közlemény

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) Fpk.184 ügyszámú nyilvános pályázat, a Millennium Custodia Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-349554, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.) felszámoló által a Kaszanyi-Farm Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 09 09 025144, székhely: 4284 Kokad, Kossuth utca 128. A ép.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2023.01.26 - 12:23
A pályázat meghirdetve
Közlemény

Pályázati Hirdetmény

A(z) Millennium Custodia Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-349554, székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128., levelezési cím: 1034 Budapest, Bécsi út 126-128.), mint a(z) Kaszanyi-Farm Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 09 09 025144, székhely: 4284 Kokad, Kossuth utca 128. A ép.) Debreceni Törvényszék Fpk.184/2021. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2023. január 26. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós vagyona egészét vagy telephelye eszközeinek összességét.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2836779
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja: 2023. február 10. 10 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje: 2023. február 25. 10 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 230 615 forint

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosíték 10 millió forint nettó becsérték után annak 5%-a, az afeletti összeg után pedig annak 3%-a. Az ajánlati biztosíték összegét, az ajánlatot tevőnek vételi szándéka bizonyítására be kell fizetnie (forintban) átutalással „Kaszanyi-Farm Kft „f.a.” ajánlati biztosíték” közleménnyel a felszámoló adós társaságok részére elkülönített OTP Banknál vezetett 11703006-25978915 számlaszámú bankszámlájára úgy, hogy az ajánlati biztosíték legkésőbb a pályázat benyújtásának kezdő időpontját megelőzően, legalább 24 órával korábban a bankszámlán jóváírásra kerüljön (17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés). Az ajánlati biztosíték megfizetésekor a licitálónak/pályázónak a banki utalási közleményében fel kell tüntetnie az EÉR azonosító számát, és az azt tartalmazó értékesítésre jelentkezéskor kapott "F" betűvel kezdődő felhasználó azonosító számát egyaránt.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Az átutalási bizonylat a benyújtott pályázathoz mellékelendő. Ha a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 munkanapon belül visszautalja. Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlat biztosíték az eredményhirdetés napjától - a Cstv. 49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetése napjától-, számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

Részben részben lejárt és le nem járt konzervipari készletek, göngyölegek, csomagolóanyagok, jármű, babhegyező, labormérleg, fénymásoló.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 4 612 302 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 4 612 302 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.


1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Volkswagen Golf 1.6 TDi Trendline (2012)

Típus: Jármű
Márka: Volkswagen
Modell: Golf 1.6 TDi Trendline
Állapot: Átlagos
Tehermentes: igen
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 2 000 000 forint

2. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Babhegyező, labormérleg (2 db), fénymásoló (2 db)

Típus: Egyéb
Állapot: Sérült/hiányos
Tehermentes: nem Ingó jelzálog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 370 000 forint

3. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: Növényi konzerv készlet

Típus: Készlet
Tehermentes: nem vagyon terhelő zálogjog
Mennyisége: 1 db
Becsérték: 2 240 302 forint

A vagyontárgy(ak) megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgyakkal kapcsolatosan érdeklődni kizárólag az EÉR rendszeren keresztül lehetséges. A felszámoló a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatallal történő előzetes egyeztetést követően biztosítja a vagyontárgyak megtekinthetőségét.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A Kiíró a pályázat tekintetében azt az ajánlatot minősíti előnyösebbnek, amelyben magasabb vételár szerepel.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Az adásvételi szerződés rendelkezései szerint a nyertes pályázónak a vételárat a szerződés aláírását követő 30 napon belül kell megfizetnie (forintban) átutalással az adásvételi szerződés rendelkezési szerint. A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen - a Cstv. 49. (4) bekezdése értelmében és az ott meghatározott kivételtől eltekintve - az adóssal szemben nem élhet beszámítással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: A szerződéskötés feltétele az EÉR rendszer üzemeltető javára a véglegesnek elfogadott vételár 1%-át kitevő jutalék fizetési kötelezettség teljesítése, amely nem része a vételárnak. Az esetleges elővásárlásra jogosult nem köteles ezen jutalékot megfizetni. Az értékesítő az EÉR rendszer üzemeltetője részére történt jutalék megfizetését követő 30 napon belül nyertes pályázóval adásvételi szerződést köt.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vagyontárgy(ak) birtokbavételéről vevő a saját költségén, a teljes vételár megfizetésétől számított 8 napon belül köteles gondoskodni. Ha a pályázati felhívásban megszabott határidőt a vevő túllépi a felszámoló a tárolásért, a vagyontárgy kezeléséért, vagy őrzéséért költségtérítést számol fel.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Az EER rendszeren benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell: - a pályázó nevét, azonosító adatait, - cég esetén 1 hónapnál nem régebbi cégkivonatot, aláírási címpéldányt,- a megvásárolni kívánt vagyontárgy, valamint a nettó vételi ár egyértelmű, tételenkénti megjelölésével - az ajánlott fizetési feltételeket,- az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását,- 90 napos ajánlati kötöttség vállalást,- az ügyvédi munkadíj megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalást,- az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár rendelkezésre állásának megfelelő igazolása a pályázó részéről (a pályázónak csatolnia kell banki igazolást arról, hogy az általa megajánlott ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételár olyan elkülönített számlán áll rendelkezésre, amely kizárólag a pályázati vagyon kiegyenlítésére használható fel)- kötelezettségvállaló nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy adásvételi szerződés megkötése estén a vevő az ajánlati biztosítékon felül fennmaradó vételárat a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül átutalással, egy összegben megfizeti eladó részére- tudomásulvételi nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telik el, az eladó a Ptk. alapján eláll a szerződéstől. Az adásvételi szerződés elkészítésével és ellenjegyzésével szerződő felek a felszámoló által foglalkoztatott ügyvédet bízzák meg. Az ügyvédi munkadíj a vételár 1,5%-a +Áfát tartalmazó összeg, de minimum 300.000 Ft + Áfa, melyet nyertes pályázat esetén a vevő legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésekor köteles megfizetni. A pályázatnak tartalmaznia kell továbbá a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a pályázó a pályázati kiírásban foglaltakat megismerte és elfogadja, valamint arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a Cstv. 49. § (3) és (3b) bekezdése szerinti kizáró ok nem áll fenn a pályázóval szemben. A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a vagyonelem értékesítésére megtekintett, megismert állapotban kerül sor és tudomásul veszi, hogy a vagyonelemre sem az adós, sem a felszámoló szervezet kellékszavatosságot, garanciát nem vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A vagyontárgy 1. alkalommal kerül meghirdetésre, a minimálár az irányár 100 %-a. A jármű nem került a felszámoló részére birtokbaadásra, annak jogcím nélküli használójának áll módjában a birtokbaadásról rendelkezni. A becsérték és a minimálár nettó értéken került meghatározásra, a vagyon értékesítésére a 2007. évi CXXVII tv. (Áfa törvény) hatályos rendelkezései az irányadóak. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilvánítsa és lezárja. Ezen a jogcímen sem a kiíróval, sem az általa képviselt felszámolás alatt álló társasággal szemben semmilyen jogcímen igény nem érvényesíthető. A felszámoló, mint Kiíró az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére a Kiíró legalább 10 napot kell, hogy biztosítson. Kiíró a kellékszavatosságért való felelősséget kizárja. A Cstv. 49/A § (4) bekezdése szerint, ha több közel azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő) ajánlat érkezik, a felszámoló a pályázók között nyilvános ártárgyalást tart, amelynek feltételeit az ártárgyalás megkezdését megelőzően közli a felekkel. Az addig megtett pályázati ajánlatok automatikusan érvényben maradnak, vagy azoknál magasabb vételárat tartalmazó ajánlatot lehet tenni.

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel fennáll.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.sztfh.hu/palyazat/P2836779/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.