Eljárás részletei

Portugál minőségi divatcipők
0 tétel

Pályázat - UK-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "felszámolás alatt"

Eredménytelenítés ideje
Invalid date
Az eredménytelenítés oka: nincs ajánlat
Intézkedés: az értékesítő megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
Indoklás: nem érkezett ajánlat
Kérjük tekintse meg a közleményt.

A PÁLYÁZAT EREDMÉNYTELEN

Ismertető

561 pár portugál minőségi divatcipő, új, gyári dobozában különböző méretekben: - női 35-41 - férfi 40-45 Anyaguk változó, kb. a tételek 80%-a szintetikus, 20%-a bőr: - 276 pár női cipő - 3 pár férfi bakancs - 28 pár férfi cipő - 10 pár női alkalmi cipő - 15 pár női bakancs - 19 pár balerina cipő - 152 pár női szandál - 35 pár női csizma - 23 pár női papucs
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 15:00
2015.06.16 - 15:00
Nettó 3 700 000 Ft
Nettó — Ft
10.Fpk.15-13-000568
P28358

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SERATUS Vagyonértékelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1118 Budapest,, Ménesi út 71..
Cégjegyzékszám:
01-10-041596

Adós adatai

Cégnév:
UK-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.
Cégjegyzékszám:
15-09-078201

Dokumentumok

2015.06.18 - 13:12
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.15-13-000568 ügyszámú nyilvános pályázat, a Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..) felszámoló által a UK-IMPEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 15:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.15-13-000568 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 15 óra 00 perckor, a Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..) felszámoló által a UK-IMPEX Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 15:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.15-13-000568 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 15 óra 00 perckor, a Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..) felszámoló által a UK-IMPEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28358.
2015.05.06 - 13:17
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..), mint a(z) UK-IMPEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) Nyíregyházi Törvényszék 10.Fpk.15-13-000568/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28358
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 15 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 185 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással Dr. Pajor Levente elkülönített bankszámlájára kell befizetni: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-01353230-00100006

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon elül visszautalja. A Cstv.49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra a pályázó nyilatkozata alapján. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázónak
felróható okokból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

561 pár portugál minőségi divatcipő, új, gyári dobozában különböző méretekben:
- női 35-41
- férfi 40-45
Anyaguk változó, kb. a tételek 80%-a szintetikus, 20%-a bőr:
- 276 pár női cipő
- 3 pár férfi bakancs
- 28 pár férfi cipő
- 10 pár női alkalmi cipő
- 15 pár női bakancs
- 19 pár balerina cipő
- 152 pár női szandál
- 35 pár női csizma
- 23 pár női papucs

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 700 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: További felvilágosítást nyújt Farkas Dániel megbízott (tel.: 06-20/398-7273)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár a szerződéskötéstől számított 8 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló jogi képviselőjének letéti számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kéri teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§.(4) bek. szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket SERATUS Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az onlineártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámolóeredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározottfeltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló az elektronikus értékesítésérvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlási joggal rendelkezőknek 10 napon belül kell nyilatkozatukat megtenni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámoló a vagyontárgyakat egyben kívánja értékesíteni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28358/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.

Ismertető

561 pár portugál minőségi divatcipő, új, gyári dobozában különböző méretekben: - női 35-41 - férfi 40-45 Anyaguk változó, kb. a tételek 80%-a szintetikus, 20%-a bőr: - 276 pár női cipő - 3 pár férfi bakancs - 28 pár férfi cipő - 10 pár női alkalmi cipő - 15 pár női bakancs - 19 pár balerina cipő - 152 pár női szandál - 35 pár női csizma - 23 pár női papucs
Jelentkezési és feltöltési határidő:
Pályázat kezdete:
Pályázat vége:
Becsérték:
Minimálár:
Ügyszám:
EÉR azonosító:
Invalid date
2015.06.01 - 15:00
2015.06.16 - 15:00
Nettó 3 700 000 Ft
Nettó — Ft
10.Fpk.15-13-000568
P28358

Bírálati szempontok, feltételek:

Felszámoló adatai

Cégnév:
SERATUS Vagyonértékelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
Székhely:
1118 Budapest,, Ménesi út 71..
Cégjegyzékszám:
01-10-041596

Adós adatai

Cégnév:
UK-IMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. "f.a."
Székhely:
4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.
Cégjegyzékszám:
15-09-078201

Dokumentumok

2015.06.18 - 13:12
A pályázat eredménytelen

Pályázati Közlemény

Eredménytelen a(z) 10.Fpk.15-13-000568 ügyszámú nyilvános pályázat, a Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..) felszámoló által a UK-IMPEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Az eredménytelenség indoka: nem érkezett ajánlat
nem érkezett ajánlat

Az értékesítő az alábbi tájékoztatást adja:
Megteszi az intézkedéseket a megismételt értékesítés érdekében, az újabb értékesítési hirdetmény az előző hirdetmény ügyszámán kerül közzétételre.
2015.06.16 - 15:00
A pályázat véget ért

Pályázati Közlemény

Lezárult a(z) 10.Fpk.15-13-000568 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 16. 15 óra 00 perckor, a Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..) felszámoló által a UK-IMPEX Kft. „f.a.” (cégjegyzékszám / nyilvántartási szám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.

2015.06.01 - 15:00
A pályázat megkezdődött

Pályázati Közlemény

Megkezdődött a 10.Fpk.15-13-000568 ügyszámú nyilvános pályázat 2015. június 1. 15 óra 00 perckor, a Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..) felszámoló által a UK-IMPEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) adóssal szembeni felszámolási eljárás során.


Ajánlatát megteheti a pályázat oldalán: https://eer.gov.hu/palyazat/P28358.
2015.05.06 - 13:17
A pályázat meghirdetve

Pályázati Hirdetmény

A(z) Seratus Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-041596, székhely: 1118 Budapest,, Ménesi út 71.., levelezési cím: 1118 Budapest,, Ménesi út 71..), mint a(z) UK-IMPEX Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 15-09-078201, székhely: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi Ferenc utca 48-52.) Nyíregyházi Törvényszék 10.Fpk.15-13-000568/15. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2015. május 7. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

nyilvános pályázati felhívás


útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:
A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:
https://eer.gov.hu/palyazat/P28358
A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:
2015. június 1. 15 óra 00 perc
A pályázatok benyújtásának határideje:
2015. június 16. 15 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 185 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlat benyújtásáig átutalással Dr. Pajor Levente elkülönített bankszámlájára kell befizetni: Raiffeisen Bank Zrt. 12082001-01353230-00100006

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Ha a pályázati eljárás eredményes, a felszámoló az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja. Amennyiben a pályázati eljárás eredménytelen, az ajánlati biztosítékot a felszámoló 8 napon elül visszautalja. A Cstv.49/A.§.(4) bekezdés szerinti ártárgyalás esetén az ártárgyalás eredményhirdetésének napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra a pályázó nyilatkozata alapján. Az ajánlati biztosítékot a pályázó abban az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázónak
felróható okokból nem jön létre.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak):

561 pár portugál minőségi divatcipő, új, gyári dobozában különböző méretekben:
- női 35-41
- férfi 40-45
Anyaguk változó, kb. a tételek 80%-a szintetikus, 20%-a bőr:
- 276 pár női cipő
- 3 pár férfi bakancs
- 28 pár férfi cipő
- 10 pár női alkalmi cipő
- 15 pár női bakancs
- 19 pár balerina cipő
- 152 pár női szandál
- 35 pár női csizma
- 23 pár női papucs

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) irányára összesen: 3 700 000 forint.


Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: További felvilágosítást nyújt Farkas Dániel megbízott (tel.: 06-20/398-7273)

Vételár megfizetésének módja, határideje: A vételár a szerződéskötéstől számított 8 napon belül átutalással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Az értékelési jegyzőkönyv jelen rendszeren (EÉR) történő megjelenésétől számított 15. nap.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: A pályázati ajánlat érvényességének feltétele a meghirdetett irányár alapján számolt ajánlati biztosíték megfizetése a felszámoló jogi képviselőjének letéti számlájára. A vételár megfizetését a felszámoló átutalással az adásvételi szerződés megkötésétől számított 8 napon belül kéri teljesíteni. Az ajánlati biztosítékot a pályázó az esetben veszíti el, ha a szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes pályázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg, vagy a Cstv. 49/A.§.(4) bek. szerinti ajánlatot tévő pályázó az elrendelt elektronikus ártárgyaláson neki felróható okból nem vesz részt, vagy a már megtett ajánlatától visszalép. A felszámoló az értékesítéssel kapcsolatban írásos ajánlatokat kér benyújtani, melyeket SERATUS Zrt. által feltöltött hirdetmény alapján az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) igénybevételével, elektronikusan nyújtható be. Az ajánlatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, székhelyét, az azonosítására alkalmas további adatokat, gazdálkodó szervezetek hatályos cégkivonatát, a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselők aláírási címpéldányát, az ajánlott nettó vételárat, valamint nyilatkozatot a 30 napos ajánlati kötöttség vállalásáról. Kötelezettségvállaló nyilatkozatot, hogy az adásvételi szerződést az értékelési jegyzőkönyv EÉR rendszerben történt megjelenésétől számított 15 napon belül megköti és a vételár szerződéskötést követő 8 napon belül átutalja. A pályázatok bontására a pályázati határidő lejártát követő 8 napon belül kerül sor. A pályázatok értékelésénél elsődleges értékelési szempont a vételár nagysága. Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 20 napon belül a felszámoló elkészíti és a jegyzőkönyv szkennelt változatát feltölti az EÉR felületére, ahol a pályázók által megtekinthető. A felszámoló több megfelelő azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-al eltérő) pályázat esetén nyilvános ártárgyalást tart.Az ártárgyalásról az EÉR rendszerének igénybevételével, üzenet útján értesíti az onlineártárgyalás fordulóról, annak kezdő és záró időpontjáról az érdekelteket. A felszámolóeredménytelennek nyilvánítja a pályázati eljárást, ha a pályázati kiírásban meghatározottfeltételeknek megfelelő ajánlatot nem adtak be. A felszámoló az elektronikus értékesítésérvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. Az elővásárlási joggal rendelkezőknek 10 napon belül kell nyilatkozatukat megtenni.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: Felszámoló a vagyontárgyakat egyben kívánja értékesíteni.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P28358/tetelek.pdf

Kérdések és válaszok

Ehhez az eljáráshoz még nem érkeztek kérdések.